سوالات منشور گام دوم انقلاب

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات منشور گام دوم انقلاب با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

مجموعه کامل سوالات استخدامی منشور گام دوم انقلاب با جواب

چند مورد از سوالات منشور گام دوم انقلاب:

۱-کدام یک از علما معتقد بود مارکسیست ها وقتی برای خودشان سمپاد درست می کردند با کمترین آموزش به گونه ای آنها را سامان می دهند که رفتار اجتماعی شان شکلی پیدا می کرد؟
الف) امام خمینی
ب)مرحوم علامه سید میرالدین حسینی ☑️
ج)آیت الله بهشتی
د)آیت الله طباطبایی

 

۲-مهم ترین هدف سکولاریسم در انقلاب مشروطه چه بود؟
الف) عامل نفاق در مردم
ب)ایجاد شورش و وحشت در مردم
ج)ایجاد تفرقه بین عالمان دینی
د)سوق دادن ایران به سوی مشروطیت غربی ☑️

 

۳-در کشور ایران بعد از کدام جریان نظام استبدادی مدرن به یک نظام استکباری پیچیده‌تر تبدیل شد؟
الف) اعتماد ملی
ب)همبستگی ایرانی
ج)مشروطه☑️
د)مردم سالاری

 

۴-اندیشه های اعتقادی و بنیادی رهبر انقلاب اسلامی بین کدام یک از حوزه های حیات انسان قرار دارد؟
الف) اجتماعی و سیاسی
ب)اعتقادی و سیاسی
ج)نظر ی و حوزه ی عینی ☑️
د)عرفانی و اجتماعی

 

۵-وظیفه ی ما در ارتباط با خطای استراتژیک چیست؟
الف) ارتباط با منطقه و مقیاس جهانی ☑️
ب)ارتباط با جهان
ج)ارتباط با خطای استراتژیک
د(تعقل ورزی

 

۶-در مصاحبه ای که خبر نگار امریکایی با امام داشتند خبرنگار آنها به امام گفت که در اداره یک جامعه و انقلاب اسلامی علوم و رشته های متعددی از علوم میخواهند و شما فاقد آن هستید اشاره به کدام نوع انقلاب بود؟
الف)انقلاب اسلامی
ب)انقلاب صنعتی
ج)انقلاب مدرن ☑️
د)انقلاب فرانسه

 

۷-مساله مستحدثه تابع کدام یک از سطوح زیر است؟
الف) تابع سطح تحلیل
ب)تابع طرح عملیاتی
ج)تابع طرح نظری
د)تابع سطح تحلیل و عملیاتی ☑️

 

۸-رویکرد انزوا درمبحث چگونگی مواجهه با رنسانس تمدن غربی کدام گزینه صحیح است؟
الف) باید تلاش کنیم که بههیچوجه زندگیمان با این تمدن آمیخته نشود. ☑️
ب)باید تلاش کنیم تا زندگیمان با این تمدن همراه شود تا به پیشرفت برسیم.
ج)باید در بعضی موارد از آنها کمک خواسته و تا حدودی با تمدن غربی آشنا شویم.
د)همه موارد

 

۹-نظام اعتقادی در جامعه ی متدین ما بر پایه ی چه اندیشه هایی قرار دارد؟
الف) اندیشه های مذهبی
ب)اندیشه های کلامی و فلسفی و آگاهی وعرفانی ☑️
ج)اندیشه های سیاسی
د)اندیشه های فرهنگی

 

۱۰-امام خمینی در نامه به کدام یک از سیاست مداران فرمودند دلیل فروپاشی شوروی و مارکسیسم مبارزه بی دلیل با خداست و تامین سعادت مردم نیاز به مبارزه با خدا نیست بلکه بلعکس در پرتو به ادیان الهی است.
الف) داگ کلارک
ب)سینگ سولانکی
ج)گورباچف ☑️
د)استالین

 

۱۱-گام دوم انقلاب اسلامی نقشه راهی است که …………… انقلاب اسلامی و مأموریت هایی که روی دوش این نسل است به خوبی تبیین شده است.
الف) گذشته، وضعیت کنونی و آینده ☑️
ب)گذشته
ج)آینده
د)وضعیت کنونی

 

۱۲-کدام ریکرد رویکرد پذیرش تام و زیستی است که تمام مناسبات حیات فردی و جمعی خودمان را در دل این تمدن می توانیم جا دهیم ؟
الف) رویکرد انزوا
ب)رویکرد انفعال ☑️
ج)رویکرد منفعل غربی
د)رویکرد اسلامی

 

۱۳-کدام منشور زیر ادامه راه انقلاب اسلامی است؟
الف) بیانیه ی دوم رهبر انقلاب اسلامی ☑️
ب)بیانیه ی سوم رهبر انقلاب اسلامی
ج)بیانیه ی رهبر انقلاب اسلامی
د)بیانیه ی پنجم رهبر انقلاب اسلامی

 

۱۴-یک انسدادی در مسیر تاریخی بشر و سعادت بشر ایجاد کرده است؟
الف) تمدن مدرن ☑️
ب) رنسانس
ج) انقلاب صنعتی
د) انقلاب جماهیر شوروی

 

۱۵-این تمدن آمده و سلطه خودش را تثبیت کرده و اقتضائات آن دنیای اسلام بروز کرده یک رویکرد جدیدی هم در بعضی از مسلمانان شکل گرفته است و یک درگیری کور است یعنی اینکه ما منزوی نمی شویم منفعل نمی شویم ، اشاره به کدام رویکرد دارد؟
الف) رویکرد انزوا
ب) رویکرد تدریجی ☑️
ج) رویکرد زیست شناختی
د) هیچکدام

 

۱۶-ما باید تلاش کنیم که زندگی ما با این زندگی مدرن آمیخته نشود و سفر خود را از آنها جدا کنید و تا هرجا که نفوذ آنها آمده ما برویم و در یک جغرافیایی آن نفوذ نکرده باشد یا کمرنگ شده باشد قرار بگیرد و بعضی ها هستند که اینگونه زندگی می کنند به خصوص وقتی هجوم این تمدن را دیدند که بیشتر به این نقطه رسیده اند اشاره به کدام رویکرد دارد؟
الف) رویکرد انزوا ☑️
ب) رویکرد تدریجی
ج) رویکرد زیستی
د) گزینه الف و ب

 

۱۷-مساله مستحدثه دوران ما عصر رنسانس است که توانسته تمدن فراگیر خودش را در مقیاس جهانی سامان دهد و به دنبال نفوذ خودش در عمق و وسعت جامعه جهانی لایه های عظیم اجتماعی را هم دستخوش تغییر دهد که در مقیاس جامعه جهانی به آن …………گویند
الف) توسعه اقتصادی
ب) توسعه اجتماعی
ج) توسعه پایدار ☑️
د) گزینه الف و ب

 

۱۸-این مارسیست ها وقتی برای خودشان سمپاد درست می کردند با کمترین آموزش به گونه ای آنها را سامان می دهند که رفتار اجتماعی شان شکلی پیدا می کرد ، موضع گیری طبقاتی براساس اندیشه ی خودشان می کردند؟
الف) میرالدین حسینی ☑️
ب) شهید آوینی
ج) آیت الله خامنه ای
د)همه موارد

 

۱۹-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف)تمدن اسلامی باید تمامیت تمدن غرب را در درون خود هضم کند تا بتوان عنصر حق را از باطل آن جدا کرد.
ب) جدا نا پذیر بودن رابطه صنعت و فرهنگ با رابطه علم و فرهنگ
ج)ژاپن اسلامی تمدن اسلامی نیست و ژاپن اسلامی مقدمه استحاله اسلام در تمدن مدرن است.
د)تمدن سازی با خوب و بد کردند و ژاپن اسلامی درست کردند حاصل میشود ☑️

 

۲۰-در رویکرد انفعال درمبحث چگونگی مواجهه با رنسانس تمدن غربی کدام گزینه صحیح است؟
الف)در این رویکرد نباید فرهنگ و تمدن غرب را بپذیریم.
ب) در این رویکرد باید فرهنگ و تمدن غرب را تماماً بپذیریم.
ج)در این رویکرد باید یک دگرونی متناسب با اقتضائات تمدنی مدرن ایجاد کنیم.
د)گزینه ب و ج صحیح است ☑️

 

۲۱-نقش معنویت در جامعه چیست؟
الف)جهت دهنده به فعالیتهای شخصی و اجتماعی ☑️
ب)رشد فعالیت های شخصی و اجتماعی
ج)برجسته کردن فعالیتهای شخصی و اجتماعی
د)ادامه دهنده فعالیت های شخصی و اجتماعی

 

۲۲-هدف از ارزیابی دست آوردهای انقلاب اسلامی چیست؟
الف)آسیب شناسی و پیدا کردن نقاط ضعف ☑️
ب)مقایسه انقلاب ما با انقلاب های دیگر
ج)بررسی وشناخت رهبران انقلاب های مختلف در دنیا
د)نوع حکومت حاکم بر انقلاب

 

۲۳-چرا امام فرمودند که مبارزه با غربگرایی بسیار سخت است؟
الف)غربگراها رویکرد غرب پذیری محض دارند ☑️
ب)زیرا طعم در تمام جهان نفوذ کردهاند
ج)ما را منتهی به انفعال نمیکنند
د)هیچکدام

 

۲۴-در راس تمام آسیب های انقلاب چه چیزی وجود دارد؟
الف) فقدان نرم افزاری مناسب با نظام اسلامی ☑️
ب)فقدان نرمافزاری متناسب با نظام اقتصادی
ج)نرم افزاری متناسب با نظام فرهنگی
د)فقدان نرم افزاری متناسب با نظام سیاسی

 

۲۵-چالش امروز ایران و غرب در کدام گزینه بهتر طرح شده است؟
الف) حضور ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی
ب)حضور و تإثیر ایران در کشورهای محور مقاومت
ج)برچیده شدن نفوذ آمریکا در منطقه
د)همه موارد ☑️

 

۲۶-کدام گزینه جزو ویژگی های بیانیه گام دوم انقلاب نمی باشد؟
الف) کارنامه انقلاب اسلامی
ب)منشور و درسنامه انقلاب اسلامی
ج)بیان مظلومیت های جمهوری اسلامی ☑️
د)چراغ چله دوم انقلاب

 

۲۷-در بیانیه گام دوم جمع کردن دین و دنیا به معنای:
الف) توجه به پدیده های نو در عین پایبندی به ارزشه ☑️
ب)زدن رنگ و لعاب دینی به دنیای مدر
ج)مدرن کردن دینداری مردم
د)اصلاح دینداری به نفع تجدد

 

۲۸-مهمترین ویژگی و کارکرد انقلاب اسلامی در بدو ظهور
الف) شکستن چارچوب ها
ب)تعیین معادلات جدید در عرصه بین المل
ج)مطرح کردن دین و دنیا در کنار هم ☑️
د)به رخ کشیدن کهنگی ریشه ها

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات منشور گام دوم انقلاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *