دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان

(دیدگاه کاربر 5)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان:

 

هدف: سنجش میزان کیفیت گرایی مدیران و کارکنان

 

ردیف عبارات هرگز به ندرت بعضی مواقع تقریباً همیشه
۱ برای من مهم است که کارم را مطابق نیاز کسانی که از نتیجه کار من استفاده می کنند انجام دهم.
۲ اگر به کیفیت کارم ایراد گرفته شود عصبانی و سرخورده می گردم.
۳ از اینکه با کارم رضایت دیگران را جلب نمایم بسیار خوشحال می شوم.
۴ قبل از اینکه مشکلات کارم نمایان شود آن را شناسائی و رفع می نمایم.
۵ در مقابل درخواستهای جدید همسر و فرزندانم مقاومت نموده و آنها را عملی نمی کنم.
۶ از انجام کارهای جدیدی که به من محول می شود عاجزم.
۷ سعی می کنم کار هر روز را از روز قبل بهتر انجام دهم ولی موفق نمی شوم.
۸ رفتار همکارانم را در کار بخوبی پیش بینی نموده و عکس العمل مناسبی در مقابل آنها از خود نشان می دهم.
۹ در برخورد با موقعیتهای جدید و تازه از تجربیات قبلی خود بخوبی استفاده می کنم.
۱۰ سعی می کنم در زندگی شخصی و سازمانی خود هدف تعیین کنم ولی موفق نمی شوم.
۱۱ رقابت با دیگران را امر دشوار و غیر اخلاقی می دانم.
۱۲ مقید هستم که با ظاهری آراسته در خیابان و پارک حضور پیدا کنم.
۱۳ هنگام خرید مایحتاج منزل ظاهر اجناس و نوع بسته بندی آن برایم مهم نیست.
۱۴ از کاری که زود به نتیجه نرسد خسته و بی حوصله شده آن را رها می کنم.
۱۵ قبل از صحبت کردن و یا انجام هر کاری کمی صبر کردن را مفید می دانم.
۱۶ به تنهایی غذا خوردن را بر جمعی غذا خوردن ترجیح می دهم.
۱۷ برای ادامه کارهای خوب و کیفی تشویق معنوی را بسیار کارساز می دانم.
۱۸ از اینکه نقاط ضعف دیگران را گوشزد نمایم شرمنده می شوم.
۱۹ اگر در کار خود مشتری و ارباب رجوع ناحق بگوید باز حق را به او می دهم.
۲۰ من مفهوم عبارت «خشت اول گر نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج» را برای ارتقاء کیفیت کارم بکار می بندم.
۲۱ پرهیز از تنوع در کارهای مختلف را عامل ارتقای کیفیت کارم می دانم.
۲۲ مقید هستم که استانداردهای مربوط به کارم را مو به مو اجراء کنم.
۲۳ بهبود مستمر در زندگی شخصی و سازمانی را امر دشوار و غیر ممکن می دانم.
۲۴ من مفهوم عبارت «کم گوی و گزیده گوی چون در» را عملاً در گفتگو و مذاکره با دیگران بکار می بندم.
۲۵ وقتی عملکرد خود را با عملکرد دیگران مقایسه می کنم احساس بدی به من دست می دهد.
۲۶ برای ارتقاء کیفیت کارم وقت زیادی صرف می نمایم.
۲۷ برای ارتقاء کیفیت کالای یکس ازمان اصلاح تکنولوژی را کارسازتر از عوامل انسانی می دانم.
۲۸ برای من مهم است که کالای خوب با قیمت ارزان به دست مشتری برسد.
۲۹ اجناس کیفی و مطلوب را با هر قیمتی که باشد خریداری می کنم.
۳۰ هنگام مطالعه تا مطلبی را خوب درک نکنم به سراغ مطلب بعدی نمی روم.
۳۱ اخبار و مطالب مندرج در روزنامه ها و مجلات رنگی بهتر در ذهن من باقی می ماند.
۳۲ کار بدون عیب و نقص را غیر ممکن می دانم.
۳۳ هنگام تردد در ظهر از هر وسیله نقلیه که دم دست باشد استفاده می کنم.
۳۴ برای من مهم نیست که چه کسی از نتیجه کارم استفاده می کند، بلکه آنچه مهم است انجام صحیح کارم می باشد.
۳۵ تبلیغات رادیو، تلویزیون و روزنامه ها برای خرید کالای خاصی در من اثری ندارد.
۳۶ اگر در مورد قیمت، کیفیت و دوام کالایی سوال نکنم و آن را خریداری کنم احساس بدی پیدا می کنم.
۳۷ تلاش من برای درگیر کردن اعضای خانواده جهت بهبود زندگی بی ثمر می ماند.
۳۸ برای رقابت در بازار کار و تولید حذف رقبا را عامل اساسی می دانم.
۳۹ از اینکه خودم را با شاخصهای اخلاقی مقایسه و نقاط ضعفم نمایان شود احساس بدی پیدا می کنم.
۴۰ برای رشد حرفه ایی خود وقت زیادی صرف می کنم.
۴۱ از اینکه بخواهم عادتی را عوض کنم بسیار عاجزم.
۴۲ رشد و پرورش دیگران را موجب کاسته شدن از اعتبار و جایگاه خودم می دانم.
۴۳ برای صرفه جویی در امور زندگی وسایل ارزان قیمت را خریداری می کنم.
۴۴ به قول و قراری که به همسر و فرزندانم می دهم پای بند نیستم.
۴۵ پس از مدتی نسبت به اهدافی که برای خود و خانواده ام تعیین کرده ام بی اعتقاد شده و آنها را رها می کنم.

 

 • معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان از ۴۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان کیفیت گرایی مدیران و کارکنان بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «به ندرت»، «بعضی مواقع» و «تقریباً همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.

 

 • تعریف مفهومی:

در زمینه کیفیت ، چه کیفیت نیروی انسانی و چه کیفیت کالا و خدمات تولیدشده ، استاندارد مشخصی و حد معینی وجود ندارد و براین اساس تعریف جامعی که بر آن اتفاق نظر باشد نیز وجود ندارد. اصطلاحاتی از قبیل خوب بودن (GOODNESS)، یاتجملی بودن (LUXURY)به عنوان معادل کیفیت به کار برده می شود. اما باید توجه داشت که این گونه تعاریف ، ذهنی است و هیچگونه مبنایی برای اندازه گیری کیفیت به دست نمی دهد. یکی از تعاریف کیفیت عبارتست از مطابقت با شرایط مطلوب و موردانتظار مشتری. پروفسور برن نام در مورد کیفیت می گوید «ایده و مفهوم کیفیت مبتنی بر قضاوتهاست که در مورد ارزشمندی و تناسب ویژگی و صفات نهادی خاص صورت می پذیرد. ما برای یک شیئی از نظر کیفیت صفتی ذکر می کنیم که آن را از شیئی یااشیای دیگر مجزا می کند. ممکن است برای یک شیئی چند صفت ذکر کنیم ولی یکی از این صفات از دیگر صفتها متمایز و عالی تر باشد. پس کیفیتی که بیشتر مورد توجه است به منظور صفتی است که در اصطلاح به آن مفهوم «نرماتیو» (NORMATIVE) می گوییم. یعنی مشخصه برجسته شیئی ، در هرحال کیفیت یک خصیصه ثابت (ایستا) نیست . بلکه یک هدف پویا و متغیر است زیرا مبین دلخوشی مشتری خواهد بود. به موازات افزایش انتظارات مشتری ، کیفیت محصول نیز باید اعتلا یابد. به طور کلی در تعریف مفهوم کیفیت می توان گفت مجموعه ویژگیهایی از قبیل استانداردبودن ، بی عیب و نقص بودن ، ترکیب مناسب و باقواره بودن ، دوام و پایداری مطلوب ، اثرات سازنده و … یک کالا یا خدمات که به آن توانایی می دهد تا بتواند نیازهای بیان شده از قبیل رضایت مشتری و … را تامین کند. آنچه در کیفیت مهم است استقرار تفکر کیفیت گرا به عنوان یک امرراهبردی در سازمان است (سلطانی، ۱۳۸۰).

 

ویژگیهای مدیران کیفیت گرا

۱)  مشتری گرا هستند: از جمله خصایص مدیران دارای تفکر کیفیت گرا این است که برای مشتریان خود اهمیت زیادی قائلند و همه تلاش آنها این است که رضایت مشتری راجلب کنند. هدف این گونه مدیران تنها تولید کالا یا ارائه خدمات نیست بلکه هدف آنهااین است که کالا یا خدمات ارائه شده با ذوق و سلیقه استفاده کنندگان تناسب کامل داشته باشد. به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران دارای تفکر کیفیت گرا در بعد مشتری گرایی عبارتند از:

۱-۱) مشتریان را آقا و سرور خود می دانند؛

۲-۱) همیشه حق را به مشتریان خود می دهند؛

۳-۱) مشاوره و مذاکره با مشتریان را شرط تولید کالا و خدمات می دانند؛

۴-۱) قبل از اینکه مشتری به سراغ آنها بیاید آنها به سراغ مشتری می روند؛

۵-۱) مشتریان را وادار به انتقادکردن می کنند؛

۶-۱) با مشتریان روابط انسانی خوبی برقرار می سازند.

 

۲) خلاق و نوآورند: خلاقیت و نوآوری لازمه تفکر کیفیت گراست و مدیران کیفی گرا به دلیل اینکه می خواهند به افقهای جدید علمی و تولیدی برسند خود خلاق بوده و کارکنان خلاقی را نیز پرورش می دهند. مدیران دارای تفکر کیفیت گرا دائما افکار و اندیشه های نو را در سازمان ایجاد و آنها را کاربردی می کنند تا بهتر بتوانند در دنیای پررقابت ادامه حیات داده و سازمان را سرپا نگهدارند. به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران دارای تفکر کیفیت گرا در بعد خلاقیت عبارتند از:

۱-۲) دارای روحیه کنجکاوی قوی هستند؛

۲-۲) به جای حل مشکل ، مساله یابی می کنند؛

۳-۲) از تفکر علمی و منطقی برخوردارند؛

۴-۲) از دسترسی به شرایط جدید خوشحال می شوند؛

۵-۲) به مقدار زیادی انعطاف پذیرند.

 

۳) نگرش دائمی به وضع مطلوب دارند: مدیران کیفیت گرا سعی می کنند همیشه افقهای جدیدی را برای سازمان خود باز کنند و بدین خاطر همیشه از وضع موجود ابراز نارضایتی می کنند و این نگرش را به صورت اهداف راهبردی برای کل سازمان تبیین تا از سوی کلیه کارکنان سازمان دنبال شود. نگرش به وضع مطلوب موجب می گردد تا از امکانات انسانی و مادی موجود سازمان حداکثر بهره برداری شود و بدون اینکه هزینه اضافی برای سازمان به وجود آید تولید کالا یا خدمات کیفی تری جایگزین تولیدات قبلی شود. به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران کیفیت گرا در بعد نگرش به وضع مطلوب عبارتند از:

۱-۳) اعتقاد دارند که کار امروز را بهتر از دیروز می توان انجام داد؛

۲-۳) آینده را به خوبی پیش بینی می کنند؛

۳-۳) گذشته و زمان حال را مبنایی برای ساختن آینده قرار می دهند؛

۴-۳) دائماً برای خود هدفهای جدید طراحی می کنند؛

۵-۳) در رقابت کردن پیشتازند؛

۶-۳) آرمان گرا و عاقبت طلب هستند.

 

۴) به زیبایی و زیبایی شناسی اهمیت زیادی می دهند: مدیران دارای تفکر کیفیت گرا هنرمند هستند و این به خاطر این است که بخشی از کیفیت هنر است و بخشی از کیفیت مربوط به زیبایی شناسی است یعنی اینکه یک کالا مثلا چگونه به چشم می آید، چه صدایی می دهد، چه بوئی دارد و چه مزه ای می دهد، آشکارا مربوط به تفاوت شخصی وسلیقه افراد است . مدیران دارای تفکر کیفیت گرا تنها به کیفیت کالا از نظر جنس و دوام توجه ندارند بلکه به آرایش و ظاهر زیبنده آنها نیز توجه کافی دارند. به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران کیفیت گرا در بعد زیبایی شناسی عبارتند از:

۱-۴) با ظاهر فیزیکی مطلوب در سازمان حاضر می شوند؛

۲-۴) میز کار آنها همواره مرتب و منظم است ؛

۳-۴) اتاق کار و منزل خود را به طریق مناسب تزئین می کنند؛

۴-۴) ظاهر کالا برایشان دارای اهمیت زیادی است ؛

۵-۴) تازگی برایشان لذت بخش است .

 

۵) صبور و شکیبا هستند: لازمه ارائه کالا و یا خدمات کیفی این است که در عین سرعت با حوصله و با بررسی همه جانبه باشد. مدیران دارای تفکر کیفیت گرا به طور اصولی و باشکیبایی کامل به کیفیت می نگرند، و به دنبال این هستند تا کیفیتی را تولید کنند که متناسب با شرایط سازمان و نیاز مشتریان باشد و برای دسترسی به این اهداف تلاشهای مستمر و صبورانه ای را به طور همه جانبه متحمل می گردند. به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران دارای تفکر کیفیت نگر در بعد صبر و شکیبایی عبارتند از:

۱-۵) صبر و شکیبایی را به عنوان یک امر اخلاقی کاربردی می کنند؛

۲-۵) قبل از صحبت کردن کمی صبر می کند؛

۳-۵) از کاری که زود نتیجه ندهد بی حوصله نمی شوند؛

۴-۵) عجولانه تصمیم گیری نمی کنند؛

۵-۵) اهل مراوده و بحث و گفت وگو هستند؛

۶-۵) خیلی دیر عصبانی می شوند .

 

۶) در ایجاد خردگروهی و گروه سازی مهارت قوی دارند: کیفیت در هر سازمانی امری انفرادی نیست بلکه مجموعه عوامل مادی و مخصوصاً انسانی بایستی با همدیگر ترکیب شوند تا کیفیت جدیدی تولید شود. مدیران دارای تفکر کیفیت نگر از طریق به هم پیونددادن گروهها و خردهای گوناگون به خردگروهی رسیده و آن را در سازمان کاربردی می کنند. منظور از خردگروهی اعتقاد به ارزش اندیشه و نظریات کارکنان و زیردستان است . خداوند متعال خرد و حقیقت کلی و مطلق را در انحصار هیچ انسانی قرار نداده است، ما باید افکار، بصیرت و تجربه افراد مختلف را گردآوری کنیم و برای پویایی اندیشه و جستجوی راه حل کامیابی انسانها از وسایلی که بشر در رسیدن به تمدن واقعی با آن روبروست استفاده  و از این طریق زمینه و بستر تولید کیفیتهای جدید را در سازمان فراهم سازیم . به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران دارای تفکر کیفیت گرا دربعد گروه سازی عبارتند از:

۱-۶) برای اندیشه انسانی احترام قائلند؛

۲-۶) قدرت تشخیص استعداد افراد در آنها بالاست ؛

۳-۶) تصمیم گیری را برپای اطلاعات دیگران قرار می دهند؛

۴-۶) کیفیت را امر همگانی می دانند؛

۵-۶) به محدودیتهای خود واقفند.

۷) هدف گرا هستند: مدیران دارای تفکر کیفیت گرا مجموعه سازمان را در جهت تحقق اهداف کیفی سازمان سوق می دهند و این زمانی امکان پذیر است که اهداف کیفی برای مدیران مشخص شده و دیگران نیز توجیه باشند. لازمه مدیریت کارآمد، هدف گذاری و دستیابی به اهداف است . تحقیق نشان می دهد، اهداف مشکلی که روشن بوده و کارکنان و مدیران آنها را پذیرفته باشند، بیشتر از اهداف آسان ولی نامشخص و یا عملیات بدون هدف منتج به عملکرد بالای کارکنان و سازمان می گردد. هدف گرایی در یک سازمان می تواند با تنظیم شرح فلسفه وجودی سازمان شروع شده و با برقراری اهداف کلی در زمینه های مختلف ادامه یابد. به طور کلی مشخصه های اصلی مدیران دارای تفکرکیفیت نگر در بعد هدف گرایی عبارتند از:

۱-۷) اهداف کیفی سازمان را مشخص می کنند؛

۲-۷) توجیه فلسفه کیفیت را راهگشای اصلی کار می دانند؛

۳-۷) اهداف کیفی سازمان را عینی و ملموس می کنند؛

۴-۷) برای رسیدن به اهداف ، تعهد ایجاد می کنند؛

۵-۷) تحقق اهداف کیفی را اندازه گیری می کنند.

 

 • تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد کیفیت گرایی مدیران و کارکنان نمره­ای است که فرد به سوالات ۴۵ ماده ای  پرسشنامه سلطانی می­دهد .

 

 • نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «به ندرت»، «بعضی مواقع» و «تقریباً همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.

عنوان هرگز به ندرت بعضی مواقع تقریباً همیشه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴

 

گویه های شماره ۲، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ بصورت معکوس نمره گذاری می شوند و طبق جدول زیر عمل می شود.

عنوان هرگز به ندرت بعضی مواقع تقریباً همیشه
امتیاز ۴ ۳ ۲ ۱

 

امتیاز کلی پرسشنامه با جمع کردن امتیاز تمامی گویه ها بدست می آید.

 

 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۵ ۱۱۲ ۱۸۰

 

 • امتیاز ۱۵۰-۱۸۰

دارای تفکر کیفیت گرای قوی و مطلوبی هستید.

کسب این امتیاز نشان می دهد که دارای تفکر قوی کیفیت نگر هستید ارباب رجوع را آقا و سرور خود می دانید، خواستار ارائه کالا و یا خدمات کیفی و مورد رضایت مشتریان بوده و مبنای کار شما خواست ارباب رجوع و مشتریان می باشد، خلاق و نوآورید، از دسترسی به شرایط جدید لذت می برید به مقدار زیادی انعطاف پذیر بوده و همیشه سطح جدیدی از کیفیت را برای خود تعیین تا بدان دسترسی یابید، کار هر روز بهتر از قبل انجام می دهید. در رقابت کردن پیشتاز هسید، آرمان گرا و عاقبت طلب بوده و آینده را خوب پیش بینی می نمائید. به زیبایی و زیباشناسی توجه خاصی دارید، نظم و پاکیزگی برایتان اهمیت زیادی دارد تازگی برایتان بسیار جالب می باشد، اتاق کار و منزل خود را بطریق مناسب تزیین می نمائید. صبور و شکیبا می باشید. قبل از صحبت کردن حتماً کمی صبر می کنید، دیر عصبانی شده و از کاری که دیر به نتیجه می رسد بی حوصله نمی شوید. برای اندیشه انسانها احترام زیادی قائل هستید. قدرت تشخیص شما قوی است، به محدودیتهای خود واقفید و خلاصه اینکه فردی هدف گرا هستید، اهل انجام کارهای کیفی و مطلوب، استاندارد مدار، پیگیر، اهل کار گروهی و ایجاد خرد گروهی، صبور و شکیبا در مسائل علمی و کاری، اهل مراوده، بحث و گفتگو برای رسیدن به نتیجه مطلوب، هنردوست و هنرساز، دقیق، آرمان گرا، رقابت طلب و دارای روحیه کنجکاوی قوی بوده که دائماً کیفیتهای جدیدی را تولید و کاربردی می نمایند و از تفکر درباره کیفیت هیچگاه غافل نشده که این امر منجر به ارائه کالا یا خدمات بی عیب و نقص، مقاوم و بادوام و با کیفیت عالی از سوی شما می گردد.

 

 • امتیاز ۱۲۰-۱۴۹

دارای تفکر کیفیت گرا هستید.

کسب این امتیاز نشان می دهد که دارای تفکر کیفیت گرا در حد معمول هستید، ارباب رجوع و مشتریان برایتان دارای اهمیت است و بدنبال ارائه کالا و یا خدمات کیفی مورد نیاز مشتری هستید ولی اگر مشتری کمی ناراضی بوده برایتان اهمیت نداشته و اقدام مناسبی در این راستا انجام نمی دهید در انجام کار و یا ارائه خدمات از نظر مشتری و ارباب رجوع استفاده می کنید برای رسیدن به شرایط جدید تلاش می کنید انعطاف پذیر بوده و همیشه سطح جدیدی از کیفیت را برای خود تعیین ولی در صدد دسترسی تمام و کمال به آن نیستید، در کار هر روز اصلاحاتی نسبت به روز قبل انجام می دهید، رقابت را مفید می دانید و به نتیجه کارها می اندیشید و آینده را پیش بینی و برای برخورد با آن راه حلهای مختلفی را بکار می بندید. به ظاهر کالا و خدمات اهمیت می دهید، نظم و پاکیزگی برایتان اهمیت دارد و جاهایی که مجبور شوید بی نظمی می کنید، در جهت تزیین اطاق کار و منزل خود تلاش می کنید قبل از صحبت کردن صبر می کنید ولی این امر همیشه رعایت نمی شود. از کاری که دیر به نتیجه می رسد بی حوصله نمی شوید ولی آن را رها می کنید، از توان و فکر دیگران برای کیفی تر شدن کارها استفاده می نمایید، به نقاط ضعف خود واقف ولی کمتر به فکر رفع آنها هستید و خلاصه اینکه فردی هدف گرا بوده که برای انجام کارهای کیفی از حداکثر توان خود و همکاران استفاده و ترویج دهنده تفکر کیفیت گرا در سازمان بوده و از کار گروهی، استانداردها بحث و گفتگوی دوستانه، رقابت، کنجکاوی و … در جهت کیفی کردن خود و همکاران و سازمان که نهایتاً به تولید کالا و خدمات کیفی منجر می شود بهره می گیرد و دائماً ایده های جدیدی درباره کیفیت ایجاد و مقدار زیادی از آنها را عملی می کنید.

 

 • امتیاز ۹۰-۱۱۹

دارای تفکر کیفیت گرای ضعیف هستید.

کسب این امتیاز نشان می دهد که نگرش کیفی شما به مسائل، پدیده ها و امور ضعیف است به ارباب رجوع و مشتریان در ظاهر اهمیت داده ولی در عمل به نظرات و خواسته هایشان توجهی ندارید، کار نه به خاطر رضایت مشتری بلکه به خاطر رضایت خودتان انجام می دهید نارضایتی ارباب رجوع از نحوه کارتان را فقط می شنوید و در جهت اصلاح اقدام موثری انجام نمی دهید، اعتقاد به اصلاح و کار بهتر و کیفی تر در شما ضعیف است، برای رسیدن به شرایط جدید تلاش کمی می کنید، همیشه سطح جدیدی از کیفیت در کار را برای خود تعیین ولی در عمل بدان بی توجه هستید واز این بابت نگران هم نمی شوید از کارهای روتین و یکنواخت استقبال و تا مجبور نشوید در کارهای روزانه اصلاحات را انجام نمی دهید، رقابت را برای ارتقای کیفیت کار مفید نمی دانید، برایتان مهم نیست که به نتیجه مطلوب و مفید برسید. در شرایط و زمان حال بسر می برید و آینده برایتان مبهم است، از این بابت تولید کیفیتهای جدید برای شما منتفی است، کیفیت را فقط از روی ظاهر تشخیص می دهید، اتلاف وقت، هزینه و به هم ریختگی برایتان عادی است، فقط وقتی با اصرار از شما خواسته شود نظم و پاکیزگی را در محیط کار و منزل رعایت می کنید، بدون تأمل و صبر حرف خود را می زنید از کارهایی که دیر به نتیجه می رسد زود خسته و عصبانی می شود و آنها را رها می کنید، در رفع نواقص کار بی حوصله و کم ظرفیت هستید، در ارتقاء کیفیت کار فقط از توان خودتان استفاده می کنید و به توان دیگران بی اعتقاد هستید و خلاصه فردی هستید که به کیفیت کمتر فکر کرده و تأکیدتان بر کمیت است، از فکر افراد برای ارتقاء کیفیت خیلی کم استفاده نموده و به استانداردهای مختلف کاری پای بند نبوده و اهل رقابت و انجام بهتر و کیفی تر کارها نیستند و تاحدودی در جهت حفظ کیفیت های موجود حرکت کرده و تولید کیفیت های جدید از سوی شما منتفی است.

 

 • امتیاز زیر ۹۰

برای ایجاد و تقویت تفکر کیفیت گرا نیاز جدی به کار دارید.

کسب این امتیاز نشان می دهد که نسبت به کیفیت نگرشی نداشته و درباره آن فکر نمی کنید، خودتان را آقا و سرور ارباب رجوع می دانید، فکر می کنید کار و اعمال شما از کیفیت مطلوب و مورد نیاز مشتری برخوردار است، از ارباب رجوع در مورد کیفیت کار خود نه تنها بازخورد نمی گیرید بلکه به آنها نیز تحکم می کنید، رضایت مشتری و ارباب رجوع اصلاً برایتان مهم نیست و از اعتراضات ارباب رجوع شدیداً عصبانی می شوید، اعتقاد به اصلاح و ارائه کار بهتر ندارید، شرایط جدید و ارائه کار نو و مطلوب برای شما معنی ندارید که بخواهید برای رسیدن به آن تلاش کنید. حتی اگر هم مجبور شوید برای خودتان سطح جدیدی از کیفیت کار را تعیین نمی کنید و استانداردهای کاری تعیین شده توسط سازمان را زیر پا می گذارید، روز به روز از کیفیت کارتان کاسته می شود و از این بابت نگران نیستند، رقابت را برای دسترسی به سطح مطلوبی از کیفیت مخرب می دانید نه تنها آینده برایتان مبهم است بلکه شرایط فعلی سازمان و بیرون سازمان خود را نزدیک نمی کنید، ارزانی را فدای کیفیت می کنید. درگیر کارهایی که دیر به نتیجه می رسند نمی شوید و اگر کسی از شما خواست چنین کارهایی انجام دهید قبل از انجام عصبانی می شوید، اصلاً به رفع نواقص کار فکر نمی کنید، در ارتقاء کیفیت کار به خود و دیگران امیدوار نیستند و خلاصه فردی هستید که به کیفیت فکر نمی کنید و بدان بی اعتقادید، از استانداردهای کیفی به شدت دوری می جوئید. رقابت را مخرب و نه تنها کیفیت های جدیدی در کار تولید نمی کنید بلکه در حفظ وضعیت موجود کیفیت عاجز بوده و روز به روز به کاهش آن کمک می کنید.

 

 • روایی و پایایی:

روایی محتوایی پرسشنامه تایید شده است . پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ بالای ۸۵% ذکر شده است.

 

 • منبع:
 • سلطانی، ایرج. (۱۳۸۲). کیفیت گرایی مدیران و کارکنان.

5 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان

 1. بلخی

  با تشکر و قدر دانی فراوان جهت ارائه پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان …

 2. سید

  کجا بودید تا حالا،، من رفتم الکی هزینه کردم و پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان رو خریدم..

 3. قلندری

  ببخشید من پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان رو به صورت پی دی اف رو دانلود کردم.. ولی میخواستم پرسشنامه رو به صورت ورد دانلود کنم ولی امکانش نیست..میشه راهنمایم کنید که باید چی کار کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بر روی آیکون (خرید و دانلود فوری محصول) کلیک نماید و بعد از پرداخت هزینه پرسشنامه فایل مورد نظر (پرسشنامه کیفیت گرایی مدیران و کارکنان) را به صورت ورد دریافت نماید..

 4. قائدی

  با کیفیت و عالی بود

 5. Mahsa

  اگر امکانش هست پرسشنامه ( پرسشنامه استاندارد اجرای موفق) رو اگر امکانش هست در سایت به صورت رایگان قرار بدید..خیلی ممنون میشم …
  فقط اگر امکانش هست زودتر پرسشنامه را قرار بدید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *