دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 2)

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان مدیریت ارتباط با مشتری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

فهرست مطالب:

۱- دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

۳- دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

۴- دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی گلشاهی(۱۳۹۴)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (۲۰۰۵)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت ارتباط مشتری CRM

۷- دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری – گیب (۲۰۰۵)

۹- دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات ارتباط با مشتری (CRM)

۹- دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار CRM در شرکت

۱۰- دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

 

___________________________________

۱- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی

قسمتی از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی :

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دارای ۱۴ سوال می باشد که توسط اسکانلان و همکارانش در سال ۱۳۸۸ طراحی و تنظیم گردیده است و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان مشوق هایی برای مشتریان فعلی جهت جذب مشتریان بالقوه فراهم می کند.

عکس پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری۱۰ سازمان از پیش بینی نیاز مشتریان لذت می برد.
۱۱ به همه مشتریان توجه ویژه می شود.
۱۲ خدمات مورد توجه مشتریان به موقع انجام می گیرد.
۱۳ سعی می شود به گونه ای با مشتری برخورد شود که احساس کنند تنها مشتری سازمان هستند.
۱۴ مشکل همه مشتریان برای سازمان با اهمیت است.

 

منابع:

 

Mamoun N. Akroush, Samer E. Dahiyat, Hesham S. Gharaibeh, Bayan N. Abu-Lail, (2011), “Customer relationship management implementation: An investigation of a scale’s generalizability and its relationship with business performance in a developing country context.

 

________________________________

 

۲- پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

قسمتی از پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری:

 

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس تحقیق گاردیو – مورنو طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴۲ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

قسمتی از سوالات:

 

متغیرهای موثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

۱ شرکت کارکنان و منابع شایسته و صلاحیت داری را که مورد نیاز برای اجرای موفقیت آمیز CRM هستند را دارد.
۲ برنامه های آموزشی مختلفی برای کمک به گسترش مهارت های مورد نیاز کارکنان به منظور مدیریت ارتباط با مشتریان به طور شایسته فراهم اورده است.

 

=========================

 

۹ بین بخش های مختلف ارتباط باز و دو طرفه وجود دارد.
۱۰ بخش های مختلف شرکت در جهت دستیابی به اهداف CRM با یکدیگر همکاری می کنند.

“توانایی های مدیریت دانش”

۱ شرکت کانالهایی را برای ارتباط دو طرفه با مشتریان کلیدی ایجاد می کند.
۲ شرکت روش های رسمی و پایداری برای کسب دانش از مشتریان دارد.
۳ شرکت روش های پایدار و رسمی برای کسب دانش به منظور گسترش محصولات و خدمات جدید دارد.
۴ ======================
۱۰ فرهنگ سازمانی شرکت کسب دانش و انتقال آن در بین کارکنان را تحریک می کند.
۱۱ شرکت روش های متداولی جهت انتقال آسان اطلاعات در بین قسمت های ساختاری مهم دارد.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری) اینجا کلیک کنید👉👉

 

_________________________________________

 

۳- پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

 

قسمتی از پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی :

 

پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد عملکرد سازمانی دارای ۴۰ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است و دارای ۹ مولفه ای ( سازمان مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، روابط، مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری، مدیریت دانش، عملکرد سازمان از نظر آموزش و رشد، عمکرد سازمان از دیدگاه فرایند داخلی، عملکرد سازمان از دیدگاه مشتری و عملکرد سازمان از دیدگاه مالی می باشد و هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری با ابعاد سازمانی می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اهداف کسب وکار سازمان برای مشتری مداری به چه میزان است؟
۲ سازمان نیاز به نظارت و ارزایبی سطح تعهد در ارائه خدمات به مشتری را دارد؟
۳ مزیت رقابتی سازمان براساس نیاز مشتری درک می شود.
۴ استراتژی کسب و کار سازمان با هدف ارزش فزاینده برای مشتریان هدایت می شود.
۵ سازمان اغلب رضایت مشتری را ندازه گیری می کند.
۶ سازمان های بزرگ اغلب به خدمات پس از فروش اهمیت می دهند.
۷ سازمان برای مشتریان کلیدی خدمات خاصی را ارائه می دهد.
۸ سازمان ما فروش و بازاریابی موفقی براساس مدیریت ارتباط با مشتری دارد.
۹ برنامه های آموزش کارکنان ما به منظور توسعه مهارتهای مورد نیاز برای جذب مشتری طراحی شده اند.

 

=========================

 

۳۰ کاهش شکایات مشتریان
۳۱ بهبود توانایی حفظ مشتریان قدیمی
۳۲ بهبود توانای برای تایید مشتری
۳۳ افزایش نرخ فروش
۳۴ برآورد نیاز انواع مختلف مشتریان
۳۵ افزایش قصد مشتری برای خرید
۳۶ افزایش رضایت مشتری
۳۷ کاهش کل هزینه های سازمان
۳۸ کاهش زیانهای غیرمنتظره
۳۹ افزایش بازگشت سرمایه و دارایی
۴۰ افزایش سودخالص

 

منابع:

Abdul alem mohammad, basri bin rashid and shaharuddin bin tahir, 2013, Assessing the influence of customer relationship management (CRM) dimensions on organization performance An emperical study in the hotel, industryJournal of Hospitality and Tourism, Technology, Vol. 4 No. 3, 2013, pp. 228-247

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت ( پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی) اینجا کلیک کنید👉👉

 

___________________________________

 

۴- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی گلشاهی

 

قسمتی از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی گلشاهی (۱۳۹۴) :

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارای ۲۱ سوال می باشد که توسط گلشاهی و همکارانش در سال ۱۳۹۴ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده. و دارای ۷ مولفه ای ( بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش، خدمات پس از فروش، شناسایی مشتری، تفکیک مشتری و ارزیابی و بهبود ecrm عملیاتی ) می باشد. 

 

این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ پایگاه داده مشتری و پردازش اطلاعات مشتری به عنوان یک مرجع در تدوین برنامه بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد.
۲ ابزارها و نرم افزار های الکترونیکی ارتباط با مشتری در کیفیت و نحوه اجرای عملیات بازاریابی کاربرد دارند.
۳ ابزارها و نرم افزارهای الکترونیکی ارتباط با مشتری در پیشبرد عملیات بازاریابی موثر است.
۴ می توان از پایگاه داده مشتری و پردازش اطلاعات مشتری به عنوان یک مرجع در برنامه ریزی اجرای عملیات فروش بهره برد.
۵ استفاده از ابزارها و نرم افزارهای الکترونیکی ارتباط با مشتری در کیفیت و نحوه اجرای عملیات فروش کاربرد دارند.

 

=========================

 

۱۵ طبقه بندی اطلاعات مشتریان در پیشبرد عملیات شرکت موثر است.
۱۶ در صورت امکان، نیازهای مشتریان بررسی می‌شود و پاسخ ها با توجه به نیازهای هر مشتری داده می‌شود.
۱۷ در سازمان باید بر اساس اطلاعات و نیازهای مشتریان شخصی سازی روابط با مشتریان صورت گیرد.
۱۸ سازمان باید در ارتباط با مشتریان با یک شیوه خاص متناسب با هر مشتری رفتار می نماید.
۱۹ فرآیندهای سازمان بر اساس ارزیابی و تحلیل اطلاعات مشتری، بهبود می یابند.
۲۰ بازخور دریافت شده از مشتریان درباره وضعیت خدمات ارائه شده، بسیار ارزشمند بوده و در نحوه طراحی فرآیندهای سازمان موثر است.
۲۱ ارزیابی و تحلیل اطلاعات مشتری در پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و برنامه ریزی پاسخگویی به مشتریان کاربرد دارد.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی) اینجا کلیک کنید👉👉

 

___________________________________

 

۵- پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (۲۰۰۵) :

 

پرسشنامه اساندارد مدیریت با مشتری دارای ۱۸ سوال می باشد که توسط سین و همکارانش در سال ۲۰۰۵ طراحی و ساخته شده و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافق ) نمره گذاری شده و دارای ۴ مولفه ای ( تمرکز بر مشتری کلیدی، مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری تکنولوژی محور و مدیریت دانش ) می باشد.

 

این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان ما خدمات و محصولات سفارشی برای مشتریان کلیدی ما فراهم می کند.
۲ از طریق گفتگوهای مداوم، ما به مشتریان کلیدی کار می کنیم تا سفارش های خود را از طریق بحث و گفتگو به آنها ارائه کنیم.
۳ سازمان ما تلاش می کند آنچه را که مشتریان کلیدی ما به آن نیاز دارند، کشف کند.
۴ وقتی که سازمان ما می فهمد که مشتری دوست دارد تا محصول یا خدمتی را تغییر یا اصلاح کند، درگیر تلاش هماهنگ برای انجام این کار می شود به نحوی که محصول یا خدمت ضعیف را حذف می کند.
۵ ساختار سازمانی ما دقیقا با توجه به مشتریمان طراحی شده است.
=========================
۱۵ سازمان ما سخت افزار مناسب جهت خدمت رسانی به مشتریان را دارد.
۱۶ سازمان ما پرسنل فنی مناسب برای پیشتیبانی فنی استفاده کنندگان از رایانه در جهت ایجاد رابطه با مشتریان را فراهم کرده است.
۱۷ سازمان ما بانک اطلاعاتی جامعی از مشتریانمان را نگه می دارد.
۱۸ اطلاعات فردی مشتری در هر نقطه از تماس با مشتری در دسترس است.

منابع:

 

Mamoun N. Akroush, Samer E. Dahiyat, Hesham S. Gharaibeh, Bayan N. Abu-Lail, (2011),”Customer relationship management implementation: An investigation of a scale’s generalizability and its relationship with business performance in a developing country context”, International Journal of Commerce and Management, Vol. 21 Iss: 2 pp. 158 – 190

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری سین (۲۰۰۵)) اینجا کلیک کنید👉👉

 

____________________________________

 

۶- پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت ارتباط مشتری CRM

 

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت ارتباط مشتری CRM :

 

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت ارتباط مشتری CRM دارای ۳۵ سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

۱ ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای رفع نیاز های مشتریان صورت میگیرد.
۲ ارزیابی عملکرد کارکنان فروش بر اساس میزان موفقیت آنها در جذب مشتری صورت میگیرد.
۳ برنامه های مشتری محور بوسیله برنامه های خردتر بطور کامل حمایت میشوند.
۴ برنامه های آموزشی ویژه ای در جهت بهبود تعاملات با مشتریان برگزار میشود.
۵ تلاش های کارکنان جهت بهبود روابط با مشتریان مورد تقدیر قرار میگیرد.
۶ مدیران ارشد مشارکت شخصی مشهودی در تدوین برنامه ها مشتری محور دارند.
۷ به برنامه های مشتری محور منابع کافی تخصیص داده میشود.
۸ روش‌های ویژه ای برای دستیابی به نظرات مشتریان وجود دارد.
۹ شواهد روشنی وجود دارد که نتایج حاصل از نظر سنجی مشتریان در عمل مورد استفاده قرار میگیرد.
۱۰ کارکنان شرکت در پاسخگوئی و کمک به حل مسائل مشتریان، بسیار راغب می باشند.

 

=========================

 

۳۰ اطلاع رسانی به موقع در جهت بهبود تعاملات با مشتریان صورت میگیرد.
۳۱ جهت عمق بخشیدن و حفظ روابط با مشتری، با آنها تماس شخصی برقرار میشود.
۳۲ جهت تقویت روابط با مشتری، سیستم فروش از طریق کاهش کاغذ بازیهای اداری تسهیل میشود.
۳۳ شرکت اهداف روشنی در زمینه تقویت و بهبود روابط با مشتریان خود دارد.
۳۴ شرکت در روابط خود با مشتریان همواره منافع دو سویه را مد نظر قرار میدهد
۳۵ شرکت میکوشد تا دسترسی به سازمان را از طریق کانالهای متنوعی میسر سازد.

 

منابع:

Sin, leo.y.m et al.(2005), CRM: conceptualization and scale development, European Journal of Marketing; Vol.39  no.11, pp.1264 – ۱۲۹۰٫

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت ارتباط مشتری CRM ) اینجا کلیک کنید👉👉

 

_______________________________

 

۷- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری، گیب

 

قسمتی از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری، گیب (۲۰۰۵) :

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دارای ۱۴ سوال می باشد که توسط گیب و همکارانش در سال ۲۰۰۵ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است و دارای ۳ مولفه ای جذبو حفظ و گسترش راوابط با مشتری ، زیر ساختاری و مشتری گرایی ) می باشد.

 

پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱- بانک مشوق هایی برای مشتریان فعلی جهت جذب مشتریان بالقوه فراهم می کند.
۲- بانک سیستمی برای تعامل با مشتریان از دست رفته دارد.

 

=========================

 

۱۰- بانک از پیش بینی نیاز مشتریان لذت می برد.
۱۱- به همه مشتریان توجه ویژه می شود.
۱۲- خدمات مورد تقاضای مشتریان به موقع انجام می گیرد.
۱۳- سعی می شود به گونه ای با مشتری برخورد شود که احساس کنند تنها مشتری بانک هستند.
۱۴- مشکل همه مشتریان برای بانک با اهمیت است.

 

منابع:

 

-Geib, M. (2005). Architecture for Customer Relationship Management Approaches in Financial Services, IEEE (Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences).

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری – گیب (۲۰۰۵) ) اینجا کلیک کنید👉👉

 

________________________________

 

۸- پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ارتباط با مشتری (CRM)

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ارتباط با مشتری (CRM):

 

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ارتباط با مشتری (CRM) دارای ۱۸ سوال می باشد بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده و دارای ۳ مولفه ( رضایتمندی مشتریان، ارزش مشتری و کیفیت خدمان )  می باشد و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۹۶/۰ باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شعب بانک تجهیزات به روزی دارند
۲ کارمندن شعب همیشه با ظاهری آراسته و تمیز به محل کار می آیند
۳ جای پارک کافی در نزدیکی شعب بانک وجود دارد.
۴ زمانی که بانک برای انجام خدماتی در زمان معین قول می دهد، به آن عمل می کند.
۵ این بانک از نظر من قابل اعتماد است

 

=========================

 

۱۵ کار من در این بانک به موقع انجام شد
۱۶ این بانک ارزش هایی فراتر از پول برای من ارائه می دهد
۱۷ بر اساس معیار هزینه و سرمایه، سرمایه گذاری و سپرده گذاری در این بانک تصمیم درستی بود
۱۸ بر اساس هزینه ای که پرداخت کردم، کیفیت خوبی از خدمات دریافت کردم

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کیفیت خدمات ارتباط با مشتری (CRM)) اینجا کلیک کنید👉👉

 

________________________________

 

۹- پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار CRMدر شرکت

 

قسمتی از پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار CRMدر شرکت :

 

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار CRM در شرکت دارای ۱۶ سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) نمره گذاری می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در شرکت نستله شکایت مشتریان به نحو مطلوب در چهارچوب یک فرآیند نظام مند و در زمان مناسب پیگیری و پاسخ داده می شود.

۲ در این شرکت رضایت مشتریان با فرآیندی نظام مند و منظم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

=========================

۱۰- در این صنعت از پایگاه داده مشتری به عنوان یک مرجع برای تصمیم گیری در برنامه ریزی های فروش و بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۱- در این شرکت امکانات و نرم افزار مناسب و متناسب با کار در دسترس کارکنان می باشد.

۱۲- کارکنان و مدیران این شرکت دارای تجربه و دانش مناسبی در زمینه ی مدیریت ارتباط با مشتری هستند.

۱۳- شرکت نستله دارای ساختاری مسطح(تخت) می باشد، به خصوص در واحدهایی که درگیر بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری هستند.

۱۴- روابط میان سطوح سازمانی در این شرکت از ساختاری مسطح برخوردار می باشد.

۱۵- در این شرکت وظایف و اختیارات افراد مشخص شده و به افراد تفویض اختیار می شود.

۱۶- در این شرکت کنترلهای بی مورد بر روی کارکنان کم می باشد.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار CRM در شرکت) اینجا کلیک کنید👉👉

 

_______________________________

 

۱۰- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

 

قسمتی از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان :

 

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتریان دارای ۶ سوال می باشد که  نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار زیاد تا خیلی کم ) بوده و تکی مولفه ای می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ به طور منظم در حال تعیین مشتریان هدف هستیم.
۲ به دنبال ایجاد ارتباط با مشتریان هدف بصورت ماندگار هستیم.

 

=========================

 

۶ همواره به دنبال حفظ ارتباطات مثبت با مشتریان کم اهمیت می‌باشیم.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان) اینجا کلیک کنید👉👉

 

_____________________________________

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (پکیج کامل)

برای دانلود پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

کاملا ترین پیکیج مروبوط به پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری را میتوند در این سایت به راحتی دانلود نماید و مورد استفاده قرار بدهید..

2 دیدگاه برای دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (پکیج کامل)

 1. زهره

  من ۵ تا پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اولی رو خریداری و دانود کردم.
  میشه ۵ تای آخری رو برام ارسال کنید..
  میخوام ببینم کدوم پرسشنامه بیشتر و بهتر برای پایان نامه ام مناسب هست.

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم زهره…
   بله حتما…
   ایمیل خودتون رو چک کنید…مجموعه پرسشنامه های مدیریت ارتباط با مشتری به ایمیلتون ارسال شد…
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیزم.

 2. مونا

  پرسشنامه های جذب مشتریتون واقعا زیاد بود…
  خیلی ممنون..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *