سوالات راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی (خلاصه کتاب)

۱۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

بخشی از سوالات راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم بخشی از سوالات راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم
شناسه محصول: rahmotaej5-6 دسته:

توضیحات

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی با جواب

 

خلاصه کتاب راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی

(ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سوالات)

 

سوالات استخدامی دوره های گذشته راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی

چند مورد از سوالات راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی:

۱-  در میان برنامه های درسی کدام یک حوزه یادگیری اصلی و کلیدی است؟

الف. مطالعات اجتماعی

ب. علوم تجربی

ج. ادبیات فارسی

د. ریاضی

جواب گزینه الف

 

۲- کدام یک از محورهای عمده مطالعات اجتماعی نیست؟

الف. جامعه

ب. مکان

ج. زمان

د. فرهنگی

جواب گزینه د

 

۳- مطالعات اجتماعی در کدام یک از حوزه یادگیری جای می گیرد؟

الف. فرار رشته ای

ب. بین رشته ای

ج. میان رشته ای

د. چند رشته ای

جواب گزینه ب

 

۴- کدام جزء هدف غایی درس مطالعات اجتماعی نیست؟

الف. شکوفا استعداد

ب. تربیت انسان شایسته

ج. پرورش شهروندان مطلوب

د. پرورش و تربیت اجتماعی

جواب گزینه الف

 

۵- ضرورت آموزشی برنامه درسی مطالعات اجتماعی چیست؟

الف. ترویج و درونی سازی اخلاق و ارزش اسلامی

ب. گسترش حیطه عاطفی و روانی

ج. تقویت روحیه خود ارزشیابی

د. گزینه الف و ب

جواب گزینه الف

 

۶- کدام یک از مولفه های مهم برنامه مطالعات اجتماعی در اهداف محتوا و روش نمی باشد؟

الف. تقویت هویت ملی

ب. شناخت میراث فرهنگی

ج. اخلاق محوری در نظام اجتماعی

د. مهارت زندگی

جواب گزینه ب

 

۷- آموزش آداب و مهارت زندگی با کدام یک از برنامه های درسی پیوند نزدیک تری دارد؟

الف. علوم تجربی

ب. هدیه آسمانی

ج. مطالعات اجتماعی

د. قرآن

جواب گزینه ج

 

۸- در آموزش موضوعات تاریخی به چه چیزی تأکید و پرداخته شود؟

الف. بر سلسه ها

ب. حکومت ها

ج. تاریخ سیاسی

د. اوضاع و احوال اجتماعی

جواب گزینه د

 

۹- در آموزش موضوعات جغرافیایی به چه چیزی نباید توجه کرد؟

الف. توان محیطی

ب. پیشرفت و سازندگی

ج. انتقال باور ارزش

د. شناخت قابلیت های جغرافیایی کشور

جواب گزینه ج

 

۱۰- در حوزه تاریخ کدام مفهوم درست نمی باشد؟

الف. مکان

ب. تداوم

ج. زمان

د. تغییر

جواب گزینه الف

 

۱۱- با توجه به افزایش جمعیت جهان بشر امروز با چه بحرانی روبه رو است؟

الف. بحران مالی

ب. بحران فرهنگی

ج. بحران زمانی

د. بحران منابع

جواب گزینه د

 

۱۲- در برنامه درسی مطالعات اجتماعی یاد دهی و یادگیری از طریق چند فرآیند سازمان دهی می شود؟

الف. کاوشگری

ب. حل مسئله

ج. تسلط یاب

د. آزمایشگاهی

جواب گزینه الف

 

۱۳- کدام حوزه در برنامه درسی مطالعات اجتماعی در فرآیند کاوشگری محیطی و اجتماع صورت نمی گیرد؟

الف. مشارکت

ب. خلاقیت

ج. کارآفرینی

د. واکنش شخصی و اظهار نظر

جواب گزینه ج

 

۱۴- در کدام یک از حوزه های زیر در فرآیند کاوشگری مربوط به همراهی و کار گروهی می باشد؟

الف. خلاقیت

ب. مشارکت

ج. برقراری ارتباط

د. کاوش و بررسی

جواب گزینه ب

 

۱۵- داشتن تمایل و خلاقه به همکاری و مشارکت مربوط به کدام یک از ارزش های زیر می باشد؟

الف. عدالت جویی

ب. اخلاق

ج. تعاون

د. میهن دوستی

جواب گزینه ج

 

۱۶- شناخت حقوق و تکالیف فردی اجتماعی مربوط به کدام یک ار ارزش های زیر می باشد؟

الف. عدالت جوی

ب. مسئولیت پذیری

ج. تعاون

د. میهن دوستی

جواب گزینه ب

 

۱۷- کدام ی از گزینه های زیر جز صلاحیت های عام حرفه ای معلم نیست؟

الف. تسلط به دانش و اطلاعات تخثثی موضوع تدریس

ب. توانای و مهارت در امر تدریس

ج. صلاحیت های عاطفی یعنی علاقه به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان

د. شناخت کامل با روش های تدریس

جواب گزینه د

 

۱۸- مهم ترین رکن روابط معلم و دانش آموز در کلاس درس چیست؟

الف. به وجود آوردن فضای اعتماد و احترام متقابل

ب. به کارگیری شیوه های مشارکتی

ج. عملی مسئولان معلم در همه شرایط و سازمان دهی مطلوب فعالیت ها

د. گزینه الف و ب

جواب گزینه د

 

۱۹- از ویژگی ها و مسئولیت های مهم معلم مطالعات اجتماعی در کلاس چیست؟

الف. فراهم آوردن فضای مناسب برای ارائه نظرها و ایده های دانش آموزان

ب. به وجود آوردن فضای اعتماد و احترام متقابل

ج. احترام به کرامات انسانی و ارزش شخصیت هر یک از دانش آموزان

د. به کارگیری شیوه های مشارکتی در فرآیند و مراحل مختلف آموزش

جواب گزینه الف

 

۲۰- کدام یک از بسته های آموزشی جز منابع اصلی نمی باشد؟

الف. کتاب ارزشیابی

ب. کتاب درسی دانش آموز

ج. منابع ابزاری معلم

د. کتاب های راهنمایی معلم

جواب گزینه ج

 

منبع: وب سایت ۲۰ بگیر – فروشگاه کتاب و نمونه سوالات https://20begir.com

چند مورد از سوالات راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی:

۱- کتاب مطالعات اجتماعی ششم مشمل بر چند فصل است؟

الف. ۲۴ فصل

ب. ۱۲ فصل

ج. ۶ فصل

د. ۱۴ فصل

جواب گزینه ب

 

۲- مفهوم کلیدی مسئولیت ها و تکالیف جزء کدام یک از حوزه های موضوعی پنجگانه است؟

الف. فرهنگ و هویت

ب. نظام اجتماعی

ج. مکان و فضا

د. زمان تداوم و تغییر

جواب گزینه ب

 

۳- کدام گزینه زیر از محورهای عمده درس اجتماعی نمی باشد؟

الف. جامعه

ب. هدف

ج. مکان

د. زمان

جواب گزینه ب

 

۴- کدام راهبرد از حوزه تاریخ بهره بگیرد؟

الف. زمان تدام و تغییر

ب. مکان و فضا

ج. نظام اجتماعی

د. فرهنگی و هویت

جواب گزینه الف

 

۵- مفهومی عام که برا توصیف جنبه های نهادی و آموخته در جوامع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد تعریف کدام اصطلاح زیر می باشد

الف. جامعه

ب. هویت

ج. فرهنگ

د. نظام اجتماعی

جواب گزینه ج

 

۶- کدام گزینه از ویژگی های جامعه می باشد؟

الف. در سرزمین مشخصی زندگی می کنند

ب. فرهنگ مشترک دارند

ج. تابع اقتدار سیاسی واحدی هستند

د. همه موارد

جواب گزینه د

 

۷- چه چیزی از طریق انتقال ارادی آداب و سنن به نسل های بعد می رسد و یا در فرهنگ زمان حال تجلی می یابد

الف. نظام اجتماعی

ب. میراث فرهنگی

ج. جامعه

د. هویت

جواب گزینه ب

 

۸- کدام گزینه از ویژگی های نظام اجتماعی نمی باشد؟

الف. مجموعه ای از نقش اجتماعی متقابل به هم پیوسته که در جهت هدفی مشخص به هم پیوند یافته اند

ب. مجموعه ای متشکل از کنش ها واکنش های تعدادی از افراد است

ج. روابط آنها یا بک دیگر به طور متقابل به سوی کانون مشترک دف مشترک یا کانون ها به هم پیوسته جهت می یابد

د. هر آن چیزی که هر نسل به ارث می گذارد و به نسبت بعد انتقال می دهد

جواب گزینه د

 

۹- با توجه به چه چیزی بشر امروز با بحران منابع رو به رو است؟

الف. افزایش جمعیت جهان

ب. پیشرفت تکنولوژی

ج. افزایش فقر در جوامع

د. کاهش نیروی انسانی کارآمد

جواب گزینه الف

 

۱۰- کدام گزینه مربوط به حوزه منابع و فعالیت های اقتصادی نمی باشد؟

الف. بهره وری سبز

ب. سیستم های مبادله

ج. مشارکت آگاهانه و فعال

د. مدیریت اقتصادی در زندگی فردی و خانوادگی

جواب گزینه ج

 

۱۱- بررسی علل تهاجم نظامی حکومت صدام به ایران با تکیه بر مفهوم کلیدی علت و معلول ها در حوزه …………………….جای دارد.

الف. فرهنگ و هویت

ب. زمان تداوم و تغییر

ج. مکان و فضا

د. نظام اجتماعی

جواب گزینه ب

 

۱۲- مهارت های چون تفکر طرح سئوالات روش واضح درباره موضوعات محیطی و اجتماعی شناسایی موضوع و مربوط به کدام حوزه می باشد؟

الف. مشارکت

ب. مهارت زندگی

ج. خلاقیت

د. کاوش و بررسی

جواب گزینهد

 

۱۳- در مثال درسی اگر قرار باشد از یکی از کشورهای همسایه ایران دیدن کنید کدام را انتخاب می کنید دلایل شما برای سفر به آن کشور چیست؟ مربوط به کدام حوزه می باشد؟

الف. مشارکت

ب. واکنش شخصی و اظهار نظر

ج. برقراری ارتباط

د. کاوش و بررسی

جواب گزینه ب

 

۱۴-این که معلم مطالعات اجتماعی نمونه عینی ارزش ها صلاحیت و مهارت های اجتماعی برای دانش آموزان باشد مربوط به کدام یک از صلاحیت ها می باشد؟

الف. الگو بودن

ب. برقرار ارتباط موثر با دانش آموزان در فرایند آموزش

ج. به روز بودن و مطالعه مستمر

د. ایجاد رابطه موثر بین دانش آموزان

جواب گزینه الف

 

۱۵- کدام گزینه از ویژگی های تمرین های کار برگه ها می باشد؟

الف. دانش و شناخت و مهارت های دانش آموزان را توسعه می دهد

ب. به داشن آموزان انگیزه می بخشد

ج. در ارزشیابی آموخته های دانش آموزان ابرازی مناسب به شمار می آید.

د. همه موارد

جواب گزینه د

 

۱۶- کدام گزینه از مهم ترین فایده آموزش در محیط های واقعی زندگی می باشد؟

الف. یادگیری پایدار

ب. عدم تحمیل فضاهای خستگی آور و ملالت با کلاس رسمی

ج. ایجاد انگیزش برای یادگیری و مشاهده دقیق

د. همه موارد

جواب گزینه د

 

۱۷- این که معلم باید نقاط قوت را در نظر بگیرد و اجازه دهد دانش آموز آموخته های خودرا با روشی که به آن علاقه مندتر و مسلط تر است بیان نماید مربوط به کدام مورد زیر است؟

الف. توجه به تفاوت های فردی

ب. مشارکت جلب خانواده ها

ج. انطباق درس با شرایط بومی و محلی

د. توجه به تربیت اجتماعی

جواب گزینه الف

 

۱۸- اگر براری درک زمان گذشته رویدادهای مختلف را بر حسب نظم زمانی مرتب به آن چه می گویند؟

الف. ترسیم نمودار

ب. نقشه خوانی

ج. نظم کرونولوژیکی

د. کاوسگری

جواب گزینه ج

 

۱۹- فرآیند جمع آوری اطلاعات از آموخته های دانش آموزان و قضاوت در مورد حدود آموخته  را چه می گویند؟

الف. اندازه گیری

ب. ارزشیابی

ج. سنجش

د. نمونه گیری

جواب گزینه ب

 

۲۰- در رابطه با ارزشیابی دانش آموزان و اوبیا باید از کدام بخش ارزشیابی اطلاع کافی داشته باشند؟

الف. محورها

ب. چگنگی ارزشیابی

ج. ابزار ارزشیابی

د. همه موارد

جواب گزینه د

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی (خلاصه کتاب)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *