دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی صفاری نیا

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سلامت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

______________________________________

قسمتی از پرسشنامه سلامت اجتماعی صفاری نیا:

پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط صفاری نیا ( ۱۳۹۱ ) بر اساس الگوی سلامت اجتماعی کیز و شاپیرو ( ۲۰۰۴ ) طراحی شده است.

 این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه است. و ۵ بعد  همبستگی اجتماعی،  انسجام اجتماعی،  مشارکت اجتماعی،  شکوفایی اجتماعی و  پذیرش اجتماعی را اندازه می گیرد.

 

سوالات:
۱ خیلی از جوانان تحصیلکرده فاقد شغل مناسب هستند.
۲ به نظرم فقر و مشکلات اقتصادی از مهمترین مشکلات شهرها می باشند.
۳ یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز کاهش انگیزه برای کسب تحصیل و اخذ مدرک است.
۴ امروزه خشونت های اجتماعی یکی از مشکلات اصلی بعضی از شهر های کشور است.
۵ متاسفانه امروز متخصصان از سطح منزلت اجتماعی کمتری برخوردار هستند.
۶ احساس میکنم نظام آموزشی از کفایت لازم برای توسعه مهارت های زندگی برخوردار نمیباشد.
۷ می توانم برای چند سال آینده خود با خیال آسوده برنامه ریزی کنم.
۸ همواره از اینکه روزی بیمار شده و متحمل هزینه های سنگین شوم نگرانم.
۹ بیشتر مشاغل اجتماعی بر اساس روابط و مناسبات واگذار می شود نه شایستگی ها.
۱۰ معمولا از حمایت سازمان ها و خدمات اجتماعی که به ارباب رجوع می دهند راضی ام.
۱۱ سکوت و بی تفاوتی فضای عاطفی زوجین را پر کرده است.
۱۲ من برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی دارم.
۱۳ به جای مقصر دانستن دیگران در زندگی ام خود را مسئول سرنوشتم می دانم.
۱۴ خیلی از مردم از شرایط سازگاری روانی خوبی برخوردار نیستند.
۱۵ احساس می کنم مردم از عدالت نسبی برخوردارند.
۱۶ فکر می کنم حقوق شهروندی برای همه ی مردم رعایت می شود.
۱۷ عملا از فعالبت شغلی و حرفه ای که دارم احساس امنیت می کنم.
۱۸ مردم جامعه احساس سربلندی و افتخار دارند.
۱۹ پذیرش در گروه احساس خوشایندی را برای من یه ارمغان می آورد.

 

بطور کلاسیک سلامت اجتماعی معادل تولید ناخالص داخلی یا شاخص توسعه انسانی قلمداد می شد و با این برداشت از توسعه خطر نادیده گرفته شدن سلامت اجتماعی از دیدگاه شخصی -روانی همواره وجود داشت. بنابراین بسیاری از متخصصان متوجه شدند که شاخص های اقتصادی به تنهایی نمی توانند گویای سلامت اجتماعی باشند. همچنین بسیاری از مطالعات نشان می دهند که برخی از کشورها علی رغم دستیابی به شکوفایی اقتصادی از مشکلات اجتماعی روز افزون رنج می برند(افشانی و شیری محمد آباد، ۱۳۹۶) .

 

نمره گذاری پرسشنامه:

 این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه است و سـطح اندازه گیری این پرسشنامه فاصـله ای و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  ۵ درجه ای  لیکرت طراحی شده است و مطابق جدول زیر نمره گذاری می شود:

پایایی و روایی پرسشنامه:

این پرسشنامه استاندارد می باشد و در پژوهش های مختلفی به کار گرفته شده و روایی و پایایی آن مورد تأیید می باشد.

 در پژوهش صفاری نیا ( ۱۳۹۱ ) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با ۸۵/۰ و ۷۷/۰ به دست  آمد که میزان رضایتبخشی است.

همچنین، جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از شاخص هایی نظیر

 نشان دهنده برازش متوسط مدل در تعیین عامل ها به شکل اولیه بیان شده توسط کیز و شاپیرو ( ۲۰۰۴ ) بود. به علاوه، نتایج این پژوهش جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه های اصلی(PC) از طریق چرخش واریماکس مؤیّد وجود پنج عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان ،« همبستگی اجتماعی»

« پذیرش اجتماعی » و « شکوفایی اجتماعی » ،« مشارکت اجتماعی » و« انسجام اجتماعی» بوده است.

 

منابع:

افشانی، سید علیرضا و شیری محمد آباد، حمیده .(۱۳۹۶) . نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد. پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سال هشتم، شماره چهارم، صص۱ الی ۲۰٫

صفاری نیا، مجید. ( ۱۳۹۱ ). ممیزی روان شناسی سلامت اجتماعی در ایرا . ن گزارش تحقیق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی صفاری نیا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *