دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های کیفیت زندگی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان مقیاس تجدید نظر شده کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS)

دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی(۳۶ SF-) واروشربون (۱۹۹۲)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (۳۹ سوالی)

دانلود رایگان کیفیت زناشویی باسبی – فرم تجدیدنظر شده

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان

_______________________________________

قسمتی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم کوتاه (WHOQOL-BREF):

سوالات زیر درباره کیفیت زندگی، سلامتی یا سایر جنبه­ های زندگی شما هستند. لطفاً پاسخی را که از نظر شما مناسب­تر است را انتخاب کنید. اگر در پاسخ به سوالی تردید دارید، اولین پاسخی که به ذهن­تان می­رسد را انتخاب کنید.

 

سوالات:

لطفاً به سوالات زیر با توجه به شرایط زندگی­تان در یک هفته اخیر پاسخ دهید

۱ در کل کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
۲ چقدر از وضعیت سلامتی خود رضایت دارید؟ 
قسمت دوم:
سوالات زیر درباره این است که در چهار هفته اخیر تا چه حد برخی چیزها را تجربه کرده اید.
۳ دردهای جسمانی و مشکلات بدنی چقدر مانع انجام فعالیت ها و کارهای مورد علاقه شما می شود؟ 
۴ برای انجام کارهای روزمره، چقدر به درمانهای پزشکی (دارو و دستورات خاص پزشکی) نیاز دارید؟ 
۵ چقدر از زندگی لذت می برید؟ 
۶ به نظر شما، زندگی شما تا چه حد معنادار (با ارزش) است؟ 
۷ در انجام کارها و امور روزمره خود چقدر قادر به تمرکز هستید؟
۸ در زندگی روزمره خود چقدر احساس امنیت و آرامش می کنید؟ 
۹ محیط اطراف  شما، تا چه حد سالم و بهداشتی است؟ 
قسمت سوم:
سوالات زیر تجربیات و توانایی شما در انجام دادن کارهای خاصی در طول چهار هفته اخیر را میسنجد.
۱۰ آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟ 
۱۱ آیا شکل و قیافه ظاهری بدنتان مورد قبول شماست؟ 
۱۲ آیا برای رفع نیازهای خود پول کافی دارید؟ 
۱۳ اخبار و اطلاعات مورد نیاز روزانه به چه میزان در دسترس شماست؟ 
۱۴ چه میزان فرصت برای پرداختن به کارهایی که مورد علاقه شخصی شماست، دارید؟ 
۱۵ چقدر در استفاده از ظرفیت کاری خود (بازار، خرید، قدم زدن، منزل اقوام) از خود رضایت دارید؟
شماره سوال کاملاً ناراضی ناراضی نه ناراضی و نه راضی راضی خیلی راضی
۱۶ چقدر از وضعیت خواب خود راضی هستید؟
۱۷ چقدر از توانایی خود برای انجام فعالیت های روزمره زندگی راضی هستید؟ 
۱۸ از توانایی خود برای کار کردن چقدر رضایت دارید؟
۱۹ از توانایی کارکردن، خواب، خوراک و رفت و آمد خودتان چقدر رضایت دارید؟
۲۰ چقدر از روابط اجتماعی تان با دیگران رضایت دارید؟ 
۲۱ چقدر از روابط جنسی خود رضایت دارید؟
۲۲ چقدر از حمایت دوستان و آشنایان خود راضی هستید؟
۲۳ چقدر از شرایط و امکانات محل زندگی خود رضایت دارید؟
۲۴ چقدر از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی رضایت دارید؟
۲۵ چقدر از دسترسی به امکانات حمل و نقل و وضعیت رفت وآمد خود رضایت دارید؟
قسمت چهارم:
سوال زیر نحوه احساس و تجربه شما درباره چیزهایی خاص را در چهار هفته اخیر می سنجد.
شماره سوال هیچ وقت به ندرت بعضی اوقات خیلی وقت ها همیشه
۲۶ چه مقدار دچار حالاتی مانند: یاس و نا امیدی و اضطراب و … می شوید؟ 

بخش دوم: معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF)

کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع (حمیدی زاده و همکاران، 1387).

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگ و ارزشهایی که او در آنها زندگی می کند می داند که در ارتباط با هدف ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی های اوست (شاه و همکاران، 2011).

پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) مشهورترین و پراستفاده­ ترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگی است.

سازمان بهداشت جهانی به منظور وجود انسجام در پژوهش‌ها و سنجش کیفیت زندگی، گروهی را برای ساخت پرسشنامه مأمور کرد.

حاصل کار این گروه پرسشنامه کیفیت زندگی 100 سوالی بود. چند سال بعد برای استفاده آسان‌تر از این پرسشنامه فرم کوتاهی از آن تهیه شد.

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF) یک پرسشنامه 26 سوالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را می‌سنجد.

 این مقیاس در سال 1996 توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و با تعدیل گویه‌های فرم 100 سوالی این پرسشنامه ساخته شد.

این پرسشنامه دارای 4 زیرمقیاس و یک نمره کلی است. این زیر مقیاس‌ها عبارتند از: سلامت جسمی، سلامت روان، روابط اجتماعی، سلامت محیط اطراف و یک نمره کلی.

در ابتدا یک نمره خام برای هر زیرمقیاس به دست می‌آید که باید از طریق یک فرمول به نمره‌ای استاندارد بین 0 تا 100 تبدیل شود. نمره بالاتر نشان دهنده کیفیت زندگی بیشتر است.

بخش سوم:

ویژگی روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF)

برای بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه پژوهشی بر روی 1167 نفر از مردم تهران انجام گرفت. شرکت کنندگان به دو گروه دارای بیماری مزمن و غیرمزمن تقسیم شدند.

پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاس­ها به این صورت به دست آمد: سلامت جسمی 77/0، سلامت روانی 77/0، روابط اجتماعی 75/0، سلامت محیط 84/0 به دست آمد.

سازگاری درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول زیر آمده است (جات و همکاران، 1385).

زیرمقیاس گروه سالم، تعداد = 700 گروه بیمار، تعداد = 367
سلامت جسمانی  70/0 72/0
سلامت روان         73/0 70/0
روابط اجتماعی      55/0 52/0
سلامت محیط       84/0 72/0
نمره گذاری پرسشنامه:

با توجه به پیچیده بودن نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF) آن را به طور کامل در اینجا توضیح می‌دهیم.

در ابتدا باید به هر یک از 26 سوال، نمره 1 تا 5 بدهید.برای سهولت در نمره گذاری، این نمرات در داخل خود پرسشنامه به صورت عدد وارد شده‌اند.

توجه: سوالات 3 و 4 و 26 به صورت وارونه نمره گذاری می‌شوند.

در مرحله بعد باید نمره خام هر زیر مقیاس را به دست آورید که به ترتیب زیر است:

 • زیرمقیاس سلامت جسمی: جمع نمرات سوالات 3- 4- 10- 15- 16- 17- 18 در پرسشنامه. دامنه نمرات این زیر مقیاس بین 7 تا 35 خواهد بود و تفاضل این دو 28 است.
 • زیرمقیاس سلامت روان: جمع نمرات سوالات 5- 6- 7- 11- 19- 26 در پرسشنامه. دامنه نمرات این زیر مقیاس بین 6 تا 30 خواهد بود و تفاضل این دو 24 است.
 • زیرمقیاس رابط اجتماعی: جمع نمرات سوالات 20- 21- 22 در پرسشنامه. دامنه نمرات این زیر مقیاس بین 3 تا 15 خواهد بود و تفاضل این دو 12 است.
 • زیرمقیاس سلامت محیط: جمع نمرات سوالات 8- 9- 12- 13- 14- 23- 24- 25 در پرسشنامه. دامنه نمرات این زیر مقیاس بین 8 تا 40 خواهد بود و تفاضل این دو 32 است.
 • کیفیت زندگی و سلامت عمومی کلی: جمع نمرات سوالات 1 و 2 در پرسشنامه. دامنه نمرات این زیر مقیاس بین 2 تا 10 خواهد بود و تفاضل این دو 8 است.

پس از به دست آوردن نمرات خام هر خرده مقیاس باید آن را به یک نمره استاندارد از 0 تا 100 تبدیل کنیم که این نمره را با توجه به فرمول زیر محاسبه می‌کنیم.

نمره زیر مقیاس‌ها به توجه به فرمول بالا به این ترتیب محاسبه خواهد شد.

منابع:

جات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکويی نايينی، کورش، محمد، کاظم؛ مجدزاده، سيدرضا. (1385) استاندارد سازی پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت(WHOQOL-BREF) ترجمه و روان سنجی گونه ايرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 4 (4).

حميدی زاده؛ سعيد؛ احمدی، فضل اله؛ اصلانی، يوسف؛ اعتمادی فر، شهرام؛ صالحی، کمال؛ کرديزدی، رحمت اله. (1387). بررسی تاثیر برنامه ورزشی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان در سال 1385-86. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد، 16 (1)، 81.

Shah R and et al. (2011). Contribution of spirituality to quality of life in patients with residual schizophrenia. Psychiatry Research; 190: 200–205

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه

 1. خطیبی

  فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی عالی بود.

 2. هژير

  داخل گوگل سرچ کردم و دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
  پرسشنامه کیفیت زندگی sf 36 دانلود رایگان
  نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی
  پرسشنامه کیفیت زندگی pdf
  تفسیر پرسشنامه کیفیت زندگی
  تفسیر پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36
  پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی
  پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی
  پرسشنامه ها رو دنبالک کردم اگر میشه این ها رو هم در سایت قرار بدید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *