نمونه سوالات متصدی متره و برآورد فنی حرفه ای ۱۴۰۳

۱۴,۹۰۰ تومان

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: metrr دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات متصدی متره و برآورد:

علامت ایزولاسیون روبرو بیانگر کدام گزینه است؟
الف) دو لایه قیر و یک لایه گونی
ب) دو لایه قیر و دو لایه گونی
ج) دو لایه گونی و سه لایه قیر ✓
د) سه لایه گونی و دو لایه قیر

 

بلوکاژ چیست؟
الف) سنگ چینی بدون ملات در کف ساختمان است. ✓
ب) سنگ چینی بدون ملات در پشت دیوار است.
ج) خشکه چینی کف و پشت دیوار است.
د)عملیات بنایی با سنگ لاشه است

 

ناظر مقیم از طرف …… معرفی و منصوب می شود.
الف) مدیر پروژه
ب) پیمانکار
ج) سرپرست کارگاه
د) دستگاه نظارت ✓

 

کدام متره مبنای برگزاری مناقصه و عقد قرار داد با پیمانکار است؟
الف) مقدماتی
ب) اولیه
ج) موقت
د) قطعی ✓

 

مبنای پرداخت های موقت به پیمانکار کدام متره است؟
الف) اولیه
ب) قطعی
ج) مقدماتی
د) موقت ✓

 

کدام گزینه مبنای تسویه حساب با پیمانکاران شاغل در پروژه هاست؟
الف) متره و برآورد قطعی ✓
ب) متره و برآورد موقت
ج) متره و برآورد اولیه
د) متره و برآورد مقدماتی

 

کدام متره و برآورد بر اساس نقشه های اجرایی و تفصیلی و قبل از شروع کار تهیه می شود؟
الف) مقدماتی
ب) اولیه ✓
ج) قطعی
د) موقت

 

مبلغ کل قرارداد در روش قراردادهای بر اساس قیمت واحد انجام کار چگونه محاسبه می شود؟
الف) حاصلضرب قیمت تعیین شده برای انجام هر واحد کار در حجم کل آن کار ✓
ب) حاصلضرب قیمت تعیین شده برای انجام هر واحد کار در حجم کل آن کار در پایان هر ماه
ج) حاصلضرب قیمت تعیین شده برای انجام هر واحد کار در حجم کل آن کار در پایان هر هفته
د) حاصل جمع قیمت تعیین شده برای قیمت های مختلف هر کار

 

در کدام مورد در قراردادهای بر اساس قیمت های مقطوع مبلغ کل قرارداد قابل تغییر است؟
الف) اضافه شدن مصالح
ب) تغییر مشخصات فنی کار ✓
ج) افزایش تعداد کارگران
د) فزایش قیمت مصالح

 

در قراردادهای بر اساس قیمت مقطوع تعیین قیمت بر اساس ……. صورت می گیرد؟
الف) واحد اندازه گیری متعارف و مشخص برای واحد انجام کار
ب) انجام کار معیین با مشخصات فنی معیین ✓
ج) کل انجام کار بر اساس نقشه های اجرایی
د) دفتر چه های فهرست بها

 

تعیین نوع ابعاد پی ها ، دیوارها و ستون ها جزء کدام مورد از خدمات مشاوره است؟
الف) انجام محاسبات فنی
ب) مطالعات و طراحی سازه ✓
ج) مطالعات و طراحی معماری
د)گردآوری اطلاعات

 

شخصیت حقیقی که اجرای کار را به پیمانکار واگذار می نماید چه نامیده می شود؟
الف) دستگاه نظارت
ب) مشاور
ج) کارفرما ✓
د) ناظر

 

در طاق ضربی فاصله تیرآهنها از هم چقدر باید باشدمشاور از جانب کدام مرجع تعیین می شود؟ ت
الف) سازمان مدیریت
ب) دستگاه نظارت
ج) کارفرما ✓
د) پیمانکار

 

واحد متره برچیدن هر نوع اسکلت فلزی ساختمان کدام است؟
الف) متر مکعب
ب) متر مربع زیر بنا
ج) کیلو گرم ✓
د) متر طول آهن

 

در بخش کلیات دفترچه فهرست بهای ابنیه کدام مورد بحث قرار نگرفته است؟
الف) اعمال ضرایب طبقات و بالاسری
ب) پرداخت هزینه تهیه و حمل یراق آلات
ج) هزینه بارگیری حمل تا ۳۰ کیلوگرم
د) عوامل جوی و مصالح ✓

 

منظور از ردیف ستاره دار چیست؟
الف) در هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای کار ، کارهایی که با شرح ردیفهای فهرست بها تطبیق نکند با ستاره مشخص می شود. ✓
ب) در هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای کار ، کارهایی که قیمت آن ها هنگفت باشد ، با ستاره مشخص می شود.
ج) کارهایی که باید به تایید مشاور برسد.
د) کارهایی که باید از نظر اجرا در اولویت قرار گیرد

 

ریز متره بر اساس کدام مورد تنظیم نمی گردد؟
الف) صورت مجالس
ب) نقشه های اجرایی
ج) دستور کار دستگاه نظارت یا کارفرما
د) نظر شخص پیمانکار ✓

 

ریز متره باید به تایید کدام مرجع برسد تا قابل استفاده باشد؟
الفا( نمایندگان پیمانکار
ب) کارفرما ✓
ج) دستگاه نظارت
د) مشاور

 

هزینه حمل خاکهای مصرفی در خاکریزی از خاکبرداری چگونه انجام می شود؟
الف) کوتاهترین فاصله مرکز ثقل خاکریزی و خاکبرداری ملاک محاسبه و پرداخت بهای حمل است. ✓
ب) طبق صورت جلسه پیمانکار پرداخت می گردد.
ج) طبق صورت مشاور پرداخت می گردد.
د) بر اساس توافق دستگاه نظارت و کارفرما پرداخت می گردد

 

واحد اندازه گیری قالب بندی ستونها و شناژهای قایم کدام است؟
الف) متر مربع ✓
ب) متر مکعب
ج) تعداد ستون یا شناژ
د) بستگی به ارتفاع دارد

 

کدامیک از صورتهای متره و برآورد مبنای تسویه حساب با پیمانکاران شاغل در پروژه است؟
الف – متره و برآورد موقت
ب – متره و برآورد قطعی ✓
ج – متره و برآورد مقدماتی
د – متره و برآورد اولیه

 

در کدامیک از روشهای متره و برآورد به عنوان مثال برای برآورد هزینه و اجرای یک متر مکعب بتن، ابتدا میزان شن، ماسه سیمان، آب مصرفی و نیروی انسانی را باید بدست آوریم تا در انتها بتوان هزینه یک متر مکعب بتن را بدست آورد؟
الف – روش متره و برآوردباز ✓
ب – روش متره و برآورد بسته
ج – متره و برآورد
د – موارد الف و ب

 

کدامیک تعریف متره می باشد؟
الف – تعیین میزان مصالح و تجهیزات و ابزار و لوازم کار ونیروی انسانی مورد نیاز در طول زمان اجرای پروژه
ب – محاسبه هزینه های اجرای کار بر اساس مقادیر بدست آمده و هزینه های واحد مربوط
ج – موارد الف و ب
د- اندازه گیری و تعیین دقیق مقادیر و هریک از اجرای کار بر اساس نقشه های اجرایی و محاسبه و مقادیر مصالح ✓

 

در کدامیک از روشهای انجام کار کارفرما مستقیماً در اجرای عملیات پروژه دخالت می نماید و از طربق عقد قرارداد دستمزدی پیمانکاران جزء کار را به انجام می رساند؟
الف– مدیریت پیمان
ب – پیمانی
ج – امانی ✓
د – تمام موارد

 

در معاملات عهده واگذاری کار به کدام یک از طرق ذیل صورت می پذیرد؟
الف – انتشار آگهی (مناقصه عمومی)، ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) ✓
ب – انتشار آگهی (مناقصه عمومی)، انتخاب کمترین بهای ممکن توسط کارپرداز
ج – ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود)
د – انتخاب کمترین بهای ممکن توسط کارپرداز و مسئول تدارکات دستگاه

 

در صورتی که بین مشخصات فنی دوگانگی وجود داشته باشد کدام اولویت بندی زیر درست است؟
الف – مشخصات فنی خصوصی – مشخصات فنی عمومی – نقشه های اجرای
ب –مشخصات فنی خصوصی – نقشه های اجرایی – مشخصات فنی ✓
ج – نقشه های اجرایی – مشخصات فنی خصوصی – مشخصات فنی عمومی
د – مشخصات فنی عمومی – نقشه های اجرایی – مشخصات فنی خصوصی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات متصدی متره و برآورد فنی حرفه ای ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *