جزوه و سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی pdf (1403)

۲۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای استخدامی گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: es-fa-za دسته:

توضیحات

فهرست مطالب

جدیدترین جزوه حقوق رسانه پیام نور

دانلود جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه پیام نور باقر انصاری با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

بیش از ۱۸۰۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی بان و ادبیات فارسی تستی و تشریحی با پاسخنامه + جزوه های آموزشی

مجموعه ای کامل از سوالات استخدامی سال های گذشته

چند مورد از سوالات استخدامی بان و ادبیات فارسی:

۱-در مصراع زیر، معنی واژه «جری» کدام است؟
گستاخ ☑️
دروغین
تزویر
متملّقانه

 

۲-کدام آثارزیر، از غلامحسین یوسفی است؟
داستان من و شعر – از رنجی که می بریم
چشمه روشن – سه تار
دیداری با اهل قلم – کاغذ زر ☑️
برگ هایی در آغوش باد – خسی در میقات

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ادبیات فارسی

 

۳-در کدام عبارت « غلط املایی » یافت می شود؟
پیر را آز مال و مودّت فرزند در کار آورد تا جانب دین و مروّت مهمل گذاشت.
پادشاهان حازم ، بسیار کس را که با ایشان الف بیشتر ندارند، برای هنر و اخلاص نزدیک گردانند.
اگر از روی دین و همیّت کوششی آید برکات و ثواب های آن را نهایت صورت نبندد. ☑️
برائت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد

 

۴-با توجه به بیت زیر، کدام واژه « ایهام» دارد؟
چشم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود
دم
نگران☑️
شوق
قیامت

 

۵-آرایه های بیت زیر، در کدام مورد ، همگی درست هستند؟
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تا ز بوی تو خاکم شود عبیر آمیز
جناس، تشبیه، ایهام تناسب، حسن تعلیل
کنایه، ایهام، مجاز، تشبیه
مجاز ، جناس، حسن تعلیل، نغمه حروف☑️
کنایه، جناس، ایهام، نغمه حروف

 

۶-در کدام عبارت، غلط املایی وجود دارد؟
عزّت و اوقات نماز را نگاه دارد و به هیچ از ملاهی و مناهی در آن وقت مشغول نشود.
نخست اندیشه کند پس مشورت، پس چون غالب ظنش ثواب نماید ابتدا کند به نام خدای. ☑️
تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد.
قطع دزدان و قصاص خونیان به شفاعت دوستان در نگذارد

 

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی

 

۷-معنی واژه های «خاستگاه ، غزا، نژاده» به ترتیب کدام است؟
مبدأ – پیکار – اصیل ☑️
تقاضا کردن – سرنوشت – با اصل و نسب
محل پیدایش – تقدیر – نجیب
اراده نمودن – جنگ کردن در راه خدا – نجیب

 

۸-کاربرد کدام کلمه در زبان فارسی جایز نیست؟
اختیارات
پیشنهادها ☑️
انتقادات
انتظامات

 

۹-کدام گزینه زیر درباره «حافظ شیرازی »صحیح نمی باشد؟
بزرگترین شاعر قرن هشتم است.
بسیاری از مضامین قرآنی رادرشعرش به کاربرده است.
سرآینده غزل های عرفانی است.
سعدی در سرودن غزل، از او تقلید کرده است ☑️

 

۱۰-معنی بیت زیر چیست؟
«ای که دستت می رسد،کاری بکن / پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار»
تا توانا و زنده هستی نیکوکاری کن زیرا کسی از فردای خود خبر ندارد. ☑️
افراد قبل از تو کار را تااینجا رسانده اند،ادامه کار با تواست.
پیشینیان کاری نکردند،تادیر نشده تو کاری بکن
قبل از آنکه ثروتت تباه شود،به نیازمندا کمک کن

 

۱۱-از مفهوم عبارت« مرگ نسبت به دنیا مرگ است و نسبت به جهان پس از دنیا،تولد است»،کدام مفهوم دریافت نمی شود؟
هر تولدی سرآغاز مرگی است. ☑️
مرگ امری نسبی است.
با مرگ زندگی پایان نمی یابد.
مرگ نوعی تولد است

 

۱۲-کلمات کدام یک از گزینه های زیر هم خانواده نیستند؟
عالم، معلوم، معلم
شاهد، شهید، مشهد
غفلت، مقبول، غفور ☑️
عدد، متعدد ،عمده

 

۱۳-املای کدام کلمه با توجه به معنای ان صحیح نمی باشد؟
صواب: درست
سامع: شنونده
صفیه: نادان ☑️
متمرد: سرکش

 

سوالات ادبیات استخدامی با جواب

 

۱۴-آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست؟
کار بیهوده انجام دادن ☑️
آب از آب تکان نخوردن
بی فایده شدن چاره و تدبیر
کنف شدن

 

۱۵-معنی بیت «در بیابان گر به شـوق کعبه خواهی زد قدم / سـرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور» با کدام گزینه متناسـب است؟
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو دور هم نیایی
ازدر درآمدی و من ازخود به درشدم/ گویی کز این جهان به جهان دگر شدم
عشق را خواهی که تاپ ایان بری/ بس که بپسندید باید ناپسند ☑️
لاله وگل زخمی خمیازه اند / عیش این گلشن خماری بیش نیست

 

۱۶-در کدام عبارت غلط املایی یافت می شود؟
خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی.
جوانی خردمند از فنون فضایل حظّی وافر داشت و طبعی نافر.
ملوک و اغنیا را در چشم همّت او، شوکت و هیبت نمانده.
گفتم: عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس قالب آمد؟ زمانی به فکرت فرو رفت ☑️

 

۱۷-معنی صحیح عبارت زیر، در کدام مورد آورده شده است؟
«دمنه گفت: همچنین است، و فرط اکرام مَلک این بطر بدو را داده است.»
دمنه گفت: چنین است و زیادی بزرگداشت پادشاه، باعث بیباکی و گردنکشی او شده است. ☑️
دمنه گفت: چنین است و کوتاهی پادشاه در گرامی داشت او، باعث ناخوشیاش گردیده است.
دمنه گفت: این شبیه است به اکرام پادشاه، وقتی او را در خوشی غرق میبینید.
دمنه گفت: چنین است و بخشندگی پادشاه، باعث خجالت او گردیده

 

۱۸-نگارش کدام جمله، «غلط» است؟
بهترین دوست برای معاشرت و ایّام فراغت کتاب است.
برای معاشرت و ایّام فراغت بهترین دوست کتاب است.
بهترین دوست و معاشرت برای ایّام فراغت کتاب است.
کتاب بهترین دوست برای معاشرت و ایّام فراغت است ☑️

 

سوالات ادبیات استخدامی pdf

 

۱۹-مفهوم کنایی کدام عبارت، در مقابل آن، «غلط» آمده است؟
آب در غربال نمودن: خالص و پاک نمودن ☑️
نان به نرخ روز خوردن: رنگ به رنگ گشتن
چشم به دست و دهان دیگری بودن: عدم اراده
چند مرده حلاّج بودن: میزان توانایی

 

۲۰-در کدام عبارت، «غلط املایی» یافت میشود؟
هنرمند هر جا رود، قدر ببیند و بر صدر نشیند و بی هنر، لقمه چیند و سختی بیند.
ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر و حضر به محل خطر است.
گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگری شماتط همسایه.☑️
همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفهای گرد ما خفته

 

۲۱-در عبارت زیر، «زمان افعال»، به ترتیب، کدام است؟
«این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسهای که در آن تحصیل میکردم، بزنیم»
مضارع التزامی- ماضی مستمر- ماضی التزامی
ماضی مستمر- ماضی استمراری- مضارع التزامی
ماضی التزامی- مضارع مستمر- مضارع التزامی
ماضی التزامی- ماضی استمراری- مضارع التزامی ☑️

 

۲۲-کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد
هر که خواری تو را خواهد، خوار شود و هر که عزّت تو را طلبد، عزیز گردد.
گفت: ای نور دیدگانم، همه خوشی من دیدن موفقیّت توست.
تو که در قلب من جای داری، هرگز از وجودم بیرون نخواهی رفت.
چون دوری تو برایم سخت و طاقت فرساست لطفاً مرا ترک مکن☑️

 

۲۳-املای کدام عبارت، کاملا درست است
خداوندا! به سرباز فداکار اسلام نشاط دل عطا کن و از وحشت و هراس ایمنش ساز.
الهی! در آن هنگام که غریو مصاف میدان نبرد را بلرزاند، وی بتواند روزگار را بر دشمن تباه سازد. ☑️
الهی! توفیق ده که تو را ندا گوید و مزه فتح را بچشد و دشمنان تو را به زلت و اسارت در اندازد.
پروردگارا! به روز مبارزه و جهاد یاری کن تا غم فراغ دلش را نشکند و عزمش را ضعیف نسازد

 

۲۴-در کدام عبارت «غلط املایی» وجود دارد؟
نویسندگی هم مانند شعر تا حدّی موقوف استعداد ذاتی و طبع خدادادی است و انسان فریفته هر هیأت موزون می شود.
رفع این عیوب تا حدّی به مدد تتبّع آثار و ممارست و به حفظ سپردن گفته های فصیح و بلیغ امکان دارد.
خود را مضهکه و مسخره مردم میسازد و همه بر سبکی عقل و اختالل حواس او اتّفاق میکنند. ☑️
از درک ننگ و عار بی نصیب هستند و مطالب آنها نیز سخیف و مهوّع و بر ذوق ناگوار است

 

۲۵-در کدام مصراع کنایه است؟
هنوز از دهان بوی شیر آیدش ☑️
دوست نگردند فقیر و غنی
حقایق سرایی است آراسته
نرگس مست نوازش کن مردم دارش

کتاب زبان و ادبیات فارسی استخدامی pdf
کتاب زبان و ادبیات فارسی استخدامی pdf
سوالات ادبیات استخدامی با پاسخ تشریحی
سوالات تستی زبان و ادبیات فارسی
سوالات تستی زبان و ادبیات فارسی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ادبیات فارسی
نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی ادبیات با جواب:

کدام عبارت به‌ عقاید پیشینیان اشاره دارد؟
١) گوشوارهها و زاویه‌ها و مقرنس‌ها یادآور تصویری‌ هستند که‌ از بهشت‌ در ذهن‌ ما بوده است‌.
٢) گویی‌ کالبد بنا، مینایی‌ است‌ که‌ روح ایران را در آن حبس‌ کردهاند. ☑️
٣) در قمر ضمیر سازندگان بنا می‌بایست‌ به‌ نحو ناخودآگاه آسمان به‌ زمین‌ پیوند بخورد
۴) به‌ چه‌ معنایند این‌ نقش‌ها و درنگ‌ها؟ ترکیب‌ ریاضی‌ وار و مجرد، پر از ابهام و اشاره

 

کلمات کدام بیت‌، یاد آور عنوان فارسی‌ زندگی‌ نامه‌ ی‌ »دکتر طه‌ حسین‌«، پژوهشگر و ادیب‌ معاصر مصری‌ است‌
١) روزها فکر من‌ این‌ است‌ و همه‌ شب‌ سخنم‌ / که‌ چرا غافل‌ از احوال دل خویشتنم‌
٢) که‌ گر بانو بفرماید به‌ شبگیر / پی‌ شیرین‌ برانیم‌ اسب‌ چون تیر
٣) سماع ارغنونی‌ گوش می‌ کرد / شراب ارغوانی‌ نوش می‌ کرد
۴) ز ما یادش دهی‌ گه‌ گاه ای‌ باد / گذشت‌ آن روزها کاو یاد ما بود ☑️

 

بیت‌ : »از خلاف آمد عادت بطلب‌ کام که‌ من‌ / کسب‌ جمعیت‌ از آن زلف‌ پریشان کردم«، با کدام بیت‌ تناسب‌ مفهومی‌ دارد
١) هر چه‌ خلاف آمد عادت بود / قافله‌ سالار سعادت بود ☑️
٢) بر خلاف عادت اصحاب فیل‌ است‌ ای‌ عجب‌ / بر سر مرغان کعبه‌ سنگ‌ باران آمده
٣) دست‌ از طلب‌ ندارم تا کام من‌ برآید / یا تن‌ رسد به‌ جانان یا جان ز تن‌ بر آید
۴) من‌ از جمعیت‌ زلفی‌ پریشانم‌ که‌ می‌ موید (می‌ گرید) / به‌ هر تارش گرفتاری‌ به‌ هر مویش‌ پریشانی‌

 

نمونه سوالات استخدامی ادبیات pdf

 

با توجه‌ به‌ قواعد ترکیب‌ زبان، کدام گزینه‌ صحیح‌ است‌؟
١) هر زبانی‌، از کلیه‌ امکانات هم‌ نشینی‌ تکواژهها و واژه هایش‌ استفاده می‌کند.
٢) برای‌ تولید جمله‌، قواعد کاربردی‌ اجازه می‌دهد که‌ گروه ها کنار یکدیگر قرار بگیرند.
٣) در زبان فارسی‌ بین‌ واجهایی‌ که‌ واجگاه مشترک دارند صامت‌ یا مصوتی‌ فاصله‌ ایجاد می‌کند ☑️
۴) قواعد نحوی‌، قواعدی‌ هستن‌ که‌ با کمک‌ آنها میتوان از ترکیب‌ تکواژها و واژهها، گروه ساخت‌.

 

مقصود نیما در مصراع دوم از »غم‌ این‌ خفته‌ ی‌ چند / خواب در چشم‌ ترم می‌شکند« چیست‌ و در کدام گزینه‌ مناسب‌تر به‌ آن اشاره شده است‌؟
١) خواب و غفلت‌ وجود مرا با اشک‌ چشم‌ همراه می‌کند
٢) خواب را در چشم‌ اشک‌بارم صد چندان می‌نماید
٣) غفلت‌ و نا آگاهی‌ از چشم‌ غمزده من‌ دور باشد
۴) خواب را از چشم‌ اشکبار من‌ دور می‌نماید ☑️

 

کدام جمله‌ چهار جزئی‌ گذرا به‌ مفعول و مسند است‌ ؟
١) فاصله‌ ی‌ اجزای‌ کلمه‌ ی‌ مرکب‌ و مشتق‌ – مرکب‌ به‌ اندازه فاصله‌ ی‌ حرف های‌ یک‌ کلمه‌ است‌.
٢) مغولان با همه‌ ی‌ تباهکاری‌ ها و ویرانگری‌ های‌ خود در قلمرو تاریخ‌، خویش‌ را از زبان فارسی‌، بی‌ نیاز ندیدند. ☑️
٣) نویسنده علاوه بر رعایت‌ نکات فنی‌ و به‌ دور از تعصب‌ و غرض ورزی‌ در پژوهشهای‌ تاریخی‌ همواره به‌ واقعیات تکیه‌ داد.
۴) در بعضی‌ زندگی‌ نامه‌ ها نویسنده براساس مستندات و واقعیت‌ های‌ موجود، زندگی‌ یکی‌ از بزرگان را در قالب‌ ماجرا می‌ نویسد.

 

از عبارت »در کویر گویی‌ به‌ مرز عالم‌ دیگر نزدیکیم‌ و از آن است‌ که‌ ماوراء الطبیعه‌ را – که‌ همواره فلسفه‌ از آن سخن‌ می‌ گوید و مذهب‌ بدان می‌ خواند – در کویر به‌ چشم‌ می‌ توان دید« کدام مفهوم دریافت‌ نمی‌ شود ؟
١) مذهب‌، مردم را دعوت می‌ کند به‌ این‌ که‌ ماوراء الطبیعه‌ را باور کنند.
٢) مهتاب کویر، دیگر نه‌ بارش وحی‌، تابش‌ الهام، که‌ نوری‌ بدلی‌ بود. ☑️
٣) باور داشتن‌ یا نداشتن‌ به‌ ماوراء الطبیعه‌ از مباحث‌ مهم‌ فلسفه‌ است‌.
۴) تماشای‌ آن باغ پر از گل‌ های‌ رنگین‌ شعر و خیال و پر از قدس و چهره های‌ پر از ماوراء درونم‌ را پر از خدا می‌ کرد.

 

کتاب زبان و ادبیات فارسی استخدامی pdf

 

کدام عبارت از جنبه‌ ی‌ تاریخ‌ ادبیات نادرست‌ است‌ ؟
١) شعر سپید یا شعر منثور محصول دوره ی‌ دوم عصر نیما و شکوفایی‌ شیوه اوست‌
٢) شعر پروین‌ از برجسته‌ ترین‌ نمونه‌ های‌ ادبیات تعلیمی‌ است‌ و از حیث‌ سرودن مناظره شاخص‌ و ممتاز است‌
٣) یکی‌ از نمونه‌ های‌ حسب‌ حال نویسی‌ کتاب شرح زندگانی‌ من‌ اثر عبداﷲ مستوفی‌ است‌.
۴) ایرج میرزا شاعر معاصر، غزل قلب‌ مادر را که‌ ترجمه‌ ای‌ از یک‌ شعر آلمانی‌ است‌ به‌ شیوه هنرمندانه‌ سروده است‌. ☑️

 

مضمون برداشتی‌ کدام بیت‌ با سایر ابیات، متفاوت است‌؟
١) همه‌ مرگ را زاده یم‌ پیر و جوان به‌ گیتی‌ نماند کسی‌ جاودان
٢) اگر چرخ گردان کشد زین‌ تو سرانجام خشت‌ است‌ بالین‌ تو
٣) بس‌ پند که‌ بود آن گه‌ در تاج سرش پیداصد پند نو است‌ اکنون در مغز سرش پنهان ☑️
۴) سر الب‌ ارسلان دید، ز رفعت‌، رفته‌ برگردون به‌ مرو آ تاکنون در گل‌ تن‌ الب‌ ارسلان بینی‌

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی

 

توضیحات آمده در کدام گزینه‌ درست‌ است‌
١) شروع شعر عاشقانه‌ را باید قرن چهارم دانست‌ و رشد و باروری‌ آن را در تغزلات زیبای‌ رودکی‌ و فرخی‌ و شهید بلخی‌، جست‌ و جو کرد.
٢) در قرن ششم‌ شاعرانی‌ چون عنصری‌، فخر الدین‌ اسعد گرگانی‌ و عیوقی‌ به‌ سرودن منظومه‌ های‌ عاشقانه‌ پرداختند.
٣) پس‌ از مشروطه‌ به‌ خصوص، با ظهور شعر نو تمامی‌ آثار شاعران معاصر ما، نمونه‌ های‌ از شعر غنایی‌ هستند.
۴) در اویل‌ قرن ششم‌، عرفان و اصطلاحات صوفیه‌ با پیش‌ گامی‌ سنایی‌ به‌ حوزه ی‌ غزل راه می‌ یابد. ☑️

 

درکدام یک‌ آرایه‌ ی‌ تصدیر هست‌ ؟
١) چه‌ نماز باشد آن را تو که‌ در خیال باشی‌ تو صنم‌ نمی‌ گذاری‌ که‌ مرا نماز باشد ☑️
٢) چشمت‌ صنـــما هزار دلـــدار کشـــد آن نـــاله‌ ی‌ زیـــر همه‌ او زار کشــد
٣) ای‌ گدایان خرابات خدا یار شماســـت‌ چشـــم‌ انعام مدارید زانعامی‌ چنـــد
۴) نالم‌ ز دل چو نای‌ من‌ اندر حصار نـای‌ پستی‌ گرفت‌ همت‌ من‌ زین‌ بلند جای‌

 

در کدام عبارت، در برابر آن نادرست‌ مطرح شده است‌ ؟
١) به‌ دار ضعیف‌ امیری‌ از امرای‌ عرب نزول کردم : به‌ مهمان خانه‌ ی‌ یکی‌ از امیران قبایل‌ عرب فرود آمدم.
٢) تو را بر همه‌ چیزها حکم‌ است‌ تا در ضیافت‌ مایی‌ : تا وقتی‌ که‌ مهمان مایی‌، بر هر کاری‌ مختاری‌.
٣) سیاهی‌ دیدم مغلول و سلسل‌ بر در خیمه‌ افکنده اند آفتاب : متوجه‌ شدم که‌ نابکاری‌ را در هنگام روز، در درون چادری‌ به‌ زنجیر کشیده اند. ☑️
۴) مرا به‌ ملک‌ تو حاجتی‌ نیست‌، این‌ غلام را در کار من‌ کن‌ : من‌ به‌ ملک‌ تو نیازی‌ ندارم، این‌ غلام را به‌ خاطر من‌ ببخشای‌.

 

در متن‌ »پوشیده نماند که‌ حرمت‌ زن به‌ شوی‌ متعلق‌ است‌ و نظام کار مملکت‌ به‌ تقوی‌ و عقل‌، و عمده ی‌ حزم شناختن‌ اطباع است‌ و هر یک‌ را در محل‌ و منزلت‌ او اسطناع فرمودن و بر مقدار هنر و کفایت‌ ایشان تربیت‌ کردن و لاشک‌ به‌ استمرار این‌ رسم‌ همه‌ را استیلا افتد و حاضران از قبول اعمال امتناع بر دست‌ گیرند و غایبان از خدمت‌ تقاعد نمایند و نفاظ فرمان ها را بر اطلاق در توقف‌ افتد.« چند غلط‌ املایی‌ وجود دارد ؟

١) یک‌
٢) دو
٣) سه‌ ☑️
۴) چهار

 

سوالات ادبیات استخدامی با پاسخ تشریحی

 

عبارت »تو را بر همه‌ چیزها حکم‌ است‌ تا در ضیافت‌ مایی‌« یعنی‌
١) تا هر وقت‌ که‌ اراده کنی‌، می‌ توان مهمان ما باشی‌
٢) تا وقتیکه‌ مهمان ما هستی‌، هر دستوری‌ بدهی‌ لازم الاجرا است‌.☑️
٣) به‌ ما امر شده است‌ که‌ تو را به‌ عنوان مهمان بپذیرم
۴) برای‌ پذیرایی‌ از شما بسیار نعمت‌ ها فراهم‌ آورده ایم‌

 

-دریا در غدیر« و »فصلی‌ از عاشقانه‌ ها« از آثار کدام شاعر معاصر است‌ ؟
١) غلامرضا قدسی‌
٢) محمد رضا رحمانی‌
٣) سید حسن‌ حسینی‌
۴) سهیل‌ محمودی‌ ☑️

 

در متن‌ زیر چند »ترکیب‌ وصفی‌« وجود دارد ؟
»این‌ شاعر، برجسته‌ترین چهره ادبی‌ قرن نوزدهم‌ فرانسه‌ است‌. برخی‌ داستان های‌ وی‌ به‌ زبان فارسی‌ ترجمه‌ شده است‌. تا سال های‌ آخر عمر مورد احترام و ستایش‌ عام بود
١) پنج‌
٢) هفت‌ ☑️
٣) شش‌
۴) هشت‌

 

عبارت مقابل‌ را کامل‌ کنید ؟ »معشوق همه‌ ……… است‌ و عاشق‌ همه‌ «……..
١) نیاز – ناز
٢) مهربانی‌ – نیاز
٣) ناز- زیبایی‌
۴) ناز، نیاز ☑️

 

حسان العجم‌ لقب‌ کدام شاعر برجسته‌ است‌؟
١) صائب‌ تبریزی‌
٢) خاقانی‌ شیروانی‌ ☑️
٣) قاآنی‌
۴) ناصر خسرو

 

با توجه‌ به‌ متن‌ »رودکی‌، در یکی‌ از روستاهای‌ سمرقند به‌ نام رودک به‌ دنیا آمده و همان جا نشو و نما یافته‌ بود، در کودکی‌ حافظه‌ ای‌ نیرومند داشت‌ و چنان که‌ نوشته‌ اند در هشت‌ سالگی‌ قرآن را حفظ‌ کرد و با شاعری‌ پرداخت‌.« اجزای‌ تشکیل‌ دهنده ی‌ جمله‌ پایانی‌ کدام است‌ ؟
١) سه‌ جزئی‌ گذرا به‌ متمم‌ ☑️
٢) سه‌ جزئی‌ گذرا به‌ مسند
٣) چهار جزئی‌ گذرا به‌ مفعول و متمم‌
۴) چهار جزئی‌ گذرا به‌ متمم‌ و مسند

 

سوالات تستی زبان و ادبیات فارسی

 

-ژاژخاییدن« کنایه‌ از چیست‌ ؟
١) بیهوده گویی‌ ☑️
٢) حاضر جوابی‌
٣) شگفت‌ زدگی‌
۴) آهسته‌ سخن‌ گفتن‌

 

مفهوم مصراع »اگر پای‌ در دامن‌ آری‌ چو کوه« درکدام گزینه‌ آمده است‌ ؟
١) استواری‌
٢) گوشه‌ گیری‌ ☑️
٣) ثابت‌ قدمی‌
۴) سخنوری‌

 

جمله‌ ی‌ »قدرت نمایی‌ نادر شاه افشار برای‌ دفع‌ شورش افغان ها و بیرون راندن عثمانی‌ ها از خاک ایران و تسخیر دهند به‌ ضرب شمشیر هم‌ سرانجام به‌ استقرار امنیت‌ و عدالت‌ منجر نشد.« از نظر اجزای‌ اصلی‌ با کدام جمله‌، یکسان نیست‌
١) پس‌ از سقوط صفویان به‌ دست‌ محمود افغان، قلمرو متصرفات این‌ سلسله‌ تجزیه‌ گردید.
٢) در نویسندگی‌ فارسی‌ به‌ همت‌ و ذوق قائم‌ مقام فراهانی‌، زمینه‌، بیش‌ از پیش‌ برای‌ ساده نویسی‌ فراهم‌ شد.
٣) جامی‌، متون ادب و دانش‌ های‌ شرعی‌ و دینی‌ را در زادگاه خویش‌، شهر تربت‌ جام، از استادانش‌ فرا گرفت‌. ☑️
۴) بدون شک‌ نثر روان و داستانی‌ کتاب حاجی‌ بابا در توفیق‌ و شهرت آن در میان خوانندگان فارسی‌ زبان مؤثر بوده است‌.

 

مفهوم بیت‌ »ور امروز اندرین‌ منزل تو را جانی‌ زیان آمد / زهی‌ سرمایه‌ و سودا که‌ فردا زان زیان بینی‌« کدام است‌؟
١) شهادت و پاداش فراوان آن در روز قیامت‌ ☑️
٢) از خودگذشتگی‌ برای‌ کسب‌ مال و سرمایه‌ دنیوی‌
٣) پذیرش خسارت و خسران، به‌ منظور سود فراوان
۴) تلاش زیاد برای‌ کسب‌ سرفرازی‌ و عزت در این‌ جهان

 

جزوه زبان و ادبیات فارسی استخدامی رایگان

 

در کدام گروه همه‌ واژه های‌ مرکب‌، در حقیقت‌ فشرده ی‌ یک‌ جمله‌ ی‌ سه‌ جزئی‌ با مفعول است‌؟
١) کوچک‌ سال – صبح‌ دم – یک‌ رنگ‌ – دستاورد
٢) ره آور – نوپرداز – پررو – بد زبان
٣) سحر خیز – خودرای‌ – خوش خرام – خوشروش
۴) نزدیک‌ بین‌ – پاسخ‌ گو – آینه‌ گردان – حصیر باف ☑️

 

کدام یک‌ اشتباه است‌؟
١) خانه‌ + ک خانگک‌
٢) بچه‌ + گانه‌ بچگانه‌ ☑️
٣) حکمت‌ + ی‌ حکمی‌
۴) ب + انداز بینداز

 

مفهوم حدیث‌ »یا ملائکتی‌ قد استحییت‌ من‌ عبدی‌ و لیس‌ له‌ غیری‌ فقد غفرت له‌« در کدام گزینه‌ آمده است‌؟
١) قبول است‌ اگر چه‌ هنر نیستش‌ / که‌ جز ما پناهی‌ دگر نیستش‌ ☑️
٢) تواضع‌ کند هوشمند گزین‌ / بود شاخ پر میوه سر بر زمین‌
٣) تورا تا دهن‌ باشد از حرص باز / نیاید به‌ گوش دل از غیب‌ راز
۴) اگر میرم امروز در کوی‌ دوست‌ / قیامت‌ زنم‌ خیمه‌ پهلوی‌ دوست‌

 

مفهوم »به‌ دلم‌ برات کرده است‌« یعنی‌ :
١) دلتنگ‌ نیستم‌
٢) به‌ من‌ الهام شده است‌ ☑️
٣) گشایشی‌ در راه بوده است‌
۴) فهمیدم که‌ موضوع برای‌ تو است‌

 

رسم‌ الخط‌ کدام درست‌ است‌ ؟
١) نیانداخت‌
٢) نیافتاد
٣) بیارام ☑️
۴) بیآمد

 

سوالات ادبیات فارسی استخدامی بهورزی

 

معنی‌ واژه های‌ »ترنم‌، مقهور، صفدر، سورت«، به‌ ترتیب‌ کدام است‌ ؟
١) دعا – مغلوب – شجاع – تندی‌
٢) نغمه‌ – چیره – سپاه – شدت اثر
٣) آواز نیکو – شکست‌ خورده – دلیر – تیزی‌ ☑️
۴) سرود – غلبه‌ کننده – کسی‌ که‌ صف‌ لشکر را می‌ درد، سرما

 

در بیت‌ »سراسر همه‌ دشت‌ بریان شدند / بر آن چهره خندانش‌ گریان شدند« کدام صنعت‌ و آرایه‌ ادبی‌ وجود ندارد؟
١) جناس
٢) مجاز
٣) تضاد
۴) تشبیه‌ ☑️

 

مفهوم بیت‌ »چه‌ گفت‌ آن سپهردار نیکو سخن‌ کـــه‌ بـــا بـــد دلی‌ شـــهریاری‌ مکـــن‌« فرمانروایان را از چه‌ چیزی‌ تحذیر می‌ نماید؟
١) هر کسی‌ آن کند کز و شاید
٢) بازگردد به‌ اصل‌ خود هر چیز
٣) تا ریشه‌ در آب است‌ امید ثمری‌ هست‌
۴) هر کسی‌ بر خلقت‌ خود می‌ نهد ☑️

 

آرایه‌ های‌ مقابل‌ کدام بیت‌ نادرست‌ است‌ ؟
١) به‌ مومیایی‌ مردم چه‌ حاجت‌ است‌ مرا / که‌ استخوان مرا سنگ‌ مومیایی‌ کرد (نغمه‌ ی‌ حرف – تشخیص‌)
٢) بهوش باش دلی‌ را به‌ سهو نخراشی‌ / به‌ ناخنی‌ که‌ توانی‌ گره گشایی‌ کرد (کنایه‌ – مراعات نظیر)
٣) به‌ خاک راه تو هر کس‌ که‌ جبهه‌ سایی‌ کرد / تمام عمر چو خورشید خود نمایی‌ کرد (ایهام – مجاز) ☑️
۴) فغان که‌ ساغر زرین‌ بی‌ نیازی‌ را / گرسنه‌ چشمی‌ ما کاسه‌ ی‌ گدایی‌ کرد (کنایه‌ – تضاد)

 

کتاب »حدائق‌ السحر« را چه‌ کسی‌ تالیف‌ کرده است‌ ؟
١) رشید الدین‌ وطواط ☑️
٢) ناصر خسرو
٣) ابونصر فراهی‌
۴) خواجه‌ عبداﷲ انصاری‌

 

عبارت »گزارشگر، مانند مهندسی‌ است‌ که‌ می‌ خواهد بنایی‌ را بسازد، ابتدا وضع‌ زمین‌ و تناسب‌ ساختمان را در ذهن‌ خود مجسم‌ می‌ کند، سپس‌ به‌ طرح ریزی‌ می‌ پردازد.« به‌ ترتیب‌ چند تک‌ واژ و چند واژه است‌ ؟
١) چهل‌ و پنج‌ – بیست‌ و هشت‌ ☑️
٢) چهل‌ و پنج‌ – بیست‌ و نه‌
٣) چهل‌ و شش‌ – بیست‌ و هشت‌
۴) چهل‌ و شش‌ – سی‌

 

دانلود رایگان جزوه ادبیات فارسی استخدامی pdf

 

٢۵- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ …………….. تعداد صفات برابر است‌
١) عشقبازی‌ دگر و نفس‌ پرستی‌ دگر است‌ ☑️
٢) گر من‌ از دوست‌ بنالم‌، نفسم‌ صادق نیست‌
٣) هرکسی‌ را نتوان گفت‌ که‌ صاحب‌ نظر است‌
۴) خبر از دوست‌ ندارد که‌ ز خود با خبر است‌

 

در کدام جمله‌ بر مفعول جمله‌ تأکید شده است‌ ؟
١) کمندی‌ به‌ فتراک زین‌ بر، ببست‌ ☑️
٢) همه‌ دل پر از باد و لب‌ پر ز پند
٣) نهاد او بن‌ نیزه را بر زمین‌
۴) خروش آمد از باره ی‌ هر دو مرد

 

کدام بیت‌ به‌ مفهوم عبارات زیر اشاره ندارد ؟
»ای‌ کریمی‌ که‌ بخشنده ی‌ عطایی‌ و ای‌ حکیمی‌ که‌ پوشنده ی‌ خطایی‌ و ای‌ صمدی‌ که‌ از ادراک خلق‌ جدایی‌ و ای‌ قادری‌ که‌ خدایی‌ را سزایی‌، جان ما را صفای‌ خود ده و ما را آن ده که‌ آن به‌ و مگذار ما را به‌ که‌ و مه‌.) «

١) اکبر و اعظم‌ خدای‌ عالم‌ و آدم / صورت خوب آفرید و سیرت زیبا ☑️
٢) خداوند بخشنده ی‌ دستگیر / کریم‌ خطا بخش‌ و پوزش پذیر
٣) به‌ خدایی‌ سزا مر او را دان / شب‌ شبگیر رو مر او را خوان
۴) ای‌ برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم‌ / و زهر چه‌ گفته‌ اند و شنیدیم‌ و خوانده ایم‌

 

در همه‌ ی‌ ابیات به‌ جز بیت‌ ………… اجزای‌ جمله‌ به‌ »شیوه بلاغی‌« بیان شده است‌.
١) از آن گردی‌ که‌ از دریا برآری‌ / بیار آن گرد را بر گرد من‌ نه‌
٢) به‌ هر باده نمی‌ گردد سرم مست‌ / به‌ پیشم‌ باده ای‌ خو کرد من‌ نه‌
٣) بیار آن معجز هر مرد وزن را / به‌ پیش‌ دشمن‌ نامرد من‌ نه‌
۴) بیا دل بر دل پر درد من‌ نه‌ / بیا رخ برخان زرد من‌ نه‌ ☑️

 

معانی‌ کلمه‌ های‌ »تلبیس‌، فشار، رباط، قاش« به‌ ترتیب‌، کدام است‌ ؟
١) پوشش‌، نادان، ویرانه‌، لگام مزین‌
٢) دست‌ یازیدن، سختگیری‌، کاروان سرا، فرو رفتگی‌
٣) نیرنگ‌، سخن‌ بیهوده، کاروان سرا، کوهه‌ ی‌ زین‌ ☑️
۴) پنهان کردن حقیقت‌، عصاره، مهمان سرا، زین‌ بند

 

نمونه سوالات ادبیات فارسی و آیین نگارش استخدامی

 

واج آرایی‌ یعنی‌
١) تکرار یک‌ کلمه‌ در سخن‌
٢) تکرار یک‌ صامت‌ یا مصوت در سخن‌ ☑️
٣) تکرار هجاها در سخن‌
۴) تکرار تعابیر در کلام

 

شعر نو تغزلی‌ محصول کدام یک‌ از ادوار عصر نیمایی‌ است‌
١) دوره ی‌ اول
٢) دوره ی‌ دوم
٣) دوره ی‌ سوم ☑️
۴) دوره ی‌ چهارم

 

بیت‌ زیر به‌ مفهوم کدام گزینه‌ نزدیک‌ است‌ ؟
»هر آن کسی‌ که‌ در این‌ حلقه‌ نیست‌ زنده به‌ عشق‌ بـــر او نـــمرده، به‌ فتوای‌ من‌ نـماز کنید
١) هر که‌ عاشق‌ شود و آن گاه عشق‌ پنهان دارد و بر عشق‌ بمیرد، شهید باشد.
٢) در عشق‌ قدم نهادن کسی‌ را مسلم‌ شود که‌ با خود نباشد.
٣) حیات از عشق‌ می‌ شناس و ممات بی‌ عشق‌ می‌ یاب. ☑️
۴) عشق‌ آتش‌ است‌، هر جا که‌ باشد جز او، رخت‌ دیگری‌ ننهد.

 

در متن‌ زیر چند غلط‌ املایی‌، یافت‌ می‌ شود؟
»موری‌ ضعیف‌ در زیر درختی‌ وطن‌ ساخته‌ و از بحر چند روزه مقام و مسکنی‌ پرداخته‌. بلبل‌ در پرواز آمده و نقمات دلفریب‌ در ساز آورده : مور به‌ جمع‌ نفقات لیل‌ و نهار مشغول گشته‌ و هزار دستان در چمن‌ باغ به‌ آواز خویش‌ غره شده، باید صبا در میان غمذی‌ می‌ کرد. چون موسم‌ خزان در آمد خار جای‌ گل‌ بگرفت‌ و زاغ در مقام بلبل‌ نزول کرد. از کله‌ ی‌ ابر در می‌ ریخت‌ و از غربیل‌ (غربال) هوا کافور می‌ بیخت‌.«
١) دو
٢) سه‌ ☑️
٣) چهار
۴) پنج‌

 

نمونه سوالات ادبیات استخدامی pdf

 

مضمون عبارت »وحی‌ آمد به‌ موسی‌ که‌ آن مرد بهترین‌ ایشان است‌ نه‌ به‌ آن که‌ طاعت‌ او بیش‌ است‌ بلکه‌ به‌ آن خویشتن‌ را بدترین‌ دانست‌« با مفهوم همه‌ گزینه‌ ها به‌ جز گزینه‌ ی‌ …………… ارتباط دارد.
١) ره این‌ است‌ سعدی‌ که‌ مردان راه / به‌ عزت نکردند در خود نگاه
٢) درین‌ حضرت آنان گرفتند صدر / که‌ خود را فروتر نهادند قدر
٣) ما تازه روی‌ چون صدف از دانه‌ ی‌ خودیم‌ / خرسند از محیط‌ به‌ پیمانه‌ ی‌ خودیم‌ ☑️
۴) گرد باد از خود نمایی‌ روز و شب‌ پا در گل‌ است‌ / جاده را از افتادگی‌ سر در کنار منزل است‌

 

قدیمی‌ ترین‌ ترجیح‌ بند که‌ خاص شعر فارسی‌ می‌ باشد به‌ کدام شاعر منسوب است‌ ؟
١) فرخی‌ سیستانی‌ ☑️
٢) خاقانی‌ شروانی‌
٣) سعدی‌ شیرازی‌
۴) هاتف‌ اصفهانی‌

 

همه‌ ی‌ آرایه‌ ها در بیت‌ زیر وجود دارند مگر آرایه‌ ی‌ …
»دلا تا کی‌ در این‌ زندان فریب‌ این‌ و آن بینی‌ / یکی‌ زین‌ چاه ظلمانی‌ برون شو تا جهان بینی‌«
١) مجاز ☑️
٢) استعاره
٣) تلمیح‌
۴) کنایه‌

 

نمونه سوالات ادبیات آزمون استخدامی

 

در کدام بیت‌ »حسن‌ تعلیل‌«وجود ندارد ؟
١) عجب‌ نیست‌ از خاک اگر گل‌ شکفت‌ / که‌ چندین‌ گل‌ اندام در خاک خفت‌
٢) خورشید فروزنده شبی‌ پرده نشین‌ شد / کآمد به‌ در از پرده مه‌ چارده تو
٣) اشک‌ غماز من‌ ار سرخ برآمد چه‌ عجب‌ / خجل‌ از کرده ی‌ خود پرده دری‌ نیست‌ که‌ نیست‌
۴) هر گه‌ به‌ صد کرشمه‌ پی‌ وار بگذری‌ / بر چشم‌ خود فرشته‌ کشد خاک راه تو ☑️

 

در عبارت »خلاف نظرهای‌ تنک‌ مایه‌ و سطحی‌، حرکت‌ انبیا، حرکت‌ ناموفق‌ و ناپایدار نبوده است‌، بلکه‌ از آغاز تاکنون کوشیده اند بشر را به‌ همان مسیر خدا پسندانه‌ بکشانند.« به‌ ترتیب‌ چند واژه ی‌ »مشتق‌، مرکب‌ و مشتق‌ – مرکب‌« یافت‌ می‌ شود
١) دو – یک‌ – دو ☑️
٢) دو – دو – دو
٣) سه‌ – یک‌ – یک‌
۴) سه‌ – دو – یک‌

 

در همه‌ ابیات به‌ استثنای‌ بیت‌ … مفعول مقدم بر سایر ارکان جمله‌ است‌.
١) گر خون من‌ و جمله‌ ی‌ عالم‌ تو بریزی‌ / اقرار بیاریم‌ که‌ جرم از طرف ماست‌
٢) جان در قدم تو ریخت‌ سعدی‌ / وین‌ منزلت‌ از خدای‌ می‌ خواست‌
٣) روز رویش‌ چو بر انداخت‌ نقاب شب‌ زلف‌ / گفتی‌ از روز قیامت‌ شب‌ یلدا برخاست‌ ☑️
۴) درد دل دوستان، گر توپسندی‌ رواست‌ / هر چه‌ مراد شماست‌، غایت‌ مقصود ماست‌

 

دانلود رایگان کتاب زبان و ادبیات فارسی برای استخدامی

 

عبارت »انسان های‌ خوب از این‌ زندان خاکی‌ و زندگی‌ رنج‌ و بند و شکنجه‌ گاه و درد، با دست‌ های‌ مهربان مرگ نجات می‌ یابند.« با مفهوم کدام بیت‌ متناسب‌ است‌؟
١) مرگ را هم‌ سنگ‌ با هجران مدان ای‌ دل که‌ من‌ / بارها سنجیده ام مردن یکی‌، هجران صد است‌
٢) دشمن‌ بر آب دیده ی‌ من‌ رحمت‌ آورد / رحمت‌ ز دشمنان چه‌ بود ؟ غایت‌ عذاب
٣) رحم‌ در عالم‌ اگر هست‌ اجل‌ دارد و بس‌ / کاین‌ همه‌ طایر روح از قفس‌ آزاد کند ☑️
۴) بر من‌ که‌ گرفتار توام رحم‌ مفرمای‌ / رحم‌ است‌ بر آن کس‌ که‌ گرفتار نباشد

 

مصراعهای‌ »من‌ نمی‌دانم‌ / که‌ چرا می‌گویند اسب‌ حیوان نجیبی‌ است‌» «کبوتر زیباست‌ / و چرا در قفس‌ هیچ‌ کسی‌ کرکس‌ نیست‌ / گل‌ شبدر چه‌ کم‌ از لاله‌ قرمز دارد؟« با کدام بیت‌ قرابت‌ مفهومی‌ دارد؟
١) راحت‌ بندگان حق‌ جستن‌ / عین‌ تقوا و زهد و دینداری‌ است‌
٢) سود دنیا و دین‌ اگر خواهی‌ / مایه‌ هردوشان نکوکاری‌ است‌
٣) اختلافی‌ که‌ هست‌ در نام است‌ / ورنه‌ سی‌ روز بی‌ گمان ماهی‌ است‌ ☑️
۴) گر در خلد را کلیدی‌ هست‌ / بیش‌ بخشیدن و کم‌ آزاری‌ است‌

 

کدام یک‌ از اختیارات زبانی‌ نیست‌؟
١) کوتاه تلفظ‌ کردن یک‌ مصوت بلند
٢) بلند تلفظ‌ کردن یک‌ مصوت کوتاه
٣) حذف همزه
۴) جابجا کردن هجای‌ کوتاه و بلند در وزن مصراع ☑️

جزوه و سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی تستی + تشریحی

زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته‌های پرطرفدار محسوب می‌شود که بسیاری از افراد به تحصیل در این رشته پرطرفدار می‌پردازند. اگر شما نیز به تحصیل در این رشته پرداخته و از فارغ‌التحصیلان این رشته هستید، می‌توانید در آزمون استخدامی شرکت کرده و به عنوان معلم در آموزش‌وپرورش مشغول به کار شوید.

 

البته توجه داشته باشید که رقابت در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش بسیار سخت بوده و لازمه قبولی در آن مطالعه و آشنایی با سوالات دوره‌های پیش است. برای این منظور شما می‌توانید از جزوه و سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی تستی+ تشریحی استفاده کنید تا بتوانید به راحتی به سوالات این آزمون پاسخ دهید.

 

توجه داشته باشید که برای موفقیت در آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی شما باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشید.

 

همچنین می‌توانید در بازه زمانی مناسب با استفاده از سوالات استخدامی دوره‌های قبل از خود آزمون بگیرید تا با سوالات آشنا شوید. در این صورت در جلسه آزمون بسیاری از سوالات برای شما آشنا بوده و می‌توانید به راحتی به آن‌ها پاسخ دهید.

 

این جزوه و سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی مناسب همه افراد است و همه شما با هر سطحی که دارید می‌توانید به راحتی از آن استفاده کنید. همچنین وجود سوالات تشریحی در این نمونه سوالات سبب شده که تسلط شما در آزمون افزایش یابد. بنابراین می‌توانید با استفاده از جزوه و سوالات استخدامی زبان ادبی فارسی احتمال قبولی خود را در آزمون استخدامی افزایش دهید.

 

سوالات متداول:

جزوه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی مناسب چه افرادی است؟

این جزوه استخدامی مناسب همه افراد با هر سطحی است. همچنین این جزوه به دلیل نکات بسیار مهمی که پوشش داده است، برای افرادی که شاغل هستند و فرصت کمی برای مطالعه دارند، بسیار مفید بوده و آن‌ها می‌توانند با مطالعه جزوه و سوالات استخدامی زبان ادبیات فارسی به تسلط در این آزمون دست یافته و به راحتی به سوالات پاسخ دهند.

 

نحوه مطالعه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی به چه صورت است؟

شما برای تسلط در سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی می‌توانید به مطالعه جزوه استخدامی پرداخته و پس از تسلط به جزوه به سراغ سوالات استخدامی بروید. سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی پکیج تکمیل شده از دوره‌های گذشته است که شما با چگونگی طرح سوالات و مباحث مهم آشنا شده و به تقویت دانسته‌های خود می‌پردازید.

 

همچنین درصورتیکه در بخشی از سوالات مشکل داشتید، می‌توانید به جزوه مراجعه کرده و آن بخش را مجدد مطالعه کنید.

 

پکیج جزوه و سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی به چه صورت طراحی شده است؟

پکیج سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی هم به صورت تستی و هم به صورت تشریحی است. بنابراین شما پس از مطالعه جزوه می‌توانید به بررسی سؤالات تشریحی پرداخته و وضعیت مطالعه خود را بررسی کنید.

 

سپس می‌توانید به سراغ سوالات تستی رفته و به تقویت نقاط تسلط و برطرف کردن نقاط ضعف خود بپردازید. همچنین این سوالات استخدامی به شما دید کلی از آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی می‌دهد و شما را تا حد زیادی برای آزمون استخدامی آماده می‌کند.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه و سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی pdf (1403)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *