دانلود رایگان پرسشنامه سنجش بخشودگی بین فردی + ۵ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی:

بخشودگی یک ویژگی شخصیتی است که در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، به صورت تجربی مورد پژوهش قرار گرفته است. در ایران نیز، در چند سال گذشته این ویژگی وارد حوزه پژوهش های روان شناختی شده است. مک کالوف که از پژوهشگران صاحب نام در زمینه بخشودگی است ، معتقد است بخشودگی عبارت از ویژگی است که در اثر آن، شخصی که در روابط بین فردی، مورد آزار یا آسیب (مانند اهانت یا خیانت ) قرار گرفته است، خطای  فرد خاطی را می بخشد.

بدین ترتیب فرصتی دوباره برای جبران خطا، به فرد خاطی داده می شود تا بتواند دوباره ، اعتمادسازی نماید (مک کالوف، ورتینگتون  و راشل، .(۲۰۰۸   هارگریو (۱۹۹۴) بخشودگی را تلاشی برای حفظ عشق  و اعتماد در روابط ، و پایان دادن به سو گیری های آسیب زا ، در نظر گرفته است . زمانی که در روابط میان افراد، به ویژه اعضای خانوا ده و زوجین، عدالت و انصاف نادیده گرفته می شود، افراد احساس می کنند که در این رابطه مغبون و متضرر شده اند.

در نتیجه ممکن است برای گرفتن حق خود از شیوه های مخرب استفاده نمایند. این شیوه های مخرب به شکل رفتارهای بدبینانه، دشمنی، خشم شدید، گسستگی های هیجانی و آسیب رساندن و آزردن سایر افراد بروز می کند. وی  معتقد است که این روش، ویرانگر برای کسب حقوق خود، موجب آسیب و ایجاد درد و رنج  در خانواده می شود. برخی از افرادی که قربانی آزارهای خانواده هستند، همواره دوره های متناوبی از احساس شرم/ خشم ۱۵ و نترل/ آشفتگی  را تجربه می کنند( احتشام زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

این پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان بخشودگی بین فردی و ابعاد آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی، کنترل رنجش، درک و فهم واقع بینانه) است.

 

سوالات :
۱ هر بار کسی را که در حقم بدی کرده می بینم، آتش خشم درونم شعله ور می شود.  
۲ هنوز هم وقتی رفتار بد دوستی را که به من ظلم کرده، به خاطر میآورم، بهشدت خشمگین می شوم.  
۳ وقتی دوست یا آشنایی مرا میرنجاند، سعی می کنم از نظر عاطفی دیگر به او نزدیک نشوم تا دوباره باعث رنجش من نشود.  
۴ اگر یکی از اطرافیان رفتار ناشایستی نسبت به من نشان دهد، با او قطع رابطه می کنم.  
۵ دوست دارم کسی که در حق من بدی کرده، همان بلا سرش بیاید.  
۶ اگر یکی از اطرافیان مرا تحقیر کند، در فرصتی مناسب کارش را تلافی می کنم.  
۷ اگر از دوست یا آشنایی رنجیده خاطر باشم، به جاهایی که ممکن است او را ببینم نمی روم یا تظاهر می کنم که او را ندیده ام.  
۸ اگر کار غیرمنصفانه دوست یا آشنایی را تلافی نکنم، فکر میکند حق به جانب اوست.  
۹ اگر دوستان یا اطرافیانم خواستهها و منافع شخصی مرا نادیده بگیرند با آنها به شدت برخورد می کنم.  
۱۰ به نظرم درد و رنج ناشی از آزارهای نزدیکان، زخمی است که به راحتی التیام نمی یابد.  
۱۱ به نظر اطرافیان، من فردی لجوج و یکدنده هستم  
۱۲ نباید صرفاً برای حفظ روابط دوستانه، منافع شخصی خود را زیر پا بگذارم.  
۱۳ اگر اطرافیان در حق من بدی یا کوتاهی نمیکردند، زندگی من بهتر از این بود.  
۱۴ درد و رنج من آنقدر عمیق است که با بیان آن برای کسی برطرف نمی شود.  
۱۵ گاهی ساعتها و روزها به بیعدالتی که یکی از اطرافیانم در حقم انجام داده فکر می کنم.  
۱۶ رفتارهای ناشایست اطرافیان باعث شد که دیگر به کسی اعتماد نداشته باشم.  
۱۷ فکر می کنم رفتار ناشایست اطرافیان با من به دلیل بیکفایتی یا بدشانسی خودم است.  
۱۸ وقتی از دوست یا آشنایی عصبانی می شوم، خودم را با کارهایی مانند خوردن، خوابیدن، تماشای زیاد تلویزیون، سیگار، و … مشغول می کنم.  
۱۹ به این نتیجه رسیدهام بخشیدن کسی که رفتار ناشایستی با من داشته بهتر از رنج بردن از کار اوست.  
۲۰ وقتی کدورتی بین من و اطرافیان پیش می آید، خودم برای رفع آن پیشقدم می شوم.  
۲۱ هنگام پاسخ به رفتار ناپسند اطرافیان، سطح درک و فهم آنها را در نظر میگیرم.  
۲۲ برای فهم علت رفتار ناشایست اطرافیان، خودم را به جای آنها میگذارم.  
۲۳ وقتی دوست یا آشنایی مرا میرنجاند، پس از مدت کمی، دیگر فکر کردن به آن روحم را نمی آزارد.  
۲۴ تا حدودی درک می کنم که چرا یک دوست یا آشنا نسبت به من رفتار ناشایستی (مانند خیانت) داشته است.  
۲۵ معمولاً وقتی از دوست یا آشنایی عصبانی می شوم می توانم آرامشم را حفظ کنم.  

 

 

نمره گذاری پرسشنامه:

 این پرسشنامه دارای 25 گویه است و سـطح اندازه گیری این پرسشنامه فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است

برای به دست آوردن نمره کل نمره  ی همه ی عبارات با هم جمع می شود. بدین ترتیب حداکثر نمره برای کل مقیاس 100 و حداقل 25 می باشد. کسب نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده توانایی بالا برای بخشودن خطای دیگران است.

 

روایی و پایایی

در پژوهش احتشام زاده و همکاران (1389 ) جهت سنجش روایی مقیاس بخشودگی بین فردی، از اجرای همزمان آن با خرده مقیاس بخشودگی در خانواده اصلی FFS استفاده شد که همبستگی بین این دو مقیاس معنی دار بدست آمد. این رابطه حاکی از  روایی خوب این مقیاس می باشد. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ برای مقیاس سنجش بخشودگی بینفردی در ارتباط مجدد و کنترل انتقامجویی 77/0 ، کنترل رنجش 66/0، درک و فهم واقع بینانه 57/0 گزارش شده است.

 

منابع :

احتشام زاده، پروین، احدی، حسن، عنایتی، صلاح الدین، حیدر، علیرضا، .(1389). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین فردی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 4 ، زمستان.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش بخشودگی بین فردی + ۵ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *