PDF سوالات آیین نامه اجرایی مدارس استخدامی (خلاصه کتاب) رایگان

۲۱,۹۰۰ تومان

سوالات آیین نامه اجرایی مدارس PDF با جواب + خلاصه کتاب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: aeenejra دسته:

توضیحات

بیش از ۹۰۰ نمونه سوالات استخدامی آیین نامه اجرایی مدارس با جواب بهمراه خلاصه کتاب آیین نامه اجرایی مدارس

(سوالات دوره های گذشته)

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه اجرایی مدارس:

۱) همکاری در ارتفای وضعیت تجهیزات آزمایشکاهی کارگاهی ورزشی بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و ایمنی و مناسب سازی مدرسه از وظایف کدام گزینه زیر است؟

۱)  شورای معلمان

۲) شواری مدرسه

۳) شورای دانش آموزی

۴) انجمن اولیای و مربیان

گزینه ۴

 

۲) اخذ امتحان از دانش آموزان غایب موجه درس های غیر نهایی در نوبت دوم با شهریور با در خواست ولی دانش آموز و موافقت مدیر واحد آموزشی حداکثر تا ……………..پس از آخرین امتحان از درس یا دروس مربوط مجاز می باشد؟

۱) سه روز

۲) پنج روز

۳) یک هفته

۴) دو هفته

گزینه ۴

 

۳) ارزشیابی از این دورس به صورت مستمر بوده و از مجموعه فعالیت های دانش آموز در طول هر نوبت انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارد.

۱) درس های انتخابی

۲) دروس عمومی

۳) درسه ای تکمیل مهارت

۴) دروسی پرورشی

گزینه ۲

 

۴) استفاده از تلفن همراه در کلاس درس چگونه است؟

۱) با اجاز کتبی از مدیر مدرسه بلامانع است

۲) در صورت ضرورت بلامانع است

۳) با توجه به نقش الگویی معلمان استفاده نکردن از تلفن همراه در کلاس مورد تاکید است

۴) استفاده از آن ممنوع است

گزینه ۳

 

۵) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و فضای مجازی بر چه اساس مجاز می باشد؟

۱) براساس مجوز وزارت اطلاعات و ارتباطات

۲) بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش

۳) براساس قوانین و مقرراتجاری کشور

۴) گزینه ۲ و ۳

گزینه ۴

 

۶) استفاده از منابع مالی یک مدرسه برای ارائه خدمات و به سایر چگونه است؟

۱) با اجازه آموزش و پرورش می باشد

۲) با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است

۳) با رعایت قوانین و مقررات انجمن اولیاء و مربیان بلامانع است

۴) تحت هر شرایطی ممنوع است

گزینه ۳

 

۷) استفاده از وسایل ارتباطی و تعامل سازنده عوامل مدرسه با دانش آموزان و اولیای آنان از طریق وسایل الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطاعات در مدارس چگونه است؟

۱) در صورت تایید شورای مدرسه بلامانع می باشد

۲) صرفا برای امور آموزشی واطلاع رسانی بلامانع می باشد

۳) بهره برداری از این گونه وسایل در این رابطه ممنوع می باشد

۴) صرفا برای امور آموزشی و تربیتی و اطلاع رسانی بلامانع می باشد

گزینه ۲

 

سوالات آیین نامه اجرایی مدارس استخدامی

 

۸) اعضای شورای مالی مدرسه شامل………..

۱) مدیر مدرسه مربی پرورشی و معاون آموزشی

۲) مدیر مدرسه رئیس انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای دانش آموزی

۳) مدیر مدرسه نماینده شورای دانش آموزی و معاون آموزشی

۴) مدیر مدرسه رئیس انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای معلمان

گزینه ۴

 

۹) اقامه نماز برپایی نماز جماعت در مدرسه جزو فعالیت ها و برنامه های رسمی مدرسه است و برای انجام وظیفه این فرضیه حداکثر …………..دقیقه در روز ترجیحاً در اول وقت شرعی اختصاص یابد.

۱) ۱۵ دقیقه

۲) ۳۰ دقیقه

۳) ۲۰ دقیقه

۴) ۲۵ دقیقه

گز ینه ۲

 

۱۰) اگر دانش آموزی در امتحانات پایانی نوبت دوم غیبت موجه داشته باشد وضعیت امتحان وی چگونه خواهد بود؟

۱) با موفقت دانش آموز مدیر واحد آموزشی باید شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه در خرداد فراهم کند

۲) با موافقت شورای مدرسه میتوان شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه خرداد ماه فراهم کرد

۳) با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزشی و پرورش می توان شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه در خرداد ماه فراهم کرد

۴) با مواقت مدیر واحد آموزشی می توان شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه فراهم کرد

گزینه ۲

 

۱۱) انتقال دانش آموز یک منطقه آموزشی به منطقه دیگر آموزشی در جریان سال تحصیلی ……………..

۱) با موافقت آموزش و پرورش مقصد بلامانع است

۲) با موافقت مدیر و مدرسه مبدا بلامانع است

۳) با موافقت کمیسیون خاص مبدا بلامانع است

۴) با موافقت شواری معلمان مقصد بلامانع است

گزینه ۱

 

۱۲) دانش آموزان مدارس بزرگسال به مدارس روزانه………..

۱) جایز نیست

۲) به شرط گذراندن تمامی دروس یک پایه تحصیلی ثبت نام بلامانع است

۳) به شرط گذراندن نصف دروس یک پایه تحصیلی و داشتن شرط سنی و سایر ضوابط ثبت نام بلامانع است

۴) به شرط گذراندن تمامی دروس یک پایه تحصیلی و داشتن شرط سنی و سایر ضوابط ثبت نام بلامانع است

گزینه ۴

 

۱۳) اولین آیین نامه اجرایی مدارس در چه تاریخی و توسط چه نهادی مصوب گردید؟

۱) شورای عالی آموزش و پرورش ۱۳۷۹/۵/۲۰

۲) شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۱۳۴۵/۵/۱۰

۳) کمیته تخصصی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۰

۴) معاونت امور اداری وزارت آموزش و پرورش ۱۳۹۸/۵/۳۰

گزینه ۱

 

سوالات آیین نامه اجرایی مدارس با جواب

 

۱۴) اولین جلسه شورای مدرسه چه زمانی باید تشکیل گردد؟

۱) قبل از بازگشایی مدرسه و در نیمه دوم شهریور

۲) زمان مشخص ندارد

۳) نیمهه اول شهریور ماه

۴) ابتدای مهر ماه

گزینه ۳

 

۱۵) آیین نامه اجرایی مدارس از چه سالی و به مدت چند سال به صورت آزمایشی اجرا می شود؟

۱) از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به مدت ۲ سال

۲) از سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال

۳) از سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ یه مدت ۳ مدیریت

۴) از سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ به مدت ۳ سال

گزینه ۴

 

۱۶) آیین نامه اجرایی مدارس شامل چند ماده و در چندمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید؟

۱) ۱۶۵ ماده در جلسه ۶۵۲

۲) ۱۶۵ ماده و چهل و یکمین جلسه

۳) ۱۶۰ ماده در جلسه ۶۵۲

۴) ۱۶۰ ماده و چهل و یکمین جلسه

گزینه ۴

 

۱۷) آیین نامه اجرایی مدارس که در جلسه …………..کمیسیون معین شورای عالی آپ تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ به تصویب رسید و برای اجرای آزمایشی در مدت …………….سال ابلاغ شد.

۱) ۳-۴۵

۲) ۳-۱۴

۳) ۴۱-۳

۴) ۱۴-۱۳

گزینه ۳

 

۱۸) با توجه به اعمال سهمیه مناطق در کنکور سراسری:

۱) انتقال دانش آموز ، دوره دوم متوسط به صورت پایایی و متوالی از منطقه یک به منطقه دو و سه مجاز نخواهد بود

۲) انتقال دانش آموز ، دوره دوم متوسط به صورت پایایی و متوالی از منطقه یک به منطقه دو و به سه بلامانع است

۳) انتقال دانش آموز ، دوره دوم متوسط به صورت پایایی و از منطقه یک به منطقه دو و سه بلامانع است

۴) انتقال دانش آموز ، دوره دوم متوسط به صورت پایایی و متوالی از منطقه دو به سه مجاز است

گزینه ۱

 

۱۹) بررسی علل افت تحصیلی داشن آموزان و برنامه ریزی برای کاهش آن (ارائه خدمات فوق برنامه آموزش همسالان گروه های همیار معلم) از وظایف و اختیارات چه کسانی می باشد؟

۱) شواری مدرسه

۲) همه موارد

۳) انجمن اولیاء و مربیان

۴) شورای معلمان

گزینه ۴

 

۲۰) بررسی و تصویب نوع و رنگ لباس و. پوشش دانش آموزان با مشارکت شواری دانش آموزی از وظایف و اختیارات چه کسانی می باشد؟

۱) شورای مدرسه

۲) شورای دانش آموزی

۳) شورای معلمان

۴) انجمن اولیاء و مربیان

گزینه ۴

 

۲۱) بررسی و تایید اسناد هزینه تهیه گزارش عملکرد مالی مدرسه به روز آوری اطلاعات و اسناد مالی مدرسه از وظایف کدامیک از ارکان مدرسه می باشد؟

۱) شواری مالی مدرسه شورای مدرسه

۲) شورای مدرسه

۳) مدیر مدرسه

۴) شورای آموزشی مدرسه

گزینه ۱

 

دانلود رایگان سوالات آیین نامه اجرایی مدارس

 

۲۲) براگزاری هر نوع آزمون در دوره اول متوسط به غیر از آزمون های مصرع در آیین نامه های مربوط تحت عناوین مختلف از جلمه آزمون پیشرفت تحصیلی:

۱) با نظر شواری دبیران بلامانع است

۲) با نظر اداره آموزش و پرورش مربوطه بلامانع است

۳) با نظر شورای مدرسه بلامانع است

۴) کلا ممنوع

گزینه ۴

 

۲۳) پذیرش دانش آموز بصورت مستمع آزاد:

۱) با نظر شواری مدرسه مجاز است

۲) با نظر رئیس ادراه محل مجاز است

۳) ممنوع است

۴) با موافقت کمیسیون خاص مجاز است

گزینه ۳

 

۲۴) پرداخت حق الزحمه به اعضای شورای مدرسه در چه صورتی بلا مانع است؟

۱) در صورتی که همه‌ی اعضای شورای معلمان حضور داشته باشند

۲) در صورتی که برگزاری جلسات بیشتر از یک بار در ماه باشد

۳) در صورتی که جلسه خارج از ساعت کاری باشد

۴) در صورتی که جلسه بیش از چند ساعت طول بشکد

گزینه ۳

 

۲۵) تخصیص نیروی انسانی به مدارس سالیانه و حداقل برای مدت …………….سال خواهد بود و قابل تمدید نیز می باشد.

۱) ۱ سال

۲) ۴ سال

۳) ۳ سال

۴) ۲ سال

گزینه ۳

 

۲۶) ترک تحصیل به کدام یک از موارد زیر اطلاق نمی شود؟

۱) دانش آموز برابر مقررات از تحصیل در واحد آموزشی محروم شده باشد

۲) دانش آموز به در خواست خود (در صورت دانش حداکثر ۱۷ سال) تمام و یا خود از ادامه تحصیل انصراف

۳) دانش آموز به در خواست خود (در صورت دانش حداکثر ۱۸ سال) تمام و یا خود از ادامه تحصیل انصراف

۴) دانش آموز در هیچ مدرسه ای ثبت نام نکرده باشد

گزینه ۲

 

۲۷) ترمیم معدل صرفا در مدارس ………….جهت پذیر در ……….اعمال می شود و هیچ کارایی دیگری ندارد.

۱) بزرگسال / کنور

۲) بزرگسال / موزش عالی

۳) را دور/ آموزشی عالی

۴) بزرگسال و راه دور/ کنکور

گزینه ۱

 

۲۸) تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت داشن آموز کمتر از ……………با مدیر مدرسه و بیش از ………..با شورای مدرسه است.

۱) یک هفته ، دو هفته

۲) سه هفته ، یک ماه

۳) سه روزه، یک ماهه

۴) دو هفته، سه هفته

گزینه ۳

 

۲۹) تشکیل پرونده پرسنلی برای عوامل آموزشی و اجرایی مدرسه جزء کدام وظیفه مدیریتی مدیر مدرسه می باشد؟

۱) برنامه ریزی

۲) نظارت و ارزشیابی

۳) سازماندهی

۴) اجرا و پشتیبانی

گزینه ۴

 

۳۰) تعیین چشم انداز مدرسه و اهتمام به اجرای آن مربوط به کدام یک از وظایف و اختیارات مدریان مدارس می باشد؟

۱) نظارت و ارزشیابی

۲) وظایف مدیریتی

۳) رهبری آموزشی

۴) همه موارد

گزینه ۳

 

۳۱) تغییر رشته در کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

۱)  از پایه یازدهم یک رشته از شاخه نظری به رشته دیگر

۲) از پایه یازدهم شاخه نظری به پایه دوازدهم فنی و حرفه ای

۳) از پایه دهم شاخه نظری و وقتی و حرفه ای به پایه یازدهم شاخه کار داشن

۴) از پایه دهم شاخه نظری به پایه یازدهم شاخه فنی و حرفه ای

گزینه ۲

 

نمونه سوالات آیین نامه اجرایی مدارس

 

۳۲) تغییر و کاربری در ابنیه ساخت و ساز در فضای مدرسه…………

۱) با مجوز شواری مدرسه بلامانع است

۲) با اخذ مجوز اداره آموزش و پرورش منطقه و نظارت اداره نوسازی توسعه و تجهیزات مدارس بلامانع است

۳) با مجوز اداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه لامانع است

۴) با مجوز اداره کل بلامانع است

گزینه ۲

 

۳۳) تکلیف مدیر مدرسه در صورت بروز مغایرت های احتمالی در رعایت استانداردها و اصول ایمنی در استفاده از فضای مدرسه وقف مقررات و ضوابط موجود چگونه است؟

۱) بعد از آغاز سال تحصیلی مغایرت های احتمالی را بصورت شفاهی به اداره آموزش و پرورش منطقه اطلاع دهد

۲) پیش از آغاز سال تحصیلی مغایرت های احتمالی را بصورت شفاهی به ادارها آموزش و پرورش منطقه اطلاع دهد

۳) بعد از آغاز سال تحصیلی مغایرت های احتمالی را بصورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید

۴) بعد از آغاز سال تحصیلی مغایرت های احتمالی را بصورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید

گزینه ۴

 

۳۴) تمام اسناد و مدارک مالی مدرسه به امضای چه اعضای باید برسد؟

۱) مدیر و معاون مالی مدرسه

۲) تمام اعضای شورای مالی

۳) مدیر و حسابدار منطقه و شهرستان

۴) فقط مدیر مدرسه و رئیس انجمن و اولیا و مربیان

گزینه ۲

 

۳۵) توانمندی سازی کارکنان مدرسه متناسب با نیاز آن ها (دوره ضمن خدمت انتخاب مدرس ساعت آموزش و صدور گواهی…) جزو وظایف چه کسانی می باشد؟

۱) وظیفه اداره آموزش و پرورش منطقه است

۲) وظیفه مدیر و تایید شورای مدرسه

۳) وظیفه اداره نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش می باشد

۴) وطیفه واحد ضمن خدمت اداره منطقه / شهرستان است

گزینه ۲

 

۳۶) ثبت نام مجدد دانش آموز پایه دهم……

۱) در همان پایه و همان رشته در مدارس غیر دولتی مجاز است

۲) در همان پایه ودر شاخه دگر به شرط اینکه در پایه نهم رشته مورد نظر را کسب کرده باشد بلامانع است

۳) در همان پایه در شاخه دیگر بلامانع است

۴) مجاز نیست

گزینه ۱

 

۳۷) جلسه شورای مدرسه حداقل چند جلسه در طول ماه باید برگزار گردد؟

۱) دو جلسه در طول ماه باید برگزار گردد

۲) حداقل یک جلسه با توجه به موقعیت

۳) ضرورتی به برگزاری هر ماه ندارد

۴) حداقل هر دو هفته یک بار برگزار گردد

گزینه ۴

 

۳۸) چرخش های تحول افرین مدرسه عبارتند از…………

۱) از دانش آموزش منفعل در کلاس درس به دانش آموز فعال در محیط های تربیتی

۲) از انباشت اطلاعات و حافظه اطلاعات و حافظه محوری در داشن آموزان به کسب شایستگی ها در تمام ساختهای تربیتی

۳) نقطه اتکای دولت و ملت در رشد تعالی وپیشرفت کشور و کانون تربیت محلی

۴) موارد ۱و ۲

گزینه ۲

 

جزوه آیین نامه اجرایی مدارس

 

۳۹) حداقل سن ثبت نام در ارزشیابی داوطلبان آزاد دوره اول متوسطه(طرح جامعه)

۱) ۱۸ سلال تمام

۲) ۱۶ سال تمام

۳) ۱۷ سال تمام

۴) ۱۵ سال تمام

گزینه ۱

 

۴۰) حداقل سن ورود به مدارس بزرگسالان و از راه دور در دوره اول متوسط……..

۱) ۱۸ سال تمام

۲) ۱۶ سال تمام

۳) ۱۷ سال تمام

۴) ۱۵ سال تمام

گزینه ۳

 

۴۱) حداکثر تعداد سال های تکرار پایه مجاز دانش آموزان با نیازهای ویژ«مدارس استثنایی» در دوره اول متوسط چند سال است؟

۱) ۱۰،۹

۲) ۸،۱۱

۳) ۸،۱۰

۴) ۹،۱۱

گزینه ۳

 

۴۲) حداکثر چند ساعت از ساعات موظف هفتگی معلمان به مطالعه پژوهش بازآموزی و بروز آوری دانش تخصصی حرفه ای و انجام سایر قعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت در مدرسه اختصاص دارد؟

۱) ۲ ساعت در هفته

۲) ۴ ساعت در هفته

۳) یک ساعت در هفته

۴) ۶ ساعت در هفته

گزینه ۱

 

۴۳) حداکثر زمان اعلام نمرات امتحانات نهایی از سوی رئیس حوزه تصحیح و اداره آموزشی و پرورش محل به واحد آموزشی.

۱) ده روز می باشد

۲) سه روز پس از آخرین تصحیح اوراق نهایی

۳) یک هفته پس از آخرین امتحان

۴) حدااکثر دو هفته بعد از آخرین امتحان

گزینه ۱

 

۴۴) حداکثر سن ادامه تحصیل برای پسران با رعایت قوانین و مقررات نظام وظیفه عمومی:

۱) ورود به ۲۰ سال

۲) ۱۹ سال تمام

۳) ۲۰ سال تمام

۴) ۲۱ سال

گزینه ۳

 

خلاصه کتاب آیین نامه اجرایی مدارس

 

۴۵) حداکثر سن ثبت نام در پایه اول ابتدایی در مناطق شهری ………….سال تمام و در مناطق روستایی و عشایر ……………..سال تمام خواهد بود.

۱) ۹ ، ۱۰

۲) ۸ ، ۱۱

۳) ۸ ، ۱۰

۴) ۹ ، ۱۱

گزینه ۳

 

۴۶) حداکثر سن ثبت نام دوره دوم متوسط چقدر است؟

۱) ۲۲ سال

۲) ۲۰ اسل

۳) ورود به سن ۱۸ سال

۴) ۱۸ سال تمام

گزینه ۴

 

۴۷) حداکثر سن ثبت نام در دوره‌ی ابتدایی در مدارس شهری …………سال تمام و در مدارس روستایی و عشایر ………….سال تمام خواهد بود.

۱) ۱۵ – ۱۶

۲) ۱۵ – ۱۷

۳) ۱۴ – ۱۶

۴) ۱۴ – ۱۵

گزینه ۴

 

۴۸) حداکثر مهلت تحویل نمرات به دفتر واحد آموزشی توسط معلم مربوط به تربیت در ارزشیابی تکوینی و پایانی عبارت است از:

۱) یک هفته و دو هفته

۲) هر یک ده هفته مهلت دارد

۳) حداکثر برای هر کدام یک هفته بعد از آزمون

۴) دو هفته و یک هفته

گزینه ۴

 

۴۹) حکم  دارایی ها و اموال و تجهیزات اهدایی به مدارس دولتی چگونه است؟

۱) نیازی به نسب بر چسب نمی باشد

۲) جزو اموال اهدایی برچسب می خورد

۳) جزو اموال دولتی محسوب نمی شود

۴) جزو اموال دولتی محسوب و برچسب می خورد

گزینه ۴

 

۵۰) دانش آموزان پسری در حین تحصیل مثلا آخر ماه سن آنان به ۲۰ سال تمام می رسد برابر مقررات نظام وظیفه تا کی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

۱) تا پایان شهریور همان سال تحصیلی

۲) تا پایان سال تحصیلی

۳) تا پایان خرداد ماه همان سال تحصیلی

۴) پایان دیماه همان سال تحصیلی

گزینه ۱

 

۵۱) در اختیار قرار دادن امضای مدرسه امکانات و تجهیزات (بجز هنرستانها بصورت موقت به اجاره در اختیار افراد حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات با مجوز کدام مرجع قانونی صورت می گیرد؟

۱) با مجوز واحد حراست اداره منطقه صورت می گیرد

۲) با نظر مدیر مدرسه و تایید شورای مدرسه صورت می گیرد

۳) با نظر رئیس اداره ونظر مساعد واحد حراست صورت می گیرد

۴) با نظر رئیس ادراه آموزش و پرورش صورت می گیرد

گزینه ۲

 

۵۲) در چه صورت مدیر مدرسه می تواند فضا امکانات و تجهیزات مدرسه را به صورت موقت به اجاره در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهد؟

۱) در صورتی که قرار داد مدرسه به تایید شورای معلمان مدرسه برسد

۲) صورت اخذ مجوز مکتوب از اداره آموزش و پرورش منطقه

۳) با رعایت قوانین و مقررات با تایید شورای مدرسه

۴) مشورط به اینکه به فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری مدرسه لطمه ای وارد نکند

گزینه ۴

 

۵۳) در شورای مدرسه در صورتی که مدرسه دارای معاوت پرورشی نباشد از چه کسانی می توانیم جای معاون پرورشی استفاده کنیم؟

۱) معاون پرورشی انتخاب نمی کنیم

۲) یک نفر از مربیان امور تربیتی با مشاورین را انتخاب می کنیم

۳) یکی از همکاران را انتخاب می کنیم

۴) یکی از اولیا را به جای آن می گذاریم

گزینه ۲

 

۵۴) در صورت انحلال یک مدرسه کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

۱) کلیه اسناد و مدارک موجود در مدرسه در اتاقی پلمپ شده و توسط نماینده اداره آموزش و پرورش منطقه صورتجلسه میشود و برای تصیم گیری بعدی به شورای آموزش و پرورش می رود

۲) با حضور نماینده اداره آموزش و پرورش منطقه اسناد صورتجلسه شده و به بایگانی اداره منتقل میگردد

۳) اداره آموزش و پرورش باید نسبت به تعیین و معرفی مدرسه اقدام نموده و تا پایان سال تحصیلی نقل و انتقال اسناد به مدرسه معین انجام می شود

۴) برای تصمیم رئیس آموزش و پرورش منطقه عمل میشود و نقل و انتقال اسناد انجام می گردد

گزینه ۳

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PDF سوالات آیین نامه اجرایی مدارس استخدامی (خلاصه کتاب) رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *