دانلود رایگان پرسشنامه موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه حسابداری تعهدی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)

___________________________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی (مومن،۱۳۹۳):

سیستم حسابداری که در آن (تعهدی کامل) درآمدها هنگام تحصیل یا تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند. همچنین شناسایی و ثبت هزینه ها ، به هنگام ایجاد یا تحمل آنها صورت میگیرد. (باباجانی،۱۳۸۵؛ به نقل از مومن،۱۳۹۳).

در این تحقیق منظور از سیستم حسابداری تعهدی به معنای مجموع نمره‌ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه سنجش موانع سیستم حسابداری تعهدی به دست می‌آید..

سوالات:
۱ آیا حمایت مدیران ارشد دانشگاه ، بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی کافی بوده است؟
۲ آیا تفویض اختیار مدیران ارشد به مسئولین زیرمجموعه در جهت تسهیل امور مالی  کافی بوده است؟
۳ آیا مدیران از نقش و قابلیتهای سیستم  حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های مالی خود آگاه هستند؟
۴ آیا بودجه لازم برای استقرار سیستم حسابداری تعهدی به موقع و مناسب  اختصاص داده شده است؟
۵ آیا طرح سازمانی مناسب  برای پیاده سازی و اجرای سیستم حسابداری تعهدی وجود داشته است؟
۶ آیا فعالیت ها و فرآیندها جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی به طور دقیق تعریف شده است؟
۷ آیا شاخص هایی برای اندازه گیری عملکرد و بهبود سیستم حسابداری تعهدی  وجود دارد؟
۸ آیا بین واحدهای مختلف دانشگاه جهت استقرار سیستم هماهنگی لازم بعمل آمده است؟
۹ آیا نیازهای آموزشی قسمت های مختلف سازمان در زمینه استقرار حسابداری تعهدی در نظر گرفته شده است؟
۱۰ آیا کیفیت آموزش کارکنان در زمینه استقرار حسابداری تعهدی در حد مناسب بوده است؟
۱۱ آیا میزان مشارکت و تعهد کاری پرسنل در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی  کافی بوده است؟
۱۲ آیا نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی براساس تشکیلات تفصیلی تامین شده است؟
۱۳ آیا پرسنل از انگیزه کافی در پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی برخوردار بوده اند؟
۱۴ آیا در حین اجرای سیستم حسابداری تعهدی ، نظام تشویق و تنبیه متناسب با فعالیتها وجود داشته است؟
۱۵ آیا تحصیلات و تخصص پرسنل در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی کافی بوده است؟
۱۶ آیا زیر ساختار مناسب نرم افزاری در استقرار سیستم حسابداری تعهدی وجود داشته است؟
۱۷ آیا زیر ساختار مناسب سخت افزاری در استقرار سیستم حسابداری تعهدی وجود داشته است؟
۱۸ آیا نرم افزار حسابداری تعهدی امکانات لازم برای ثبت عملیات حسابداری را دارا می باشد؟
۱۹ آیا مدیران و کارکنان نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری تعهدی اعتماد کافی دارند؟
۲۰ آیا ایرادات و اشکالات نرم افزار حسابداری تعهدی توسط برنامه نویس به موقع برطرف و نرم افزار به روز رسانی می شود؟
۲۱ آیا قوانین و مقررات سازمان جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی تسهیل کننده بوده اند؟
۲۲ آیا در اجرای سستم حسابداری تعهدی قوانین و مقررات مالی از شفافیت لازم برخوردار بوده اند؟
۲۳ آیا در اجرای سستم حسابداری تعهدی قوانین و مقررات مالی از انعطاف پذیری لازم برخوردار بوده اند؟
۲۴ آیا در اجرای سستم حسابداری تعهدی نهاد های سیاستگزار و ناظر همکاری لازم را داشته اند؟
۲۵ آیا قوانین و مقررات مغایر با اجرای سیستم حسابداری تعهدی وجود دارد؟
۲۶ آیا گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی جهت استفاده مدیران و کارکنان تهیه می گردد؟
۲۷ آیا گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی مورد تجزیه و تحلیل مالی قرار می گیرد؟
۲۸ آیا گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در مقاطع مشخص بصورت کتبی در اختیار مدیران  جهت تصمیم گیری قرار می گیرد؟
آیا مدیران از گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند؟
۳۰ آیا نتایج گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی با شاخص ها و استانداردها و گزارشات سایر دانشگاه ها مقایسه می شود؟

 

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
عوامل مدیریتی ۱ الی ۵
عوامل فرآیندی ۶ الی ۱۰
منابع انسانی ۱۱ الی ۱۵
عوامل فنی سیستم ۱۶ الی  ۲۰
قوانین و مقررات ۲۱ الی ۲۵
حسابداری مدیریت ۲۶ الی ۳۰

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
30 – 75 – 150

امتیازات خود را از 30عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 30 و حداکثر 150 خواهد بود.  

نمره بین 30 تا 50: میزان موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در حد پایینی می باشد.

نمره بین50 تا 100: میزان موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از 100: میزان موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در حد بالایی می باشد.

 

روایی پرسشنامه:

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مومن (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

 

پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش مومن (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می­کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

نتايج آلفاي كرونباخ
آلفاي كرونباخ تعدادسؤالات
0.83 30

لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

 

منابع:

مومن، یلدا (1393). شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.  واحد نراق.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *