سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان ۱۴۰۳ ویراست دوم [رایگان]

(دیدگاه کاربر 1)

۱۴,۹۰۰ تومان

سوالات اندیشه اسلامی 2 جمعی از نویسندگان pdf با پاسخنامه

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

کاملترین مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان ویراست دوم با جواب به صورت فصل به فصل

 

چند مورد از مهمترین سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان:

-انسان با توجه به هستی و ویژگی های خود ابعادی را می یابد که موجب تمایز خواسته ها از نیازها و منشا پالایش و گزینش دقیق آن ها می شود. این همان است که اندیشمندان امروزی ………. نامیده اند.
الف) پدیده شخصی
ب) معنای زندگی ☑️
ج) پاسخگویی به تمام نیازها
د) لذت بردن از تمام لحظات زندگی

 

-علت ارزش و جایگاه ممتاز دین در زندگی چیست؟
الف) به دلیل پیوند با جاودانگی خواهی انسان ☑️
ب) به دلیل داشتن هدفی والا
ج) به دلیل پیوند با ایمان دینی
د) به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با عمل صالح

 

-ایمان ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟ برای انسان ساده طلب، ایمان، ………. است.
الف) شیرین ☑️
ب) مایه حیات
ج) باطنی
د) حقیقی

 

-کدام گزینه نشان دهنده تحقق ایمان دینی است؟
الف) رفتار های متناسب با آموزه های دینی ☑️
ب) رفتار متناسب با میل و خواسته های خود
ج) انجام عمل صالح
د) درک معنای حیات اخروی و دنیوی

 

-کدام گزینه درباره دین درست است؟
الف) مجموعه ای از آموزه ها و معارف که به حیات دنیوی انسان توجه دارد
ب) مجموعه ای از آموزه ها و معارف که به حیات دنیوی و اخروی انسان توجه دارند
ج) مجموعه ای از آموزه ها و معارف که به حیات اخروی انسان توجه دارد ☑️
د) مجموعه ای از آموزه ها و معارف که حقیقتی هدف دار و در جهانی هدف دار است

 

-خواسته کانونی انسان در کدام گزینه درست بیان شده است؟
الف) لذت بردن از حیات دنیوی
ب) یافتن غنای زندگی
ج) حفظ حیات و سلامتی و رفع اسیب ها
د) هرچه برتر شدن و برتر ماندن ☑️

 

-کدام گزینه درباره عمل صالح درست است؟
الف) عمل صالح در امتداد ایمان راسخ در قلب انسان است
ب) دو مفهوم ایمان و عمل صالح در کنار هم بیان شده اند
ج) حقایق دینی همراه با عمل صالح سبب ارتقاء و تقرب انسان به درگاه الهی می شوند
د) همه ی موارد ☑️

 

-کدام گزینه از علت های اهمیت ایمان دینی نیست؟
الف) منشاء شقاوت ابدی انسان است ☑️
ب) با سرنوشت انسان گره خورده است
ج) شرط دستیابی به سعادت جاودانه است
د) سبب سعادت اخروی و دنیوی میشود

 

-کدام گزینه بیانگر مکتب و گرایش مطلوب انسان است؟
الف) خواسته او را برآورده کند
ب) راه و ابزار دستیابی به خواسته های خود را به او نشان دهد
ج) در پی تامین لذت های او باشد
د) الف و ب ☑️

 

-رابطه ای که در دنیا برقرار و دامنه آثار آن به حیات اخروی و جاودانه انسان کشیده می شود، در اسلام، این ارتباط ………. نامیده می شود.
الف) قرب الهی ☑️
ب) سعادت اخروی
ج) حقیقت غایی
د) آموزه های دینی

 

-هدف از اراده تشریعی خداوند چیست؟
الف) ارسال آموزه های دینی
ب) کمال حقیقت و سعادت جاودانه انسان ☑️
ج) برآوردن نیازهای انسان
د) برقراری ارتباط انسان با خدا

 

-هدف نهایی دین کدام است؟
الف) رسیدن انسان به قرب الهی ☑️
ب) اداره جهان توسط خداوند
ج) اراده تشریعی خداوند
د) آگاهی انسان از ابعاد وجودی خود

 

-کدام گزینه از پایه های تنظیم کننده هستی نیست؟
الف) عدالت
ب) تدبیر
ج) اراده ☑️
د) ولایت

 

-کدام گزینه شرط لازم برای بقا به موازات حیات بسر است؟
الف) عامل تایین کننده بودن ☑️
ب) کامل و مطلق بودن
ج) یافتن راه کمال حقیقی و سعادت جاودانه
د) هیچکدام

 

-کدام گزینه دین حق را به درستی بیان کرده است؟
الف) آیینی که با نگاه به چیستی و ابعاد انسان در حیات اخروی و دنیوی آموزه های خود را بیان کرده است ☑️
ب) آیینی که در تلاش است نیاز کانونی انسان یعنی هرچه برتر شدن را برآورده کند
ج) آیینی که مورد نیاز بشر و خواست قطعی اوست
د) هیچکدام

 

-کدام گزینه نظریه فطرت انسان را به درستی بیان می کند؟
الف) بستر جریان آموزه های دین در وجود انسان
ب) هدف نهایی دین رسیدن انسان به قرب الهی
ج) فطرت انسان همیشه در طلب حقیقت و کمال است ☑️
د) دین مورد نیاز بشر و خواست قطعی او است

 

-کدام گزینه فطرت الهی انسان را نشان می دهد؟
الف) قرب الهی
ب) عشق به کمال ☑️
ج) آفرینش ابداعی
د) حقیقت جویی

 

-کدام گزینه جزء جلوه های گرایشی محسوب می شود؟
الف) زوال ناپذیر
ب) عشق به پرستش ☑️
ج) همگانی
د) متعلق به کمال مطلق

 

-در کدام گزینه هدایت تشریعی به درستی بیان شده است؟
الف) انسان به صوت فطری و غریزی راه درست را از غلط تشخیص می دهد
ب) انسان به صورت فطری حقیقت جو و کمال گرا است
ج) هدایت و تقویت از سوی پیامبران و آگاه سازی مردم ☑️
د) پیوسته بودن سرشت انسان ها با خداوند

 

-کدام گزینه ایراد نظریه طبقه حاکم جامعه را نشان می دهد؟
الف) هرفرد جامعه استقلال شخصی دارد
ب) دین خیلی پیش‌تر از پیدایش طبقات اجتماعی وجود داشته است ☑️
ج) در همه ی آیین های جهان کاربردی نیست
د) مادی بودن جهان با من عالی ناسازگاری دارد

 

-آگاهی بخشی در دین به چه وسیله ای انجام می شود؟
الف) توسط قران
ب) توسط انبیاء ☑️
ج) توسط فرشتگان
د) توسط خود خداوند

 

-مزیتی که زندگی پس از مرگ را بر زندگی دنیوی برتر می سازد چیست؟
الف) جاودانگی ☑️
ب) اعمال صالح
ج) بهشت و جهنم
د) نزدیکی به خدا

 

-کدام گزینه جز معنا و هدف دنیوی محسوب نمی شود؟
الف) از بین رفتن ترس
ب) آگاهی بخشی ☑️
ج) رسیدن به کمال وعدالت مطلوب
د) از بین رفتن گرفتاری های دنیوی

 

-کدام گزینه مزیت اموزه های دینی را بیان می کند؟
الف) معنا یافتن زندگی
ب) حرکت به سمت هدف والای زندگی
ج) پاسخ به عطش جاودانگی
د) از بین بردن ناشناختگی زندگی پس از مرگ ☑️

 

-کدام گزینه معنای حقیقی جاودانگی را بیان می کند؟
الف) استمرار حیات ذاتی برای انسان پس از مرگ ☑️
ب) حیاتی که آزادی بیشتری از حیات دنیوی به انسان می دهد ولی محدود به ظرف مکان و زمان است
ج) روح و جسم انسان نابود شده و دوباره متولد می شود
د) هیچکدام

 

-علت مطلوب بودن تقوا در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
الف) سبب از بین بردن ترس در انسان می شود
ب) به عدالت نزدیک تر است ☑️
ج) حیات اجتماعی را بهبود می بخشد
د) پایه های دین را مستحکم می کند

 

-در فرهنگ اسلامی خواسته قطعی خداوند از انسان چیست؟
الف) ایمان اوردن
ب) انجام اموزه های دینی
ج) برقراری عدالت و حکومت الهی ☑️
د) تقوا پیشه کردن

 

-کدام گزینه بیان کننده مکارم اخلاق است؟
الف) پاسخ نیکی با نیکی
ب) اتمام مکارم اخلاقی
ج) پاسخ بدی با نیکی ☑️
د) نیک روی و خوش اخلاقی

 

سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان کامل

در این محصول یک مجموعه از سوالات اندیشه اسلامی ۲ را برای شما آماده کرده‌ایم. این سوالات به صورت پی دی اف ارائه می‌شوند و می‌توانید به راحتی از آنها برای مرور و تمرین درس استفاده کنید. این فایل قابل اجرا در کامپیوتر، موبایل و تبلت می باشد در این مجموعه سوالات همراه با جواب‌های کامل و تفصیلی آمده است تا شما بتوانید به خوبی مفاهیم و مباحث درس را درک کنید.

 

ما به شما توصیه می‌کنیم که ابتدا سوالات را در خود توجه و با دقت مطالعه کرده و سپس به دنبال جواب آنها باتوجه به متن درس بگردید. با تکرار این فرآیند به تدریج نسبت به این مباحث تسلط خواهید پیدا کرد و می‌توانید با اطمینان بهتری در امتحانات و آزمونهای مربوطه عمل کنید.

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان pdf یکی از بهترین پکیج‌های آموزشی برای تمامی دانشجویانی است که درس اندیشه اسلامی ۲ را اخذ کرده‌اند. با استفاده از این پکیج می‌توانید بهترین نمره را در این درس کسب کنید و نیازی به خواندن کتاب‌های طولانی و جزوه‌های پیچیده ندارید. تنها با مطالعه کتابی که همراه با این پکیج در اختیارتان قرار می‌گیرد و پاسخ دادن به سوالات می‌توانید در این درس موفق شوید.

 

در صورتی که وقت کمی دارید و امکان مطالعه کتاب را ندارید می‌توانید با استفاده از مجموعه سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان نمره مطلوب خود را کسب کنید.

 

بنابراین استفاده از نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ با جواب بهترین راهی است که برای آموزش افرادی که دیر به فکر مطالعه و زمان کافی برای مطالعه ندارند می‌توان استفاده کرد.

 

ما امیدواریم که این مجموعه از سوالات برای شما مفید واقع شود و در موفقیت شما در درس اندیشه اسلامی ۲ مؤثر باشد. برای هر گونه سوال یا درخواست دیگر، با ما در تماس باشید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای سوالات اندیشه اسلامی ۲ جمعی از نویسندگان ۱۴۰۳ ویراست دوم [رایگان]

  1. عباسی

    سلام روز خوش سایتتون عالی هستش میشه لطف کنید این سوالات را به صورت رایگان در اختیار من قرار بدید؟

    • عاطفه محمدی

      سلام جناب عباسی ایمیل خود را چک کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *