دانلود رایگان ۶ پرسشنامه شدت خستگی (بیماران + کراپ + عاطفی + فیتز + مزمن چالدر + اسمتس)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

لیست پرسشنامه های خستگی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه شدت خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

۲- دانلود رایگان مقیاس سنجش شدت خستگی کراپ – ۱۹۸۹

۳- دانلود رایگان پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد (۲۰۰۹)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه خستگی فیتز – ۴۰ سوالی

۵- دانلود رایگان پرسشنامه خستگی مزمن چالدر

۶- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی اسمتس

 

_________________________________

 

پرسشنامه شدت خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

۱- قسمتی از مقیاس شدت خستگی (FSS) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS):

 

این پرسشنامه مقیاس شدت خستگی در بیماران دارای ۹ سوال بوده که توسط مولتیپل اسکلروزیس طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی شدت خستگی در بیماران می باشد و بر اساس طیف لیکرت ۷ نقطه ای ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وقتی که خسته ام، انگیزه ام کمتر می شود.
۲ تمرین منجر به خستگی من می شود.
۳ به سادگی خسته می شوم.
۴ خستگی بر عملکرد جسمانی من تاثیر می گذارد.
۵ خستگی مشکلات فراوانی را برایم به بار می آورد.
پرسشنامه مقیاس شدت خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس 1
۹ خستگی در کار، خانواده و زندگی اجتماعی من مشکل ایجاد می کند.
______________________________

پرسشنامه سنجش شدت خستگی کراپ و همکاران

۲- قسمتی از مقیاس سنجش شدت خستگی کراپ و همکاران (FSS):

 

پرسشنامه سنجش شدت خستگی دارای ۹ سوال بوده که توسط کراپ و همکارانش در سال ۱۹۸۹ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش شدت خستگی در افارد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و لوپوس طراحی و تنظیم شده و مورد بررسی روان سنجی قرار گرفته است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وقتی که خسته ام، انگیزه ام کمتر می شود.

 

================

۸ خستگی یکی از سه علامت بسیار ناتوان کننده ام می باشد.
۹ خستگی برای کار، خانواده و زندگی اجتماعی من مشکل ایجاد می کند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (مقیاس سنجش شدت خستگی کراپ – ۱۹۸۹) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (۲۰۰۹)

۳- قسمتی از پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (۲۰۰۹):

 

پرسشنامه خستگی عاطفی دارای ۴ سوال بوده که توسط راترفورد و همکارانش در سال ۲۰۰۹ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش خستگی عاطفی افراد می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ احساس میکنم شغلم خالی از هر نوع عاطفه و احساسی است.

 

================

۴ احساس میکنم شغلم از نظر روحی مرا فرسوده ساخته است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد (۲۰۰۹)) اینجا کلیک کنید 👉

________________________

پرسشنامه خستگی فیتز – ۴۰ سوالی

۴- قسمتی از پرسشنامه خستگی فیتز  – ۴۰ سوالی:

 

پرسشنامه خستگی فیتز دارای ۴۰ سوال بوده که دارای ۳ مولفه ای ( شناختی ، جسمانی و روانی اجتماعی ) می باشد و هدف از این پرسشنامه اراک فرد از محدویت های عملکردی ناشی از خستگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از هرگز تا بیشتر اوقات ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وقتی که خسته ام انگیزه ام کمتر می شود.
۲ به سادگی خسته می شوم .
۳ تمرین ،منجر به خستگی من می شود.
۴ خستگی بر عملکرد جسمانی من تاثیر می گذارد.
۵ خستگی مشکلات فراوانی را برایم بار می آورد .

 

================

 

۳۵ در گرفتن تصمیم مشکل دارم.
۳۶ نیاز به استراحت طولانی مدت دارم.
۳۷ در تکمیل تکالیفی که نیاز به فعالیت های بدنی داشته اند موفق بود ه ام.
۳۸ باید در فعالیت های فیزیکی به خودم سرعت بدهم.
۳۹ احساس می کنم در اکثر زمان کمتر ازتوانایی های خودم کار می کنم.
۴۰ به انجام دادن چیزهای چالش بر انگیز در زندگی دوست دارم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خستگی فیتز – ۴۰ سوالی) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

پرسشنامه خستگی مزمن چالدر

۵- قسمتی از پرسشنامه خستگی مزمن CFS:

 

پرسشنامه خستگی مزمن دارای ۱۴ سوال بوده که توسط جیسون طراحی و تنظیم شده است و دارای ۸ مولفه ای ( احساس خستگی پس از یک فعالیت معمول روزانه ، احساس درد و کشیدگی در عضلات ، احساس درد و سفتی و حساس شدن بیش از حد مفاصل ، سردرد ، مشکلات حفظه و تمرکز ، گلو درد و درد و تورم غدد لنفاوی ) می باشد که جهت ارزیابی معیارهای تشخیصی با توجه به معیارهای Fukuda می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ آیا شما مشکل خستگی دارید؟
۲ آیا شما به استراحت اضافی احتیاج دارید؟
۳ آیا معمولاً خواب آلوده یا گیج هستید؟
۴ آیا شروع هرکاری برای شما سخت است؟

پرسشنامه خستگی مزمن چالدر و همکاران۱۳ آیا مشکل حافظه دارید؟
۱۴ آیا دیگر به کارهای معمولی و روزمره خود علاقه ای ندارید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خستگی مزمن چالدر) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی اسمتس

۶- قسمتی از پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی اسمتس (MFI):

 

پرسشنامه سنجش چند بعدی خستگی دارای ۲۰ سوال بوده که توسط اسمتس طراحی و تنظیم شده است که دارای ۵ مولفه ای ( خستگی عمومی ، خستگی جسمی ، کاهش فعالیت ، کاهش انگیزه و خستگی ذهنی ) می باشد و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان خستگی در افراد می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + دستور العمل + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ احساس سرشار از انرژی و خوبی دارم .
۲ از نظر جسمی توانایی انجام کارهای مختصری دارم.
۳ احساس می کنم خیلی فعال هستم .
۴ تمایل دارم انواع کارهای خوب را انجام دهم .
۵ احساس می کنم به خواب و استراحت نیاز دارم .

 

================

 

۱۸ تمایل ندارم که کاری انجام دهم .
۱۹ افکارم به سادگی منحرف و سرگردان میشود.
۲۰ از نظر جسمی در وضعیت بسیار خوبی هستم .

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی اسمتس) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۶ پرسشنامه شدت خستگی (بیماران + کراپ + عاطفی + فیتز + مزمن چالدر + اسمتس)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *