دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک (۱۳۹۰):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک  شامل ۸گویه و هدف آن میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک می باشد .

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک  مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد . فراو انی و عمق حسابرسی هر قسمت بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت متفاوت خواهد بو د. برنامه های طراحی شده حسابرسی مبتنی بر ریسک احتمالا کارایی و اثربخشی حسابرسی را افزایش می دهند. قابلیت اتکا و رسمیت حسابرسی های مبتنی بر ریسک ممکن است بسته به اندازه و پیچیدگی موسسه با یکدیگر باهم متفاوت باشند.

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی ریسک  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸ گویه ای پرسشنامه ارزیابی ریسک  می­دهند .

 

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
ارزیابی ریسک  ۸-۱

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل بله خیر نظری

ندارم

۱ آیا مدیریت تاثیر شرایط زیر را بر توانایی آماده کردن گزارش­های مالی که فاقد اظهارات نادرست هستند، ارزیابی کرده است؟

الف. تغییرات در محیط عملیاتی موجودیت

ب. کارکنان جدید

ج. رشد سریع

د. واحدهای جدید یا سایر فعالیت­ها

ه. ساختاردهی یا سازماندهی مجدد به کاهش کارکنان، تغییر در سرپرستی یا سیاست جداسازی وظایف می­شود.

۲  آیا ریسک مرتبط با گزارشات مالی که مدیریت به دلیل هزینه یا سایر ملاحظات آنها را پزیرفته است، وجود دارد؟
۳  اگر چنین است، آیا اثرات در نظر گرفته شده­ای توسط ممیز وجود دارد که برای گزارش­های مالی بی­اهمیت باشد؟
۴  آیا مدیریت با ممیزان درباره موضوعات حسابداری یا بیانیه­های جدید مشورت می­کند یا ارزیابی­های مستقلی انجام می­دهد؟
۵ آیا اهداف گسترده به کارکنان و مدیریت ابلاغ می­شود؟
۶  آیا مدیریت ریسکهای ایجاد شده از منابع داخلی و خارجی را شناسایی و تحلیل می­کند؟
۷ آیا اهداف مالی و بوجه­ای روشنی وضع شده است؟
۸ آیا به تغییرات داخلی و خارجی به میزان کافی واکنش داده می­شود؟

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه خیر نظری ندارم بله
        امتیاز ۱ ۲ ۳

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ ۲۴ ۳۸
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰تا ۲۴ باشد، میزان ارزیابی ریسک  در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۴تا ۳۸باشد، میزان ارزیابی ریسک  در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۸باشد، میزان ارزیابی ریسک  بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش شفیعی (۱۳۹۰) بین خرده مقیاس های پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم و پرسشنامه CRQ همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفت سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)80/. می باشد.

 

                                          نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
اشتیاق شغلی ۷۵/۰

 

منبع:

بررسی تاثیر ارزیابی ریسک بر تدوین استراتژی‌های بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی،پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران مرکزی  دانشکده مدیریت و حسابداری.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰)

  1. کاوه

    پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰) عالی بود ..به خصوص که به صورت رایگان در سایت قرار دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *