دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت و عادات خواب کودکان + مقاله رایگان

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های کیفیت و عادات خواب: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه خواب آلودگی اپوورث

دانلود رایگان پرسشنامه خواب پترزبورگ + ۴ مقاله رایگان

__________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه کیفیت و عادات خواب کودکان(CSHQ):

این پرسشنامه توسط اوونز، اسپریتو و همکاران (۲۰۰۰). در ۴۵ ماده برای سنجش کیفیت و عادات خواب کودکان ساخته شده است. که توسط والدین تکمیل می شود.

این پرسشنامه برای کودکان ۴ تا ۱۲ ساله توسط اوونز و همکاران (۲۰۰۰) طراحی شده است. اوونز و همکاران (۲۰۰۰) ماده ها را به شکل مفهومی در هشت زیر مقیاسی گروهبندی کردند: ۱) مقاومت در برابر خواب ، ۲) تأخیر در شروع خواب، ۳) مدت زمان اخواب، ۴) اضطراب خواب، ۵) بیداری های شبانه، ۶) پاراسومنیا (شبه خواب)، ۷) اختلالات تنفسی خواب، ۸) خواب آلودگی روزانه. پرسشنامه در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.

این پرسشنامه شامل ۴۵ سوال می باشد، که برخی از سوالات آن تنها ارزش تشخیصی و درمانی دارد و نه پژوهشی، بنابراین در نمره گذاری آن تنها ۳۳ مورد از سوالات منظور می گردد. هر ماده ارزشی بین ۳-۱ (از ندرتا تا معمولا) دارد و به استثنای ماده های (۲۶، ۱۱، ۱۰، ۳، ۲. ۱) که به طور معکوس نمره گذاری می شوند.

 محدوده امتیاز بین ۹۹-۳۳ است. نمره هر زیر مقیاس از مجموع سوالات مذکور به دست می آید. مقاومت در برابر خواب (۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸) حداقل نمره در این مؤلفه ۶ و حداکثر نمره ۸ است. تأخیر در شروع خواب (۲) حداقل نمره در این مؤلفه ۱ و حداکثر نمره ۳ است، مدت زمان خواب (۹، ۱۰، ۱۱) حداقل نمره در این مؤلفه ۳ و حداکثر نمره ۹ است.

اضطراب خواب (۵، ۷، ۸، ۲۱) حداقل نمره در این مؤلقه ۴ و حداکثر نمره ۱۲ است. بیداری های شبانه (۱۶، ۲۴، ۲۵) حداقل نمره در این مؤلفه ۳ و حداکثر نمره ۹ است. پاراسو منیا (۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۲۲، ۲۳) حداقل نمره در این مؤلفه ۷ و حداکثر نمره ۲۱ است. اختلالات تنفسی خواب (۱۸، ۱۹، ۲۰) حداقل نمره در این مؤلفه ۳ و حداکثر نمره ۹ است، خواب آلودگی روزانه (۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳) حداقل نمره در این مؤلفه ۸ و حداکثر نمره ۲۴ است.

نمره کل مشکلات خواب مجموع نمره های تمام زیر مقیاس هاست و نمره هر زیر مقیاس عبارت از مجموع نمره ماده های مربوط به آن مؤلفه است. نمره های بالاتر در پرسشنامه عادات خواب به معنای مشکلات خواب بیشتر است.

 

سوالات:
۱ کودک در ساعت مشخصی از شب به رختخواب می رود
۲ در عرض ۲۰ دقیقه پس از رفتن به رختخواب به خواب می رود
۳ تنها و در رختخواب خودش می خوابد
۴ در رختخواب و کنار والدین یا خواهر و برادرش می خوابد
۵ از شما میخواهد که در اتاقش بمانید تا به خواب برود
۶ در برابر خواسته شما برای خوابیدن مقاومت می کند
۷ از خوابیدن در تاریکی می ترسد
۸ از تنها خوابیدن می ترسد
۹ مدت زمان خواب اور خیلی کوتاه است
۱۰ مدت زمان خواب کودک، مدتی معمول است
۱۱ طول خواب کودک در شب های متفاوت یکسان است
۱۲ هنگام شب خودش را خیس می کند.
۱۳ در طول خواب صحبت می کند
۱۴ طی خواب زیاد حرکت می کند و تکان می خورد
۱۵ موقع خواب راه می رود
۱۶ طی خواب به رختخواب افراد دیگر (والدین، خواهر و برادر و …) می رود
۱۷ خواب دندان قروچه می رود
۱۸ خر و پف می کند
۱۹ در خواب تنگی نفس پیدا می کند.
۲۰ با دهان نفس می کشد و خرخر می کند
۲۱ دور از خانه (مهمانی و مسافرت و …) خوب نمی خوابد
۲۲ در طول شب با جیغ از خواب می پرد
۲۳ با چهره ای ترسناک و وحشت زده از خواب بیدار می شود
۲۴ یک بار در شب بیدار می شود
۲۵ بیش از یک بار در طول شب بیدار می شود
۲۶ صبح ها خودش بیدار می شود
۲۷ هنگام برخاستن از خواب خلق کودک خوب نیست
۲۸ والدین یا خواهر و برادر کودک او را بیدار می کنند
۲۹ به سختی از رختخواب بلند می شود
۳۰ مدت زیادی طول می کشد تا پس از بیدار شدن کاملا خواب از سرش بیرون رود
۳۱ در طول روز خسته به نظر می رسد
۳۲ در طول روز می خوابد
۳۳ طی روز موقع فعالیت یکدفعه به خواب می رود
۳۴ موقع خوابیدن گریه می کند

35 صبح فقط با صدای زنگ ساعت بیدار می شود
36 با تکان داد و یکسری حرکات ریتمیک به خواب می رود
37 در طول خواب از مسایل روزمره صحبت می کند
38 کودک از درد قسمتی از بدن طی خواب شاکیست
39 موقع خواب عروسک و اسباب بازی ها را کنار خود می گذارد
40 صبح زود بیدار می شود
41 صبح ها اشتهای خوبی دارد
42 موقع بیدار شدن خیلی سرحال است
43 مدت زمان خواب او طولانی است
44 پس از بیدار شدن خودش دوباره می خوابد
45 در برابر خواسته شما برای خوابیدن مقاومت نکرده و به رختخواب می رود

 

تعریف مفهومی

کیفیت خواب

منظور از کیفیت خواب شامل تعیین جنبه های کمیخواب، از قبیل طول خواب، تأخیر در به خواب رفتن، یا تعداد برانگیختگی ها، به علاوه جنبه های کاملا ذهنی از قبیل عمق یا آرامش بخش بودن خواب می باشد. که بر کیفیت زندگی و احساس سلامتی فرد تأثیر می گذارد و منجر به تشدید علائم بیماریهای جسمی و روانی می گردد. کیفیت خواب شامل هشت زیر مقیاس می باشد. مقاومت در برابر خواب، تأخیر در شروع خواب، مدت زمان خواب، اضطراب خواب، بیداری های شبانه، پاراسومنیا، اختلالات تنفسی خواب، خواب آلودگی روزانه (بویس، رینولد، مانک برمن و کوپفر، ۱۹۸۹، به نقل از شهبازی چگانی، ۱۳۸۶، ص 19).

 

مقاومت در برابر خواب

منظور از مقاومت در برابر خواب، خوابیدن در وضعیتی که فرد تمایل به بیدار ماندن دارد و به طور کلی شامل رفتارهای نشان دهنده امتناع در برابر خواب مانند مقاومت کلامی، گریه کردن، خارج شدن از رختخواب، که رفتارهایی برای جلب توجه است (وینست مارک، ۱۳۹۳، ص ۱۵۱).

 

تأخیر در شروع خواب

 منظور از تأخیر در شروع خواب، به این اشاره دارد که شخص مدت زمان طولانی پس از رفتن به رختخواب بیش از نیم و گاهی بیش از سه ساعت بیدار می ماند تا بخواب برود (وینست مارک، ۱۳۸۳، ص ۱۶۲).

 

 مدت زمان خواب

منظور از مدت زمان خواب، مدت خواب از نظر کیفی و کمی که شامل کوتاه بودن زمان خواب، معمولی یا در شبهای متفاوت یکسان می باشد می شود. در این حالت فرد می خوابد ولی قبل از این که نیازش به خواب تمام شود، بیدار می شود و دیگر نمی تواند بخوابد (وینست مارک، ۱۳۹۳، ص 145).

 

اضطراب خواب

منظور از اضطراب خواب، حالتهایی از تنش در موقع خواب به صورت ترس از تنها خوابیدن و یا ترس از تاریکی در هنگام خواب می باشد (وینست مارک، 1393، ص ۱۶۲).

 

 بیداریهای شبانه

منظور از بیداریهای شبانه، بیداری هایی که در طی خواب اتفاق می افتد این اختلالات به دنبال اختلالاتی مثل وحشت شبانه، راه رفتن در خواب و بیداری توأم با گیجی می باشد. اغلب این عوارض در اولین تا سومین ساعت پس از شروع خواب اتفاق می افتد (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ص ۱۸۵)

 

 پاراسومنيا

منظور از پاراسومنیا، بروز پدیده های نامطلوب که عمدتا در زمان خواب به وجود می آید. پاراسومنیا اختلالی می باشد که بر اساس رفتارهای نابهنجار و یا پدیده های فیزیولوژیک در خلال خواب در جریان مراحل آن و یا در وهله های انتقال خواب بیداری مشخص می شوند. در این اختلال مشکل اصلی به خودی خود متوجه خواب نیست بلکه ناشی از رویدادهایی است که فرایند خواب را مختل می کند (کاپلان و سادوک. ۱۳۸۸ ص ۱۸۹).

 

 اختلالات تنفسی خواب

 منظور از اختلالات تنفسی خواب، شامل عدم تنفس مؤثر به هنگام خواب می باشد و ممکن است از انسداد کامل یا نسبی راه های هوایی ناشی شود یا عدم کنترل مرکز عصبی تنفسی موجب آن گردد (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۸، ص ۱۸۵).

 

 خواب آلودگی روزانه

منظور از خواب آلودگی روزانه، که فرد در حال انجام فعالیتهای روزانه خود به خواب فرو می رود. و گرفتار حمله های خواب آلودگی و مقاومت ناپذیر می شود و در واقع نامناسب به خواب می رود. فرد مبتلا قادر به

انجام بسیاری از فعالیتها نمی باشد (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۸، ص ۱۸۹).

 

تعاریف عملیاتی

کیفیت خواب

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت وعادات خواب کودک اوونز، اسپريتوو مک گویین (۲۰۰۰) که با احتساب نمره ۳۳ سوال به دست می آید. حداقل نمره در این پرسشنامه ۳۳ و حداکثر نمره ۹۹ است.

 

مقاومت در برابر خواب

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونیز و همکاران (۲۰۰۰) از مجموع نمره سوالات (1، 3، 4، 5، 6، 8) به دست می آید. حداقل نمره در این مؤلفه 6 و حداکثر نمره ۱۸ است.

تأخیر در شروع خواب

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونز و همکاران (۲۰۰۰) با نمره سوال (۲) به دست می آید حداقل نمره در این مؤلفه 1 و حداکثر نمره ۳ است.

 مدت زمان خواب

در این پژوهش نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونز و همکاران (۲۰۰۰) از مجموع نمونه سوالات (۹، ۱۰، ۱۱) به دست می آید. حداقل نمره در این مؤلفه ۳ و حداکثر نمره ۹ است

 اضطراب خواب

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونز و همکاران (۲۰۰۰) از مجوع نمره سوالات (۵، ۷، ۸، ۲۱) به دست می آید. حداقل نمره در این مؤلفه 4 و حداکثر نمره ۱۲ است.

 بیداریهای شبانه

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونز و همکاران (۲۰۰۰) از مجموع نمره سوالات (16، 24، ۲۵) به دست می آید، حداقل نمره در این مؤلفه ۳ و حداکثر نمره ۹ است.

 پاراسومنيا

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک و اوونز همکاران (۲۰۰۰) از مجموع نمره سوالات (۱۲، ۱۳، 14، ۱۵، ۱۷، ۲۲، ۲۳) به دست می آید حداقل نمره در این مؤلفه ۷ و حداکثر نمره ۲۱ است.

 اختلالات تنفسی خواب

در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونز و همکاران (۲۰۰۰) از مجموع نمره سوالات (۱۸، ۱۹،20) به دست می آید. حداقل نمره در این مؤلفه ۳ و حداکثر نمره ۹ است.

 خواب آلودگی روزانه

 در این فایل نمره ای است که با استفاده از پرسشنامه 45 سوالی کیفیت و عادات خواب کودک اوونز و همکاران (۲۰۰۰) از مجموع نمره سوالات (۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، 26) به دست می آید. حداقل نمره در این مؤلفه ۸) حداکثر نمره 24 است.

پایایی و روایی

برآورد همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) برای زیر مقیاس ها برابر با70/0 در یک نمونه (غیر بالینی) از کودکان سنین 4 تا ۱۰ سال بود. برآورد اعتبار به روش باز آزمایی با فاصله دو هفته ای در محدوده 62/0 تا 79/0 قرار داشت. در ایران، روایی ابزار در پژوهش شوقی، خنجری، فرمانی و حسینی (1384) به روش روایی محتوا ارزیابی شد و اعتبار آن به روش باز آزمایی با فاصله دو هفته در مورد ۱۰ کودک 6-۱۱ ساله، ۹۷/. تعیین شد.

ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه طي دو مطالعه، 77/0 و 79/0 به دست آمده است(گودلاين، و همكاران، 2008؛ ونز، اسپريتو و مك گوين، 2000، به نقل از نجفي، عطاري، مراثي و معين، 1390).

منابع:

شهبازی چگانی ل، (۱۳۹۶). پیش بینی کیفیت خواب بر اساس راهبرهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان، ۱۹ صفحه )

شوقي م، خنجری ص. فرمانی ف، حسینی ف. (۱۳۸۶)، عادات خواب در کودکان 4-۱۲ ساله.

نجفي، مصطفي؛ عطاري، عباس؛ مراثي، محمدرضا و معين، ياسر(1390). مقايسه ي وضعيت خواب كودكان 3 تا 7 ساله ي مبتلا به خود ارضايي با گروه شاهد در شهراصفهان .مجله ي دانشكده ي پزشـكي،اصفهان، 29(169)، 2611-1605.

وینست مارک د. (1393). اختلالات و مشکلات خواب کودکان. ترجمه فرامرزی س، ولدبیگی.

Busse DJ, Reynolds CF, Monk TH,Bermansr, Kupfer DJ. 1989. The Plttsburgh sleep quality in indexlanewrinstrument For psycholotric and research. Psychiatry Res 28 (8):193 213.

Owens J. A., Spirito A & McGuinn M. (2000). The Children\’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ] : Psychometric properties of a survey instrument for school-aged children. Sleep, 23, 1178-1184.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت و عادات خواب کودکان + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *