دانلود رایگان پرسشنامه قدردانی GQ-6 (مک کالوک) + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه قدردانی GQ-6 (مک کالوک و همکاران ۲۰۰۲):

پرسشنامه قدردانی GQ-6 توسط مک کالوک و همکاران (۲۰۰۲) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۶ گویه است.

با استفاده از مقیاس زیر، کنار هر جمله عددی بنویسید تا میزان موافقتان با آن جمله را مشخص سازید.

سوالات:
۱ چیزهای بسیاری در زندگی دارم که نسبت به آنها شکرگذارم.
۲ اگر مجبور باشم همه آن چیزهایی را که نسبت به آنها احساس قدردانی می کنم فهرست کنم، فهرست بسیار بلند بالایی خواهد شد.
۳ وقتی به دنیا می نگرم چیز زیادی نمی بینم که برای آن شکرگزار باشم.*
۴ من سپاسگزار افراد زیادی هستم.
۵ هرچه سنم بیشتر می شود، خود را در سپاسگزار بودن از افراد، رخدادها و شرایطی که بخشی از گذشته زندگی ام بودند تواناتر می یابم.
۶ ممکن است زمان زیادی سپری شود و من خود را قدردان چیز یا کسی ندانم.*

شیوه نمره گذاری و تفسیر:

 این پرسشنامه، بر درجه‌بندی پنج‌گانه لیکرت صورت بندی شده است.

۱= به هیچ وجه در مورد من صادق نیست.              ۲= چندان در مورد من صادق نیست.

۳= تا حدودی درمورد من درست است.                  ۴= در مورد من بسیار صادق است.

۵= کاملا در مورد من درست است.

گویه های معکوس این پرسشنامه عبارتند از: ۳ و ۶ (یعنی به « کاملا در مورد من درست است » نمره ۱ و به « به هیچ وجه در مورد من صادق نیست » نمره ۵ داده می‌شود).

برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین ۶ تا ۳۰ خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر قدردانی خواهد بود و بالعکس.  

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

در تحقیق قمرانی و همکاران (۱۳۸۸) روایی صوری، محتوایی، همبستگی گویه ها با کل (بین ۰٫۸۷ تا ۰٫۹۴)، همگرایی و تحلیل عاملی این ابزار بررسی شد و پایایی آن با روش آلفای کرانباخ ۰٫۸۰ و با روش بازآزمون ۰٫۸۴ و با روش تصنیف ۰٫۹۱ گزارش شد.

 

منابع:

قمرانی، امیر. کجباف، محمد باقر. عریضی، حمیدرضا. امیری، شعله. (۱۳۸۸). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه قدردانی در دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. ۳ (۱) :۷۷-۸۶.

 McCullough, M.E., Emmons, R.A., & Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112-127.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه قدردانی GQ-6 (مک کالوک) + ۲ مقاله رایگان

  1. نازبانو

    سلام، اگر امکانش هست تعداد فایلها و مقاله های پرسشنامه قدردانی رو بیشتر کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *