دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز ۱۹۹۸)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز ۱۹۹۸):

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ۳۳ گویه ای توسط کییز (۱۹۹۸) بر اساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی طراحی شده است.

 

سوالات:
۱ احساس می کنم به چیزی که آن را جامعه می نامم،تعلقی ندارم.
۲ دنیا برای من بیش از اندازه پیچیده است.
۳ رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد.
۴ فکر می کنم چیز با ارزشی برای ارائه دادن به دنیا دارم.
۵ معتقدم که پیشرفت جامعه متوقف شده است.
۶ فکر می کنم دیگران غیر قابل اعتماد هستند.
۷ جامعه برای افرادی مثل من رو به توسعه نیست.
۸ معتقدم مردم مهربان هستند.
۹ دانشمندان تنها کسانی هستند که می توانند چگونگی عملکرد دنیا را درک کنند.
۱۰ نمی توانم بفهمم که در دنیا چه می گذرد
۱۱ احساس می کنم بخش مهمی از جامعه هستم.
۱۲ بیشتر فرهنگها آنقدر بیگانه اند که نمی توانم آنها را درک کنم.
۱۳ معتقدم اگر حرفی برای گفتن داشته باشم،افراد جامعه به من گوش خواهند داد.
۱۴ معتقدم مردم خودمدار هستند.
۱۵ فکر نمی کنم نهادهای اجتماعی نظیر قانون و دولت بتوانند وضع زندگی مرا بهبود ببخشند.
۱۶ فکر می کنم فهمیدن دنیایی که در آن زندگی می کنم،ارزشمند است.
۱۷ به نظر من جامعه پیوسته در حال رشد است.
۱۸ فکر می کنم جامعه ما برای همه،مکان مولدی است.
۱۹ احساس می کنم مردم قابل اعتماد نیستند.
۲۰ با سایر افراد جامعه ام احساس صمیمیت و نزدیکی می کنم.
۲۱ پیش بینی آنچه بعدا در جامعه اتفاق خواهد افتاد،برایم دشوار است.
۲۲ من جامعه ام را منبع آسایش و راحتی در نظر می گیرم.
۲۳ فکر می کنم افراد فقط برای خودشان زندگی می کنند.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

کیز و شاپیرو (۲۰۰۴) معتقدند که سلامت اجتماعی، ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر،. نزدیکان و گروهای اجتماعی است که وی خود را عضوی از آن‌ها می‌داند.

به عبارت دیگر، توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاء کننده شخصی و به انجام رساندن نقش‌های اجتماعی است.

کیز(۲۰۰۴) سلامت اجتماعی را مهارت‌های اجتماعی، عملکرد اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگ‌تر (تمامیت شخص در شبکه اجتماعی او) دانسته‌اند.

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مجموع نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه سلامت اجتماعی کسب می‌نماید و نشان‌دهنده میزان بسلامت اجتماعی او هست.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۳ – ۹۹ – ۱۶۵

امتیازات خود را از ۳۳ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  ۳۳ و حداکثر  ۱۶۵  خواهد بود.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۳ تا ۶۶  باشد،  میزان بهزیستی اجتماعی ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۶۶  تا ۹۹   باشد،  میزان بهزیستی اجتماعی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۹۹ باشد، میزان بهزیستی اجتماعی بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

همچنین نتایج روایی پرسشنامه در پژوهش صفاری نیا و تبریزی (۱۳۹۱) جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی  pcاز طریق چرخش واریماکس موید وجود پنج عامل دارای ارزش ویژه بزرگ‌تر از یک تحت عنوان”همبستگی اجتماعی”،”انسجام اجتماعی”،”مشارکت اجتماعی”،”شکوفایی اجتماعی”و پذیرش اجتماعی ” بوده است.

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد.

منابع:

صفاری نیا مجید و تبریزی ،۱۳۹۱٫  آزمون‌های روان شناسی اجتماعی و شخصیت. ص ۵۷-۶۳

Keyes, C, L, M.(2004). The nexus of cordioascular disease and depression revisited: The ncom-plete mental health perspective and the moderating role age and gender. Aging and mental ltealth, 8-266-274.

Keyes, C.L.M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140.

Keyes, C.M. and Shapiro, A. (2004), Social Well-being IN The U.S.: A Descriptive Epidemology, Orville Brim: Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds), Healthing Are You? A National Study OF Well-being Of Midlife, University Of Chicago Press.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز ۱۹۹۸)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *