جزوه کتاب و سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی ۱۴۰۳ علمی کاربردی

(دیدگاه کاربر 5)

۱۸,۹۰۰ تومان

 

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

بیش از ۵۰۰ مورد از جدیدترین و مهمترین سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی با جواب

دانلود مجموعه سوالات تستی تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی با جواب علمی کاربردی + جزوه کتاب با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی با جواب + جزوه

 

((با این مجموعه نمره کامل را بگیرید))

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی:

 

گزارشی است که درآمدهای کسب شده به کسر هزینه های واقع شده یک موسسه طی یک دوره مالی در آن منعکس می شود
الف) ترازنامه
ب) کار برگ مالی
ج) صورت حساب سرمایه
د) صورت حساب سود و زیان

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) به هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیتهای موسسه درآمد گویند
ب) به هرگونه کاهش در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیتهای موسسه هزینه گویند
ج) به موجب اصل تحقق درآمد رویدادهای مالی هر واحد تجاری باید به شکل مناسب باید گزارش شود
د) هزینه عبارت است از دارایی های مصرف شده به منظور تحصیل درآمد

 

دانلود نمونه سوال تحلیل هزینه و منفعت

 

برداشت و هزینه به ترتیب چه تاثیری بر سرمایه دارند؟
الف) کاهنده – افزاینده
ب) کاهنده – کاهنده
ج) افزاینده – افزاینده
د) افزاینده – کاهنده

 

کدامیک از گزارشات زیر خلاصه ای از تغییرات سرمایه را در دوره گزارش یک ماهه یا یکساله نشان می دهد؟
الف) ترازنامه
ب) کاربرگ مالی
ج) صورت حساب سود و زیان
د) هیچکدام

 

نمونه سوالات کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی

 

خلاصه جریان های ورودی وجوه نقد و مصارف وجوه نقد در طی دوره مالی گزارشگری توسط کدامیک از گزارشات زیر نشان داده می شود؟
الف) ترازنامه
ب) کاربرگ مالی
ج) صورت حساب سود و زیان
د) هیچکدام

 

کدام گزینه جزو سرفصل های اصلی مندرج در جریان وجوه نقد محسوب نمی شود؟
الف) فعالیتهای بودجه ای
ب) فعالیتهای سرمایه گذاری
ج) فعالیتهای تامین مالی
د) فعالیتهای عملیاتی

 

سوالات تستی درس تحلیل هزینه و منفعت

 

در کدام یک از گزینه های زیر به فعالیتهای عملیاتی اشاره شده است؟
الف) دریافتها و پرداختهای تسهیلات دریافتی و پرداختی می باشد
ب) خرید یا فروش داراییهای ثابت و نامشهود می باشد
ج) فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد واحد تجاری است
د) پرداختهای نقدی بابت خرید کالا و خدمات

 

جریانهای نقدی ناشی از فعالتهای عملیاتی عبارتند از موارد زیر به غیر از …..
الف) پرداختهای نقدی بابت مالیات
ب) دریافتهای نقدی بابت بهره های بانکی
ج) دریافتهای نقدی ناشی از فروش کالا و ارائه خدمات
د) پرداختهای نقدی بابت خرید کالا و خدمات

 

کدام گزینه بیانگر محاسبه استهلاک به روش خطی می باشد؟
الف) در این روش مجموع استهلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
ب) در این روش مبلغ استهلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاهش می یابد
ج) عبارت است از سرشکن کردن بهای تمام شده داراییهای ثابت به نسبت مساوی در سالهای مفید آن
د) هیچکدام

 

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی

 

کدام گزینه بیانگر محاسبه استهلاک به روش نزولی می باشد؟
الف) در این روش مجموع استهلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
ب) در این روش مبلغ استهلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاهش می یابد
ج) عبارت است از سرشکن کردن بهای تمام شده داراییهای ثابت به نسبت مساوی در سالهای مفید آن
د) هیچکدام

 

نرخ استهلاک در روش نزولی با نرخ مضاعف برابر است با …..
الف) نرخ استهلاک در روش خطی
ب) دو برابر نرخ استهلاک در روش خطی
ج) نصف نرخ استهلاک در روش خطی
د) ۳برابر نرخ استهلاک در روش خطی

 

کدام مورد در تعریف گزارش مالی درست می باشد؟
الف) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای مالی توسط ھر سیستم حسابداری
ب) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای اقتصادی توسط حسابداری
ج) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای مالی توسط شرکت حسابداری
د) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای خرید و تولید توسط حسابداری

 

نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی

 

کدام گزینه شامل بدھی ھای جاری می باشد؟
الف) آن دسته از بدھی ھای که تا یک ماه از تاریخ ترازنامه تسویه شود
ب) آن دسته از بدھی ھای که تا شش ماه از تاریخ ترازنامه تسویه شود.
ج) آن دسته از بدھی ھای که تا یکسال از تاریخ ترازنامه تسویه شود.
د) آن دسته از بدھی ھای که تا اول دوره از تاریخ ترازنامه تسویه شود

 

کدام گزینه استھلاک به روش خطی می باشد؟
الف) مبلغ استھلاک طی عمر مفید دارایی به طور ادواری ثابت است
ب) مبلغ استھلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاھش می یابد.
ج) استھلاک بر مبنای میزان استفاده در تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود.
د) استھلاک بر مبنای میزان مانده در تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود

 

کدام روش استھلاک به روش مجموع ارقام سال ھا می باشد؟
الف) استھلاک از تقسیم عدد یک بر سال ھای عمر مفید به دست می آید
ب) استھلاک مبلغ اسھلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاھش میابد
ج) استھلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
د) استھلاک سال ھای اول، بیش از سال ھای بعد می باشد و مبلغ آن به تدریج سیر نزولی دارد

 

در نرخ بازده داخلی اگر نرخ تورم، تنزل در بازار و یا نرخ بھره بازار بیش از نرخ بازده داخلی باشد کدام گزینه زیر درست می باشد؟
الف) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری منفی خواھد شد
ب) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری مثبت خواھد شد.
ج) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری صفر خواھد شد.
د) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری متوازن خواھد شد

همانطور که می دانیم یکی از دشوارترین مراحل برای یک دانشجو تهیه جزوات درسی و کتاب های مناسب است بخصوص اگر دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی باشند و نتواند برای آزمون های این دانشگاه بهترین کتاب را تهیه کنند.

 

در اینجا قصد داریم تا درباره ی یکی از منابع معتبر که هر دانشجویی برای موفقیت در رشته تحصیلی مرتبط به آن نیاز دارد. نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی کاملترین منبع سوال برای دانشجویان می باشد این مجموعه از لحاظ کیفیت از سطح علمی بالایی برخوردار است و همواره اولویت اصلی دانشجویان برای شرکت در آزمون ها تهیه این مجموعه ی با ارزش می باشد.

 


درباره نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی و نحوه تهیه سوالات

در حقیقت خرید و تهیه نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی بسیار آسان شده است و اکثر فروشگاه های عرضه ی کتاب و جزوات دانشگاهی امکان خرید حضوری و آنلاین انواع کتاب ها و جزوات از جمله جزوه کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی را فراهم کرده اند. شما می توانید با تهیه این جزوه مفاهیم کتاب تجزیه و منفعت را به شیوه ی بهتر و آسانتری یاد بگیرید.


 نمونه سوالات و جزوه کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی تمام مفاهیم و اصول حسابداری (مسائل مربوط به دارایی، سرمایه، بدهی، ترازنامه، رابطه سود و زیان، نقطه سر به سر و …)، مباحث مربوط به اقتصاد، هزینه یابی، ارزیابی و تحلیل منفعت و مسائل مقایسه اقتصادی طرح ها با روش های ارزش فعلی و نسبت منافع به مخارج را با شیوه های نوین و سرفصل های منظم بیان کرده است تا کاربر و دانشجو بتواند به راحتی مطالب را درک کند.

 

مجموعه ی سوالات تستی که از این سرفصل ها جمع آوری شده است همه ی مباحث مفید را پوشش می دهند که جزو بهترین منابع درسی و تست زنی برای دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی می باشد. شاید شرایط موجود امکان خرید حضوری جزوات دانشگاهی را برای شما ممکن نسازد.

 

از آنجا که کیفیت سوالات و مباحث جزوه کتاب تحلیل هزینه و منفعت علیرضا بداقی برای همه ی دانشجویان اثبات شده است قطعا نمی توانند جزوات دیگری را جایگزین کنند. پس با این وجود فروشگاه های اینترنتی امکان خرید را برای این دسته از دانشجویان ممکن می کند.

 

جزوه کتاب تحلیل هزینه و منفعت علیرضا بداقی یکی از بایسته هایی است که دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی را با انواع تحلیل های مالی آشنا می کند. در طراحی سوالات و جمع بندی موضوعات کتاب خواننده با انواع تکنیک های و شاخص های تحلیل مالی آشنا می شود و مجموعه سوالات هم آمادگی دانشجو را برای شرکت در آزمون ها بالا می برد.

 

نگارش ساده و کاربردی این مجموعه برای دستیابی آسانتر به هدف می باشد. شما برای مطالعه این جزوه کاربردی نیازی به هیچ پیش نیازی ندارید و می توانید تنها با مطالعه جزوه کتاب به تمام سوالات کتاب تحلیل هزینه و منفعت جواب دهید و اطلاعات خود را جوابدهی به سوالات کامل کنید و با آمادگی بهتر و بیشتر در آزمون های دانشگاه علمی کاربردی حاضر شوید.

 

خرید نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی

خرید و مطالعه بسته های آموزشی برای بیشتر دانشجویان موفقیت آن ها را در آزمون ها  چندین برابر می کند. اگر جزو دانشجویانی هستید که تهیه منابع آزمونها برای شما دشوار است و همواره در حین شرکت در هر آزمونی دغدغه ی تهیه منبع با کیفیت را دارید بهتر است قبل از هر چیزی از کیفیت و نحوه طراحی سوالات و جزوات آموزشی اطمینان حاصل کنید.

 

در اینجا ما مشکل دانشجویانی که به دنبال منبع معتبری برای درس اصول و فنون مذاکره هستند را تا حدی کاهش می دهیم. اگر کتاب اصول و فنون مذاکره را به خوبی مطالعه کرده باشید برای آمادگی بیشتر در آزمون نیاز دارید تا نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی را نیز تهیه و مطالعه کنید تا مطالب کتاب را بهتر درک کنید.

 

در بیشتر آزمون ها سوالات مشابهی طراحی می شوند و اگر دانشجویان قبل از آزمون تجربه تست زنی داشته باشند قطعا نتیجه ی بهتری دریافت خواهند کرد. در زیر بیشتر با جزئیات این سوالات آشنا می شویم.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

5 دیدگاه برای جزوه کتاب و سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی ۱۴۰۳ علمی کاربردی

 1. صادق

  من امروز برای اولین بار به صورت اینترنتی خرید انجام دادم و نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت دانلود کردم ..دیگه مثل قبل به خرید اینترنتی بدبین نیستم..خیلی ازتون ممنونم.

 2. شمس

  ببخشید میشه نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت رو به تلگرامم ارسال کنید؟ موقع دانلود اشتباهی دکمه کنسل رو زدم.

 3. محمد کریمی

  عالی بود

 4. فاطمه

  عالی

 5. جهانگیر

  خوبه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *