دانلود رایگان ۳ پرسشنامه بالندگی سازمانی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های بالندگی سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بالندگی سازمانی (۲۱ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه بالندگی سازمانی (۲۳ سوالی)

_____________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه بالندگی سازمانی (اسپایدز – ۲۰۰۷):

 

پرسشنامه بالندگی سازمانی توسط اسپایدز ( ۲۰۰۷) ساخته شده که دارای ۳۰ سوال در ۶ مولفه می باشد.

هدف اصلی پرسشنامه بالندگی سازمانی سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان است

سوالات:
۱ این سازمان می تواند تغییرات را به سرعت در فرآیندهای خود اجرا کند.
۲ این سازمان می تواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خود پیاده کند.
۳ این سازمان می تواند تغییرات کوچک را به سرعت پیاده سازی کند.
۴ این سازمان می تواند تغییرات بزرگ را به سرعت ایجاد کند.
۵ این سازمان این توانایی را دارد که افراد خود را سریع آموزش داده ، آنها را به صورت مجدد آرایش داده و نظم بخشد.
۶ تغییرات اساسی می توانند به آسانی در این سازمان پیاده شوند.
۷ تغییرات کوچک می توانند به آسانی در این سازمان اجرا شوند.
۸ این سازمان قابلیتی دارد که می تواند به سادگی با تغییرات وفق پیدا کند.
۹ همکاری بالایی در سراسر در مرزهای سازمان وجود دارد.
۱۰ این سازمان در مقایسه با رقبای خود کاملا انعطاف پذیر است.
۱۱ سازمان فوق در امر کسب دانش کاملا توانا است.
۱۲ این سازمان یادگیری از تجربه را تشویق می کند.
۱۳ در این سازمان تحمل پذیرش خطا در حد قابل توجهی است.
۱۴ این سازمان در حال شکستن مرزها و سدها است و تا سازمانی را به وجود آورد که در آن همکاری در همه نقاط آن میسر و مشهود است.
۱۵ سازمان موردنظر بوروکراتیک نیست.
۱۶ در این سازمان سناریوها و راهنماها بیشتر از قانون ها مورد استفاده قرار می گیرند.
۱۷ در این سازمان ، کارها طوری طراحی شده اند که به افراد امکان و اجازه کسب تجربه را می دهند.
۱۸ مشکلات در این سازمان به سرعت و به شکل موثر حل می شوند.
۱۹ تصمیمات در این سازمان به سرعت گرفته شده و مورد اجرا قرار می گیرند.
۲۰ در این سازمان آموزش چند جانبه در حد قابل توجهی اجرا می شود.
۲۱ این سازمان طوری طراحی شده است که تغییرات را ممکن سازد.
۲۲ پیش بینی تغییر در این سازمان یک نوع شایستگی به حساب می آید.
۲۳در این سازمان بازخورد سریع صورت می گیرد.
۲۴ غیر قابل پیش بینی بودن ، انعطاف پذیری و مدیریت ریسک عواملی هستند که در سازمان ارزش بیشتری نسبت به قابل پیش بینی بودن ، ثبات ، اطمینان و تضمین از نوع وقایع آینده دریافت می کنند.
۲۵ این سازمان طوری طراحی شده است که ناب ، ساده و انعطاف پذیر باشد.
۲۶ این سازمان بیشتر در حول فرآیندها طراحی شده است تا کارکردها.
۲۷ این سازمان در حال حرکت از سمت شغل های با ثبات به سمت نقش هایی با انعطاف بیشتر است.
۲۸ این سازمان نسبت به برون سپاری فعالیت هایی که به عنوان قابلیت های هسته ای و اصلی سازمان شناخته نشده اند، مخالفت و حساسیتی ندارد.
۲۹ این سازمان نسبت به پاسخگویی به فرصت ها و تهدیدات بازار سریع عمل می کند.
۳۰ افراد در این سازمان طوری آموزش دیده اند که بتوانند با شرایط و موقعیت های متغیر کنار بیایند.

تعریف مفهومی:

با آنکه بالندگی سازمانی پدیده ای به نسبت تازه در قلمرو مدیریت به شما می آید و هنوز دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوار نشده، ولی در چهاردهه کنونی از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است.

هم اکنون، موضوع بالندگی سازمانی در شمار درس های مهم و بنیادی دوره های آموزشی بسیاری از دانشکده های دانشهای رفتاری بویژه مدیریت در سراسر جهان است(Tusi,2001).

بالندگی سازمانی در حقیقت بازشناسی ارزش انسان در کوششهای بزگ سازمانی است.

بالندگی سازمان یعنی فراهم آوردن موجبات رشد و بالنده شدن سازمانها از راه پرورش مردمانی که در سازمان به عنوان گرانبهاترین سرمایه به کار می پردازند(Ibid). آرگریس تجدیدنظر سازمانی را در تعریف توسعه(بهبود) سازمانی خود چنین خلاصه می کند:

در قلب توسعه(بهبود) سازمانی توجه به تعیین اولویتها، انرژی بخشی، دقت عمل، فعالیت و تغییر(نوسازی)سازمان از راه استفاده از فناوری و منابع انسانی قرار دارد.

به همین ترتیب، گاردنر نیز در اثر خود به نام “خودتجدیدنظری سازمان” به اجتناب از فساد سازمانی و بیهودگی و استفاده از اولویتها و نوآوری ها و بیشتر از هم انعطاف پذیری و تطبیق دادن خود با شرایط جدید، ایجاد شرایطی که موجب برانگیختن انگیزه پیشرفت و ارضاء کارکنان شود، توصیه می کند؛

به گونه ای که نتایج به دست آمده کاملا در خط اهداف مورد نظر پیش بینی شده برای ایجاد تغییرات در سازمان باشد(فرنچ، ۲۰۰۵).

عصر امروز، عصر تغییرات شتاب زا و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود داده های در دسترس و کافی جهت تصمیم گیری برای مدیران است.

تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودی بکشاند؛ از این رو سازمان باید یک ویژگی مهم داشته باشد و آن عبارت از توانایی تغییر و تطبیق مداوم است(ابراهیم زاده،۲۰۰۵).

به بیان دیگر، دوام و توسعه سازمانهای قرن بیست و یک در گرو همسو شدن با تحول های سریع، توسعه و بالندگی می باشد، چرا که تغییر و تحولات سریع محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیتهای گوناگون اجتناب ناپذیر می سازد(سنجی، ۱۹۹۶).

سازمان ها برای همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. بالندگی سازمانی روشی است که در اجرای آن، عملکرد سازمان بهبود می یابد و اصولا در پایه فرآیند آموزش و تغییر دادن ارزشها و نگرشهای کارکنان و اعضای سازمان قرار دارد(دافت، ۲۰۰۱).

بالندگی سازمانی فرآیندی است که یک سازمان از راه آن ظرفیت داخلی خود را توسعه می دهد تا به حداکثر اثربخشی خود که در ماموریت سازمان مشخص شده است، دست یافته و حفظ کند(فیلبین و میکوش، ۱۹۹۹).

معرفی پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه مولفه های این پرسشنامه به شرح زیر می باشد :

 • باز بودن و شفافیت سازمان
 • اعتماد به همدیگر
 • شمول و درگیری با همدیگر
 • بازخورد درونی و بیرونی
 • پرورش و توانمند سازی
 • ساختار سازمانی با لایه کم

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بالندگی سازمانی در طیف نمره گذاری لیکرت می باشد که گزینه های آن عبارتند از کاملا مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم، کاملا موافقم می باشد که نمرات آنها در طیف لیکرت به ترتیب، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ می باشد.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۰ – ۹۰ – ۱۵۰

امتیازات خود را از ۳۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۰ و حداکثر ۱۵۰ خواهد بود.

نمره بین  ۳۰ تا ۶۰ : حس انسجام پایین است.

نمره بین ۶۰ تا ۹۰ : حس انسجام متوسط است.

نمره بالاتر از ۹۰ : حس انسجام  بالا است .

روایی و پایایی:

ضامنی و همکاران (۲۰۱۴) جهت تعیین روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه ، نخست آن را به تایید اساتید خبره رساندند ، سپس با روش آلفای کرانباخ ضریب پایایی پرسشنامه را ۰٫۸۷ بدست آوردند.

هنجاریابی :  ضامنی و همکاران (۲۰۱۴) پرسشنامه بالندگی سازمانی را روی نمونه ای اجرا کرده اند و نتایج زیر حاصل گردید:

ابعاد و مولفه ها واریانس میانگین میانگین±معیار انحراف t درجه آزادی معنی داری
باز بودن و شفافیت سازمان ۰٫۳۴۵ ۰٫۷۱ ±۳٫۳۴۵ ۵٫۳۵ ۱۲۱ ۰٫۰۰۱ 
اعتماد به همدیگر ۰٫۴۹ ۰٫۸۹ ±۳٫۴۹۱ ۶٫۰۶ ۱۲۱ ۰٫۰۰۱ 
شمول و درگیری با هم ۰٫۴۵۴ ۰٫۹۴ ±۳٫۴۵۴ ۵٫۲۸ ۱۲۱ ۰٫۰۰۱ 
بازخورد درونی و بیرونی ۰٫۲۶۷ ۰٫۸۴ ±۳٫۲۶۷ ۳٫۴۹ ۱۲۱ ۰٫۰۰۱ 
پرورش و توانمند سازی ۰٫۱۴۲ – ۱٫۱۱ ±۲٫۸۵۷ ۰٫۴۰- ۱۲۱ ۰٫۱۶۲
ساختار سازمانی با لایه کم ۰٫۴۵۹ ۰٫۹۷ ±۳٫۴۵۹ ۵٫۱۸ ۱۲۱ ۰٫۰۰۱ 

منابع:

نجارپور استادی، سعید و تقی زاده، هوشنگ(۱۳۹۱). رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال۳، شماره ۳، صص.۱۲۱-۱۳۶٫

– Zamani Farshedeh. Khosroabadi , Soheila. Joker  , Ali. and Askari , Jafar. (2014). Investigate the relationship betwee organizational cultures and organizational development. International Journal of Management and Humanity Sciences. Vol ., 3 (11) , 3628 – 3633 , Available online at: http://www. ijmhsjournal.com

پرسشنامه بالندگی سازمانی
دانلود رایگان پرسشنامه بالندگی سازمانی
پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز

2 دیدگاه برای دانلود رایگان ۳ پرسشنامه بالندگی سازمانی (پکیج کامل)

 1. موسوی

  تمام پرسشنامه هاتون رو دانلود کردم..بیشترین مورد که تونست کمک کنه توانمندی کارکنان بود که آخر این پرسشنامه به صورت پی دی اف قرار دایدی

 2. مفتح

  واقعا پرسشنامه باندگی سازمانی تون کامل و عالی بود..
  فقط اگر امکانش هست پرسشنامه های که به صورت پی دی اف قرار دادید و به صورت ورد هم قرار میداید دیگه فوق العاده میشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *