دانلود رایگان ۹ پرسشنامه خلاقیت سازمانی (تورنس + آمابیل + رندسیب + لیائو + دیک + دوریجی)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان خلاقیت و نوآوری در سازمان: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دوریجی ۱۹۹۸

۲- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت سازمانی دیک و متکالفه ۲۰۰۱

۳- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت سازمانی تورنس (۱۹۷۹)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت سازمانی آمابیل (۲۰۰۱)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

۷- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت نیروی انسانی

۸- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت سازمانی

۹- دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت رندسیب

 

_______________________________

پرسشنامه استاندارد خلاقیت و نوآوری در سازمان دوریجی ۱۹۹۸

قسمتی از پرسشنامه استاندارد خلاقیت و نوآوری در سازمان دوریجی ۱۹۹۸:

 

پرسشنامه استاندارد خلاقت و نوآوری در سازمان دارای ۱۲ سوال بوده که توسط دوریجی و همکارانش در سال ۱۹۹۸ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه بررس میزان حمایت از خلاقیت ، نوآوری و ابتکار عملهای شغلی در سازمان می باشد و تک مولفه ای بوده و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ افراد تشویق می‌شوند که روش های جدید انجام کارها را بیازمایند. 
۲ من توانایی به چالش کشیدن روش انجام کارها را دارم. 
۳ کارکنان تشویق می‌شوند گزینه‌ها و ایده‌های خود را ارائه کنند.
۴ به من فرصت داده می‌شود تا ایده‌های جدید را ارائه کنم و آنها را بیازمایم. 
۵ من تشویق می‌شوم تا روش های جدید و بهتر انجام کارها را ارائه کنم. 
عکس پرسشنامه استاندارد خلاقیت و نوآوری در سازمان
۱۰ این سازمان، به کارگیری رویکردهای مختلف را برای جستجوی روش های حل مسائل، مورد تشویق و حمایت قرار می‌دهد. 
۱۱ سازمان برای کارکنانی که ایده‌های جدید ارائه می‌دهند، بیشترین ارزش را قائل است. 
۱۲ سازمان ما برای افرادی که ایده‌ها را به عمل تبدیل می‌کنند، ارزش قائل است.
________________________________
پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی دیک و متکالفه ۲۰۰۱

قسمتی از پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی دیک و متکالفه ۲۰۰۱:

 

پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط دیک و متکالفه در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است و به صورت تک مولفه ای می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ مدیران مأموریت، چشم اندازهای سازمان را در خصوص بروز خلاقیت تدوین کرده اند و خود زمینه‌ساز بروز خلاقیت در سازمان می باشند.
۲ مدیران سازمان از فعالیتهای بهبود خلاقیت حمایت می کنند و حضور شخصی در این فعالیتها دارند.
۳ مدیران توانمندسازی (تفویض اختیار)، خلاقیت و نوآوری، ایجاد انگیزه و تشویق می‌کنند.
۴ خط مشی ها، استراتژیها و برنامه های منابع انسانی سازگار با خط-مشی و استراتژی تشویق نوآوری ایجاد شده اند.
۵ استخدام و پیشرفت حرفه ای منابع انسانی، سازگار با خط مشی و استراتژی خلاقیت در سازمان مدیریت شده است.
===================
۱۳ قابلیت سازمان در بسترسازی محیطی برای بروز خلاقیت در سطوح مختلف بسیار بالاست.
۱۴ سازمان سرمایه‌گذاری مناسبی روی برگزاری دوره‌های آموزشی خلاقیت و نوآوری در سازمان دارد.
۱۵   شاخص های فرآیندی سازمان (در رابطه با: بهبودها، ابداعات، کاهش تغییرپذیری، افزایش خلاقیت و نوآوری و…) مورد استفاده کارکنان در کلیه سطوح سازمان است.

پرسشنامه خلاقیت سازمانی- لیائو و وو (۲۰۱۳)

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت سازمانی- لیائو و وو (۲۰۱۳):

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط لیائو و وو در سال ۲۰۱۳ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی خلاقیت سازمانی می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمی از سوالات:

 

۱ مدیران مأموریت، چشم اندازهای سازمان را در خصوص بروز خلاقیت تدوین کرده اند و خود زمینه‌ساز بروز خلاقیت در سازمان می باشند.
۲ مدیران سازمان از فعالیتهای بهبود خلاقیت حمایت می کنند و حضور شخصی در این فعالیت ها دارند.
۳ مدیران توانمندسازی (تفویض اختیار)، خلاقیت و نوآوری، ایجاد انگیزه و تشویق می‌کنند.
۴ خط مشی ها، استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی سازگار با خط مشی و استراتژی تشویق نوآوری ایجاد شده اند.
۵ استخدام و پیشرفت حرفه ای منابع انسانی، سازگار با خط مشی و استراتژی خلاقیت در سازمان مدیریت شده است.
===================
۱۳ قابلیت سازمان در بسترسازی محیطی برای بروز خلاقیت در سطوح مختلف بسیار بالاست.
۱۴ سازمان سرمایه‌گذاری مناسبی روی برگزاری دوره‌های آموزشی خلاقیت و نوآوری در سازمان دارد.
۱۵ شاخص های فرآیندی سازمان (در رابطه با: بهبودها، ابداعات، کاهش تغییرپذیری، افزایش خلاقیت و نوآوری و…) مورد استفاده کارکنان در کلیه سطوح سازمان است.

 

منابع:

 

Feist, G. J., & Barron, F. X. (2003). Predicting creativity from early to late adulthood: Intellect, potential, and personality. Journal of research in personality, 37(2), 62-88.

Baer, M., Oldham, G. R., & Cummings, A. (2003). Rewarding creativity: when does it really matter?. The Leadership Quarterly, 14(4-5), 569-586.

 

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خلاقیت سازمانی – لیائو و وو) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی تورنس (۱۹۷۹)

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت سازمانی تورنس (۱۹۷۹):

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دارای ۵۱ سوال بوده که توسط تورنس در سال ۱۹۷۹ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی و سنجش خلاقیت در سازمان در ابعاد مختلفت می باشد که دارای ۴ مولفه ای ( سیالی ، انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط ) می باشد 

 

قسمتی از سوالات:

۱- وقتی با یک مسأله خیلی مشکلی روبرو می شوید معمولاچًه می کنید؟

۲- وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی میکنید حدس بزنید ارادی که اطراف شما هستند درباره چه چیزی بحث می کنند؟  

۳- آیا از حل مسائل دشوار لذت می برید؟

۴- اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله ای را با همکاری حل شود، چه می کنید؟

۵- وقتی که با مسأله تازهای روبرو می شوید معمولاچًه می کنید؟

۶- اگر درگیر حل مسأله ای باشید، چه می کنید؟

۷- وقتی در گروهی برای حل مسأله ای کار میکنید، اعضای گروه چگونه از نظرات شما استقبال می کنند؟  

۸- وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه میشوید، معمولاآًن را چگونه رفع میکنید؟

۹- آیا معمولاً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟ 

 ۱۰- وقتی با مسأله پیچیده ای روبه رو می شوید، چه میکنید؟ 

 

===================

۴۰-کمک فکری به مدرسه ای با امکانات محدود، برای دستیابی به راه هایی جهت تأمین امکانات ورزشی و سرگرمی ها چقدر برای شما آسان است؟

۴۱- وقتی حادثه غیر عادلانه برای شما رخ می دهد، آیا سعی می کنید به عوامل مختلفی که احتمالاًدر آن دخالت داشته اند پی ببرید؟ 

۴۲- وقتی حادثه عجیبی رخ می دهد، معمولاچًه می کنید؟ 

۴۳- وقتی به چیزی علاقه مند می شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می کنید؟

۴۴- وقتی که به آواز گوش می کنید، چقدر به محتوای آن توجه می کنید؟ 

۴۵- وقتی به یک اثر هنری نگاه میکنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه میکنید؟  

۴۶- وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می کنید، چه واکنشی نشان میدهید؟  

۴۷-پس از تماشای یک فیلم که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معمولاً چه می کنید؟  

 ۴۸- وقتی نامه ای می نویسید، معمولاچًه مطالبی در آن می گنجانید؟

۴۹- وقتی که کتابی را می خوانید، آیا آنچه را می خوانید در ذهن خود مجسم می کنید؟

۵۰- در آنچه که انجام می دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می برید؟

۵۱- چقدر به جزئیات کاری که انجام میدهید، می پردازید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خلاقیت سازمانی تورنس) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی آمابیل (۲۰۰۱)

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت سازمانی آمابیل (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دارای ۲۳ سوال بوده که توسط آمابیل و همکارانش در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ مولفه ای ( بسط، ابتکار، انعطاف و سیالی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وقتی با یک مسأله خیلی مشکلی روبرو می‌شوند معمولاً سعی می کنند راه مناسبی برای حل مسأله  آن بیابند.
۲ از حل مسائل دشوار لذت می برند.
۳ از نظرات مبتکرانه یکدیگر به خوبی استقبال نمی کنند.
۴ وقتی با مسائل تازه ای روبرو می شوند، سعی می کنند آن را حل کنند.
۵ مشکلات غیر عادی را به خوبی حل نمی کنند.
۶ اغلب از تجارب جدید لذت می برند.
۷ معمولا از انجام آزمایش های علمی لذت نمی برند.
===================
۲۰ اغلب به جزئیات کاری که انجام می دهند، توجه ندارند.
۲۱ وقتی حادثه عجیبی در اداره یا مدارس رخ می دهد، به جستجوی همه علل ممکن می پردازند.
۲۲ اگر به یک گردهمایی دعوت شوند تا مسائل معلمان را مورد بحث قرار دهند، تهیه فهرستی طولانی از مسائل برایشان دشوار است.
۲۳ حتی در تهیه نیازهای جزئی مدارس کوشا می باشند.

منابع:

 

Amabile, T. (2001). Beyond Talent. American Psychologist, 56, 333-336.

Feist, G, 2013, Predicting creativity from early to late adulthood: Intellect, potential, and personality, Journal of Research in Personality, Vol. 37, 8, pp. 62-88.

Oldham, G & Cummings A, 2011, Rewarding creativity: when does it really matter? The leadership Quarterly, Vol. 14, No. 1, pp. 57- 74.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خلاقیت سازمانی آمابیل) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

قسمتی از پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس:

 

پرسشنامه سنجش خلاقت دارای ۶۰ طواب بوده که توسط تورنس و همکارانش طراحی و تنظیم شده است و و هر سوال دارای سه گزیه می باشد و این پرسشنامه دار ۴ عنصر اصلی ( سیاسی،انعطاف، ابتکار و بسط با جزئیات )  می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱- وقتی با یک مسأله خیلی مشکلی روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

۲-اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهمی از آن گم کرده‌اید، چه می‌کنید؟

۳-وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می‌کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند درباره چه چیزی بحث می‌کنند؟

۴-آیا از حل مسائل دشوار لذت می‌برید؟

۵-اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله‌ای را با همکاری حل کنند، چه می‌کنید؟

۶-وقتی که با مسأله تازه‌ای روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

۷-اگر درگیر حل مسأله مشکل ریاضی باشید، چه می‌کنید؟

۸-وقتی در گروهی برای حل مسأله‌ای کار می‌کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می‌کنند؟

۹-وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می‌شوید، معمولاً آن را چگونه رفع می‌کنید؟

۱۰-آیا به نظر دیگران شما سؤالات مشکلی طرح می‌کنید؟

عکس پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
۵۰-وقتی حادثه غیر عادلانه برای شما رخ می‌دهد، آیا سعی می‌کنید به عوامل مختلفی که احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پی‌ببرید؟
۵۱-وقتی حادثه عجیبی رخ می‌دهد، معمولاً چه می‌کنید؟

۵۲-وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می‌کنید؟

۵۳-وقتی که به آواز گوش می‌کنید، چقدر به محتوای آن توجه می‌کنید؟

۵۴-وقتی به یک اثر هنری نگاه می‌کنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه می‌کنید؟

۵۵-وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می‌کنید، چه واکنشی نشان می‌دهید؟

۵۶-پس از تماشای فیلیم که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معمولاً چه می‌کنید؟

۵۷-وقتی نامه‌ای می‌نویسید، معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟

۵۸-وقتی که کتابی را می خوانید، آیا آنچه را می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌کنید؟

۵۹-در آنچه که انجام می‌دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟

۶۰- چقدر به جزئیات کاری که انجام می‌دهید، می‌پردازید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس (۶۰ سوالی)) اینجا کلیک کنید👉

 

______________________________

 

پرسشنامه خلاقیت کارکنان تورنس (۱۹۶۳)

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت کارکنان تورنس (۱۹۶۳):

 

پرسشنامه خلاقیت کارکنان دارای ۲۶ سوال بوده که توسط تورنس در سال ۱۹۶۳ طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه سنجش خلاقیت کارکنان در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۴ خورده مقیاس ( سیالی ، بسط ، ابتکار و انعطاف پذیری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ راه حل مناسب برای حل مسائل در هنگام مواجه با مشکلات پیدا می کنم.
۲ از حل مسائل دشوار لذت می برم.
۳ در آنچه گروه انجام می‌دهند، شرکت فعال می کنم.
۴ اطلاعات بیشتر در مواجه با مسائل جدید و نو بدست می آورم.
۵ از نظرات مبتکرانه برای حل مسائل و مشکلات جدید و نو استفاده می کنم.

پرسشنامه خلاقیت کارکنان تورنس (1963)۲۵ به جزئیات کاری که فرد انجام می دهد، می پردازم.
۲۶ از انجام امور بسیار پیچیده لذت می برم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خلاقیت کارکنان تورنس (۱۹۶۳)) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________

 

پرسشنامه خلاقیت نیروی انسانی

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت نیروی انسانی:

 

پرسشنامه خلاقیت نیروی انسانی دارای ۱۴ سوال بوده دارای ۳ بعد ( تخصص، تفکر خلاق و انگیزش ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ ایده هایم بر اثر کار سخت و طولانی و کسب تجربه در ذهنم بوجود می آید.
۲ من اطمینان خیلی زیادی دارم که در حل یک مساله خاص، از رویه های صحیح پیروی می کنم.
۳ تجربه و تخصص عامل اساسی در موفقیت من است.
۴ من قادرم، در بلند مدت با مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم کنم.
===================
۱۰ وقتی مدیر به ایده ام به راحتی گوش می دهد خوشحال می شوم.
۱۱ من دوست دارم کارکنم تابتوانم در دیگران نفوذ کنم.
۱۲ به عنوان یک عضو در یک تیم خوب،مورد توجه واقع شدن برای من حائز اهمیت است.
۱۳ برای حل مسائل و مشکلات تلاش می کنم ونمی توانم به راحتی از آنها بگذرم.
۱۴ ۵ برای رسیدن به اهدافی که تعیین نموده ام،به آسانی دستاوردها و آسایش خود را فدا می کنم.

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت سازمانی:

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دارای ۱۶ می باشد و دارای ۶ مولفه ای ( اعتقادات و فضای سازمان، ابعاد ساختاری، خلاقیت، صلاحیت، منابع انسانی و مکانیسم حمایتی نوآوری ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ تا چه اندازه حمایت از فعالیت های خلاقانه در شرکت وجود دارد.
۲ استقبال مدیریت از چالش ها وتغییرات چقدر است.
۳ ایجاد محیط سازمانی باز برای اظهار نظرات افراد چقدر است.
۴ روحیه انتقاد پذیری مدیران چقدر است
۵ به چه میزان رویه ها وسیستم های سازمانی تسهیل کننده خلاقیت 
در شرکت وجود د ارد.
===================
۱۵ وجود بودجه برای کار های تحقیقاتی چقدر است.
۱۶ میزان بودجه برای اجرای ایده ها و تفکرات جدید چقدر است.

منابع:

 

Smith, J. M., & Schaefer, C. E. (1969). Development of a creativity scale for the Adjective Check List. Psychological Reports, 25(1), 87-92.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خلاقیت سازمانی) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه خلاقیت رندسیب

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت رندسیب:

 

پرسشنامه خلاقیت دارای ۵۰ سوال بوده که توسط رندسیب طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ابراز میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من همیشه اطمینان خیلی زیادی دارم که در حل یک مساله خاص، از رویه های صحیح پیروی می کنم.
۲ پرسیدن سوالی که امیدوارنیستم جواب آن را به دست آوردم، از نظر من اتلاف وقت است.
۳ احساس می کنم که یک شیوه گام به گام برای حل مساله بهتر است.
۴ در جاهایی که به نظر می رسد اظهار نظر افراد مورد استقبال قرار نمی گیرد، گاهگاهی عقایدم را اظهار می دارم.
۵ مقدار زیادی از زمان تفکر خود را صرف این می کنک که دیگران درباره من چگونه فکر می کنند.
۶ من احساس می کنم که بایستی یک خدمت استثنایی به جهان ارائه کنم.
۷ اهمیت آن چیزی که باور دارم درست است، نسبت به آنچه که تصویب شده دیگران است، بیشتر می باشد و من برای پیروز شدن در انجام عقایدم تلاش بیشتری به عمل می آورم.
۸ افرادی که در انجام کارها نامطمئن و مشکوک به نظر می رسند در نزد من دارای احترام نیستند.
۹ من قادرم، در بلند مدت با مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم کنم.
۱۰ هر وقت که لازم باشد،دلبستگی و مجذوبیت خود به چیزها را فراموش می کنم.
===================
۴۰ احساس می کنم که سخت کوشی عامل اساسی در موفقیت من است.
۴۱ به عنوان یک عضو در یک تیم خوب، مورد توجه واقع شدن برای من حائز اهمیت است.
۴۲ من چگونگی حفظ محرکها درونی خود را می دانم.
۴۳ به طور کلی من یک شخصیت قابل اعتماد و مسئولیت پذیر دارم.
۴۴ از کارهایی که نامعلوم و غیر قابل پیش بینی است رنج می برم.
۴۵ من ترجیح می دهم با افراد دیگر در یک تلاش تیمی شرکت کنم تااینکه فردی «تک رو» باشم.
۴۶ تعداد زیادی از افرادی که کارها را بیش از حد جدی می گیرند به دردسر می افتد.
۴۷ غالبا برای حل مسائل و مشکلاتم تلاش زیادی به عمل می آورم و نمی توانم به راحتی از آنها بگذرم.
۴۸ برای رسیدن به اهدافی که تعیین نموده ام، به آسانی دستاوردها و آسایش خود را فدا می کنم.
۴۹ اگر من یک استاد دانشگاه بودم، بیشتر دروس غیر تئوریک را تدریس می کردم تا دروس تئوریکی.
۵۰ من مجذوب شعائر و آیین دینی خود در زندگی ام هستم.

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۹ پرسشنامه خلاقیت سازمانی (تورنس + آمابیل + رندسیب + لیائو + دیک + دوریجی)

  1. اکبری

    پرسشنامه های مربوط به خلاقیت سازمانی تون خیلی کامل و جامع بود ..با تشکر از شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *