نمونه سوالات حقوق اساسی ۱ دکتر حسن خسروی ویراست دوم ۱۴۰۳

۱۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات حقوق اساسی ۱ دکتر حسن خسروی ویراست دوم با جواب تستی و تشریحی به صورت فصل به فصل قابل سرچ

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات حقوق اساسی ۱:

کدام یک از جلوه های روشنی از مفهوم کرامت ذاتی انسان خصایص و جایگاه والای وی در میان سایر موجودات را نشان می دهد؟
الف) شعور و خودآگاهی ب) برابری ذاتی ج) خودشناسی د) همه موارد

جواب گزینه د. صفحه ۲۵ کتاب.

 

غایت اصلی حکومت در معنای کلی و صوری شامل کدام یک می باشد؟
الف) اجرای عدالت در عرصه زندگی عمومی است

ب) متضمن مفاهیم امنیت آزادی برابری و رفاه عادلانه است
ج) اطاعت و فرمان بری اتباع قدرت عمومی است
د) گزینه ب و ج

جواب گزینه الف. صفحه ۲۷ کتاب. غایت اصلی حکومت در معنای کلی وصوری آن اجرای عدالت در عرصه زندگی عمومی است و عدالت در این معنای وسیع متضمن مفاهیم امنیت، آزادی برابری و رفاه عادلانه است و همین معنای وسیع از عدالت مبنای اصلی اطاعت و فرمان بری اتباع از قدرت عمومی است

 

عملی شدن اصل تعیین سرنوشت مستلزم چه فرایندی می باشد؟
الف) دموکراتیک ب) مردم سالاری ج) حاکمیت قانون د) برابری سیاسی

جواب گزینه الف. ص ۳۱ کتاب. عملی شدن اصل تعیین سرنوشت مستلزم فرآیندی دموکراتیک است تا هنگام اجرای آن اراده آزاد و گزینش خودمختارانه مردم واقعیت بیرونی پیدا کند

 

در کدام یک رضایت مردم منشا مشروعیت نظام سیاسی است زیرا مردم حاکم واقعی هستند و جامعه و حکومت اصالت ندارد؟
الف) اصل حاکمیت قانون ب) نظریه دستورگرایی ج) اصل کنترل قدرت سیاسی د) قرارداد اجتماعی

جواب گزینه د. ص ۳۴کتاب.

 

کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) قدرت حاکمان از طرق محدود کنترل می شود نظیر تضمین حقوق و آزادی شهروندان محدودیت دوره تصدی

ب) ادواری بودن قدرت و حکرانی بهترین روش برای کنترل حاکمان سیاسی است
ج) گروه های جدیدی که خواهان به دست گرفتن قدرت سیاسی هستند سعی خواهند کرد برنامه ها و شعارهای تازه ای برای اداره امور حکومتی و تامین حقوق شهروندان مطرح کنند که این امر خود به خود موجب کنترل حاکمان خواهد شد
د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۳۶ کتاب.

 

در نظام اسلامی مهم ترین سندی که بتوان از آن به عنوان ارزش قانون اساسی یاد کرد؟
الف) قران کریم ب) سیره و سنت نبوی ج) دستور گرایی د) نهج البلاغه

جواب گزینه الف. ص ۴۴ کتاب. در نظام اسلامی مهم ترین سندی که بتوان از آن به عنوان ارزش قانون اساسی یاد کرد قران کریم است به دلیل اینکه آیات بسیاری در خصوص رعایت موازین اخلاقی و نحوه تعامل انسان با سایرین نازل شده است

 

قواعد غیر حقوقی …………..
الف) عرف و رویه هستند ب) تعهدات را وضع می کنند

ج) توسط قضات لازم الاجرا نمی باشند د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۵۲ کتاب. قواعد غیرحقوقی عرف ها و رویه هایی هستند که تعهدات را وضع نموده اگرچه توسط قضات لازم الاجرا نمی باشند

 

از جهت شکلی و مضیق قانون اساسی چه زمانی تدوین شد؟
الف) فرمان حکام ب) ایجاد کشورهای جدید ج) تحولات عمده و بزرگ د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۵۵ کتاب. از جهت شکلی و مضیق قانون اساسی طی حوادث و وقایع ویژه و مهمی تدوین شد : فرمان حکام – تحولات عمده و بزرگ – ایجاد کشورهای جدید

 

در کدام یک قانون با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جدید جامعه و نظام ارزشی اجتماع تفسیر می شود؟
الف) تفسیر لفظی ب) تفسیر تحلیلی ج) مکتب تحقیق علمی آزاد د) نهاد موسس

جواب گزینه ج. ص ۵۷ کتاب. درباره شیوه تفسیر مکاتب مختلفی وجود دارد که در یک طبقه بندی کلی به دو مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی و مکتب تحقیق علمی آزاد تقسیم می شوند در مکتب اول مفسر باید روح، مراد و منظور قانونگذار را هنگام وضع قانون کشف کند اما در مکتب دوم قانون با توجه به شرایط و اوضاع احوال جدید جامعه و نظام ارشی اجتماع تفسیر می شود

 

 اصلاح قانون اساسی در کدام کشور با موافقت سه چهارم اعضای دو مجلس فدرال انجام می شود؟
الف) فرانسه ب) انگلستان ج) آمریکا د) بلژیک

جواب گزینه ج.  ص ۶۰ کتاب.

 

کدام یک از ویژگی های عمده قوانین سازمان دهنده و ارگانیک می باشد؟
الف) به لحاظ موضوعی مربوط به حقوق اساسی ، ساختار سیاسی کشور انتخابات، احزاب سیاسی حقوق و آزادی های شهروندی است

ب)به علت عدم بیان قواعد ضروری به طور جزئی و دقیق قانون اساسی پیشنهاد می نماید که قوانین سازمانی بتوانند متن قانون اساسی را تکمیل کرده و توضیح دهند
ج) تصویب و تغییر این قوانین مطابق قواعد خاص و متفاوت از تشریفات و تغییرات قوانین عادی مثلا مستلزم اکثریت مطلق آرای نمایندگان مجلس است
د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۶۵ کتاب.

 

کلیتی متمایز از سایر جوامع و به نوعی جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده است که با دستگاه حکومت یا افراد و نهادهای قدرت نباید اشتباه شود مفهوم کدام یک می باشد؟
الف) دولت ب) دولت به معنای عام ج) دولت به معنای خاص د) عناصر تشکیل دهنده دولت

جواب گزینه ب. ص ۷۶ کتاب. دولت به معنای عام: در این معنا دولت کلیتی متمایز از سایر جوامع و به نوعی جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادین شده است که با دستگاه حکومت یا افراد و نهادهای قدرت دولت نباید اشتباه شود واژه stateبرای این معنا به کار برده می شود.

 

کدام گزینه تعریفی از ملت از لحاظ سیاسی را بیان می کند؟
الف) اجتماعی از انسان ها با اشتراکات فراوان که در سرزمینی جهت تحقق هدف های مشترکی با همدیگر زندگی می کنند

ب) مجموعه ای از عوامل فرهنگی، سیاسی، و روان شناختی را شکل می دهد
ج) گروهی از مردم که از طریق یک زبان مذهب تاریخ و سنن مشترک گردهم آمده اند
د) گروهی از مردم است که از طریق وفاداری یا دل بستگی مشترکی در قالب وطن پرستی مشخص می شود

جواب گزینه د. ص ۷۸ کتاب.

 

کدام گزینه در خصوص پدیده ملت و گروه انسانی در حقوق صحیح است؟
الف) تابعین یا شهروندان که از حقوق سیاسی و اجتماعی به طور کامل بهره می برند

ب) بیگانگانی که بر اثر عوامل مختلفی نظیر اشتغال تحصیل و ماموریت های اداری و سیاسی در جامعه زندگی می کنند
ج) افرادی که تابعیت کشور خاصی را به دلایل فروپاشی یک کشور جنگ تبعید یا مجازات ندارند
د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۸۰ کتاب.

 

کدام یک از ویژگی ها و خصایص عمده حاکمیت می باشد؟
الف) دائمی و مداوم بودن استقلال و برترین نیروی حاکم در جامعه

ب) ذاتی بودن یعنی همه صلاحیت ها از آن اخذ می شود
ج) عام و فراگیر یعنی همه اجتماعات و افراد را در خود پوشش می دهد
د) همه موارد

جواب گزینه د.  ص ۸۵ کتاب. ویژگی ها و خصایص عمده حاکمیت : دائمی و مداوم بودن استقلال و برترین نیروی حاکم در جامعه – خودجوش بودن نیروی آن – ذاتی بودن – قابل تجزیه و تقسیم پذیر نبودن- تولید کننده صلاحیت و اقتدار برای حاکمان – توزیع صلاحیت و قدرت در بین حاکمان – مشروعیت بخشی به تصمیمات و اقدامات فرمانروایان – مطلق بودن – انحصاری یعنی حاکمیت در انحصار دولت است – عام و فراگیر
است

 

کدام گزینه در مورد روسو صحیح می باشد؟
الف) مهم ترین بخش نظریه وی در تثبیت و تحکیم حاکمیت مردم است و حاکمیت را به مفهوم اراده عمومی تلقی کرده است

ب) حاکمیت از طریق دموکراسی مستقیم و رای عموم تحقق می یابد
ج) تلاش دارد تا تمایزی بین اراده همگانی و اراده عمومی قائل شود
د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۸۷ کتاب.

 

کدام یک از ویژگی های دولت بسیط نمی باشد؟
الف) تمرکز وظایف و اختیارات به طور متمرکز در مرکز ب) عدم تفکیک ناپذیری بافت قدرت

ج) ایجاد نهادها و ساختارهای مشترک د) وجود یک قانون اساسی واحد

جواب گزینه ج. ص ۹۶ کتاب. ویژگی های کلی این دولت: -۱وجود یک مرکز فرماندهی و اقتدار سیاسی – -۲تمرکز وظایف و اختیارات به طور متمرکز در مرکز – -۳وجود یک قانون اساسی واحد – -۴عدم تفکیک ناپذیری بافت قدرت

 

برای تحقق دولت مرکب چه شرایطی لازم است؟
الف) وجود چند دولت مستقل که هرکدام دارای حاکمیت مستقل سیاسی و حقوقی مختص به خود هستند

ب) انتقال بخشی از حاکمیت خود به دولت مشترک و متحد
ج) حفظ شخصیت حقوقی و سیاسی خود
د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۰۰ کتاب. برای تحقق دولت مرکب : -۱وجود چند دولت مستقل که هر کدام دارای حاکمیت مستقل سیاسی و حقوقی مختص به خود هستند -۲انتقال بخشی از حاکمیت خود به دولت مشترک و متحد -۳حفظ شخصیت حقوقی و سیاسی خود -۴ایجاد نهادها و ساختار های مشترک

 

علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد از گرایش های کدام نظام است؟
الف) کنفدراسیون ب) فدرال ج) دولت بسیط د) دولت بسیط پیچیده و غیرمتمرکز

جواب گزینه ب. ص ۱۰۳ کتاب.

 

کدام یک از خصایص دولت فدرال می باشد؟
الف) وظایف و صلاحیت های دولت های عضو و دولت مرکزی به موجب قانون اساسی مشترک مشخص می شود

ب) اصل برابری هریک از دولتهای عضو براساس قانون خودمختاری به خاطر اینکه دولتها از لحاظ حاکمیت با هم برابرند
ج) قوه قضاییه فدرال اختلافات دولت های عضو را براساس قانون اساسی فدرال و براساس قواعد حقوق اساسی حل و فصل می کند
د) همه موارد

جواب گزینه د.  ص ۱۰۴ کتاب.

 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات حقوق اساسی ۱ دکتر حسن خسروی ویراست دوم ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *