رایگان سوالات استخدامی کمک های اولیه (منابع ۱۴۰۳) با جواب pdf

(دیدگاه کاربر 4)

۲۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی کمک های اولیه با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی کمک های اولیه با جواب (پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید):

۱-در مراحل اولیه بروز شوک و افت فشارخون کدام دستگاه بدن، کاهش جریان خون و افت فشار خون ارگانهای حیاتی را جبران میکند و چگونه این کار را انجام میدهد؟
الف- دستگاه عصبی پاراسمپاتیک- ایجاد انقباض در دستگاه گوارش
ب- دستگاه عصبی سمپاتیک- ایجاد انقباض در پوست و بافتهای نرم ☑️
ج- دستگاه عصبی سمپاتیک- ایجاد انقباض در دستگاه گوارش
د- دستگاه عصبی پاراسمپاتیک- ایجاد انقباض در پوست و بافتهای نرم

 

۲- کدام عبارت صحیح نیست؟
الف- در مسمومیت ناشی از الکل خوابیدن مسموم مفید است. ☑️
ب- علائم مسمومیت ناشی از مواد غذایی مسموم سردرد، استفراغ، تهوع و درد عضلانی است.
ج- در مسمومیت مواد غذایی گرم نگه داشتن مسموم و خوراندن چای و قهوه مفید است.
د- مصرف سم مستقیما روی مجاری عبور غذا اثر میکند

 

نمونه سوالات امداد و کمک های اولیه با جواب

۳- عیب ورقه های پلیاتیلن بهعنوان پانسمان چیست؟
الف- باعث تبخیر آب و خشک شدن زخم میشود
ب- مانع رسیدن اکسیژن میشود
ج- با توجه به مرطوب نگهداشتن زخم احتمال عفونی شدن زخم بیشتر است ☑️
د- در زخمهای مربوط به عمل جراحی کاربرد ندارد

 

۴- کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
الف- اعصاب لایه جداری جنب، شاخههای اعصاب فرنیک و بین دندهای هستند
ب- اعصاب لایه احشایی جنب، شاخههای اعصاب واگ و سمپاتیک هستند
ج- اعصاب لایه جداری جنب، شاخههای اعصاب واگ و سمپاتیک هستند ☑️
د- اتساع معده بیشتر در کودکان پیش میآید

 

۵- استرین مزمن بیشتر در چه زمانی اتفاق میافتد؟
الف- ضربه کششی شدید
ب- انقباض های منقطع
ج- ضربان قلب بالا
د- انقباض های متوالی و خستگی شدید عضلانی ☑️

 

۶- زمانی که مصدوم آسیبهای کلیتری دیده باشد، به خصوص زمانی که احتمال وقوع صدمه در ستونفقرات باشد حمل بیمار به چه روشی است؟
الف- حمل سه نفره ☑️
ب- حمل تکیهگاهی
ج- حمل دو نفره
د- حمل گهوارهای

 

۷- حرکات تنفسی در اغلب مردان در چه سطحی و در اغلب زنان در چه سطحی آشکارتر است؟
الف- میان پرده- استخوان ترقوه ☑️
ب- میان پرده- دیافراگم
ج- استخوان ترقوه- دیافراگم
د- استخوان ترقوه- میان پرده

 

۸- مسئولیت امدادگر چه زمانی به اتمام میرسد؟
الف- بهبودی قطعی بیمار
ب- ترخیص بیمار از بیمارستان
ج- بیمار را تحتنظر پزشک یا پرستار یا سایر اشخاص متخصص قرار بدهد ☑️
د- حضور آمبولانس

 

۹- کمکهای اولیه فعالیتهایی هستند که بعد از بروز حادثه و صدمه برای بیمار انجام میشود تا درد و اضطراب بیمار و عواملی که منجر به ………….. یا ………….. میشوند کاهش یابند.
الف- مرگ- بروز صدمات بیشتر ☑️
ب- مرگ- بروز صمات بیشتر
ج- بیهوشی- اغما
د- بیهوشی- اغما

 

۱۰- حالت خطرناکی که پس از بهبود جراحتهای مصدوم نیز میتواند منجر به مرگ شود را چه مینامند؟
الف- غش
ب- شوک ضربهای ☑️
ج- کوهگرفتگی
د- گرمازدگی

 

۱۱- در چه مواقعی برای جلوگیری از خونریزی از رگ بند استفاده میشود؟
الف- خونریزیهای شدید که احتمال خطر مرگ وجود دارد ☑️
ب- رگبند کلیه خونریزیهای جزئی و کلی قابل استفاده است
ج- زمانی که پانسمان استریل در دسترس نباشد
د- زمانی که امکان تجویز دارو برای مصدوم نباشد

 

نمونه سوالات کمک های اولیه pdf با جواب

۱۲- زمانی که مصدوم کودک یا سبک وزن باشد از کدام یک از روشهای حمل مصدوم استفاده میشود؟
الف- حمل کولی
ب- حمل تکیهگاهی
ج- حمل گهوارهای ☑️
د- حمل به حالت خوابیده

 

۱۳- کدام گزینه از اهداف کمکهای اولیه محسوب میشود؟
الف- خودیاری
ب- آمادگی مقابله با صدمات
ج- درک موقعیت
د- بالا بردن احتمال بهبودی مصدوم ☑️

 

۱۴- اولین اقدام در درمان کمکهای اولیه در برخورد با خونریزی باز چیست؟
الف- گرفتن نبض فرد مصدوم
ب- بررسی جریان تنفس
ج- متوقف کردن خونریزی ☑️
د- گرم کردن شخص

 

۱۵- از باند چند سر در کدام ناحیه از بدن استفاده میشود؟
الف- حفاظت و نگهداشتن بازو به کار میرود
ب- حفاظت و نگهداشتن شکم یا سینه به کار میرود ☑️
ج- حفاظت و نگهداشتن دو قوزک پا به کار میرود
د- حفاظت و نگهداشتن سر به کار میرود

 

۱۶- بلافاصله بعد از کشیدن غریق از آب چه کاری باید انجام داد؟
الف- انتقال به بیمارستان
ب- احیای قلبی تنفسی
ج- بیرون آوردن آب بلعیده شده ☑️
د- تزریق وریدی

 

۱۷- بیهوشی کوتاه مدت در نتیجه نرسیدن خون کافی در یک لحظه به مغز را ………………. گویند؟
الف- شوک
ب- صرع
ج- غش ☑️
د- کوه گرفتگی

 

۱۸- هدف اصلی کمکهای اولیه در درمان شوک چیست؟
الف- رساندن بیمار به بیمارستان
ب- رساندن خون و اکسیژن کافی به قلب، ششها و مغز ☑️
ج- توقف تنفس
د- توقف خون ریزی

 

۱۹- موثرترین اقدام جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی برای کسانی که در محیط باز همیشه ورزش میکنند چیست؟
الف- گرم کردن عضو
ب- استفاده از چتر
ج- طول مدت دفعات که شخص در برابر آفتاب قرار میگیرد کوتاه باشد ☑️
د- طول مدت دفعات که شخص در برابر آفتاب قرار میگیرد زیاد باشد

 

۲۰- مقدماتی ترین کار امدادگر که بدون وقت و هیچ ابزاری قابل اجرا است چیست؟
الف- گرفتن فشارخون
ب- گرفتن نبض ☑️
ج- گرفتن دمای بدن
د- گرفتن گروه خونی

 

۲۱- هیچ رضایتی بالاتر از آن نیست که یکی از افراد خانواده یا همکار را از رنج کشیدن رهایی بخشیم از کدام بعد کمکهای اولیه اهمیت دارد؟
الف- کمک به دیگران ☑️
ب- خودیاری
ج- آمادگی مقابله با صدمات و حوادث
د- هماهنگی با مسئولین

 

۲۲- کدام یک از موارد زیر از عمومیترین مسمومیتهای غذایی است؟
الف- مسمومیت های میکروبی ☑️
ب- مسمومیت های انگلی
ج- مسمومیت های شیمیایی
د- مسمومیت های سمی

 

۲۳- کدام یک از موارد زیر از علائم صدمه مزمن آلودگی هوا بر نباتات است؟
الف- کاهش محصول
ب- مرگ بافتها
ج- رنگ پریدگی بافتهای برگ ☑️
د- نارسایی در متابولیسم گیاهی

 

۲۴- جریان برق کدام قسمتهای بدن را زودتر تحتتاثیر قرار میدهد؟
الف- مغز و دستگاه گوارش
ب- قلب و دستگاه تنفس ☑️
ج- شش و دستگاه گردش خون
د- قلب و دستگاه عصبی

 

۲۵- کدام یک از موارد زیر از قدیمیترین و غیربهداشتی ترین روش دفع زباله است؟
الف- تلنبار کردن در محیط باز ☑️
ب- سوزاندن زباله در هوای آزاد
ج- ریختن زباله در آب دریا و رودخانه ها
د- تغذیه خوک و سایر حیوانات اهلی

 

۲۶- در کودکانی که دچار ضایعات مغزی پیشرونده هستند تزریق کدام واکسن ممنوع است؟
الف- واکسن دوگانه
ب- واکسن سهگانه ☑️
ج- واکسن هپاتیت
د- واکسن فلج اطفال

 

۲۷- مهمترین اعمال فیزیولوژیک دستگاه گوارش در کدام اندام صورت میگیرد؟
الف- معده
ب- روده باریک ☑️
ج- روده بزرگ
د- مری

 

۲۸- در مواردی که استخوان پشت سر آسیب دیده است بیمار چگونه حمل شود؟
الف- به یک پهلو در وسیله نقلیه بخوابانید☑️
ب- نشسته حمل کنید
ج- شکستگی را ثابت کنید
د- منتظر آمبولانس بمانید

 

۲۹- کدام یک از موارد زیر در مورد کمکهای اولیه بیماری صرع صحیح نمیباشد؟
الف- حفظ مصدوم از آسیبهای ناشی از تشنج
ب- خالی کردن دور مصدوم
ج- رساندن فوری مصدوم به بیمارستان ☑️
د- شل کردن پوششهای تنگ دور گردن

 

۳۰- شیرجه رفتن عمیق در آب باعث وارد آمدن فشار زیاد بر کدام قسمت بدن میشود؟
الف- زانو
ب- چشم
ج- پرده گوش ☑️
د- جمجمه

 

۳۱- اکسیدهای ازت به دو طریق بر سلامت انسان اثر میگذارند) آن دو کدامند؟
الف- طبیعی و مصنوعی
ب- مستقیم و غیرمستقیم ☑️
ج- اکسیدکننده و اسیدی
د- پایدار و موقت

 

۳۲- کدام گزینه زیر در رابطه با ارزش و اهمیت آشنایی با اصول کمکهای اولیه غلط میباشد؟
الف- اخذ مدرک پزشکی ☑️
ب- خودیاری
ج- کمک کردن به دیگران
د- آمادگی برای مقابله با بلایا

 

۳۳- در انتخاب اندازه و جنس ظروف نگهداری زباله کدام گزینه زیر صحیح میباشد؟ 
الف- قابل نفوذ در برابر آب باشد
ب- درب آن کاملاً جفت باشد ☑️
ج- جنس محکمی نداشته باشد
د- دسته های جانبی نداشته باشد

 

۳۴- بیشترین قسمت مواد خارجی در فاضلابهای سطحی را کدامیک از موارد زیر تشکیل میدهند؟
الف- پساب آشپزخانهها و حمام
ب- فاضلاب های کشاورزی
ج- مواد معدنی ☑️
د- ترکیبات شیمیایی

 

۳۵- شرط اساسی برای انجام اقدامات تنفس مصنوعی اطمینان از کدام یک از موارد زیر است؟
الف- سلامت قلبی بیمار
ب- قرار گرفتن سر بیمار در وضعیت مناسب
ج- باز بودن مجرای تنفسی ☑️
د- رسیدن فوری کمک پزشکی

 

۳۶- کدام یک از بیماریهای زیر از طریق آب به شکل غیرمستقیم انتقال مییابد؟
الف- اسهال عفونی آمیبی
ب- وبا
ج- حصبه
د- مالاریا و تب زرد، انواع انسفالیتها ☑️

 

۳۷- بیماری مزمنی که با از بین رفتن تدریجی سلولهای کبدی همراه است چه نام دارد؟
الف- سیروز کبدی ☑️
ب- کولیت
ج- هپاتیت
د- یرقان کبدی

 

۳۸- میل ترکیبی هموگلوبین خون با منو کسید کربن چند مرتبه بیشتر از میل ترکیبی آن با اکسیژن میباشد؟
الف- ده مرتبه
ب- بیست مرتبه
ج- صد مرتبه
د- دویست مرتبه ☑️

 

۳۹- کدامیک از موارد زیر از شایعترین حوادثی که سبب ایجاد زخمهای باز میشوند، نمیباشد؟
الف- کفش های پاشنه بلند ☑️
ب- سقوط از بلندی
ج- بد استفاده کردن از وسایل برنده
د- اسلحه

 

۴۰- آب در کدامیک از بیماریهای زیر نقش مساعدکننده شرایط انتقال را بر عهده دارد؟
الف- انواع اسهال های عفونی آمیبی
ب- انواع آتسفالیتها
ج- بیماری های بیلارزیوز
د- بسیاری از کرم های انگلی ☑️

 

۴۱- در آسیبهای سر، بزرگترین و مهمترین معالجهی اولیه، کدام است؟
الف- پانسمان سریع و موقت
ب- آرام کردن بیمار
ج- رساندن حادثه دیده به بیمارستان ☑️
د- جلوگیری از خون ریزی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

سوالات استخدامی کمک های اولیه: چه چیزهایی را باید بدانیم؟

کمک های اولیه مجموعه اقدامات و مراقبت‌های فوری و آنی است که بلافاصله پس از وقوع حادثه بر روی شخص مصدوم تا رسیدن پزشک، نیروهای امدادی و رساندن به مراکز درمانی توسط یک شخص آموزش دیده صورت می‌گیرد. هدف اصلی از این اقدامات عبارتنداز:

 • ۱- جلوگیری از مرگ (زنده نگه‌داشتن جان مصدوم).
 • ۲- پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت ضایعات، صدمات و عوارض بعدی.
 • ۳- کاهش درد و رنج مصدوم.
 • ۴- جلوگیری از شدت یافتن عارضه یا دو برابر شدن مصدومیت.

 

این اقدامات می‌توانند شامل اقدامات جسمی یا روحی باشند.

 

سوالات استخدامی کمک های اولیه معمولاً به صورت تستی هستند و از مباحث زیر سوال می‌گیرند:

 • ۱- بررسی علایم حیاتی و هوشیاری
 • ۲- شکستگی ها و بانداژ
 • ۳- تثبیت وضعیت مصدوم
 • ۴- احیای قلبی ریوی
 • ۵- اقدامات در شوک
 • ۶- اقدامات در اورژانس های محیطی
 • ۷- اقدامات در انواع تروما
 • ۸- سوختگی ها و اقدامات
 • ۹- مسمومیت ها
 • ۱۰- اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم

 

برای آمادگی برای سوالات استخدامی کمک های اولیه، باید به خوبی مباحث زیر را یاد بگیرید:

 • ۱- علایم حیاتی: شامل ضربان قلب، تنفس، دمای بدن و فشار خون است.
 • ۲- شکستگی ها: انواع شکستگی ها، نحوه تشخیص و درمان آنها
 • ۳- بانداژ: انواع بانداژ، نحوه انجام آنها و کاربرد آنها
 • ۴- تثبیت وضعیت مصدوم: نحوه قرار دادن مصدوم در وضعیت مناسب برای جلوگیری از آسیب بیشتر
 • ۵- احیای قلبی ریوی: نحوه انجام احیای قلبی ریوی برای نجات جان مصدوم
 • ۶- شوک: انواع شوک، علائم و درمان آنها
 • ۷- اورژانس های محیطی: نحوه مواجهه با حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و برق گرفتگی
 • ۸- تروما: انواع تروما، علائم و درمان آنها
 • ۹- سوختگی ها: انواع سوختگی ها، علائم و درمان آنها
 • ۱۰- مسمومیت ها: انواع مسمومیت ها، علائم و درمان آنها

 

برای یادگیری این مباحث، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:

 • ۱- جزوات آموزشی کمک های اولیه
 • ۲- کتاب‌های کمک های اولیه
 • ۳- فیلم‌های آموزشی کمک های اولیه
 • ۴- دوره‌های آموزشی کمک های اولیه

 

همچنین، می‌توانید با شرکت در آزمون‌های آزمایشی کمک های اولیه، آمادگی خود را برای آزمون استخدامی بسنجید.

 

چند نکته کلیدی برای پاسخگویی به سوالات استخدامی کمک های اولیه:

 • ۱- به دقت به سوالات توجه کنید و تمام گزینه‌ها را بررسی کنید.
 • ۲- در صورت تردید در پاسخ به یک سؤال، گزینه‌ای را انتخاب کنید که احتمال درست بودن آن بیشتر است.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

4 دیدگاه برای رایگان سوالات استخدامی کمک های اولیه (منابع ۱۴۰۳) با جواب pdf

 1. مریم

  سوالات برای منی که خیلی کم تونستم مطالب کتاب را بخونم این سوالات از مطالب مهم بود و من تونستم نمره ی قبولی از ازمون بگیرم

 2. بنامین

  درود فراوان خداقوت من از سوالات کمک های اولیه که دانلود کردم برای شرکت در ازمون خیلی به کارم اومد سوالات خیلی کاربردی بود به بقیه دوستان هم توصیه میکنم

 3. شکوه

  وقتتون بخیر سوالات از مطالب های مهم بود و داخل ازمون خیلی بهم کمک کرد متشکرم ازتون

 4. مریم

  این سوالات را وقتی بخونین خدایی نکرده موقع اتفاقی میفته میتونین کمک کنین و حس خوبی داشته باشین من که دانلود کردم چون خیلی به کار میاد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *