دانلود رایگان پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین براساس مدل فلنر + ۵ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین براساس مدل فلنر:

پرسشنامه کفایت اجتماعی توسط پرندین (۱۳۸۵) براساس مدل چهار بعدی فلنر (۱۹۹۰)ساخته و هنجار شده است کسب می کنند.کفایت اجتماعی شامل چهار عامل است که براساس بعضی از سئوالات پرسشنامه کفایت اجتماعی سنجیده می شوند . پرسشنامه کفایت اجتماعی که چهار بعد مهارت رفتاری ، مهارت شناختی ،مهارتهای هیجانی وآمایه های انگیزشی را در بر می گیرد. این پرسشنامه ویژه نوجوانان می باشد که یک ابزار ۴۷ سئوالی است .

 

سوالات:
۱ اگر در امتحانی شکست بخورم ناامید نمی شوم
۲ نسبت به آینده خوشبین و امیدوار هستم.
۳ برای رسیدن به خواسته هایم حقوق دیگران را پایمال می کنم.
۴ مردم مرا به عنوان فردی بشاش و شوخ طبع می شناسند.
۵ دوست دارم عیوب خود را بشناسم و در رفع آن بکوشم.
۶ نسبت به دیگران احساس مسئولیت نمی کنم.
۷ وقتی کسی اشتباهی می کند با احترام به او تذکر می دهم.
۸ اطرافیانم مرا به عنوان فردی دروغگو می شناسند.
۹ گاهی در توانایی های خود برای موفقیت در زندگی دچار تردید می شوم.
۱۰ وقتی از کسی یا چیزی عصبانی هستم ، سعی می کنم سریع واکنشی نشان ندهم.
۱۱ تاکنون از منزل یا مدرسه فرار کرده ام و یا تصمیم به فرار گرفته ام.
۱۲ به خاطر برخی رفتارهایم مورد استهزا و تمسخر سایر همکلاسی هایم قرار می گیرم./
۱۳ وقتی می خواهم تصمیم مهمی بگیرم با دیگران مشورت می کنم.
۱۴ وقتی که ناراحتم ، به شادی ها و خوشی های زندگی ام هم فکر می کنم.
۱۵ از ترس اینکه مبادا توی ذوقم بخورد از ایجاد رابطه با دیگران خودداری می کنم.
۱۶ خود را فردی بی لیاقت می دانم.
۱۷ انتقاد اطرافیانم را به راحتی می پذیرم.
۱۸ در برخورد با دوستانم در سلام  احوالپرسی پیشقدم می شوم.
۱۹ با افراد جدید زود آشنا می شوم.
۲۰ از همکلاسی هایم برای شرکت در فعالیت های مختلف دعوت می کنم.
۲۱ اگر خودکارم نزد کسی باشد ، نمی توانم آن را از او پس بگیرم.
۲۲ از دیگران به خاطر محبت هایشان تشکر می کنم.
۲۳ به روش مودبانه درخواست نامعقول دیگران را از او پس بگیرم.
۲۴ موقع برخورد با مشکلات به خوبی تصمیم می گیرم.
۲۵ روی حرف خود حتی اگر اشتباه باشد پافشاری می کنم.
۲۶ وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، احساس بغض می کنم.
۲۷ والدین و دوستانم را صمیمانه دوست دارم.
۲۸ گاهی احساس می کنم که می خواهم همه چیز را بشکنم.
۲۹ از اینکه بخاطر پیشرفت در درس و مدرسه مورد توجه باشم ، خوشحالم.
۳۰ از اینکه دیگران را شادمان ببینم خوشحال می شوم.
۳۱ در دوران کودکی مورد توجه همبازی های خود بوده ام.
۳۲ وقتی که دانشجوها کاری را اشتباه انجام می دهند، به آن ها می خندم.
۳۳ تکالیف دانشگاه را به درستی انجام می دهم.
۳۴ وقتی با دوستم مشکلی پیدا می کنم، سعی می کنم ابتدا با او راجع به مشکل گفتگو کنم.
۳۵ وقتی عصبانی می شوم سعی می کنم ذهن خود را از آن مساله منحرف کم.
۳۶ وقتی با دوستانم هستم ، به بچه های دیگر زیاد توجه نمی کنم.
۳۷ وقتی از دست کسی عصبانی هستم ، پشت سر او بدگویی می کنم.
۳۸ اگر کارها مطابق میل من نباشد ، خیلی عصبانی و ناراحت می شوم.
۳۹ اگر در درسی مشکل داشته باشم ، ان را از استاد یا دوسنم می پرسم.
۴۰ قبل از استفاده از وسایل دیگران از ان ها اجازه می گیرم.
۴۱ سعی می کنم در موقع عصبانیت تصمیم شتابزده ای نگیرم.
۴۲ به دوستانم در حل مسائل درسی اشان کمک می کنم.
۴۳ اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم.
۴۴ تلاش برای موفقیت در دانشگاه بی حاصل است ، زیرا دیگران باهوش تر از من هستند.
۴۵ وقتی با بچه ها هستم ، فقط در مورد مسائل مورد علاقه خودم با انها صحبت می کنم.
۴۶ وقتی کار اشتباهی می کنم ، از دیگران عذر خواهی می کنم.
۴۷ وفتی برای خودم برنامه ای تنظیم می کنم مطمئن هستم آن را تا آخر انجام خواهم داد.

اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی وی در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های تصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

زندگی امروز به لحاظ وسعت و پیچیدگی تحولات، دگرگونی­ های سریع اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، شبکه ­ی گسترده و پیچیده­ ی ارتباطات انسانی، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی، انسان­ها را با چالش ­های فراوانی روبرو کرده است. این چالش ها از یک سو بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی تأثیر می­ گذارد و از سوی دیگر نبود مهارت­ها و توانایی­ های عاطفی، روانی، اجتماعی و شناختی با آسیب پذیر کردن افراد در رویارویی با مسائل و مشکلات، آن ها را در معرض اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد.

از این رو انسان نیازمند برنامه ریزی خاصی است که او را برای غلبه بر تنش ها و مشکلات آماده کند. در جامعه ی امروز کودکان و نوجوانان باید بر دانش ها و مهارت های فراوانی مسلط باشند، آن ها را بی اموزند، تمرین کنند، درونی سازند، تا بتوانند به خوبی با چالش های فرا راه شان رویارو شوند.

از این رو نیاز به اکتساب کفایت و صلاحیت های متناسب با سن و شرایط فردی و پرورش قابلیت های موجود در افراد به جهت کسب توانایی لازم به منظور طی موفقیت آمیز دوران رشد احساس می شود. کسب مهارت ها، توانایی ها و ظرفیت هایی است که، به فرد در برقراری ارتباط با خود و دیگران کمک می کند. آموزش مهارت های رفتاری، شناختی، هیجانی و مهارت های انگیزشی به فرد کمک می کند تا تصمیم مناسب را در موقعیت های مختلف اتخاذ نماید (پزشک، ۱۳۸۲ به نقل از حسینی مهر و زال بیگی، ۱۳۹۱).

از این طریق گام مثبتی در پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی، آشفتگی های روحی، از هم پاشیدگی خانواده، عدم سازگاری با محیط اجتماعی و… بردارد (حسینی مهر و زالبیگی،۱۳۹۱).

کفایت اجتماعی عبارت است از دارا بودن مهارت­ها و رفتارهای اجتماعی که سبب تعامل موفقیت ­آمیز در موقعیت­ های اجتماعی متفاوت می­ شود و نتیجه آن نگهداری موفقیت آمیز ارتباطات و مهارت­ های اجتماعی است (سگرین، ۲۰۰۰؛ به نقل از سلیمانی و همکاران، ۱۳۹۵).

 

مولفه های پرسشنامه:

  • عامل مهارتهای رفتاری ( 34 گویه) 1 تا 34
  • عامل آمایه های انگیزش و انتظارات(7 گویه) 35 تا 41
  • عامل مهارتهای شناختی(3 گویه) 42 تا 44
  • و عامل کفایت هیجانی (3 گویه) 45 تا 47

 

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت

در پرسشنامه کفایت اجتماعی هر سوال دارای ۷ گزینه شامل: کاملا موافقم، موافقم، تاحدی موافقم، نظری ندارم، تا حدی مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم می باشد و آزمودنی باید گزینه ای را انتخاب کند که بیشتر بیانگر احساسات و نظرات او باشد. روش نمره گذاری به شیوه لیکرتی می باشد و از سیستم ۱ تا ۷ پیروی می کند؛ به این ترتیب که اگر آزمودنی گزینه کاملا مخالفم را انتخاب کند نمره ۱، مخالفم نمره ۲،تا حدی مخالفم ۳، نظری ندارم ۴، تا حدی موافقم ۵، موافقم ۶ و کاملا موافقم نمره ۷ می گیرد. همچنین سوالات شماره ۳، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ به صورت معکوس نمره گذاری می شود، به این صورت که به کاملا موافقم نمره ۱ و به کاملا مخالفم نمره ۷ تعلق می گیرد.پرسشنامه شامل 4 مولفه عامل مهارتهای رفتاری ( 34 گویه، طیف نمره دهی 34-238) ،عامل آمایه های انگیزش و انتظارات(7 گویه، طیف نمره دهی 7-49)، عامل مهارتهای شناختی(3 گویه، طیف نمره دهی 3-21 ) و عامل کفایت هیجانی (3 گویه، طیف نمره دهی 3-21) می باشد. در کل پرسشنامه 47 گویه دارد. کسب نمره بالا نشاندهنده بالا بودن کفایت اجتماعی و  برعکس می باشد.

 

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

لازم به ذکر است که تعدادی از سوالات دارای نمره بندی معکوس می باشد

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
47 – 188 – 329

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 47 تا 109 باشد،  میزان کفایت اجتماعی در این جامعه نامطلوب می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 110 تا 220 باشد، میزان کفایت اجتماعی در نسبتا مطلوبی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 220 باشد، میزان کفایت اجتماعی در حد مطلوبی  می باشد.

 

پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش پیری و همکاران (1390) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

 

پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش پیری و همکاران (1390) براي این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.                             

ضرايب پايايي پرسشنامه کفایت اجتماعی

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
کفایت اجتماعی 88/0

منابع:

پیری ، موسی ، اسدیان ،سیروس ،(1390)، رابطه بين عملكرد خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سلماس، فصلنامه علوم رفتاری، 41-25.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین براساس مدل فلنر + ۵ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *