دانلود رایگان ۶ پرسشنامه چابکی سازمانی (شریفی و ژانگ + گلدمن + ورلی و لاولر + تنها)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

(Last Updated On: آوریل 17, 2023)معرفی پرسشنامه های رایگان چابکی سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی (شریفی و یانگ – ژانگ) ۲۰۰۰

۲- دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر (۲۰۱۰)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی (تنها – ۱۳۹۰)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

 

___________________________________

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی – شریفی و یانگ – ژانگ

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ( شریفی و یانگ – ژانگ – ۲۰۰۰):

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی دارای ۲۸ سوال بوده که توسط شریفی و یانگ در سال ۲۰۰۰ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ بعد ( سرعت ، شایستگی ، انعطاف پذیری و پاسخگویی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ این سازمان می تواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خودپیاده کند.  
۲ این سازمان می تواند تغییرات بزرگ را به سرعت ایجاد کند.  
۳ مشکلات در این سازمان به سرعت و به شکل موثر حل می کند.   
۴ تصمیمات در سازمان به سرعت گرفته شده و مورد اجرا قرار می گیرد.  
۵ در این سازمان بازخورد سریع صورت می گیرد. 
۶ این سازمان این توانایی را دارد که افراد خود را سریعا آموزش داده و آنها رابه صورت مجدد آرایش داده و نظم بخشد. 
۷ سازمان فوق در در امر کسب دانش کاملا تواناست.  
۸ این سازمان یادگیری از تجربه را تشویق می کند.   
۹ این سازمان نسبت به برون سپاری فعالیت هایی که به عنوان قابلیت های هسته ای و اصلی سازما ن شناخته نشده اند٬ مخالفت و حساسیتی ندارد. 
۱۰ سازمان مورد نظر بوروکراتیک نیست. 
پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی 1
۲۵ افراد در این سازمان طوری آموزش دیده اند که بتوانند با شرایط و موقعیت های متغیر کنار بیایند 
۲۶ همکاری بالایی در سراسر مرزهای سازمان وجود دارد 
۲۷ این سازمان در حال شکستن مرزها و سدهاست تا سازمانی را به وجود آوردکه در آن همکاری در تمام نقاط آن میسر و مشهود است 
۲۸ این سازمان نسبت به پاسخگویی به فرصت هاو تهدیدات بازار سریع عمل می کند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه چابکی سازمانی (شریفی و یانگ – ژانگ) اینجا کلیک کنید👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵:

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی دارای ۲۷ سوال بوده که توسط گلدمن و همکارانش در سال ۱۹۹۵ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده ، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات ، اهمیت قائل شدن برای مهارت ها و دانش کارکنان و انجام کار به صورت مجازی ) می باشد

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ نحوه ارائه خدمات در سازمان انعطاف‌پذیری لازم را دارد.
۲ آمادگی پاسخگویی لازم به مشتریان و خدمات گیرندگان را دارم.
۳ وقتی باهم کار می‌کنیم بهتر می‌توانیم به تقاضاها و نیازهای مختلف مشتریان پاسخ دهیم.
۴ سازمان دارای استراتژی‌ها و راهبردهای منطقی برای مقابله با تغییرات محیطی و پیرامونی است.
۵ احساس می‌کنیم توانایی پاسخ به تغییرات محیط کسب‌وکار و نیازهای مشتریان را دارم.
عکس پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن
۲۰ وقتی باهم به‌صورت گروهی و تیمی کار می‌کنیم قدرت یادگیری ما افزایش پیدا می‌کند.
۲۱ بخش‌ها و واحدهای مختلف موسسه یکپارچه و دارای هماهنگی خوبی هستند.
۲۲ افراد، فناوری‌ها و واحدهای مختلف سازمانی هماهنگ عمل می‌نمایند.
۲۳ مشتریان و کارکنان سازمان باهم تعامل و همکاری خوبی دارند.
۲۴ مدیریت سازمان در اتخاذ تصمیم با کارکنان مشورت می‌نماید.
۲۵ هنگام عدم حضور مدیران سازمان، معاونین و جانشینان آن‌ها به‌خوبی وظایف مدیر را به انجام می‌رسانند.
۲۶ کارکنان سطوح مختلف در انجام وظایف و فرایندهای کاری با همدیگر مشارکت می‌کنند.
۲۷ وقتی باهم به‌صورت تیمی کار می‌کنیم امکان همکاری و تعامل بین ما افزایش پیدا می‌کند.

 

منابع:

 

Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: strategies for enriching the customer (Vol. 8). New York: Van Nostrand Reinhold.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن) اینجا کلیک کنید 👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

۳- قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹):

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط شریفی و ژانگ در سال ۱۹۹۹ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است و آلفای کرونباخ ۸۱/ برآورد شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ چه میزان سیستم تولید شرکت برای تولید محصولات متنوع آمادگی دارد؟
۲ چه میزان شرکت برای تغییر حجم تولید محصولات در زمان مناسب آمادگی دارد؟
۳ چه میزان کارکنان شرکت برای انجام وظایف متنوع توانایی دارند؟
۴ چه میزان امکان تغییر تعداد کارکنان شرکت در دوره های زمانی متوالی وجود دارد؟
۵ چه میزان شرکت به انعطاف پذیری در تدوین استراتژی توجه دارد؟
پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 1
۱۳ چه میزان برای مقابله همزمان با خطرات (تورم، افزایش رقبا، کاهش تقاضا) توانایی وجود دارد؟
۱۴ چه میزان شرکت در اتخاذ تدابیری جهت عدم توانایی رقبا برای کپی برداری از محصولات و طرحها توانایی دارد؟
۱۵ چه میزان شرکت در شکل دهی همکاری سریع با رقبا و عرضه کنندگان مواد اولیه توانایی دارد؟

 

پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ورلی و لاولر (۲۰۱۰):

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی دارای ۳۵ سوال بوده که توسط ورلی و لاولر در سال ۲۰۱۰ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ بعد ( استراتژی پایدار ، طرح های سازگار ، رهبری و هویت مشترک و قابلیت های ارزش آفرینی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ استراتژیهای منعطفی را طراحی می کند.
۲ نوآوری را مورد تشویق قرار می دهد.
۳ چگونگی عملکرد سازمان را برای افراد محسوس می نماید.
۴ توانایی تغییر را برای سازمان به یک نقطه یقوت تبدیل می سازد.
۵ به هنگام ضرورت به تخصیص مجدد منابع (نظیر بودجه ) می پردازد.
۶ برای مهارت و دانشی که به عملکرد منتج می شود هزینه صرف می کند.
۷ توانایی تغییر سریع ساختار خود را در جهت بهره برداری از فرصت های جدید دارد.
۸ به پرورش رهبران در کلیه سطوح سازمان می پردازد.
۹ دارای نظام پاداشی است که به منظور مزیت افرینی از فرصت ها از انعطاف پذیری برخوردار است.
۱۰ دارای هدف یا ماموریتی جمعی در کنار رشد یا سودآوری است. 
عکس پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ورلی و لاولر
۳۰ به افراد برای عملکرد بهنگام آنان پاداش داده می شود.
۳۱ اطلاعات استراتژیک در حوزه ی مالی و بازرگانی را با همه ی کارمندان به اشتراک می گذارد.
۳۲ در صنعت سازمانی شهرت دارد که به طور موثر تغییرات را مدیریت می نماید.
۳۳ به صورت منظم درگیر این مساله است که از اکنون تا پنج سال اینده، چه اتقاقی در صنعت رخ می دهد.
۳۴ دارای بودجه منعطفی است که پاسخگوی تغییرات صنعت می باشد.
۳۵ اجازه می دهد اطلاعات آزادانه از خارج سازمان در میان واحدها و گروههایی که بیشترین اهمیت را دارند، جریان یابد.

منابع:

 

Worley, C. G., & Lawler, E. E. (2010). Agility and organization design: A diagnostic framework. Organizational Dynamics, ۳۹(۲), ۱۹۴-۲۰۴٫

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی – تنها

۵- قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (تنها – ۱۳۹۰):

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی دارای ۲۹ سوال بوده که توسط تنها در سال ۱۳۹۰ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری ) می باشد و بر اساط طیف لیکرت ( از بسیار کم تا بسیار زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سرعت ارایه خدمات به مشتریان
۲ مدت زمان انجام فرایند
۳ سرعت فعالیت های بین واحد ها
۴ سرعت ارسال و دریافت داده ها
۵ سرعت پردازش داده ها
۶ سرعت استخراج داده ها
۷ کارایی و موثر بودن فرایند های سازمان
۸ کیفیت خدمات
۹ کاهش هزینه ها
۱۰ افزایش مهارت کارکنان
عکس پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (تنها)
۲۵ هزینه اعمال تغیرات 
۲۶ زمان  اعمال تغیرات
۲۷ انعطاف پذیری در اصلاح خطا ها و اشتباهات
۲۸ انعطاف پذیری در بازیابی اطلاعات
۲۹ انعطاف پذیری در ارایه گزارش

 

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

۶- قسمتی از پرسشنامه چابکی زنجیره تامین:

 

پرسشنامه استاندارد چابکی زنجیره تامین دارای ۴ سوال بوده که از مقالات (ژانگ ، ۲۰۰۲) و (شاه ، ۲۰۰۲) توط فتوت در سال ۱۳۹۶ طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ ما با راحتی می توانیم میزان تولید در فرآیند های تولیدی را تغییر دهیم
پرسشنامه استاندارد چابکی زنجیره تامین 1
۴ مشتریان شرکت به طور پیوسته اطلاعات نیاز هایشان را با شرکت در میان میگذارند

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه چابکی سازمانی (شریفی و ژانگ + گلدمن + ورلی و لاولر + تنها)

  1. صدف

    سلام. پرسشنامه چابکی سازمانی که در سایت قرار داداید کامل و جامع بود. ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *