سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با جواب تستی و تشریحی

(دیدگاه کاربر 2)

6,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: amalkard34 دسته:

توضیحات

(Last Updated On: سپتامبر 24, 2022)

جدیدترین و مهمترین سوالات تستی و تشریحی ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با پاسخنامه به صورت فصل به فصل

نمونه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با جواب تستی و تشریحی (کاملترین مجموعه)

چند مورد از سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت:

 

۱-این سخن از کدامیک از دانشمندان زیر می باشد؟ ص ۱۲۶

«هیچ چیز سودمندتر از یک نظریه خوب نیست.»

الف) پورزات        ب) هایک      ج) کرت لوین      د) گوشال

 

۲-کدامیک از دانشمندان زیر با تأیید این نکته که «هیچ چیزی خطرناک تر از یک نظریه بد نیست»، نظریه های مدیریتی بد را تباه کننده اقدامات مدیریتی خوب می دانست. ص ۱۲۶

الف) پورزات        ب) هایک      ج) کرت لوین      د) گوشال

 

۳-«اِسکات» کدامیک از جملات زیر را مطرح کرده است. ص ۱۲۷

الف) ما دنیای خود را نه فقط بر خرابه های گذشته، بلکه با خرابه های گذشته می سازیم.

ب) آنچه امروز طراحی می شود، واقعیت های فردای جامعه را می سازد.

ج) هیچ چیزی خطرناک تر از یک نظریه بد نیست.

د) هیچ چیزی سودمندتر از یک نظریه خوب نیست.

 

۴-  هانیه می گوید «…………. را دست کم نگیرید، همان مفاهیم فلسفی که در آرامش مطالعاتی یک فیلسوف پروانده می شود، می توانند تمدنی  را نابود کنند» ص ۱۲۸

الف) قدرت تمرکز    ب) قدرت سخن گفتن ج) قدرت برنامه ریزی  د) قدرت اندیشه

 

۵-این برنامه ها، واقعیت های کارکردی امروز سازمانهای بخش عمومی را شکل داده اند. ص ۱۲۸

الف) برنامه های تنظیم شده در دوران آینده

ب) برنامه های تنظیم شده در دوران گذشته

ج)برنامه های تنظیم شده در حال حاضر

د)برنامه های تنظیم شده آتی

 

۶- هر سخن یا طرح یا برنامه آثاری دارد «اثر اتلاف منابع عمومی» جزء کدامیک از آثار سخن یا طرح یا برنامه می باشد. ص۱۲۸

الف) شدید      ب) متوسط     ج) ضعیف      د) خنثی

 

۷-جامعه مدرن، طالب درک عمیق تر و کاراتر و زیان زدوده تر ………………. است.

الف) مشکلات اجتماعی        ب) اقتصادی       ج) مالی      د) مشکلات مذهبی

 

۸-یکی از ابزار های اصلی برای متحول ساختن جامعه تلقی می شود. ص ۱۲۹

الف) سیستم  ارزشیابی عملکرد بخش عمومی      ب) سیستم ارزشیابی عملکرد بخش خصوصی

ج) سیستم ارزشیابی عملکرد مدیران            د) سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

 

۹-«معیارهای نامناسب، کارکنان را به بهبود بخش هایی از عملکردشان رهنمون می سازد که مطلوب مدیریت و جامعه نیست» این پدیده را چه می نامند؟ ص ۱۳۰

الف) پارادوکس عملکرد ب) پارادوکس ارزیابی ج) پارادوکس بهره وری د) پارادوکس برنامه ریزی

 

۱۰-برای ساختن جامعه ای مطلوب تر، باید برنامه یا طرح ارزشیابی، کیفیتی ………….. و جامع و فراگیر داشته باشد.ص ۱۳۰

الف) اداری       ب) سیستمی        ج) جامع  د) کاربردی

 

۱۱-این طرز تفکر، ارزشیابی را از «وسیله ای برای نیل به هدف، به هدفی برای توجیه حضور در اداره یا سازمان یا اجتماع» تبدیل می کند. ص ۱۳۱

الف) این تصور بر ارزشیابی مستولی می شود که «من ارزشیابی می کنم، پس دیده نمی شوم.»

ب) این تصور بر ارزشیابی مستولی می شود که «من ارزشیابی می کنم، پس بر همه مستولی هستم.»

ج) این تصور بر ارزشیابی مستولی می شود که «من ارزشیابی می کنم، پس حضور ندارم.»

د) این تصور بر ارزشیابی مستولی می شود که «من ارزشیابی می کنم، پس هستم.»

 

۱۲- ماهیتی ارزشمند است که برای ارزشیابی عملکرد، شأنی کارکردی ایجاد می کند. ص ۱۳۱

الف) ماهیت شناختی ارزشیابی  ب) ماهیت ابزاری ارزشیابی

ج) ماهیت مادی ارزشیابی      د) ماهیت عملیاتی ارزشیابی

 

۱۳- این رویکرد ، در زمان مارگارت تاچر در اوایل سال های ۱۹۸۰-۱۹۸۹ در انگلستان شروع شد و به سرعت در بسیاری از کشورهای جهان رواج یافت. ص ۱۳۱

الف) رویکرد مدیریت جریانی           ب) رویکرد مدیریت دولتی

ج) رویکرد مدیریت دولتی نوین     د) رویکرد مدیریت استراتژیک

 

۱۴-  این نوع مدیریت بر روی مفروضات دو گانه ای استوار بود. ص ۱۳۲

اول: تقاضا باید از عره جدا شود  و عرضه نباید انحصاری گردد.

دوم: رقابت پذیری است، دال بر اینکه باید در عرضه، رقابت وجود داشته باشد.

الف) مدیریت دولتی نوین      ب) مدیریت دولتی

ج) مدیریت دولتی جهانی       د) مدیریت دولتی سنتی

 

۱۵- همچنان که هنجارها و استانداردهای شکل دهنده رفتار کارکنان دولت و بوروکراسی ها تغییر می کنند، به همان نسبت ، چه چیزی تغییر می یابد؟

الف) قوانین حکومت       ب) رفتار حکومت   ج) احکام حکومت د) زبان حکومت

 

۱۶- رویکرد مدیریت دولتی نوین در مناطق متفاوت جهان، با تفاوتهای وسیعی در ماهیت کدام گزینه مطرح نشده است. ص ۱۳۳

الف) اندازه دخالت دولت  ب) نحوه دخالت دولت   ج) مقدار دخالت دولت   د) نحوه نظارت دولت

 

۱۷-در بخش خصوصی، این گزینه ، به مشابه هدف مد نظر قرار می گیرد. ص ۱۳۳

الف) اثر بخشی      ب) منابع عمومی   ج) سود آوری  د) قابلیت اعتماد

 

۱۸- همه اصول پیشنهادی «هود» برای مدیریت دولتی نوین،  …………… است . ص ۱۳۴

الف) ساختار محور        ب) عملکرد محور   ج) ارزیاب محور       د) مدیریت محور

 

۱۹- از نظر «هالاچی» ، «سنجش عملکرد » شیوه  ای نوید بخشی برای بهبود عملکرد شمرده می شود. کدام گزینه جزء ساختار استدلال هالاچی نیست. ص ۱۳۵-۱۳۴

الف) اگر شما  نتوانید عملکرد را بسنجید، پس شما نمی توانید آنرا کنترل کنید.

ب) اگر شما  نتوانید عملکرد را درک کنید، پس شما نمی توانید آنرا کنترل کنید.

ج) اگر شما  نتوانید عملکرد را کنترل کنید،  پس شما نمی توانید آنرا بهبود دهید.

د) اگر شما  موفقیت را تصدیق نکنید، پس شما نمی توانید قادر به حفظ آن شوید.

 

۲۰- مطابق با نظر تورس و همکارانش، این گزینه از هر وظیفه دیگری در سازمان، برای بهبود یادگیری سازمانی پر ظرفیت تر است. ص ۱۳۶

الف) عملکرد    ب) برنامه ریزی       ج) مدیریت    د) ارزشیابی

 

۲۱- هدف اصلی ارزشیابی چیست؟

الف) تعیین سطح حقوق و دستمزد  کارکنان مورد ارزشیابی

ب) برطرف کردن استرس کاری از کارکنان مورد ارزشیابی

ج) درگیر کردن و برانگیختن کارکنان مورد ارزشیابی

د) تحت فشار قرار دادن کارکنان مورد ارزشیابی

 

۲۲-  به طور کلی ، می توان گفت که فلسفه اصلی ارزشیابی عملکرد در بخش عمومی آن است که ……….. نیز باید مانند سازمانهایی ………….. ، به نتایج مثبت دست یابند. ص ۱۳۷

الف) حکومت ها – دولتی        ب) دولتها – حکومتی 

ج) حکومتها – بخش خصوصی        د) بخش خصوصی – خصوصی

 

۲۳- ابزاری عمده است برای افزایش کارایی، اثر بخشی و کیفیت ارائه خدمات و همچنین افزایش پاسخ گویی و یادگیری حکومت و بهبود ارزشی متناظر پول، مورد استفاده قرار می گیرد. ص ۱۳۷

الف) ارزشیابی بخش مالی      ب) ارزشیابی و سنجش عملکرد 

 ج) ارزشیابی مدیران سازمان      د) ارزشیابی کارکنان سازمان

 

۲۴- آنچه (در این گزینه) مورد تاکید قرار می گیرد، هم مقوله «دو سویه مندی سنخ بندی نهادی و نمونه بودن اعمال » و «هم موقعیت بازیگران در آن »است. ص ۱۳۸

الف) نهاد          ب) سازمان        ج) عملکرد اجتماعی        د) حکمرانی

 

۲۵- فعالیت در مسیر خاص، جوهره و اساس عملکرد نهادسازی و توسعه نهادهای اجتماعی است. ص ۱۳۹

الف) فعالیت اجتماعی     ب)هدایت اجتماعی  ج) عملکرد اجتماعی    د) نهاد اجتماعی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با جواب تستی و تشریحی

  1. هاجری

    دست تهیه کننده این سوالا درد نکنه. بخدا همه بچه هارو ده قدم جلوتر میندازین .سوالاتون جامع و کامل بود…حق نگهدارتون باد.

  2. شفیعی

    من شبی یک ساعت وقت گذاشتم برای خوندن کتاب و نیم ساعت هم نمونه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت رو تست زدم ..و آزمون رو قبول شدم ..جا داره که دست اندرکاران این سایت تشکر کنم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *