PDF سوالات تربیت چه چیز نیست (۱۴۰۳) + خلاصه کتاب

۲۱,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

دانلود مجموعه ای از مهمترین نمونه سوالات کتاب تربیت چه چیز نیست عبدالعظیم کریمی با پاسخنامه تستی و تشریحی به صورت کامل + خلاصه کتاب

 

(ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از محصول)

 

چند مورد از نمونه سوالات کتاب تربیت چه چیز نیست:

۱-چه چیزی کودکان را با بازی در جهان کودکی آشتی میدهد؟
الف. آرامش در خانواده
ب. توجه پدر و مادر به کودک
ج. آموزه های اسلامی تربیتی
د. تربیت طبیعی، درونی و فطری
پاسخ گزینه د
توضیح: بازگشت به تربیت طبیعی درونی و فطری تربیتی است که کودکان را بر مدار صلح مهربانی و پذیرش تفاوتها فرا میخواند و آنها را با زندگی در جهان کودکی آشتی میدهد.

 

۲-زبانی که به ما به ارث میرسد با آن ” اقتباس کننده اندیشه دیگران میشویم” این توضیح مربوط به کدام یک از ویژگی زبان است؟
الف. دانش اکتسابی
ب. دام
ج. وسیله
د. خلاقیت
پاسخ گزینه ب
توضیح: زبانی که به ما به ارث میرسد دام است زیرا اقتباس کننده اندیشه دیگران میشویم در واقع به جای آنکه خلق کننده اندیشه ها باشیم تقلید کننده کلمات هستیم.

 

دانلود رایگان کتاب تربیت چه چیز نیست عبدالعظیم کریمی

 

۳-چرا دانشگاه ها بیش از سایر موسسات جامعه مغزهای آشفته تولید میکنند؟
الف. کمبود خلاقیت و نوآوری
ب. تحصیلات بدون پایه قوی
ج. بازآفرینی کم
د. اکتساب و تقلید
پاسخ گزینه د
توضیح: به دلیل اکتساب و تقلید است که گاهی به دانشمندانی یا تحصیل کرده ای برمیخوریم که فهم و درک کمی دارد همچنین به هم دلیل است که دانشگاهها بیش از سایر موسسات جامعه مغزهای آشفته تولید میکنند.

 

۴-تسلط همه جانبه بر یک پدیده پیچیده مستلزم چه چیزی است؟
الف. نادیده گرفتن مفاهیم مشابه و مجاور
ب. نادیده گرفتن اصول و مبانی اصلی
ج. جدا شدن از آن موضوع خاص و نگاه بیرونی در کنار نگاه درونی
د. نادیده گرفتن مفاهیم و نگاه بیرونی
پاسخ گزینه ج
توضیح: به عبارت دیگر تسلط همه جانبه بر یک پدیده پیچیده مستلزم جدا شدن از آن و نگاه بیرونی در کنار نگاه درونی به آن است.

 

۵-تربیت را چگونه میتوان تعریف کرد؟” اگر در تعریف تربیت اتفاق نظر وجود داشته باشد سه سوال اساسی دیگر مطرح میشود کدام یک از گزینههای زیر جزء اون سه سوال اساسی؟
الف. هدف از تربیت چیست
ب. نقطه عطف تربیت درونی و تربیت بیرونی چیست
ج. روشهای تربیتی که از طریق آنها بتوان به اهداف تربیت رسید کدام است
د. رابطه بین تربیت کننده و تربیت شونده باید چگونه باشد
پاسخ گزینه ب

 

خلاصه کتاب تربیت چه چیز نیست

 

۶-محصول مداری و کالاپنداشتن تربیت به چه معناست؟
الف. اینکه درون متربی را همچون مخزنی بدانیم که باید با مصالح و مواد تولید شدنی نسل بزرگسال پر شود
ب. اینکه تربیت را یک امر بیرونی تزیینی و اندودی تلقی کنیم
ج. اینکه تصور میرود باید از فرد تربیت شده در جهت تحقق نیازهای اقتصادی و سیاستهای اعلام شده جامعه بهره برداری شود
د. اینکه تصور میشود برای پرورش هر فرد باید اهدافی از قبل پیشبینی شده تعیین کرد تا متربی به سوی آن سوق داده شود
پاسخ گزینه ج
توضیح: محصول مداری و کالاپنداشتن تربیت به این معنی است که تصور میرود باید از فرد تربیت شده در جهت تحقق نیازهای اقتصادی و سیاستهای اعلام شده جامعه بهره برداری شود.

 

۷-پنجمین خطای ادراکی از مفهوم تربیت به چه نکتهای اشاره دارد و معنی آن چیست؟
الف. اهداف تربیت – مربی باید خود را با اصالتهای فطری و مقاصد طبیعی و تکوینی مطابقت دهد
ب. روش تربیت – مربی باید خود را با اصالتهای فطری و مقاصد طبیعی و تکوینی مطابقت دهد
ج. روش تربیت – عده ای تصور میکنند جریان تربیت باید از طریق ادامه آموزشها و اطلاعات بیرونی شکل گیرد
د. روش تربیت – متربی دربه فعلیت رسیدن استعدادهایش تلاش کند و با اهداف مربی خود همسو باشد
پاسخ گزینه ج
توضیح: پنجمین خطای ادراکی از مفهوم تربیت در روش تربیت است یعنی عدهای تصور میکنند جریان تربیت باید از طریق ادامه آموزشها؛ یاددهی و اطلاعات بیرونی شکل گیرد.

 

۸-اولین گام برای کشف معنای تربیت روشهای بنیادی تربیت چیست؟
الف. معنا بخشیدن به سعادت واقعی
ب. دور شدن از معنای آموخته های گذشته
ج. دور شدن از معنای کاذب و روشهای وارونه ای است که در تربیت به کار میبندیم
د. دور شدن از معنای کاذب و روشهای وارونه ای که مربی به کار میبرد
پاسخ گزینه ج
توضیح: اگر بخواهیم به کشف معنای تربیت و روشهای بنیادی تربیت نزدیک شویم اولین گام دور شدن از معنای کاذب های وارونه ای که در تربیت به کار میبندیم.

 

سوالات تستی تربیت چه چیز نیست

 

۹-مولانا چرا علم انسان به خودش را تشبیه کرده به دیدن کعبه از بام کعبه؟
الف. چون از خود دور است به آن نزدیک است و چون به او نزدیک میشود حجاب خود را برمیدارد
ب. چون در خود غرق است از آن دور است و چون به خود نزدیک است حجاب خود است
ج. چون از خود دور است برای دیدن خود باید به خود نزدیک شود
د. چون حجاب از خود برمیدارد به عظمت خود پی میبرد
پاسخ گزینه ب
توضیح: علم انسان به خودش همچون دیدن کعبه است از بام کعبه و چون در خود غرق است از آن دور است و چون به خود نزدیک است حجاب خود است و باید برای دیدن خود قدری از خود دورتر رود.

 

۱۰-چرا امروزه دستیابی به دانش و خلق دانش بیشتر امری اجتناب ناپذیر است؟
الف. چون امروز برای درک یک واقعیت آن را به اجزای کوچکتر تقسیم میکنند
ب. چون امروز تعیین ملاکهای تربیت اصولی از عهده بعضی علوم بر نمیآید
ج. چون امروز درک مسئله مشارکت ؛ علوم مختلفی را طلب میکند
د. چون امروز برای درک یک ملاک باید آن را به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد
پاسخ گزینه ج
توضیح: اما چون امروز درک مسئله مشارکت علوم مختلفی را طلب میکند توان دید واقعیت به صورت کل و تشخیص ارتباط درونی اجزای آن برای دستیابی به دانش و خلق دانش بیشتر امر اجتناب ناپذیر است.

 

۱۱-کدام تعریف در باب تربیت در حیطه قلمرو علم درست است؟
الف. در بعد علمی روشهای تربیتی قابل انتقال و اکتساب نبوده و هر کس به تناسب خود آن را ابداع میکند
ب. در بعد علمی تنها در بخشی از رفتار و در پارهای از امور با حیطه روانشناختی میتوان بهره جست
ج. در بعد علمی یک دیدگاه نظام مند بر اساس شناخت شناسی در حوزه علیت حلقوی میتواند در تبیین سبب شناسی و تغییر رفتار ما را یاری دهد
د. در بعد علمی یک دیدگاه نظام مند بر اساس ابتکار و اکتساب در حوزه علیت حلقوی میتواند در تبیین سبب شناسی و تغییر رفتار ما را یاری دهد
پاسخ گزینه ج
توضیح: در بعد علمی یک دیدگاه نظام مند بر اساس شناخت شناسی جدید در حوزه علیت حلقوی میتواند در تبیین سبب شناسی و تغییر رفتار ما را یاری دهد.

 

تست خط به خط تربیت چه چیز نیست

 

۱۲-تربیت به چه چیزی میاندیشد و چه چیزی برایش مهم نیست؟
الف. آرامش خاطر فرد به ارزشهای معنوی و نیازهای فردی وقعی نمیگذارد
ب. به سودمندی فرد میاندیشد به ارزشهای جامعه وقعی نمیگذارد
ج. به سودمندی جامعه میاندیشد و به ارزشهای شخصی رفاه جامعه وقعی نمیگذارد
د. به سودمندی جامعه میاندیشد و به ارزشهای معنوی و نیازهای فردی وقعی نمیگذارد
پاسخ گزینه د
توضیح: تربیت خادم اجتماع همساز با مصلحتهای اجتماعی در بند سعادت فرد نیست بلکه به سودمندی جامعه می اندیشد و به ارزشهای معنوی و نیازهای فردی وقعی نمیگذارد.

 

۱۳-در پروراندن هدف از تربیت چیست؟
الف. در پروراندن هدف از تربیت محدود کردن و مسخ کردن شخصیت فرد است
ب. در پروراندن هدف از تربیت فعالیت آزاد پرورش گیرنده است
ج. در پروراندن هدف از تربیت آزاد ساختن است
د. در پروراندن هدف از تربیت آزاد ساختن میل درونی فرد نسبت به اجتماع است
پاسخ گزینه ج
توضیح: در پروراندن هدف از تربیت آزاد ساختن است که متناسب با شاکله و اقتضای وجود خویش متحول میشود.

 

۱۴-چه چیزی نقش خاموش کننده نیروی کنجکاوی کودک را دارد؟
الف.عدم استمرار در مراحل یادگیری – نبود روشهای جدید
ب. سرعت کند در مراحل یادگیری – آموزشهای فراوان
ج. سرعت زیاد مراحل رشد و آموزش -عدم تحریک کنندگی انگیزه طبیعی
د. سرعت کند در مراحل یادگیری عدم تحریک کنندگی انگیزه طبیعی
پاسخ گزینه ج
توضیح: معلم باید به جای سرعت بخشیدن به مراحل رشد و آموزش نقش تحریک کننده این انگیزه طبیعی را داشته باشد حال آنکه بیشتر آموزشها و روشهای تربیتی نقش خاموش کننده نیروی کنجکاوی را دارد.

 

دانلود پی دی اف تربیت چه چیز نیست عبدالعظیم کریمی

 

۱۵-چگونه میتوانیم قدرت تربیت را بیفزاییم؟
الف. اگر بتوانیم در خلال تربیت در امور مربی دخالت نکنیم قدرت تربیت را میافزاییم
ب. اگر بتوانیم در خلال تربیت از حاشیه سازی آن کم کنیم به مربی کمک کنیم قدرت تربیت را میافزاییم
ج. اگر بتوانیم قدرت ضعف در تربیت را بیابیم به قدرت تربیت میافزاییم
د. اگر بتوانیم در خلال تربیت راهکارهایی سازنده تر و شکیلتر ارائه دهیم به قدرت تربیت می افزاییم
پاسخ گزینه ج
توضیح: اگر بتوانیم اصول تربیت نکردن را فرا بگیریم به تربیت شدن کودکان استحکامی پایدارتر بخشیده ایم اگر بتوانیم قدرت ضعف در تربیت را بیابیم به قدرت تربیت زیادتر افزودهایم.

 

۱۷-طبق این کتاب هدف اصلی آموزش واقعی چیست؟
الف. تشویق فردیت و خلاقیت
ب. ترویج همنوایی و اطاعت اجتماعی
ج. پرورش ارزش های اخلاقی و اخلاقی
د. حمایت از رشد مهارت های تفکر انتقادی
پاسخ صحیح: ب
توضیح: ترویج همنوایی و اطاعت اجتماعی. توضیح: آموزش واقعی به عنوان وسیلهای برای پرورش فردیت، خلاقیت ارزشهای اخلاقی و اخلاقی و مهارتهای تفکر انتقادی به جای تحمیل انطباق و اطاعت اجتماعی به تصویر کشیده میشود.

 

۱۸-کتاب در مورد ماهیت آموزش از نظر اجتماعی شدن چه می گوید؟
الف. در درجه اول ادغام افراد در جامعه است
ب. باید در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت کند و استقلال را تقویت کند
ج. تمرکز اصلی آن بر حفظ هنجارهای اجتماعی است
د. اصلا به جنبه های اجتماعی مربوط نمی شود
پاسخ صحیح: ب
توضیح: باید در برابر فشارهای جامعه مقاومت کند و استقلال را تقویت کند. توضیح: این کتاب پیشنهاد می کند که در حالی که آموزش شامل عناصر اجتماعی شدن است، در درجه اول باید استقلال و تفکر انتقادی را تشویق کند، نه اینکه فقط افراد را در هنجارهای موجود اجتماعی ادغام کند.

 

دانلود تست های کتاب تربیت چه چیز نیست عبدالعظیم کریمی

 

۱۹-متن در مورد نتایج آموزش چه چیزی را بیان می کند؟
الف. باید به شدت از طریق آزمون ها و امتحانات اندازه گیری شوند
ب. آنها باید انتظارات و هنجارهای اجتماعی را منعکس کنند
ج. باید شامل توسعه ارزشهای فردی و اخلاقی باشد
د. تا زمانی که فرآیند دنبال شود اهمیتی ندارند
پاسخ صحیح: ج
توضیح: باید شامل رشد ارزش های فردی و اخلاقی باشد. توضیح: این کتاب بیانگر آن است که نتایج آموزش باید فراتر از موفقیت تحصیلی باشد و شامل توسعه یکپارچگی شخصی و ارزشهای اخلاقی باشد.

 

۲۰-آموزش برای جامعه پذیری» در»کتابچگونه نقد شده است؟
الف. به عنوان تنها هدف آموزش دیده می شود
ب. به عنوان یک جنبه منفی نگریسته می شود که مانع رشد شخصی می شود
ج. برای بقای هنجارهای اجتماعی ضروری تلقی می شود
د. به عنوان مکمل رشد فردی و اخلاقی تلقی می شود
پاسخ صحیح: ب
توضیح: به عنوان یک جنبه منفی نگریسته می شود که مانع رشد شخصی می شود. توضیح: این کتاب تمرکز بر آموزش برای جامعه پذیری را نقد میکند، اگر به معنای تطبیق افراد با هنجارهای اجتماعی موجود به قیمت رشد شخصی و تفکر انتقادی باشد.

 

۲۱-با توجه به کتاب نقش اشتباهات در فرآیند یادگیری چیست؟
الف. شاخص های شکستی هستند که باید از آنها اجتناب کرد
ب. آنها برای یادگیری حیاتی هستند و فرصت های رشد را نشان می دهند
ج. باید نادیده گرفته شوند زیرا به یادگیری کمک نمی کنند
د. آنها فقط در موضوعات خاصی مفید هستند و در موارد دیگر مفید نیستند
پاسخ صحیح: ب
توضیح: آنها برای یادگیری حیاتی هستند و فرصت های رشد را نشان می دهند. توضیح: اینکتاب اهمیت تلقی اشتباهات را به عنوان ضروری برای فرآیند یادگیری برجسته می کند و به دانش آموزان درس ها و بینش های ارزشمندی برای بهبود ارائه می دهد.

 

نمونه سوال تربیت چه چیز نیست عبدالعظیم کریمی

 

۲۲-موضع کتاب در قبال انتقال نقش ها و رفتارهای از پیش تعریف شده به دانش آموزان چیست؟
الف. برای حفظ نظم اجتماعی بسیار مهم است
ب. مانع هویت فردی و تفکر مستقل می شود
ج. هدف اولیه آموزش است
د. برای اطمینان از موفقیت آتی دانش آموزان انجام شود
پاسخ صحیح: ب
توضیح: مانع هویت فردی و تفکر مستقل می شود. توضیح: متن از اعمال تحمیل نقشها و رفتارهای از پیش تعریف شده به دانش آموزان انتقاد میکند و استدلال میکند که توانایی آنها در توسعه هویت و تفکر مستقل را محدود میکند.

 

۲۳-یک اصل اساسی در مورد شروع آموزش همانطور که در متن ذکر شده چیست؟
الف. با نظم و ساختار سخت شروع می شود
ب. زمانی شروع می شود که آموزش مستقیم اعمال شود
ج. آموزش واقعا از جایی شروع می شود که مداخله و دستکاری متوقف شود
د. با به خاطر سپردن اطلاعات شروع می شود
پاسخ صحیح: ۳
توضیح: آموزش واقعا از جایی شروع می شود که مداخله و دستکاری متوقف شود. توضیح: متن بر این ایده تاکید می کند که آموزش واقعی زمانی شروع می شود که ما از دستکاری آشکار عقب نشینی کنیم و به رشد طبیعی و کنجکاوی اجازه دهیم فرآیند یادگیری را هدایت کند، و اهمیت پرورش محیطی مساعد برای کشف خود و انگیزه درونی را برجسته می کند.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PDF سوالات تربیت چه چیز نیست (۱۴۰۳) + خلاصه کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *