دانلود رایگان پرسشنامه کنترل خشم (۲۵ سوالی)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه کنترل خشم:

انسان موجودی سلطه طلب و خطرناک است ، شاید یکی از خطرناکترین موجودات روی زمین . این موجود از ترکیب توانائیهای ذهنی و تناسب عضلانی و چالاکی خویش توانسته است با مهارت اما بی رحمی به چنین مرتبتی از قدرت دست یابد. اما حتی همین ویژگیها به تنهایی ضامن استیلا و بقای او نیستند. در ورای همه اینها نیرویی عظیم و پویا نهفته است که او را به رقابت،پیروزی و موفقیت سوق می دهد .

هرگاه سدی در برابراین نیرو قرار گیرد و یا جریان آن به نحوی مختل شود ، این نیروی نهفته به جای آنکه تحلیل برود ، وسعت می یابد و تقویت می گردد .نتیجه این تقویت ، خشم است . متأسفانه در حالیکه نیروی نهفته در رفتار خشمگینانه ، ضامن رقابت انسان با جهان پیرامونش است و او را از کناره گیری و انزوا بر حذر می کند اما ریشه در سیر تکاملی گذشته ما دارد و با توانائیهای ارزشمند ذهنی ما بی ارتباط است . به همین دلیل نیز وقتی خشم عرصه تاخت و تاز می یابد ، عقل سلیم ، آداب پسندیده ، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود .

این پرسشنامه برای تعیین میزان کنترل شما بر خشم و چیرگی خشم بر شما طراحی شده است . خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد . آیا جلوی خشم خود را می گیرید ؟ دکتر روانشناس آنتونی اِستور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده ، می تواند به شکل افسردگی ، تنش و یا بیماریهای جسمی تظاهر کند .

پرسشهای زیر را که در سه بخش ارائه شده است ، بادقت پاسخ دهید .

 

بخش اول : تا چه اندازه احساس خشم می کنید؟

کدام یک از جمله های زیر بیشتر در مرد شما صدق می کند .

  • الف- بارها حتی بر سر جزئی ترین مسائل خشمگین می شوم. می دانم گاهی اوقات مقصر هستم ، اما با این وجود عذرخواهی برایم دشوار است .

ب- به آسانی خشمگین نمی شوم اما وقتی هم از کوره در می روم ، معمولاً کمی احساس شرمندگی می کنم.

ج- خشمگین نمی شوم. در واقع هرگز احساس خشم نمی کنم و وقتی دیگران رفتاری این چنین احمقانه و کودکانه دارند ، ناراحت می شوم.

 

  • الف- از تماشای صحنه های خشونت آمیز فیلمها لذت می برم. خودم ، اشیاء را به این طرف و آن طرف پرتاب نمی کنم اما وقتی این خشونت در دنیای واقعی صورت می گیرد، به نوعی احساس رضایت می کنم.

ب- همانگونه که از صحنه های خشن زندگی بیزارم، از صحنه های خشونت بار فیلمها نیز خوشم نمی آید.

ج-با مشاهدۀ صحنه های خشونت آمیز فیلمها خود را به جای افرادی که درصحنه ها هستند تصور می کنم.در واقع گاهی اوقات با الگوبرداری از آن صحنه ها ،خشم مرا درزندگی خودم بروزمی دهم.

 

۳- الف- وقتی عصبانی می شوم، داد و فریاد راه می اندازم و به همه نشان می دهم چقدرخشمگین هستم.

ب- وقتی عصبانی می شوم،سکوت می کنم و هیچ حرفی بر زبان نمی آورم.

ج- سعی می کنم عصبانی نشوم .به جای آن تلاش می کنم تا دربارۀ آنچه که مایۀ رنجش و زحمت من شده است، کاری انجام دهم.

 

۴- الف-وقتی احساساتم جریحه دار می شوند ،باید چند ساعتی بگذرد تا بتوانم درباره اش صحبت کنم.

ب- وقتی احساساتم جریحه دار می شوند ،

بلافاصله آن را عنوان می کنم.

ج- وقتی احساساتم جریحه دار می شوند ،

آنچنان وجودم را متلاشی می کند که شاید هرگز کلامی درباره اش به میان نیاورم.

 

۵-الف-افراد خشمگین مرا می ترسانند. همیشه سعی می کنم آنها را آرام کنم و یا از سر راهشان کنار بروم.

ب-وقتی کسی با من با عصبانیت برخورد می کند، به سخنانش گوش می دهم و سعی می کنم آرامش کنم تا بتوانیم با هم گفتگوکنیم.

ج- از افراد خشمگین نمی ترسم. از مشاجره یا بگو مگوبا آنان لذت می برم.

 

بخش دوم : خشم در روابط شخصی

این بخش می کوشد تا بطور نسبی تمایل شما را در ابراز خشم در روابط شخصی بسنجد. گاهی اوقات ، افراد به طرزعجیبی متناقض هستند ، مثلاً درمحیط کار ، فروتن و بردبار و در خانه عصبانی و خشمگین هستند و یا برعکس.

 

۶-آیا با همکار ، افراد خانواده یا دوستان نزدیک خود بگومگومی کنید؟

الف-اغلب             ب-گاهی                   ج-هرگز

 

۷-اگر دوست شمابی وفایی کرد ، آیا می خواهید:

الف-طرف ثالثی را مورد حمله قرار دهید؟

ب- کاری کنید تا او احساس گناه وبدبختی کند؟

ج- کل قضایا را نادیده بگیرید؟

 

۸-آیا معتقدید آنچه را که فکر می کنید ، دقیقاً بر زبان آورید؟

الف- بله، همیشه

ب-نه، در گفتن مطالب منفی بسیار محتاط هستید.

ج-اگر بیا ن آنچه راکه در فکر دارید ، موجب دردسر شود ، بر زبان نمی آورید.

 

۹-پس از صرف مقداری نوشابۀ الکی ، آیا:

     الف-معمولاً احساس نشاط و آرامش می کنید.

ب- ساکت و افسرده می شوید.

ج- تند و خشن می شوید و مطالبی می گویید که در موقع هشیاری بر زبان نمی آورید؟

 

10-آیا به هنگام عصبانیت ، کودکی را کتک زده اید؟

الف- بله ، چندین بار

ب-فقط گاهی اوقات تحت عصبانیت شدید

ج-نه، هرگز

 

11-در بگومگودر محیط خانه، آیا اشیاء را به اطراف پرتاب می کنید؟

الف- بله ، گاهی

ب- فقط وقتی که پس از دعوا ، تنها هستید.

ج- نه ، هرگز چنین نکرده اید.

 

12-کاری انجام داده اید که می دانید همسر یا بهترین دوست شما را خشمگین خواهد کرد ولیکن تصور نمی کنید رفتار بدی داشته اید . آیا :

الف-درباره اش سکوت اختیار می کنید؟

ب-به آنها می گویید و پذیرای خشمشان می شوید؟

ج-به شدت به آنها اعتراض می کنید؟

 

13- همسر شما به طور مرتب دربارۀ موضوعی نق می زند ،آیا :

الف- از کوره در می رویدو بلافاصله آرام می گیرید؟

ب- هربار که موضوع پیش می آید ، جر و بحث می کنید؟

ج-تحمل می کنیداما مدتی طولانی احساس خشم می کنید؟

 

14-آیا فکر میکنید که خشم ، عشق و محبت را ازبین می برد؟

الف- بله

ب-نه ،یک دعوای خوب، می تواند عشق را تقویت کند.

ج-لزوماً خیر ، اما می تواند چنین شود.

 

15- وقتی در محیط کار یا خارج از خانه ، اوقات سخت و اعصاب خردکنی داشته اید ،آیا دق دلی خودرا بر سرافراد نزدیک خودخالی می کنید؟

الف- هرگز

ب-اغلب

ج-سعی می کنیدچنین نکنید .اما گاهی اوقات نمی توانید جلوی کج خلقی های خود را بگیرید.

 

بخش سوم:  خشم در موقعیت های اجتماعی

ابراز خشم خارج از محدودۀ روابط نزدیک شخصی برای مردان آسانتر است تا زنان .در اینجا به این نکته پی می برید که تا چه حد در مقابل افرادی که آنها را نمی شناسید ، خشم خود را کنترل می کنید.

 

16- وسیله ای نو و گران قیمت خریداری کرده اید که پس از یک هفته خراب می شود ،آیا :

الف-به فروشگاه محل خرید تلفن کرده و سعی می کنید که به طرزی مطبوع منطقی باشید.

ب- از فرد دیگری می خواهید تا شکایت شما را به گوش آنها برساند .

ج- نامه ای خشم آلود می فرستید و یا شخصاً تلفن می کنید تا با لحنی شدید وتند با مدیر فروشگاه صحبت کنید.

 

17- به خاطر آنکه فردجلوتر از شما از متصدی فروش بلیط سؤالهای زیادی می پرسید ودر پرداخت پول خیلی معطل کرد، شما از سوار شدن به قطاری که مخصوصاً برای آن ساعت درنظر گرفته بودید، بازمانده اید،آیا:

الف-احساس خشم کرده اما حرفی بر زبان نمی آورید؟

ب- به او می گویید که این پا و آن پاکردن او موجب تأخیرشما شده است.

ج-به این واقعه نیز مانندیکی از وقایع پرشمار زندگی اعتنایی نمی کنید.

 

18- با صدای بلند موسیقی که از خانۀ همسایه شنیده می شود ، ظرف دو هفته برای سومین بارساعت سه بامداد بی خواب می شوید .آیا :

الف-یکراست به سراغشان رفته و فریادمی زنید که خفقان بگیرند؟

ب- صبح، یادداشت مؤدبانه ای به زیر در می اندازید؟

ج- عصبانی می شویداما کاری انجام نمی دهید؟

 

19-آیا در محیط کاری خود هرگز خشم خودرا نشان داده اید؟

الف- بله ، بیشتر نسبت به کسانی که زیردستم کار می کنند.

ب- بله ، بیشتر نسبت به کسانی که ازنظر کاری مافوق من هستند.

ج-به هیچ وجه

 

20- آخرین باری که در سینما فیلمی دیدیدکه در نظر شما بسیار توهین آمیز می آمد،آیا:

الف- سالن را ترک کردید؟

ب- تا انتها فیلم را تماشا کردید ؟

ج- به مدیریت شکایت کردید،یا درروزنامۀ محلی خود مطلبی نوشتید ، و یا اعتراض خود را به شکلی عمومی بیان کردید؟

 

21- در صف طولانی ، بانک، کسی خودش را جلوتر از شما در صف جا می کند،آیا :

الف- به شانه اش می زنید و می گویید به ته صف برود؟

ب- چیزی نمی گویید جز اینکه به او خیره نگاه کنید؟

ج- باصدای بلند به فرد دیگری شکایت می برید؟

 

22- اگر گارسون یک رستوران گران قیمت ، سس را بر روی شما بریزد ، به او چه می گویید؟

الف-(صادقانه) می گویید”ایرادی ندارد”.

ب- (بادندانی فشرده به هم ) می گویید “ایرادی ندارد”.

ج- “احمق بی شعور ، هزینۀ خشکشویی را باید پرداخت کنی !”.

23-علیرغم و قت قبلی که با دکتر دارید، همچنان منتظر مانده اید .برای کاری دیگر نیز عجله دارید ، پس از بیست دقیقه انتظار ،آیا :

الف- همچنان منتظر می مانید؟

ب- مؤدبانه توضیح می دهید که باید بروید ووقت دیگری می گیرید؟

ج- باصدای بلندشکایت کرده وآنجا را ترک می کنید؟

 

24- اگر مغازه داری به شما گستاخی کند، آیا:

الف- گمان می کنید باید روز بدی را پشت سر گذاشته باشد وموضوع را فراموش می کنید؟

ب- احساس می کنید به شما اهانت شده اما چیزی نمی گویید ومصمم می شوید هرگز از آنجا خرید نکنید؟

ج- شما هم به اندازۀ او گستاخی می کنید؟

 

25-با فرد غریبه ای که شما را تحریک می کند ، درگیر یک مباحثه شده اید ، آیا:

الف-به محض اینکه موقعیت فراهم شود، به بحث خاتمه می دهید؟

ب- کنترل اعصاب خودرا حفظ کرده و با او شوخی می کنید؟

ج-به او می گویید که چقدردر اشتباه است؟

 

 

تحلیل

خشم، طبیعت یپیچیده دارد و می تواند به روشهای گوناگون خود را به منصه ظهور برساند و بر روابط شخصی واجتماعی ما تأثیر بگذارد .از این رو دقت درنمره گذاری ضروریست.

 

بخش اول

پرسشهای این بخش ، سطح خشم آزمودنی را به هنگام تظاهر موقعیتی خشم برانگیز ارزیابی می کند . در این بخش امتیازات باید بین 5 تا 25 باشد.

نمره تفسیر
10-5 بدون تردید این امتیاز پایین نشانۀ آن است بنا به دلایلی آزمودنی از خشم خود ودیگران می هراسد. اگر امتیاز آزمودنی 7 یا کمتر از آن است، شاید حتی آزمودنی بر این باور می باشد که فردی است که ” هرگز خشمگین نمی شود “. اما احتمالا ً خودش را فریب می دهد.
17-11 این یک امتیاز متوسط و “طبیعی ” است. آزمودنی از خشم خود آگاهی دارد و در موقع مناسب آن را بروز می دهد .به طور کلی آزمودنی خشمگین نیست . اما از آنجا که سعی می کند منطقی باشد ، ممکن است مانع از تظاهر کامل احساسات خود شود.
بیش از 17 بدون تردید آزمودنی هیچ مشکلی در ابراز خشم خود ندارد. بدین معنی که جلوی احساسات خود را نمی گیرد و این امر خوب است. اما ممکن است در نظر دیگران ، فردی متخاصم وتهدید کننده جلوه کند. گاهی نیز ممکن است احساس کند که هیجانات وی خارج از کنترل است.آزمودنی باید مواظب باشد!.

 

بخش دوم و سوم

پرسشهای بخش دوم ، میزان کنترل یا ابراز خشم آزمودنی را در زندگی شخصی و خانوادگی نشان می دهد . و پرسشهای بخش سوم ، نشانگر میزان کنترل یا ابراز خشم آزمودنی درموقعیت های اجتماعی و غیر خانوادگی است. اکنون امتیازات این دو بخش را جمع کنید.

امتیاز آزمودنی باید بین 20 تا 100 باشد.این گونه پرسشنامه ها هرگز نمی توانند تصویری کامل و دقیق ارایه دهند. اما بطور کلی هر چه امتیاز آزمودنی بیشتر باشد . سطح آمادگی آشکار وی ابراز خشم بیشتر است وامتیاز پایین ، سطح بالای بازداری خشم را نشان می دهد. امتیازی در این بین ، نشانۀ آن است که به طور کلی آزمودنی خشم خود را تحت کنترل دارد.

برای آنکه بیشترین بهره از این پرسشنامه برده شود، باید به پرسشهایی که آزمودنی پنج امتیازاز آنها کسب کرده است ( خشم آشکار ) و همچنین پرسشهایی که تنها یک امتیاز از آنها بدست آورده(خشم فرونشانده)، مراجعه شود.اگر آزمودنی مایل است کنترل بیشتری براین بخش از شخصیت خود داشته باشد تأمل در این زمینه ها ( شخصی یا اجتماعی ) مفید خواهد بود. آزمودنی باید پرسشها را مطالعه کند و به دلایل خود برای خشم بیندیشد.

اگر جمع امتیازات آزمودنی در بخش دو و سه بیش از 75 است، در گروه افرادی جای می گیرد که خشم خود را به طرزی آشکار بروز می دهند و اگر کمتر از 50 است در میان گروهی قرار می گیرد که خشم خود را فرو می خورند.امتیاز بین 51 تا 74 ، آزمودنی را در گروه افرادی قرار می دهد که خشم خود را کنترل می کنند.

اکنون اگر آزمودنی  در گروه آشکار یا فرونشاننده قرار گرفته است باید به پرسشهای مطرح شده در صفحۀ بعد پاسخ دهد.

این پرسشها به منظور بررسی تسلط خشم بر آزمودنی طراحی شده اند. هر بار که آزمودنی به پرسشهای (الف)،(ب)،و(ج) پاسخ مثبت می دهد ، یک امتیاز برای وی منظور کنید و هر بار که به پرسشهای (د)و(ه) جواب منفی می دهد نیز یک امتیاز در نظر بگیرید. اگر مجموع امتیازات آزمودنی 3 یا بیش از آن است،قدر مسلم خشم بر آزمودنی حکم می راند.

الف-آیا از احساسات تنش واضطراب رنج می برید؟ 

ب- آیا رویاهایی مبنی بر خشونت وانتقام در سر می پرورانید ؟ 

ج- آیا فکر می کنید که خشم ، نشانۀ ضعف است؟  

د- آیا می توانید در برابر خشم دیگری ، آرامش خود را حفظ کنید؟

ه-آیا هرگز از احساسات خود غافلگیر شده اید؟          

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کنترل خشم (۲۵ سوالی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *