سوالات استخدامی بهداشت جامعه ۱۴۰۲

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی بهداشت جامعه با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: behdashjam دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

مهمترین و کاملترین سوالات استخدامی بهداشت جامعه با پاسخنامه

چند مورد از سوالات استخدامی بهداشت جامعه:

۱- پرستاری بهداشتی همگانی بر کدام یک از اصول زیر استوار است؟

۱)  تشخیص نیازهای خانواده ☑️

۲) درمان بعضی از بیماری های و آن

۳) تشخیص نیازهای اقتصادی جامعه

۴) تشخیص نیازهای بیماران و مددجویان

 

۲- جامعه ای که توسط مرزهای طبیعی یا ساخته دست بشر ایجاد شده را چه می نامند؟

۱) ساختاری

۲) جغرافیایی ☑️

۳) بسته

۴) جامعه براساس ارتباط

 

۳- محور ارائه خدمات پرستاری بهداشت جامعه بر چه اصولی استوار است؟

۱) پیگیری بیماری و اجرای مراقبت های پرستاری در منزل

۲) رسیدگی به مسائل اقتصادی واجتماعی خانواده

۳) کمک به مددجو جهت دستیابی به زندگی مولد ☑️

۴) کوتاه کردن دوره نقاهت بیماری و کمک به بیمار برای نوتوانی

 

۴- در چه جامعه ای محل کار و محل زندگی افراد مشترک می باشد؟

۱) عاطفی

۲) ارتباطی

۳) عملی ☑️

۴) باز

 

۵- جامعه ای که افراد در آن دارای یک یا چند مشخصه فردی و محیطی مشترک می باشند و هدف مشترکی را دنبال می کنند چه جامعه ای را تشکیل می دهند؟

۱) رودرور

۲) ساختاری ☑️

۳) ارتباطی

۴) عملی

 

۶- محل اصلی فعالیت پرستاران بهداشت جامعه کدام یک از جوامع زیر است؟

۱) ساختاری ☑️

۲) جوامع دارای مسائل اکولوژیک

۳) رودرو

۴) کاستی

 

۷- جامعه ای که در آن میزان تحرک اجتماعی تقریباً محال است را چه می نامند؟

۱) بسته

۲) باز

۳) کاستی ☑️

۴) نیمه باز

 

۸- از دیدگاه پرستار بهداشت جامعه هر چه جامعه …….. باشد فعالیت پرستاری در آن سهل تر است؟

۱) بزرگتر

۲) پویاتر ☑️

۳) کوچکتر

۴) بسته تر

 

۹- جوامع صنعتی جزو کدامیک از جوامع زیر است؟

۱) نیمه باز

۲) بسته

۳) ساختاری

۴) باز ☑️

 

۱۰- خانواده جزو کدامیک از جوامع زیر محسوب می گردد؟

۱) پویا

۲) ساختاری

۳) روردرو ☑️

۴) ایستا

 

۱۱- ابتدایی ترین جوامع انسانی کدام یک از جوامع زیر است؟

۱) ساختاری

۲) رودررو ☑️

۳) عملی

۴) باز

 

۱۲- تعدادی از افراد یک جامعه که برای وصول به هدفی خاص تلاش می کنند چه نوع جامعه ای را تشکیل می دهند؟

۱) تصادفی

۲) فعال ☑️

۳) منظم

۴) عامه

 

۱۳- محدودترین جامعه انسانی کدام است؟

۱) خانواده  ☑️

۲) مدرسه

۳) روستا

۴) قبیله

 

۱۴- شاخص اصلی یک جامعه را …………… تشکیل می دهد؟

۱) تعدا افراد آن جامعه

۲) سلسله مراتب موجود آن جامعه

۳) نظام روابط اجتماعی بین افراد آن جامعه ☑️

۴) ساختار در آن جامعه

 

۱۵- ویژگی بارز هر جامعه کدام است؟

۱) پویایی ☑️

۲) تغییر ناپذیر و استمرار الگوهای زندگی اجتماعی

۳) وجود قوانین رسمی و غیر رسمی

۴) تبعیت از رسوم اجتماعی

 

۱۶- به الگوی روابط متقابل بین افراد یک جامعه چه می گویند؟

۱) الگوی نقش

۲) اجتماعی شدن

۳) رسوم

۴) ساختار اجتماعی ☑️

 

۱۷- عامل کنترل کننده جامعه کدام است؟

۱) رسوم موجوددر جامعه

۲) قوانین و مقررات موجود در جامعه ☑️

۳) تعامل بین افراد

۴) تعدا افراد جامعه

 

۱۸- عامل موجود در این نقش اجتماعی (Social stress) چیست؟

۱) تعارض حاصل از تغییرات اجتماعی ☑️

۲) رابط عاطفی حاکم بر افراد جامعه

۳) رفتارهای ناخوداگاه

۴) ارزش و هنجارهای حاکم بر جامعه

 

۱۹- زمانی که گروهی از مردم به طور موقت و برای مدتی کوتاه با انگیزه یا علاقه ای مشترک در کنار هم جمع می شوند چه نوع گروه اجتماعی را تشکیل می دهند؟

۱)  ازدحام ☑️

۲) جماعت

۳) دسته

۴) باند

 

۲۰- جامعه ای که توسط مردم و برای مردم اداره می شود از چه حکومتی برخوردار است؟

۱) سوسیالیستی

۲) دموکراسی ☑️

۳) جرگه سالاری

۴) دیکتاتور

 

۲۱- توان جامعه در تامین تخصیص ها و سازماندهی کارهایی که انجام نیاز به بیش از یک نفر دارد کدامیک از فعالیت های جامعه را تشکیل می دهد؟

۱)  اجتماعی کردن

۲) مشارکت در اجتماع

۳) حمایت متقابل ☑️

۴) کنترل اجتماعی

 

۲۲- به روش های که بوسیله آن نظم جامعه حفظ می شود چه می نامند؟

۱) کنترل اجتماعی ☑️

۲) هویت اجتماعی

۳) همبستگی اجتماعی

۴) مشارکت اجتماعی

 

۲۳- در جوامع متمدن:

۱) دولت مسئول سلامت و بهزیستی شهروندان است ☑️

۲) دولت بدون همیاری مردم مسئول سلامت و بهزیستی شهروندان است

۳) دولت بدون همیاری مالی قادر به تأمین سلامت مردم نیست

۴) دولت با همیاری سازمان جهانی بهداشتی مسئول سلام و بهزیستی شهروندان است

 

۲۴- صلیب سرخ جهانی یا هلال احمر جمهوری اسلامی ابران سازمانی است:

۱) منحصر به خدمات انسان دوستانه

۲) سیاسی – بی غرض – دولت مستقل – رسمی

۳) رسمی – بی طرف – سیاسی

۴) غیر سیاسی – بی طرف – غیررسمی ☑️

 

۲۵- نظام بهداشتی در هر کشور بیشتر تحت تأثیر چه عامل قرار دارد؟

۱) فرهنگ

۲) اعتقادات مذهبی

۳) نظام سیاسی ☑️

۴) تعدا جمعیت

 

۲۶- ایران از چه نوع نظام بهداشتی تبعیت می کند

۱) معاونت عمومی ☑️

۲) طب ملی

۳) بیمه خدمات بهداشتی

۴) نظام خصوصی

 

۲۷- کشورهای سوسیالیستی از چه نوع نظام بهداشتی تبعیت می کنند؟

۱) نظام خصوصی

۲) بیمه خدمات بهداشتی

۳)  معاونت عمومی

۴) طب ملی ☑️

 

۲۸- مهم ترین فعالیت WHO کدام یک از موارد زیر است؟

۱) تحقیقات زیست پزشکی

۲) بهداشت محیط زیست

۳) سیاست بهداشتی بین المللی و پشتیبانی از آن ☑️

۴) ارائه آمارهای بهداشتی

 

۲۹- اولویت برنامه های WHO کدام است؟

۱) بهداشت مسکن

۲) بهداشت کار

۳) بهداشت خانواده

۴) ایمن سازی ☑️

 

۳۰- تخستین فعالیت سازمان جهانی بر اساس اساسنامه سال ۱۹۴۸ میلادی کدام است؟

۱) توسط خدمات جامعه بهداشتی

۲) هماهنگی مدیریتی در کلیه امور بهداشتی بین المللی ☑️

۳) بهداشت محیط زیست

۴) پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 

۳۱- گروه هدف در فعالیت های یونیسف کدامی از مواردزیر است؟

۱) سالمندان

۲)  زنان

۳)  کودکان ☑️

۴)  زنان باردار

 

۳۲- یونیسف وابسته به کدام یک از سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی است؟

۱) صلیب سرخ بین المللی

۲) WHO

3) بانک جهانی

۴) سازمان ملل متحد ☑️

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی بهداشت جامعه ۱۴۰۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *