سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ۱۴۰۳ خلاصه کتاب pdf

(دیدگاه کاربر 5)

۱۴,۹۰۰ تومان

 

نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 67699994 دسته:

توضیحات

فهرست مطالب

بیش از ۵۰۰ مورد از جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی با جواب + خلاصه کتاب

دانلود مهمترین خلاصه کتاب و نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی با جواب و کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

🎗️کاملترین و مهمترین سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی با پاسخنامه صحیح + نکات مهم🎗️

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی:

در آیه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولاً کدام عبارت بیانگر این پیام است که راه شناخت تنها حس نیست و دل نیز ابزار شناخت است
الف) ولا تقف
ب) لک به علم
ج) کان عنه مسئولاً
د) السمع و البصر و الفواد

 

کدامیک ازگزینه های زیر معنی آیه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولاًرا بیان می نماید؟
الف) و چون با پیمانه داد و ستد کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید که این بهتر و سرانجامش نیکو تر است
ب) و در زمین با تکبر راه مرو ، که زمین را نخواهی شکافت و در بلندی به کوهها نخواهی رسید
ج) فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید این ما هستیم که آنان و شما را روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی است بزرگ
د) و آنچه را بدان علم نداری پیروی نکن . همانا گوش و چشم و دل همه مورد بازخواست قرار خواهند گرفت

 

سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

 

بزرگترین آیه قران در مورد کدامیک از موضوعات زیر نازل شده است؟
الف) پرهیز از ظن و گمان
ب) حفظ اموال یتیمان
ج) پرهیز از کم فروشی
د) پرهیز از قتل و خونریزی

 

محور دعوت کدامیک از پیامبران زیر ترک کم فروشی بوده است؟
الف) حضرت شعیب
ب) حضرت یونس
ج) حضرت یوسف
د) حضرت عزیر

 

سوالات تستی تفسیر قرآن کریم محسن قرائتی

 

کدامیک از آیات زیر بیانگر این است که امامت یکی از عهدهای الهی است؟
الف) ان العهد کان مسئولاً
ب) لا ینال عهدی الظالمین
ج) و ان تخالطوهم فاخوانکم
د) هیچکدام

 

کدامیک ازگزینه های زیر معنی آیه ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیراً بصیراًرا بیان می نماید؟
الف) فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید این ما هستیم که آنان و شما را روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی است بزرگ
ب) و اگر به انتظار رحمتی از پروردگارت که به آن امیدواری از آنان اعراض می کنی پس با آنان به نرمی سخن بگو
ج) همانا پروردگارت برای هرکه بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می سازد همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست
د) همانا اسرافکاران برادران شیطانند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود

 

نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده

 

عبارت فنعم عقبی الدار درآیه سلامعلیکم بما صبرتم فنعمعقبی الدار حاوی کدامیک از پیامهایزیر است؟
الف) صبر ، سرچشمه همه کمالات است
ب) سلام کردن به هنگام ورود شیوه فرشتگان است
ج) به فکر اسایش در سرای باقی باشیم
د) هیچکدام

 

کدامیک از گزینه های زیر معنی آیه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار را بدرستی بیان می کند؟
الف) فرشتگان می گویند : بر شما درود باد به خاطر صبر و پایداریتان پس چه نیکوست سرای آخرت
ب) باغهای جاودانی که آنان و هرکس از پدران و همسران و فرزندانشان که صالح بوده اند بدان داخل شوند و فرشتگان )برای تبریک) از هر دری بر آنان وارد شوند
ج) وکسانی که آنچه را خداوند به وصل آن فرمان داده پیوند می دهند و در برابر پروردگارشان خشیت دارند و از سختی حساب می ترسند
د) خردمندان کسانی هستند که به پیمان الهی وفا می کنند و عهد نمی شکنند

 

نمونه سوالات تفسیر قران کریم ایات برگزیده محسن قرائتی

 

در قرآن فقط در مورد چه کسانی اجر بی حساب مطرح شده است؟
الف) انفاق کنندگان
ب) نماز گزاران
ج) صاحبان خرد
د) صابران

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) واژه های جنات و جنت ۱۱۷بار در قرآن آمده است
ب) در قرآن در ۱۱مورد به جنات عدن اشاره شده است
ج) مطابق حدیثی از درالمنثور جنات عدن بهشت مخصوص اولیاست
د) مطابق حدیث پیامبر شرط وارد شدن به جنات عدن پذیرش امامت حضرت علی و ذریه اوست

 

سوالات تستی از کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم نوشته قراءتی

 

کدامیک از گامهای انفاق معادل ایثار است؟
الف) بخشش از آنچه خود به آن نیاز داریم
ب) بخشش از دسترنج خود
ج) بخشش از فضل داده های الهی
د) بخشش از آنچه دوست داریم

 

کدامیک از گزینه های زیر گام چهارم انفاق را نشان میدهد؟
الف) بخشش از آنچه خود به آن نیاز داریم
ب) بخشش از دسترنج خود
ج) بخشش از فضل داده های الهی
د) بخشش از آنچه دوست داریم

 

نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

 

کدامیک از گزینه های زیر گام دوم انفاق را نشان می دهد؟
الف) بخشش از آنچه خود به آن نیاز داریم
ب) بخشش از دسترنج خود
ج) بخشش از فضل داده های الهی
د) بخشش از آنچه دوست داریم

 

کدامیک از پیمانهای زیر جزو پیمانهای اجتماعی محسوب می شود؟
الف) حق طلبی و عدالتخواهی
ب) درک حقایق عالم هستی و معاد
ج) عمل به واجبات و ترک محرمات
د) ازدواج

 

نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم محسن قرائتی

 

کدامیک از گزینه های زیر معنی آیه الذین یوفون بعهداالله و لاینقضون المیثاق را بدرستی بیان می کند؟
الف) آیا کسی که میداند آنچه از سوی پروردگارت بسوی تو نازل شده حق است مانند کسی است که نابیناست؟ همانا صاحبان خرد پند می گیرند
ب) خردمندان کسانی هستند که برای جلب توجه پروردگارشان صبر پیشه کرده و نماز به پا داشتند و از آنچه از روزیشان کردیم پنهانی و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی پاسخ می دهند آنانند که سرای آخرت مخصوص آنهاست
ج) وکسانی که آنچه را خداوند به وصل آن فرمان داده پیوند می دهند و در برابر پروردگارشان خشیت دارند و از سختی حساب می ترسند
د) خردمندان کسانی هستند که به پیمان الهی وفا می کنند و عهد نمی شکنند

 

مطابق متون اسلامی کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) زیرک کسی است که کمالات خود را زنده و بدیهای خود را محو کند
ب) نیکی واقعی ، ایمان و عقیده راسخ و انجام عمل صالح است
ج) در قرآن از صاحبان عقل و خرد با عنوان
متقینیاد می شود
د) پیوند واقعی ، پیوند با والدین نیست بلکه پیوند با خداست

 

نمونه سوالات کتاب تفسیر قرآن کریم محسن قرائتی

 

عبارت لم یسرفوا درآیه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً حاوی کدامیک
از پیامهای زیر است؟
الف) اسراف حتی در انفاق جایز نیست
ب) مالکیت محدودیت ندارد ولی خرج کردن محدودیت دارد
ج) اسلام پیروان خود را به اعتدال دعوت می کند
د) بندگان خاص خدا از بخل به دورند

 

کدام گزینه معنی آیه والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراماً . انها ساءت مستقراً و مقاماً را بدرستی نشان می دهد؟
الف) بندگان خدای بخشنده کسانی هستند که بر روی زمین بدون تکبر راه روند و هرگاه جاهلان آنان را مورد خطاب قرار دهند با ملایمت و مسالمت پاسخ دهند
ب) آنان می گویند :پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان که عذاب آن دامنگیر است بدرستی که دوزخ منزلگاه بدی است
ج) آنان معبود دیگری را خدا نمی خوانند و نفسی را که خداوند حرام کرده نمی کشند ، جز در موارد حق و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند عقوبت گناهش را خواهد دید
د) آنان در حال سجده و قیام برای پروردگارشان شب زنده داری می کنند

نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم

آنچه برای پاس کردن ساده این واحد درسی لازم دارید، زمانی است که باید برای مطالعه صرف کنید، شرکت در کلاس‌های درس و نوشتن جزوه است، خواندن جزوه برای امتحان و شرکت در آزمون که تمامی این مراحل نیز به زمان و انرژی دارد. پیشنهاد می‌کنیم به جای آنکه زمان خود را برای حفظ کردن جزوات تلف کنید، نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم را دانلود کنید. این نمونه سوالات به راحتی کار شما را راه می‌اندازد. معمولا دایره سوالات از نمونه‌ سوالاتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد خارج نخواهد بود و به راحتی می‌توانید روی نمره کامل یک درس عمومی با این نمونه سوالات حساب کنید.

 

 

دانلود نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم

یکی از مشکلاتی که اغلب دانشجویان با آن مواجه می‌شوند هزینه‌های بالایی است که باید بابت خرید کتاب‌های متعدد صرف کنند و پس از پاس شدن واحد نیز عملا کتاب‌ها بدون استفاده باقی می‌مانند. پیشنهاد ما این است که به جای صرف هزینه بابت خرید کتاب و جزوه به صورت مجازی نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم را دانلود کنید. جزوه هم در صفحه کامپیوتر و هم در تلفن همراه شما قابل دسترس خواهد بود. در صورتی که بخشی از آن را نیز برای خواندن لازم داشته باشید می‌توانید پرینت بگیرید. به این ترتیب هزینه‌های شما مدیریت می‌شود و به راحتی می‌توانید آزمون را با نمونه سوالات کامل پشت سر بگذارید.

 

 

نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم به صورت تستی و طبقه بندی شده در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. این سوالات با پاسخنامه تستی و ویرایش شده به صورت آنلاین قابل دانلود است. سوالات از این مرجع طرح شده است و به صورت استاندارد تدوین و طبقه بندی شده است. شیوه مطالعه این سوالات به نحوی است که نیازی به مطالعه جزوه  کتاب نیست و تنها کافیست که سوالات را بر اساس دانش خود پاسخ دهید و سپس پاسخنامه را چک کنید. در ایرادات خود را یادداشت و پیش از آزمون مرور کنید.

 

 

شیوه مطالعه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم

شیوه مطالعه سوالات تستی اخلاق به نحوی که کمترین زمان تلف شود و کمترین انرژی را صرف کنید نیاز به برنامه ریزی دارد. نکته اصلی این است که حین پاسخ دادن به سوالات به پاسخنامه نگاه نکنید. هر ۳۰ سوال را بر اساس منطق خود پاسخ دهید. سعی کنید سوال را بی پاسخ نگذارید و گزینه‌ای که به نظرتان درست است انتخاب کنید. پس از پایان آخرین سوال پاسخنامه را پیش روی خود قرار دهید و یک به یک پاسخی که دادید را با پاسخنامه معتبر چک کنید.

 

در صورتی که سوالی را اشتباه پاسخ دادید دلیل را جستجو کنید، نکته را روی کاغذی یادداشت کنید و به سراغ ۳۰ سوال بعدی بروید. به سرعت تسلط شما به ۱۰۰ درصد می‌رسد و بدون نیاز به مطالعه منبع اصلی آزمون را به راحتی و با بالاترین نمره پاسخ خواهید داد.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

5 دیدگاه برای سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ۱۴۰۳ خلاصه کتاب pdf

 1. SM_SM

  سلام، من می‌خوام دانلود کنم اما به سبد خریدم اضافه نمیشه مشکل از چیه؟

  • عاطفه محمدی

   سلام
   از یک مرورگر دیگه امتحان کنید

 2. معصومی

  سلام حتما خلاصه کتاب هست یا فقط سوالات هست؟

  • admin admin

   هر دو

 3. طاها

  چگونه ثبت نام کنیم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز…برای دریافت و خرید نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم نیازی به ثبت نام نیست..
   فقط کافیه بر روی دکمه (خرید فوری محصول) کلیک کنید و بعد از پر کردن مشخصات پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده میشه و میتونید، سوالات رو دانلود کنید..
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیز.

 4. حلالی

  من فقط یه دور کامل با دقت این نمونه سوالات رو خوندم .خدارو شکر قبول شدم.

 5. طیبه

  خیلی سردرگم بودم و نمیدونستم کدوم قسمت ها رو بخونم. نمونه سوالاتتون نشون داد کدوم سوالا مهم تره و احتمال داره تو امتحان بیاد. ممنون ازتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *