دانلود رایگان پرسشنامه غربالگری تغذیه ای

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه غربالگری تغذیه ای

پرسشنامه های این بخش، ابزاری برای ارزیابی اولیه وضعیت مراجعین به مراقب سلامت به عنوان اولین سطح ارائه خدمت به مراجعین به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور به تفکیک گروه های سنی و مادران باردار می باشد.

در این پرسشنامه ها منظور از غربالگری؛ هرگونه ارزیابی اولیه، کلی و غیر تخصصی الگوی غذایی و فعالیت بدنی گروه های سنی و تعیین چگونگی تداوم خدمات بهداشتی درمانی به مراجعین پایگاه های سلامت از جمله لزوم ارجاع به کارشناس تغذیه و یا پزشک می باشد.

 

غربالگری تغذیه ای ۱۹ تا ۵۹ سال (جوانان – میانسالان)

تغذیه جهت تنظیم رژیم غذایی مناسب (مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از یکماه)
کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای مادران باردار

میزان افزایش وزن برای مادر‌های باردار بالانر از ۱۹ سال در تک قلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداری
وضعیت تغذیه BMI قبل از بارداری kg/m2 محدوده مجاز افزایش وزن (کیلوگرم) افزایش وزن از ابتدای هفته ۱۳
کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای سالمندان (۶۰ سال به بالا)

کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای نوجوانان ۱۸-۶ سال

کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای کودکان ۶-۲ سال

کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای شیرخواران ۲۴-۱۲ماهه

کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای شیرخواران ۱۲-۶ ماهه

تغذیه جهت تنظیم رژیم غذایی مناسب – کنترل وضعیت کودک ۱ ماه بعد توسط مراقب سلامت صورت می گیرد و در صورت عدم اصلاح مجددا” به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شود.
کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می شوند.

 

غربالگری تغذیه ای کودکان ۶-۰ ماهه

تغذیه- کنترل وضعیت کودک ۱ ماه بعد توسط مراقب سلامت صورت می گیرد و در صورت عدم اصلاح مجددا” به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شود.
کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سلامت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شوند. 

 

“دستورالعمل ارزيابي الگوی تغذيه مراجعه کنندگان به پایگاه توسط مراقبين سلامت”

هدف از اين ارزيابي، تعيين وضعيت سلامت تغذيه‌اي افراد در گروههاي سني مختلف و تصميم گيري درخصوص اين مطلب است كه آيا خود مراقب سلامت بايد به آموزش تغذيه افراد بپردازد، يا اينكه ايشان را جهت مراقبتهاي تخصصي تغذيه و رژيم درماني به كارشناس تغذيه ارجاع دهد.

اين ارزيابي توسط دو ابزار انجام مي‌شود كه عبارتند از (1) پرسشنامه غربالگري تغذيه‌اي و (2) انديكاسيونهاي آنتروپومتريك.

چنانچه فرد مورد بررسي موفق به كسب حد نصاب امتياز پرسشنامه نشود و يا واجد انديكاسيون‌هاي آنتروپومتريك ارجاع باشد، بايد جهت دريافت مراقبت‌هاي تخصصي تغذيه‌اي به كارشناس تغذيه ارجاع شود. ولي اگر حد نصاب امتياز پرسشنامه را كسب كند و همچنين واجد انديكاسيون‌هاي ارجاع نباشد، نيازي به ارجاع به كارشناس تغذيه نخواهد داشت و شخص مراقب سلامت بايد بر اساس راهنماها و بسته‌هاي خدمتي مربوطه، از جمله “رهنمودهای غذایی ایران”، “راهنماهای مراقبتهای تغذیه ای در گروه های سنی مختلف” و “راهنمای وزن گیری مادر باردار”، به ارائه مشاوره و آموزش تغذيه وي بپردازد.

در ادامه، به تشريح نحوه ارزيابي در گروههاي سني مختلف خواهيم پرداخت.

 

الف-غربالگری تغذيه‌اي  19 تا 59 سال (جوانان و میانسالان)

دستورعمل نحوه امتیازدهی و تعیین الگوی تغذیه:

اين پرسشنامه حاوي 7 سؤال است. گزينه اول هر يك از پرسش‌ها داراي صفر امتياز، گزينه دوم آنها داراي يك امتياز و گزينه سوم آنها دارای دو امتياز است.

 1. در پرسش 1 كه درباره مصرف روزانه ميوه است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه اصلا ميوه مصرف نمي‌كند یا گاهی بندرت مصرف می کند، امتيازی كسب نخواهد کرد. اگر عنوان كند كه روزانه کمتر از 2 سهم ميوه مصرف مي كند، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند روزانه 2 تا 4 سهم يا بيشتر ميوه مصرف مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 2. در پرسش 2 كه درباره مصرف روزانه سبزی است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه اصلا سبزی مصرف نمي‌كند یا گاهی بندرت مصرف می کند، امتيازی كسب نخواهد کرد. اگر عنوان كند كه روزانه کمتر از 3 سهم سبزی مصرف مي كند، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند روزانه 3 تا 5 سهم يا بيشتر سبزی مصرف مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.

 

تذكر: هر يك سهم ميوه معادل يك عدد سيب متوسط يا همين مقدار از هر ميوه ديگر است. هر يك سهم سبزي نيز معادل يك عدد سبزي غيربرگي متوسط مانند گوجه‌فرنگي، بادنجان يا هويج، و يا يك ليوان سبزي برگي نظير سبزي خوردن يا كاهو است.

 1. در پرسش 3 كه درباره مصرف روزانه شير و لبنيات است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه اصلا شیر و لبنیات مصرف نمي‌كند یا گاهی بندرت مصرف می کند ، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه روزانه کمتر از دو سهم شير و لبنيات مصرف مي‌كند، يك امتياز كسب مي نمايد و اگر عنوان كند كه روزانه 2 سهم يا بيشتر شير و لبنيات مصرف مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.

 

تذكر: هر يك سهم شير و لبنيات معادل يك ليوان (250- 200 ميلي ليتر) شير، يا يك ليوان (250-200 ميلي ليتر) ماست، يا 45 گرم (معادل 5/1 قوطي كبريت) پنير است.

 1. در پرسش 4 كه درباره استفاده از نمكدان سر سفره است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه هميشه یا اکثر اوقات از نمكدان سر سفره استفاده مي كند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه گاهي از نمكدان سر سفره استفاده مي‌كند، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند كه هرگز از نمكدان سر سفره استفاده نمي‌كند یا در موارد معدود ممکن است استفاده کند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 2. در پرسش 5 كه درباره مصرف فست فود(انواع ساندویچ های آماده حاوی سوسیس یا کالباس یا سمبوسه یا پیتزاهای حاوی سوسیس،کالباس و پنیر پیتزای فراوان) و نوشابه‌هاي گازدار است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه در هفته دو بار يا بيشتر فست فود يا نوشابه‌هاي گازدار مصرف مي‌كند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه در ماه حدود يك تا دوبار مصرف مي‌كند، يك امتياز كسب خواهد نمود و اگر عنوان كند كه هرگز در طول يك ماه از فست فود يا نوشابه‌هاي گازدار استفاده نمي‌كند و یا در طول سال ممکن است چند نوبت محدود استفاده کند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 3. در پرسش 6 كه درباره روغن مصرفي است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه فقط از روغن‌هاي نيمه جامد، جامد يا حيواني براي طبخ غذا استفاده مي‌كند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه تلفيقي از روغن‌هاي گياهي مايع و روغن‌هاي نيمه جامد را براي طبخ غذا مورد استفاده قرار مي‌دهد، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند كه فقط از روغن‌هاي گياهي مايع معمولي و مخصوص سرخ كردني براي طبخ غذا استفاده مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 4. در پرسش 7 كه درباره ميزان فعاليت بدني در هفته است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه در هفته هيچ فعاليت بدني هدفمندي انجام نمي‌دهد، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كمتر از 150 دقيقه در هفته به فعاليت بدني مي‌پردازد، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند در هفته مجموعا” 150 دقيقه (پنج جلسه سي دقيقه‌اي) به فعاليت بدني مانند پياده روي تند، شنا يا دوچرخه سواري مي‌پردازد، دو امتياز كسب خواهد نمود. انجام فعاليت بدني با مدت زمان مورد نظر طي كمتر از 3 جلسه مطلوب نموده و امتياز 1 خواهد گرفت.

 

 

 

ب-غربالگری تغذيه‌اي  مادران باردار

دستورعمل نحوه امتیازدهی و تعیین الگوی تغذیه:

اين پرسشنامه حاوي 7 سؤال است. گزينه اول هر يك از پرسش‌ها داراي صفر امتياز، گزينه دوم آنها داراي يك امتياز و گزينه سوم آنها دارای دو امتياز است.

 1. در پرسش 1 كه درباره مصرف روزانه ميوه است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه اصلا ميوه مصرف نمي‌كند یا گاهی بندرت مصرف می کند، امتيازی كسب نخواهد کرد. اگر عنوان كند كه روزانه کمتر از 2 سهم ميوه مصرف مي كند، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند روزانه 2 تا 4 سهم يا بيشتر ميوه مصرف مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 2. در پرسش 2 كه درباره مصرف روزانه سبزی است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه اصلا سبزی مصرف نمي‌كند یا گاهی بندرت مصرف می کند، امتيازی كسب نخواهد کرد. اگر عنوان كند كه روزانه کمتر از 3 سهم سبزی مصرف مي كند، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند روزانه 3 تا 5 سهم يا بيشتر سبزی مصرف مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.

 

تذكر: هر يك سهم ميوه معادل يك عدد سيب متوسط يا همين مقدار از هر ميوه ديگر است. هر يك سهم سبزي نيز معادل يك عدد سبزي غيربرگي متوسط مانند گوجه‌فرنگي، بادنجان يا هويج، و يا يك ليوان سبزي برگي نظير سبزي خوردن يا كاهو است.

 1. در پرسش 3 كه درباره مصرف روزانه شير و لبنيات است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه به هیچ میزان شير و لبنيات مصرف نمي‌كند یا خیلی بندرت ممکن است استفاده کند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه روزانه کمتر از 3 سهم شير و لبنيات مصرف مي‌كند، يك امتياز كسب مي نمايد و اگر عنوان كند كه روزانه 3 تا 4 سهم يا بيشتر مصرف مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.

 

تذکر: هر يك واحد شير و لبنيات معادل يك ليوان (250- 200 ميلي ليتر) شير، يا يك ليوان (250-200 ميلي ليتر) ماست، يا 45 گرم (معادل 5/1 قوطي كبريت) پنير است.

 1. در پرسش 4 كه درباره استفاده از نمكدان سر سفره است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه هميشه از نمكدان سر سفره استفاده مي كند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه گاهي از نمكدان سر سفره استفاده مي‌كند، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند كه هرگز از نمكدان سر سفره استفاده نمي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 2. در پرسش 5 كه درباره مصرف فست فود(انواع ساندویچ های آماده حاوی سوسیس یا کالباس یا سمبوسه یا پیتزاهای حاوی سوسیس،کالباس و پنیر پیتزای فراوان) و نوشابه‌هاي گازدار است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه در هفته دو بار يا بيشتر فست فود يا نوشابه‌هاي گازدار مصرف مي‌كند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه در ماه حدود يك تا دوبار مصرف مي‌كند، يك امتياز كسب خواهد نمود و اگر عنوان كند كه هرگز در طول يك ماه از فست فود يا نوشابه‌هاي گازدار استفاده نمي‌كند و یا در طول سال ممکن است چند نوبت محدود استفاده کند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 3. در پرسش 6 كه درباره روغن مصرفي است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه فقط از روغن‌هاي نيمه جامد، جامد يا حيواني براي طبخ غذا استفاده مي‌كند، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه تلفيقي از روغن‌هاي گياهي مايع و روغن‌هاي نيمه جامد را براي طبخ غذا مورد استفاده قرار مي‌دهد، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند كه فقط از روغن‌هاي گياهي مايع معمولي و مخصوص سرخ كردني براي طبخ غذا استفاده مي‌كند، دو امتياز كسب خواهد نمود.
 4. در پرسش 7 كه درباره مکمل های مصرفی دوران بارداری است. لازم است طبق جدول زیر نحوه مصرف مکملها ارزیابی شده و برحسب مورد، توصیه های لازم برای اصلاح الگوی مصرف ارائه شود:

 

مکمل‌های دارویی زمان مصرف مقدار مصرف
اسید فولیک از ابتدا تا پایان بارداری روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک، مصرف این قرص از سه ماه قبل از بارداری توصیه می‌شود. روزانه یک عدد
آهن از شروع هفته 16 بارداری تا پایان بارداری روزانه یک عدد
مولتی ویتامین مینرال از شروع هفته 16 بارداری تا پایان بارداری روزانه یک قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال یا ساده
*در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکروگرم اسید فولیک باشد، نیاز به ادامه تجویز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته 16 تا پایان بارداری نیست.
*پس از زایمان روزانه یک عدد قرص آهن و یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال یا ساده تا 3 ماه پس از زایمان مصرف شود. 

اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه مقدار مصرف مکمل و تواتر زمانی مصرف را طبق توصیه های مراکز بهداشتی درمانی رعایت نمی کند (مصرف مکمل را به موقع شروع نکرده، بطور منظم مصرف نمی کند و کمتر از دوز لازم مصرف می کند)، صفر امتياز كسب خواهد نمود. اگر عنوان كند كه دوز مصرفی لازم را رعایت می کند ولی زمان شروع مصرف مکمل را رعایت نکرده و یا بطور نامنظم مصرف می کند و یا مطابق دستورالعمل مصرف مکمل را شروع کرده ولی بطور نامنظم مصرف کرده است، يك امتياز كسب خواهد نمود. و اگر عنوان كند كه مصرف مکملها را بموقع شروع کرده و به مقدار توصیه شده ادامه می دهد دو امتياز كسب خواهد نمود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه غربالگری تغذیه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *