دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی صالحی (پکیج کامل)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان پیشرفت تحصیلی صالحی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش پژوهشی صالحی (۱۳۹۲)

___________________________________________________________________________

دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند (۱۹۹۲) AMS

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی صالحی (۱۳۹۴):

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی توسط صالحی (۱۳۹۴) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۵۰ گویه بسته پاسخ بر اساس پاسخنامه دو گزینه ای  می باشد.

این پرسشنامه توسط پژوهشگر در طول فرایند تحقیق اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ همیشه از چیزی در مدرسه خودتان، می ترسید؟
۲ آیا از ملاقات کردن با همکلاسی هایتان دوری می کنید؟
۳ آیا آن چه را که خوانده اید، به زودی فراموش می کنید؟
۴ فرض کنید همکلاسی هایتان ندانسته کار غیر عاقلانه ای را انجام بدهند. در این صورت آیا فورا با آن ها اوقات تلخی می کنید؟
۵ آیا خجالتی  هستید؟
۶ آیا از امتحان می ترسید؟
۷ آیا به خاطر اشتباهاتتان ، نگران سرزش معلمتان هستید؟
۸ وقتی که موضوعی را درک نمی کنید، آیا در سوال کردن تردید دارید؟
۹ آیا فهمیدن درسهایی که در کلاس تدریس می شود، برای شما مشکل است؟
۱۰ آیا نسبت به دوستانی که معلم تان زیادی از آن ها قدردانی می کند، حسادت می ورزید؟
۱۱ زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی پیش ان ها می روید؟
۱۲ آیا می توانید از درس هایی که در کلاس تدریس می شود، به درستی یادداشت بردارید؟
۱۳ آیا گاهی اوقات احساس می کنید که گویی در مدرسه دوستی ندارید؟
۱۴ آیا موقع تدریس، در کلاستان خمیازه می کشید؟
۱۵ آیا به راحتی می توانید با هر شخصی دوست شوید؟
۱۶ آیا از روش تدریس معلمتان در مدرسه راضی هستید؟
۱۷ وقتی تعدادی دانش آموز با هم حرف می زنند، آیا آزادانه به آنها می پیوندید؟
۱۸ آیا فکر می کنید معلمان مدرسه توجهی به مسائل شما ندارند؟
۱۹ آیا در مدرسه غمگین و پریشان هستید؟
۲۰ آیا پیوستن به همکلاس یها و کارکردن با هم را دوست دارید؟
۲۱ آیا از پیشرفت در تحصیل خودتان راضی هستید؟
۲۲ آیا احساس می کنید معلمان ، شما را مورد غفلت قرار داده اند؟
۲۳ آیا سعی می کنید توجه معلمتان را در کلاس ، به خود جلب کنید؟
۲۴ وقتی که دانش آموزی از شما شکایت می کند، آیا برانگیخته می شوید و سعی می کنیدبه او صدمه بزنید؟
۲۵ آیا معلمان شما همیشه آماده حل مشکلات تحصیلیتان هستند؟
۲۶ آیا اغلب از مدرسه تان ناراضی هستید؟
۲۷ آیا با دانش آموزان مدرسه ارتباط برقرار می سازید؟
۲۸ آیا در مدرسه ، معلمان تان شما را تحسین می کنند؟
۲۹ آیا سعی می کنید اشتباه خود را توجیه کنید؟
۳۰ آیا دوست دارید در صندلی های جلوی کلاس بنشینید؟
۳۱ آیا اغلب در امتحان نمره های کمتری می گیرید؟
۳۲ وقتی معلمان در کلاس سوالی از شما می پرسند، آیا ناراحت می شوید؟
۳۳ آیا با همکلاسی های خود ، ارتباطات دوستانه دارید؟
۳۴ آیا انگیزه داشتن تحصیلات بیشتر را دوست دارید؟ [ آیا برای تحصیلات بیشتر ، انگیزه دارید؟]
۳۵ آیا از شوخی کردن همکلاسی هایتان ناراحت می شوید؟
۳۶ آیا به طور فعال در فعالیتهای مدرسه شرکت می کنید؟
۳۷ آیا اغلب با همکلاسی هایتان بگو مگو دارید؟
۳۸ آیا در مسابقات ورزشی مدرسه، شرکت می کنید؟
۳۹ آیا اغلب تعدادی از معلمان شما را به خاطر درس و مشق ، سرزنش می کنند؟
۴۰ آیا خجالت می کشید با دانش آموزان کلاس های بالاتر مدرسه ، صحبت کنید؟
۴۱ آیا به معلمان خودتان احترام می گذارید ؟
۴۲ آیا نسبت به هدیه ای که توسط یکی از همکلاسیها ( و در جبران رفتار نامناسبی که با شما داشته است) داده می شود، بی تفاوتی نشان می دهید؟
۴۳ آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید؟
۴۴ وقتی نمره کم می آورید، آیا فکر می کنید نفرت شما نسبت به معلمانتان زیاد می شود؟
۴۵ آیا همیشه آمادگی داریدبه هر نوعی که شده، به همکلاسی های خود کمک کنید؟
۴۶ آیا از کتابخانه مدرسه ، کتاب و  مجله امانت گرفته و مطالعه می کنید؟
۴۷ آیا از ملاقات کردن با دانش آموزان دیگر در مدرسه ، لذت می برید؟
۴۸ آیا در بحث ها شرکت می کنید؟
۴۹ آیا در برخورد با دانش آموزان کلاسهای بالاتر ، احساس خوبی ندارید؟
۵۰ وقتی که همکلاسی هایتان کتابها و دفترجه های یادداشت شما را به امانت بگیرند، آیا کتابها و دفترچه هایتان را با خوشحالی به آنها می دهید؟

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

پایایی پرسشنامه پژوهش در مطالعه صالحی(1394)

متغیرها تعداد سوالات آلفا کرونباخ
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 50 86/0

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه صالحی(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

پیشرفت تحصیلی: عبارتست از معلومات يا مهارت اکتسابي عمومي يا خصوصي در موضوع هاي درسي که معمولا آزمايش ها يا نشانه هايي را يا هر دو، که معلمان يا دانش آموزان وضع مي کنند، اندازه گيري مي شود(سعیدراد و همکاران ، 1391).

پیشرفت تحصیلی از جمله مسائل مهمی است که در بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی از اثر گذار ترین عوامل توسعه کشور ها است.

پیشرفت به پاسخ یا عملی گفته می شود که طی آن شخص به هدف برسد یا موفقیت یک گام قطعی است که به سمت هدف برداشته می شود.

ولی در تعلیم و تربیت و موقعیت های تحصیلی موفقیت به درجه ای از کارایی اطلاق می شود که فرد به فراخور توانایی هایش در پیشرفت های خود به رضایت شایسته می رسد.

 پیشرفت تحصیلی به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله می توان به عوامل فردی، اجتماعی، تحصیلی، آموزشی و روان شناختی اشاره کرد.

بررسی این عوامل و تعیین سهم هر کدام در پیشرفت تحصیلی به تعیین راهکارهایی برای شناخت عوامل موثر در موفقیت و افت تحصیلی منجر می شود و این به برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا عوامل مثبت تاثیر گذار را بهبود بخشد و از تاثیر عوامل منفی بکاهد(یداللهی، میرزاده و فتحی، 1393).

تعاریف عملیاتی

پیشرفت تحصیلی: بر اساس پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی صالحی 1394 سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  2. یداللهی، آزیتا، میرزاده، عظیم، فتی، لادن، (1393)، پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و مولفه های جمعیت شناختی، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 21، شماره 118، صص 72-80.
  3. سعیدراد، حسن، رباط جزی، عفت سادات، جمشیدی مقدم، محمدی آریا، علی رضا و لچینانی، فاطمه(1391)، رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(10)، 51-65.
  4. صالحی، ابوتراب. (1394). بررسی رابطه مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی صالحی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *