دانلود رایگان پرسشنامه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی (واحدی و همکاران، ۱۳۹۳):

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی از ابعاد مختلف (ارتقاء و رشد سازمانی، یادگیری، احساس لذت و شادی) می باشد و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی از ابعاد مختلف (ارتقاء و رشد سازمانی، یادگیری، احساس لذت و شادی) می باشد.

 

سوالات:

۱ نبود ارتقاء به مشاغل دیگر سازمان
۲ نبود امیدی به ارتقاء و پیشرفت
۳ متوقف ماندن بیش از حد در شغل
۴ وجود تبعیض در ارتقاء
۵ امید به پیشرفت در شغل بالاتر
۶ امید جهت دستیابی به کمال
۷ بی نتیجه بودن تلاش برای یادگیری
۸ نبود امکان تحصیل
۹ نبود تغیر و تحول در شغل

 

روش نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه شده است:

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید. امتیازات کلی بالاتر نشان دهنده سکون بیشتر در مسیر شغلی فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

در پژوهش واحدی و همکاران (۱۳۹۳) روایی صوری و محتوایی این مقیاس مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۶/۰ بدست آمده است.

 

منابع:

واحدی، مجید، بشیربنائم، یاسر، رسولی، مریم، (۱۳۹۳)، بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر

پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) سال بیست و دوم ۷۳، بهار ۹۳صفحات ۵۲ تا ۲۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *