دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی (پکیج کامل) + ۴ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان چابکی سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)

دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر (۲۰۱۰)

دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی (تنها – ۱۳۹۰)

دانلود رایگان پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

____________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ( شریفی و یانگ – ژانگ – ۲۰۰۰):

این پرسشنامه توسط شریفی و یانگ(۲۰۰۰) طراخی و تدوین شده است. این پرشسنامه از چهار بعد سرعت، شایستگی، انعطاف پذیری و پاسخگویی ایجاد تشکیل شده است، پرسشنامه مذکور  شامل ۲۸ سوال بسته- پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می‌باشد،

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

چابک  سازمانی: چابکی به معنای  توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی استواژه چابک بیانگر سرعت و قدرت پاسخگویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده به ساختاربندی خود می پردازد. از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابکی سازمان است می توان آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری را نام برد(قنبری و همکاران، ۱۳۹۳). با توجه به نتایج تحقیقات محققان از جمله شریفی و یانگ۲۰۰۰ چهار قابلیت اساسی را می توان برای چابک  سازی سازمانی در نظر گرفت که عبارت است از:

پاسخگویی: به معنای توانایی شناسایی تغییراتو واکنش سریع و بهره گیری از آن.

شایستگی: مجموعه گسترده از توانایی هاست که بهره وری فعالیت ها را در جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم می کند(شهنای و رجب زاده، ۱۳۸۴).

 

انعطاف پذیری: عبارت است از توانایی تولید و ارئه محصولات متنوع و دستیابی به اهداف مختلف با منابع و تجهیزات یکسان و شامل انواعی از انعطاف پذیری در حجم و تنوع محصول در شکل و مدل محصول در سازمان و موضوعات سازمانی و همچنین در منابع انسانی و بازار می باشد.

 

سریع بودن: عبارت است از توانایی انجام دادن عملیات در کوتاهترین زمان و تنها سرعت در ارائه خدمات و محصولت ملاک نیست. بلکه منظور سرعت در انطباق پذیری سازمان در مواجه با تغییرات ناشی از ادراک است(رجب زاده قطری و همکاران، ١٣٩١).

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

چابکی سازمانی: منظور از چابک سازی نمراتی است که پاسخ دهندگان از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ(۲۰۰۰) کسب می نمایند.

مولفه های پرسشنامه :

ابعاد تعداد سوال ها شماره سوال ها
سرعت ۵ ۱-۵
شایستگی ۹ ۶-۱۴
انعطاف پذیری ۱۰ ۱۵-۲۴
پاسخگویی ۴ ۲۵-۲۸
سوالات:
۱ این سازمان می تواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خودپیاده کند. 
۲ این سازمان می تواند تغییرات بزرگ را به سرعت ایجاد کند. 
۳ مشکلات در این سازمان به سرعت و به شکل موثر حل می کند.   
۴ تصمیمات در سازمان به سرعت گرفته شده و مورد اجرا قرار می گیرد. 
۵ در این سازمان بازخورد سریع صورت می گیرد.
۶ این سازمان این توانایی را دارد که افراد خود را سریعا آموزش داده و آنها رابه صورت مجدد آرایش داده و نظم بخشد.
۷ سازمان فوق در در امر کسب دانش کاملا تواناست. 
۸ این سازمان یادگیری از تجربه را تشویق می کند.   
۹ این سازمان نسبت به برون سپاری فعالیت هایی که به عنوان قابلیت های هسته ای و اصلی سازما ن شناخته نشده اند٬ مخالفت و حساسیتی ندارد.
۱۰ سازمان مورد نظر بوروکراتیک نیست.
۱۱ در این سازمان سناریو ها و راهنماها بیشتر از قانون ها مورد استفاده قرار می گیرند.
۱۲ در این سازمان کارها طوری طراحی شده اندکه به افراد امکان و اجازه کسب تجربه را می دهد.  
۱۳ در این سازمان آموزش چند جانبه در حد قابل توجهی اجرا می شود.
۱۴ پیش بینی تغییر در این سازمان یک نوع شایستگی به حساب می آید..       
۱۵ تغییرات اساسی می توانند به آسانی در این سازمان پیاده شوند.
۱۶ تغییرات کوچک می توانند به آسانی در این سازمان اجرا شوند.   
۱۷ این سازمان قابلیتی دارد که می تواند به سادگی با تغییرات وفق پیدا کند.   
۱۸ در این سازمان تحمل پذیرش خطا در حد قابل توجیهی است.
۱۹ این سازمان در مقایسه با رقبای خود کاملا انعطاف پذیر است.
۲۰ این سازمان طوری طراحی شده است که تغییرات را ممکن می سازد.
۲۱ غیر قابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری و مدیریت ریسک عواملی هستند که درسازمان ارزش بیشتری نسبت به قابل پیش بینی بودن٬ثبات٬اطمینان و تضمین از نوع وقایع آینده دریافت میکند.
۲۲ این سازمان طوری طراحی شده است که ناب و ساده و انعطاف پذیر باشد.   
۲۳ این سازمان بیشتر در حول فرایندها طراحی شده است تا کارکرد ها.
۲۴ این سازمان در حال حرکت از سمت شغل های با ثبات به سمت نقش هایی با انعطاف بیشتر است.
۲۵ افراد در این سازمان طوری آموزش دیده اند که بتوانند با شرایط و موقعیت های متغیر کنار بیایند
۲۶ همکاری بالایی در سراسر مرزهای سازمان وجود دارد
۲۷ این سازمان در حال شکستن مرزها و سدهاست تا سازمانی را به وجود آوردکه در آن همکاری در تمام نقاط آن میسر و مشهود است
۲۸ این سازمان نسبت به پاسخگویی به فرصت هاو تهدیدات بازار سریع عمل می کند.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۸ – ۸۴ – ۱۴۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۸ تا ۵۶ باشد،  میزان چابکی سازمانی ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۶ تا ۸۴ باشد، میزان چابکی سازمانی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۸۴ باشد،  میزان چابکی سازمانی بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است از جمله می توان اشاره کرد به پژوهش قنبری و همکاران (۱۳۹۳) که پایایی پرسشنامه ۹۰/۰ بر اساس ضریب آلفای کرونباخ گزارش کردند.

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه چابکی سازمانی ۹۰/۰ می باشد.

ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه چابکی سازمانی در پژوهش قنبری و همکاران(۱۳۹۳)

ابعاد  چابکی سازمانی ضریب پایایی
سرعت ۷۲۳/۰
شایستگی ۷۰۳/۰
انعطاف پذیری ۷۱۵/۰
پاسخگویی ۷۳۶/۰

 

منابع:

رجب زاده قطری، ع.حسینی، .س.م.س.، رمضانی، ع.(۱۳۹۱)، طراحی مدل پویای چابکی کسب وکار در سازمان های تولیدی با رویکرد سیستم های پویا، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره ۲، شماره ۱، صص ۴۵-۸۶٫

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

شهائی بهنام، رجب زاده، علی(۱۳۸۴)، بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اسفند ماه ایران

قنبری، س.، اردلان، م.ر.، نصیری، فخرالسادات، بهشتی راد، ر.(۱۳۹۳)، ارزیابی اثر  فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی، پژوهش های مدیریت عمومی،  سال هفتم، شماره ۲۳، صص ۲۷-۵۲٫

Sharifi, H; Yhang, Z (2000): Agility in practice: application of a  methodology, special issue on “Next Generation Manufacturing” Intl. Jour. of Operations & Production Management.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی (پکیج کامل) + ۴ مقاله رایگان

  1. صدف

    سلام. پرسشنامه چابکی سازمانی که در سایت قرار داداید کامل و جامع بود. ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *