دانلود رایگان پرسشنامه قاطعیت + ۴ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه قاطعیت:{روی لینک زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی ۲۲ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

_______________________________

قسمتی از پرسشنامه قاطعیت:

هدف: سنجش سه بعد قاطعیت

لطفا میزان ناراحتی یا اضطراب خود را در مورد هریک از عبارات مطرح شده در این پرسشنامه مشخص کنید.برای نشان دادن میزان ناراحتی خود از مقیاس پنج گانه زیر استفاده کنید.

 

سوالات:
۱ درخواست اتومبیل از شما
۲ تعریف و تمجید کردن یک دوست
۳ درخواست لطف و عنایت از دیگری
۴ مقاومت در مقابل فشار و اصرار فروشنده
۵ عذر خواهی کردن در صورتی که اشتباه از شما باشد
۶ رد کردن درخواست ملاقات خصوصی یا شرکت کردن در یک جلسه
۷ قبول کردن ترس خود و درخواست تجدید نظر
۸ تذکر به فردی که با او صمیمی هستید، در صورتی که گفتار یا رفتار شما او را ناراحت کند
۹ درخواست افزایش حقوق یا پایه
۱۰ قبول جهل خود در بعضی زمینه ها
۱۱ رد کردن درخواست پول قرضی از شما
۱۲ پرسیدن سوالات شخصی
۱۳ متوقف کردن یک دوست پر حرف
۱۴ درخواست انتقاد سازنده کردن
۱۵ پیشقدم شدن برای گفتگو با یک شخص غریبه
۱۶ تحسین و تمجید از شخصی که شما به او علاقه دارید و یا رابطه شما با او رمانتیک (عاشقانه) است.
۱۷ تقاضای قرار ملاقات خصوصی یا شرکت در جلسه خصوصی با دیگری
۱۸ در خواست وقت ملاقات مجدد از شخصی که درخواست اولیه شما را برای ملاقات رد کرده باشد
۱۹ قبول مبهم بودن یک نکته مورد بحث و درخواست تصریح یا روشن سازی آن
۲۰ درخواست شغل کردن
۲۱ پرسیدن از دیگری که آیا شما او را رنجیده خاطر کرده اید یانه
۲۲ به دیگری بگویید که از او خوشتان می آید
۲۳ درخواست پذیرایی شدن وقتی که انتظار این کار می رود، مثلا وقتی در رستوران هستید

در عبارات قبل میزان ناراحتی شما را پرسیدیم.برای بار دیگر همان عبارات به شما ارائه می شوند.

این بار چگونگی پاسخ احتمالی خود را در صورت مواجه شدن با آن شرایط مشخص کنید.از مقیاس زیر استفاده کنید.
1= همیشه، این کار را می کنم.
2=  معمولا، این کار را می کنم.
3=  حدود نیمی از اوقات این کار را می کنم
4=  بندرت، این کار را می کنم
5= هر گز، این کار را نمی کنم

 

سوالات:
1 رد درخواست اتومبیل از شما
2 تعریف و تمجید کردن یک دوست
3 درخواست لطف و عنایت از دیگری
4 مقاومت در مقابل فشار و اصرار فروشنده
5 عذر خواهی کردن در صورتی که اشتباه از شما باشد
6 رد کردن درخواست ملاقات خصوصی یا شرکت کردن در یک جلسه
7 قبول کردن ترس خود و درخواست تجدید نظر
8 تذکر به فردی که با او صمیمی هستید، در صورتی که گفتار یا رفتار شما او را ناراحت کند
9 درخواست افزایش حقوق یا پایه
10 قبول جهل خود در بعضی زمینه ها
11 رد کردن درخواست پول قرضی از شما
12 پرسیدن سوالات شخصی
13 متوقف کردن یک دوست پر حرف
14 درخواست انتقاد سازنده کردن
15 پیشقدم شدن برای گفتگو با یک شخص غریبه
16 تحسین و تمجید از شخصی که شما به او علاقه دارید و یا رابطه شما با او رمانتیک (عاشقانه) است.
17 تقاضای قرار ملاقات خصوصی یا شرکت در جلسه خصوصی با دیگری
18 در خواست وقت ملاقات مجدد از شخصی که درخواست اولیه شما را برای ملاقات رد کرده باشد
19 قبول مبهم بودن یک نکته مورد بحث و درخواست تصریح یا روشن سازی آن
20 درخواست شغل کردن
21 پرسیدن از دیگری که آیا شما او را رنجیده خاطر کرده اید یانه
22 به دیگری بگویید که از او خوشتان می آید
23 درخواست پذیرایی شدن وقتی که انتظار این کار می رود، مثلا وقتی در رستوران هستید
24 گفتگوی بی پرده با کسی که از رفتار شما انتقاد کرده است
25 پس دادن اشیا یا اقلام ناقص در یک فروشگاه یا رستوران
26 ابراز نظر مخالف با کسی که با او در حال صحبت هستید
27 مقاومت در مقابل درخواست رابطه صمیمی وقتی که به آن تمایل ندارید
28 تذکر دادن به دیگری وقتی که احساس می کنید عمل او نسبت به شما منصفانه نبوده است
29 قبول یا رد کردن درخواست دیگری برای قرار ملاقات خصوصی
30 خبر خوبی درباره خود به دیگران دادن
31 مقاومت کردن در مقابل فشار برای مصرف مشروبات الکلی
32 مقاومت در مقابل درخواست غیر منصفانه یک شخص مهم
33 ول کردن کار
34 مقاومت در مقابل فشار برای مصرف مواد مخدر
35 گفتگوی بی پرده با کسی که از کار شما انتقاد می کند
36 درخواست پس گرفتن چیزی که از شما قرض گرفته شده است
37 قبول کردن تحسین یا هدیه دیگری
38 ادامه گفتگو با کسی که با شما مخالفت می کند
39 تذکر به دوست یا همکار، وقتی که گفتار یا رفتارش ؛ شما را ناراحت می کند
40 تذکر دادن یا درخواست توقف به کسی که شما را در مقابل جمع ناراحت می کند
 
 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه 40 سوالی چندکاربردی، ابزاری است برای اندازه گیری سه بعد از قاطعیت: «ناراحتی از قاطعیت»، «احتمال پاسخ درگیر شدن در رفتار قاطعانه» و «تشخیص شرایطی که بهبود افزایش قاطعیت را می طلبد».

برای محاسبه نمره آزمودنی در هر سه مقیاس، باید به هر سوال سه بار پاسخ داده شود.

البته از هر کدام از این سه نمره می توان استفاده کرد. 

نمرات «ناراحتی از قاطعیت»  و «احتمال پاسخ» عبارت از جمع نمرات هر سوال در ستون مربوط به آن است. برای هر سوال، پنج گزینه (ابدا، کمی، تا حدی، زیاد، خیلی زیاد) وجود دارد که به ترتیب به هر یک از آنها نمره ای بین 1 تا 5 تعلق می گیرد.

نمره «تشخیص شرایط» برابر تعداد کل سوالاتی است که دور آنها دایره کشیده شده است. نیمرخ مراجعان  با مقوله بندی نمرات حاصل از «ناراحتی از قاطعیت» و «احتمال پاسخ» به صورت زیر بدست می آید:

برای مثال، اگر نمره «ناراحتی از قاطعیت» مراجعی بیشتر یا مساوی 96 و نمره «احتمال پاسخ» او بزرگتر یا مساوی با 105 باشد، مشکل مراجع «غیرقاطع بودن» تلقی می شود.

«پرسشنامه قاطعیت» را می توان به صورت یازده عاملی که نمایشگر شرایط ویژه «ناراحتی از قاطعیت» می شود، نمره گذاری کرد.

اعتبار (پایایی) و روایی

پرسشنامه قاطعیت به ترتیب با همبستگی های بازآزمایی 87/0 و 81/0 برای نمرات «ناراحتی قاطعیت» و نمرات «احتمال پاسخ» از ثبات بسیار خوبی برخوردار است.

درباره همسانی درونی این پرسشنامه در پژوهش های خارج از کشور اطلاعاتی در دسترس نیست.

اما همسانی درونی این پرسشنامه در پزوهش حکمتی (1380) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 76/0 برای «ناراحتی از قاطعیت» و 83/0 برای «احتمال پاسخ» به دست امده که ضریب بالایی است.

روایی پرسشنامه قاطعیت بسیار بالاست. آزمون روایی گروه های شناخته شده نشان می دهد که نمرات این پرسشنامه، نمونه های بالینی و بهنجار را از هم متمایز می کند.

طوری که تفاوت نمرات قبل و بعد از درمان نشان می دهد، این پرسشنامه از حساسیت نسبت به تغییر نیز برخوردار است.

منابع:

 ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه قاطعیت + ۴ مقاله رایگان

  1. جابر

    پرسشنامه قاطعیت رو دانلود کردم. برای من که خیلی مفید بود به دوستانی که میخوان پرسشنامه دانلود کنند توصیه میکنم که از این جا استفاده کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *