دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سکوت سازمانی (موریسون و میلیکن + ون داین + واکولا و بورادوس)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های سکوت سازمانی : (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

۲- دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین ۲۰۰۳

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی (۱۳ سوالی)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی دینه (۲۰۰۳)

 

________________________________

 

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکن:

 

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط موریسون و میلیکن طراحی و تنظیم شده است که دارای ۳ مولفه ای ( نگرش مدیریت ارشد نسبت به سکوت ، نگرش سرپرست نسبت به سکوت و فرصتهای برقراری ارتباط ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار کم تا بسیار زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از پرسشنامه:

 

۱ مدیریت ارشد سازمان، کارکنان را به بیان اختلاف نظرشان در مورد مسائل و موضوعات سازمان تشویق می کند.
۲ کارکنان سازمان بر این باورند که می توانند آزادانه نقطه نظرات خود را بیان کنند.
۳ چنانچه کارکنان سازمان به بیان مخالفت خویش در خصوص مسائل سازمان بپردازند، از طرف مدیریت به عنوان کارکنان مسأله ساز قلمداد می شوند.

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

۱۳ بین کارکنان و مدیران ارشد سازمان، ارتباطات مناسبی وجود دارد.
۱۴ تغییرات سازمانی، به خوبی به اطلاع کارکنان سازمان رسانیده می شود.
۱۵ سازمان ما کارکنان خود را از مأموریت، برنامه ها و روند پیشرفت آنها آگاه می سازد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن) اینجا کلیک کنید👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین ۲۰۰۳:

 

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی دارای ۱۲ سوال بوده که توسط ون داین در سال ۲۰۰۳ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش سکوت سازمانی در دو بعد ( سکوت خاموش و سکوت مطیع ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من شخصاً، مسائل و مشکلات را در سازمان(به مدیریت عالی) بازگو نمی کنم، چون نمی خواهم توسط او(مدیریت عالی) به عنوان مسبب مشکلات شناخته شوم و مورد مؤاخذه قرار گیرم.
۲
من از بیان مشکلات سازمانی خودداری می کنم، چون دقیقاً قدرت بیان آن را ندارم و اغلب مطمئن نیستم که دقیقاً راجع به چه چیزی باید صحبت کنم.

 

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین 2003۱۱ من به این علت که در سازمان مورد بی عدالتی قرار گرفته ام، از بیان عقایدم که به سود سازمان است، خودداری می کنم.

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی توسط روح الله هنرمند

۱۲ قوانین و مقررات سازمانی اجازه بیان عقاید و بروز خلاقیت را به من و همکاران نمی-دهد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین ۲۰۰۳) اینجا کلیک کنید👉

 

_________________________

 

پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا

۳- قسمتی از پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا:

 

پرسشنامه سکوت سازمانی دارای ۱۹ سوال بوده که توسط واکولا و همکارانش در سال ۲۰۰۵ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ بعد ( نگرش مدیریت عالی به سکوت ، نگرش سرپرست به سکوت ، فرصت های ارتباطی و سکوت رفتاری کارکنان ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ مدیران عالی این سازمان، کارکنان را به بیان مخالفتهایشان که در رابطه با مسائل سازمان می‌باشد، تشویق می کنند.
۲ در این سازمان، افراد احساس می کنند که آزادانه می توانند در رابطه با مسائل سازمان اظهار نظر کنند .
۳ اگر شما مخالفتهای خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید، ممکن است مدیران عالی سازمان شما را ” خرابکار یا درد سرساز ” بخوانند .
۴ اگر شما مخالفتهای خود را در مورد مسائل سازمان بیان کنید، می بایستی به پیامدهای منفی آن که از جانب مدیران عالی سازمان متوجه شما می شود، تن در دهید .
۵ اگر شما مخالفتها و اعتراضات خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید، ممکن است مدیران عالی سازمان بپندارند که شما به سازمان وفادار و متعهد نیستید.

===================

۱۷ هرچند وقت یکبار مخالفت‌ها و اعتراضات خود را در مورد مسائل مربوط به واحد یا بخشی که در آن مشغول به کار می باشید، با مدیرتان در میان می گذارید؟
۱۸ هرچند وقت یکبار مخالفت‌ها و اعتراضات خود را در مورد مسائل مربوط به شغلتان، با مدیرتان در میان می گذارید؟
۱۹ هرچند وقت یکبار مخالفت‌ها و اعتراضات خود را در مورد مسائل مربوط به رضایت شغلی مانند رضایتتان از حقوق و دستمزد و شرایط کاری و … ، با مدیرتان در میان می گذارید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا) اینجا کلیک کنید👉

 

___________________________

 

پرسشنامه سکوت سازمانی (۱۳ سوالی)

۴- قسمتی از پرسشنامه سکوت سازمانی (۱۳ سوالی):

 

پرسشنامه سکوت سازمانی دارای ۱۳ سوال بوده و دارای ۳ مولفه ای ( سکوت تدافعی ، سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در این سازمان، همکارانم برای حفظ موقعیت خود (ترس ازدست دادن جایگاه خود) از ارائه اطلاعات خودداری می کنند.
۲ اگر شما مخالفت های خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید، ممکن است مدیران عالی سازمان شما را ” خرابکار یا دردسرساز” بخوانند.
۳ اگر شما مخالفت های خود را در مورد مسائل سازمان بیان کنید، می بایستی به پیامدهای منفی آن که از جانب مدیران عالی سازمان متوجه شما می شود، تن در دهید.

 

===================

 

۱۲ در این سازمان در رابطه با تغییرات سازمانی اطلاع رسانی کافی صورت می گیرد.
۱۳ این سازمان کارکنانش را از مأموریت ، اهداف، برنامه ها و پیشرفت هایش مطلع می سازد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سکوت سازمانی (۱۳ سوالی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه سکوت سازمانی دینه

۵- قسمتی از پرسشنامه سکوت سازمانی دینه و همکاران (۲۰۰۳):

 

پرسشنامه سکوت سازمانی دارای ۱۰ سوال بوده که توسط دینه و همکارانش در سال ۲۰۰۳ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۲ مولفه ای ( سکوت مطیع و سکوت تدافعی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من تمایلی به ارائه پیشنهاد برای ایجاد تغییر در محل کارم ندارم. زیرا به دنبال ایجاد کار اضافی برای خود نیستم.
۲ من با توجه به اینکه از وضعیت موجود راضی ام،نظراتم را نزد خود نگه می دارم.

 

===================

 

۹ من به خاطر بیم و نگرانی ام نسبت به فضای سازمان، پیشنهادی برای ایجاد تغییر و بهبود کارها ارائه نمی دهم.
۱۰ من برخی حقایق مربوط به کارهایم را به خاطر حفظ و مراقبت از خودم و منافع ام، خذف می نمایم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سکوت سازمانی دینه) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سکوت سازمانی (موریسون و میلیکن + ون داین + واکولا و بورادوس)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *