دانلود رایگان ۶ پرسشنامه هوش معنوی (کینگ + بدیع + عبدالله زاده +ناصری + لیندا + فرهوش)

(دیدگاه کاربر 4)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

لیست پرسشنامه های هوش معنوی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

۱- دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی کینگ

۲- دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده

۳- دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی ناصری

۴- دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی بدیع

۵- دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی فرهوش

۶- دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی لیندا

 

___________________________________

 

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (SISRI-24):

 

این پرسشنامه استاندارد هوش معنوی دارای ۲۴ سوال بوده که توسط کینگ و ویلگسورث در سال ۲۰۰۴ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۴ مولفه ای ( تفکر وجودی ، آگاهی متعالی ، بسط حالت هوشیاری و تولید معنای شخصی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ من غالبا در ماهیت واقعیت به تعمق پرداخته ام یا در آن شک و تردید کرده ام.
۲ اوقاتی را صرف تعمق در هدف یا دلیل وجود خودم کرده ام.
۳ می توانم به آنچه پس از مرگ رخ می دهد عمیقا بیندیشم.
۴ در مورد چیزهایی مانند زندگی، مرگ، واقعیت و وجود، نظریه های خاص خودم را دارم
۵ غالبا در مورد معنای پیشامدهای زندگی ام به تعمق می پردازم
۶ غالبا درباره ارتباط انسان و سایر کائنات تعمق کرده ام
۷ در مورد وجود یا عدم نیرو یا قدرتی عظیمتر (مثل خدا, فرشته, انرژی برتر و… ) عمیقا به فکر فرو رفته ام.
۸ به جنبه هایی از خودم آگاهم که ژرفتر از بدن جسمانی ام هستند.
۹ از پیوندی عمیقتر بین خودم و دیگران آگاهم
۱۰ خودم را با “خودِ غیرمادی” و عمیق ترم تعریف می کنم
پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ 1
۲۰ می توانم برای زندگی ام هدف یا دلیلی تعریف کنم.
۲۱ وقتی دچار شکستی می شوم، باز هم قادرم در آن شکست، معنایی بیابم.
۲۲ متناسب با هدفم در زندگی می توانم تصمیم بگیرم
۲۳ حقایقی در انسانها می بینم که بامعناتر از بدن، شخصیت یا هیجانات آنان است
۲۴ می توانم برای تجارب روزمره ام معنا و هدفی بیابم.
_____________________________

پرسشنامه هوش معنوی بدیع

۲- قسمتی از پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران:

 

پرسشنامه هوش معنوی دارای ۴۲ بوده که توسط بدیع و همکارانش در سال ۱۳۸۹ طراحی و تنظیم شده است و برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد.

 

این پرسشنامه در ابتدا شامل ۷۲ سوال بود که پس از تحلیل عاملی، ۳۰ سوال در هیچ یک از چهار عامل “بعد تفکر و باورهای کلی”، “خودآگاهی و عشق”، “برخورد با مسائل اخلاقی” و “تساهل و تعامل” لحاظ نشد. با مشکلات» و در نتیجه نابود شد.

 

این پرسشنامه در مجموع ۴۲ سوال دارد و هدف آن سنجش ابعاد رفتار مدنی افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات: 

 

۱ درباره چیزهایی که خارج از عمل من است دچار نگرانی و تشویش می شوم.
۲ اغلب مشکلات خود را بزرگتر از آنجه هست جلوه می دهم.
۳ نمی توانم به سادگی مخالفت خود را با هر مسئله ای بیان کنم .
۴ اشتباهاتم را می پذیرم.
۵ من خوشبختی را درکمک به دیگران می بینم.
۶ برای آگاهی ازنظرات و افکار جدید از فرصت ها استفاده می کنم.
۷ اغلب از این که نمی توانم دیگران را آن گونه که دوست دارم تغییر بدهم، عصبانی می شوم.
۸ مشکلات زیاد مرا دچار یأس و نا امیدی می کند.
۹ اغلب همان چیزی می شوم که دوست دارم دیگران فکر کنند.
۱۰ اغلب خود را با دیگران مقایسه می کنم.

پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران۳۵ اغلببه نشستن و فکر کردن درباره مشکلات و موضوعات گذشته می پردازم و حسرت می خورم.
۳۶ من درست خود را به همان صورتی که هستم دوست دارم.
۳۷ اگر چه در زندگیم اشتباهات زیادی داشتم، با این حال به خود افتخار می کنم.
۳۸ معتقدم نیرویی در همه آنچه انجام می دهم و هستم نهفته است.
۳۹ قدرتی عظیم درکار این جهان حکمفرماست.
۴۰ اعتماد به نفس دارم.
۴۱ احساس می کنم که زندگیم هر روز بهتر از دیروز است.
۴۲ معتقدم که : قطره ای کزجویباری بگذرد / ازپی انجام کاری می رود.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه هوش معنوی بدیع) اینجا کلیک کنید 👉

___________________________

پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده

۳- قسمتی از پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده:

 

این پرسنشامه هوش معنوی دارای ۲۹ سوال بوده که توسط عبداله زاده در سال ۱۳۸۸ هنجاریابی شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است .

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل  + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ با مشاهده جهان خلقت متحیر و شگفت زده می شوم.
۲ به جستجو کردن و پرسیدن سوالات بنیادی و اساسی زندگی و هستی علاقه دارم .
۳ تمایل دارم با دیگرن رابطه انسانی و دلسوزانه برقرار کنم .
۴ همیشه احساس می کنم خداوند ناظر اعمال من است .
۵ در زندگی حس حق شناسی و شکر گزاری دارم .
۶ با شوق و علاقه زندگی می کنم .
۷ حضور ملکوتی و الهی خداوند در جهان را باور دارم .
۸ نیایش و رازو نیاز با خدا برایم لذت بخش است و پس از عبادت احساس آرامش می کنم .
۹ در صورت مواجه شدن با مشکلات و رنج ها، اعتقاد دارم که خدا کمکم می کند .
۱۰ توانایی بیان کردن اشتباهاتم را با توجه به موقعیت دارم .
=====================
۲۵ بر اساس توانایی ها، پایداری ها و ویژگی های درونی انسانی خودم احساس امنیت می کنم .
۲۶ کار را به عنوان وسیله ای برای خلاقیت و اعتماد به نفس)نه جایی تنها برای کسب پول( می دانم
۲۷ معتقدم چیزی برای از دست دادن ندارم چون خداوند مالک واقعی همه چیز است .
۲۸ توانایی دوست داشتن و بخشش دیگران را جدا از جنس، نژاد و ملیت دارم .
۲۹ رسیدن به سعات و کمال را در سایه توجه به کمالات و معنویات می دانم.

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸:

 

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط فرهوش و همکارانش در سال ۱۳۹۸ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش هوش معنوی دانشجویان مسلمان می باشد که دارای ۳ مولفه ای ( تاب آوری معنوی ، احساس نزدیکی به خدا و هدفمندی معنوی ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذای شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در یک ماه اخیر در هنگام مواجهه با مشکل، با خدا مناجات می‌کردم و مشکلم آسان‌تر می‌شد.
۲ خداوند می‌داند که من چه موقع به حمایت او نیاز دارم.
۳ یاد خدا و جهان آخرت موجب می‌شود که بیشتر درس بخوانم.
۴ در یک ماه اخیر در مواجهه با مشکلات، به خدا توکل کردم و پشتکارم بیشتر شد.
۵ احساس می‌کنم خداوند اغلب، پاسخ درخواست‌های مرا می‌دهد.
=====================
۱۲ کارهای روزمره را فرصتی برای کسب رضای خدا می‌دانم، در نتیجه بیشتر تلاش می‌کنم و بهتر آنها را انجام می‌دهم
۱۳ اگر در ترم گذشته در امتحان درسی مضطرب می‌شدم، با خدا مناجات می‌کردم و اضطرابم کمتر ‌می‌شد.
۱۴ زمانی که ارتباط نزدیکی باخدا دارم احساس کمال می کنم
۱۵ می‌توانم با تلاش در این دنیا، به بالاترین درجات در جهان آخرت دست‌یابم

پرسشنامه هوش معنوی ناصری

۵- قسمتی از پرسشنامه هوش معنوی ناصری:

 

پرسشنامه هوش معنوی دارای ۹۷ سوال بوده که دارای ۴ مولفه ای خود اگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی و بخشش می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ از نقاط قوت خودم آگاه هستم و بخوبی از آن ها استفاده می کنم.
۲ دانسته ها و اطلاعاتم را بدون چشم داشت در اختیار دیگران قرار می دهم.
۳ خودم را به عنوان یک انسان، موجودی ارزشمند می دانم.
۴ مسئولیت تمام اعمالم را قبول می کنم.
۵ تجربه ای در زندگی داشته ام که مرا دچار بهت و حیرت کرده است.
۶ در زندگی احساس رضایت و شکوفایی می کنم.
۸ واقعا نمی دانم در زندگی چه می خواهم.
۹ فکر می کنم که همه انسان ها در روز جزا از نتایج اعمالشان آگاه خواهند شد.
۱۰ اطرافیانم اعتقاد دارند که من زیاد گله و شکایت می کنم.

 

=====================

۹۰ از کار وشغلم راضی هستم.
۹۱ قبل از اینکه دیگران از من درخواست کنند ، می بخشم.
۹۲ در گرفتاریهای زندگی احساس بی تابی زیادی می کنم.
۹۳ برای حل شدن مشکلات خودم و دیگران دعا می کنم.
۹۴ درباره زندگی ، مرگ و جهان پس از مرگ فکر می نکم.
۹۵ تا به حال تجربه ای داشته ام که عمیقا مرا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک کند ا جهان را همانطور که هست بپذیرم.
۹۶ در مورد انگیزه ها و پیامدهای رفتار خودم و دیگران فکر می کنم..
۹۷ در خلوت، دعا و نیایش می کنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه هوش معنوی ناصری) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________

 

پرسشنامه هوش معنوی لیندا

۶- قسمتی از پرسشنامه هوش معنوی لیندا:

 

پرسشنامه هوش معنوی دارای ۲۴ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه بررسی هوش معنوی در افراد می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من غالباً درباره ماهیت واقعیت ها سئوال می پرسم.
۲ من معتقدم که ابعاد درونی ام، عمیق تر از جسم فیزیکی‌ام می‌باشد.
۳ من زمانی را صرف پی بردن به هدف یا دلیل وجودم می‌کنم.
۴ من قادر به وارد شدن به سطوح بالاتر خودآگاهی هستم.
۵ من قادرم که عمیقاً درباره آنچه رخ می‌دهد تفکر کنم.

 

=====================

 

۲۰ من درباره وجود یک قدرت یا نیروی برتر (مانند خدا) عمیقاً فکر می‌کنم.
۲۱ تشخیص ابعاد غیرمادی زندگی به من کمک می‌کند تا احساس تمرکز داشته باشم.
۲۲ من قادر به یافتن معنی و هدف تجربه های روزانه ام هستم.
۲۳ من فنونی را برای ورود به سطوح بالاتر خودآگاهی ایجاد کرده ام.
۲۴ من به تمام سؤالات به صورت صادقانه و با استفاده از بیشترین توانمندیم پاسخ می‌دهم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه هوش معنوی لیندا) اینجا کلیک کنید 👉

 

_______________________

 

 

4 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه هوش معنوی (کینگ + بدیع + عبدالله زاده +ناصری + لیندا + فرهوش)

 1. حجابی

  اگر میشد همه ای پرسشنامه های هوش معنوی رو توی یک پکیچ میذاشتید و میشد یکجا همه ای پرسشنامه ها رو دانلود کرد خیلی بهتر میشد…

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم حجایی..
   برای دانلود و استفاده هر پرسشنامه باید به صورت جداگانه خرید را انجام دهید..
   هر پرسشنامه هوش معنوی یک کاربرد و کارایی داره که با مطالعه خلاصه ای از این پرسشنامه ها میتونید پرسشنامه مورد نظر خودتون رو انتخاب و خرید رو انجام دهید..

 2. قفقازی

  عالی بود..

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم قفقازی…
   ممنون از حسن انتخاب شما دوست عزیز…برای دانلود دریافت هر یک از پرسشنامه هوش معنوی میتونید به صورت چداگانه وارد هر صحفه از پرسنشامه مورد نظر شده و خرید را انجام دهید…

 3. Ashkan

  ممنونم که عکس های پرسشنامه های هوش معنوی رو گذاشتید اینطوری خیلی بهتر تونستم پرسشنامه ای که لازم داشتم رو انتخاب کنم و خریداری کنم.

 4. نازبانو

  خیلی تشکر میکنم از همکاراتون برای پرسشنامه های هوش معنوی که در سایت قرار دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *