سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی تستی و تشریحی pdf

19,900 تومان

نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای استخدامی گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: es-fa-za دسته:

توضیحات

(Last Updated On: مارس 15, 2023)

جدیدترین جزوه حقوق رسانه پیام نور

دانلود جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه پیام نور باقر انصاری با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

بیش از ۴۵۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی بان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

چند مورد از سوالات استخدامی بان و ادبیات فارسی:

در مصراع زیر، معنی واژه «جری» کدام است؟
گستاخ ☑️
دروغین
تزویر
متملّقانه

 

کدام آثارزیر، از غلامحسین یوسفی است؟
داستان من و شعر – از رنجی که می بریم
چشمه روشن – سه تار
دیداری با اهل قلم – کاغذ زر ☑️
برگ هایی در آغوش باد – خسی در میقات

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ادبیات فارسی

 

در کدام عبارت « غلط املایی » یافت می شود؟
پیر را آز مال و مودّت فرزند در کار آورد تا جانب دین و مروّت مهمل گذاشت.
پادشاهان حازم ، بسیار کس را که با ایشان الف بیشتر ندارند، برای هنر و اخلاص نزدیک گردانند.
اگر از روی دین و همیّت کوششی آید برکات و ثواب های آن را نهایت صورت نبندد. ☑️
برائت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد

 

با توجه به بیت زیر، کدام واژه « ایهام» دارد؟
چشم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود
دم
نگران☑️
شوق
قیامت

 

آرایه های بیت زیر، در کدام مورد ، همگی درست هستند؟
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تا ز بوی تو خاکم شود عبیر آمیز
جناس، تشبیه، ایهام تناسب، حسن تعلیل
کنایه، ایهام، مجاز، تشبیه
مجاز ، جناس، حسن تعلیل، نغمه حروف☑️
کنایه، جناس، ایهام، نغمه حروف

 

در کدام عبارت، غلط املایی وجود دارد؟
عزّت و اوقات نماز را نگاه دارد و به هیچ از ملاهی و مناهی در آن وقت مشغول نشود.
نخست اندیشه کند پس مشورت، پس چون غالب ظنش ثواب نماید ابتدا کند به نام خدای. ☑️
تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد.
قطع دزدان و قصاص خونیان به شفاعت دوستان در نگذارد

 

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی

 

معنی واژه های «خاستگاه ، غزا، نژاده» به ترتیب کدام است؟
مبدأ – پیکار – اصیل ☑️
تقاضا کردن – سرنوشت – با اصل و نسب
محل پیدایش – تقدیر – نجیب
اراده نمودن – جنگ کردن در راه خدا – نجیب

 

کاربرد کدام کلمه در زبان فارسی جایز نیست؟
اختیارات
پیشنهادات ☑️
انتقادات
انتظامات

 

کدام گزینه زیر درباره «حافظ شیرازی »صحیح نمی باشد؟
بزرگترین شاعر قرن هشتم است.
بسیاری از مضامین قرآنی رادرشعرش به کاربرده است.
سرآینده غزل های عرفانی است.
سعدی در سرودن غزل، از او تقلید کرده است ☑️

 

معنی بیت زیر چیست؟
«ای که دستت می رسد،کاری بکن / پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار»
تا توانا و زنده هستی نیکوکاری کن زیرا کسی از فردای خود خبر ندارد. ☑️
افراد قبل از تو کار را تااینجا رسانده اند،ادامه کار با تواست.
پیشینیان کاری نکردند،تادیر نشده تو کاری بکن
قبل از آنکه ثروتت تباه شود،به نیازمندا کمک کن

 

از مفهوم عبارت« مرگ نسبت به دنیا مرگ است و نسبت به جهان پس از دنیا،تولد است»،کدام مفهوم دریافت نمی شود؟
هر تولدی سرآغاز مرگی است. ☑️
مرگ امری نسبی است.
با مرگ زندگی پایان نمی یابد.
مرگ نوعی تولد است

 

کلمات کدام یک از گزینه های زیر هم خانواده نیستند؟
عالم، معلوم، معلم
شاهد، شهید، مشهد
غفلت، مقبول، غفور ☑️
عدد، متعدد ،عمده

 

املای کدام کلمه با توجه به معنای ان صحیح نمی باشد؟
صواب: درست
سامع: شنونده
صفیه: نادان ☑️
متمرد: سرکش

 

سوالات ادبیات استخدامی با جواب

 

آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست؟
کار بیهوده انجام دادن ☑️
آب از آب تکان نخوردن
بی فایده شدن چاره و تدبیر
کنف شدن

 

معنی بیت «در بیابان گر به شـوق کعبه خواهی زد قدم / سـرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور» با کدام گزینه متناسـب است؟
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو دور هم نیایی
ازدر درآمدی و من ازخود به درشدم/ گویی کز این جهان به جهان دگر شدم
عشق را خواهی که تاپ ایان بری/ بس که بپسندید باید ناپسند ☑️
لاله وگل زخمی خمیازه اند / عیش این گلشن خماری بیش نیست

 

در کدام عبارت غلط املایی یافت می شود؟
خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی.
جوانی خردمند از فنون فضایل حظّی وافر داشت و طبعی نافر.
ملوک و اغنیا را در چشم همّت او، شوکت و هیبت نمانده.
گفتم: عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس قالب آمد؟ زمانی به فکرت فرو رفت ☑️

 

معنی صحیح عبارت زیر، در کدام مورد آورده شده است؟
«دمنه گفت: همچنین است، و فرط اکرام مَلک این بطر بدو را داده است.»
دمنه گفت: چنین است و زیادی بزرگداشت پادشاه، باعث بیباکی و گردنکشی او شده است. ☑️
دمنه گفت: چنین است و کوتاهی پادشاه در گرامی داشت او، باعث ناخوشیاش گردیده است.
دمنه گفت: این شبیه است به اکرام پادشاه، وقتی او را در خوشی غرق میبینید.
دمنه گفت: چنین است و بخشندگی پادشاه، باعث خجالت او گردیده

 

نگارش کدام جمله، «غلط» است؟
بهترین دوست برای معاشرت و ایّام فراغت کتاب است.
برای معاشرت و ایّام فراغت بهترین دوست کتاب است.
بهترین دوست و معاشرت برای ایّام فراغت کتاب است.
کتاب بهترین دوست برای معاشرت و ایّام فراغت است ☑️

 

سوالات ادبیات استخدامی pdf

 

مفهوم کنایی کدام عبارت، در مقابل آن، «غلط» آمده است؟
آب در غربال نمودن: خالص و پاک نمودن ☑️
نان به نرخ روز خوردن: رنگ به رنگ گشتن
چشم به دست و دهان دیگری بودن: عدم اراده
چند مرده حلاّج بودن: میزان توانایی

 

در کدام عبارت، «غلط املایی» یافت میشود؟
هنرمند هر جا رود، قدر ببیند و بر صدر نشیند و بی هنر، لقمه چیند و سختی بیند.
ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر و حضر به محل خطر است.
گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگری شماتط همسایه.☑️
همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفهای گرد ما خفته

 

در عبارت زیر، «زمان افعال»، به ترتیب، کدام است؟
«این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسهای که در آن تحصیل میکردم، بزنیم»
مضارع التزامی- ماضی مستمر- ماضی التزامی
ماضی مستمر- ماضی استمراری- مضارع التزامی
ماضی التزامی- مضارع مستمر- مضارع التزامی
ماضی التزامی- ماضی استمراری- مضارع التزامی ☑️

 

کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد
هر که خواری تو را خواهد، خوار شود و هر که عزّت تو را طلبد، عزیز گردد.
گفت: ای نور دیدگانم، همه خوشی من دیدن موفقیّت توست.
تو که در قلب من جای داری، هرگز از وجودم بیرون نخواهی رفت.
چون دوری تو برایم سخت و طاقت فرساست خواهشاً مرا ترک مکن☑️

 

املای کدام عبارت، کاملا درست است
خداوندا! به سرباز فداکار اسلام نشاط دل عطا کن و از وحشت و هراس ایمنش ساز.
الهی! در آن هنگام که غریو مصاف میدان نبرد را بلرزاند، وی بتواند روزگار را بر دشمن تباه سازد. ☑️
الهی! توفیق ده که تو را ندا گوید و مزه فتح را بچشد و دشمنان تو را به زلت و اسارت در اندازد.
پروردگارا! به روز مبارزه و جهاد یاری کن تا غم فراغ دلش را نشکند و عزمش را ضعیف نسازد

 

در کدام عبارت «غلط املایی» وجود دارد؟
نویسندگی هم مانند شعر تا حدّی موقوف استعداد ذاتی و طبع خدادادی است و انسان فریفته هر هیأت موزون می شود.
رفع این عیوب تا حدّی به مدد تتبّع آثار و ممارست و به حفظ سپردن گفته های فصیح و بلیغ امکان دارد.
خود را مضهکه و مسخره مردم میسازد و همه بر سبکی عقل و اختالل حواس او اتّفاق میکنند. ☑️
از درک ننگ و عار بی نصیب هستند و مطالب آنها نیز سخیف و مهوّع و بر ذوق ناگوار است

 

در کدام مصراع کنایه است؟
هنوز از دهان بوی شیر آیدش ☑️
دوست نگردند فقیر و غنی
حقایق سرایی است آراسته
نرگس مست نوازش کن مردم دارش

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی تستی و تشریحی pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *