نمونه سوالات مخراجکاری فنی حرفه ای (گوهرنشانی) ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

 

شناسه محصول: makhraa دسته:

توضیحات

کاملترین مجموعه نمونه سوالات مخراجکاری فنی حرفه ای (گوهرنشانی) با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

 

چند مورد از سوالات مخراجکاری فنی حرفه ای (گوهرنشانی):

برای نشاندن نگین ها در دل کار از کدام قلم استفاده می شود
الف)قلم دست
ب)قلم چابله
ج)قلم انگلا ☑️
د)همه موارد

 

مشته جهت چه کاری استفاده می شود؟
الف)نشاندن قطعه کار توسط لاک بر روی آن ☑️
ب)خرد کردن لاکها وآماده سازی آنها
ج)دسته بندی قطعات مختلف کار
د)همان ماردلا است

 

برای ایجاد شیار اطراف نگین ها از چه قلمی استفاده میکنیم
الف)قلم گوارسه
ب)قلم انگلا ☑️
ج)قلم رو
د)قلم دست

 

بیشترین کاربرد مته ستاره درکجاست ؟
الف)هنگام سوار کردن صفحه ها
ب)هنگام سوار کردن لبه فارسی
ج) هنگام سوار نمودن ریلی ☑️
د) هنگام سوار نمودن چنگی

 

جهت غلطاندن نیش ها از کدام قلم استفاده می شود؟
الف)قلمرو
ب) قلم دست
ج) قلم ریش
د)گوارسه غلطان ☑️

 

بیشترین مورداستفاده گیرپیچ را بنویسید؟
الف)برای کارهای قلم خور
ب)برای سوار کردن الماس فلامک
ج)برای کارهای ریلی وقلم خور
د)برای کارهای تک نگین چنگی ☑️

 

سنگهای زیر به ترتیب کدامیک سختراست؟
الف) برلیان –کروندم – گارنت – توپاز ☑️
ب) برلیان-کروندوم-توپاز-گارنت
ج)زمرد-یاقوت – الماس-عقیق
د)یاقوت-زمرد-برلیان- گارنت

 

بهترین روش پرداخت کاری کارهای قلم خور چگونه است؟
الف)اولتراسیون کردن
ب)چنته کردن
ج) به راه قلم فرچه زدن ☑️
د)گوارسه زدن به راه قلم

 

پنج گوارسه به چه معنی می باشد
الف) همان پنج چنگ است
ب)منظورپنج سوراخه است
ج) بلند شدن طلا از پنج طرف بر روی برلیان ☑️
د)پنج مفتوله است

 

آیا برای تمیز کردن یک پایه مروارید و رفع لاک می توان آنرا با اندکی تینر شستشو نمود؟
الف)بله
ب) تفاوتی نمی کند
ج)خیر ☑️
د)برای مدتی کوتاه

 

کدامیک از سنگهای زیر دردستگاه التراسونیک آسیب می بیند؟
الف) توپاز دودی
ب)فیروزه شجری ☑️
ج)عقیق
د)یاقوت زرد

 

قلم ریش چیست ؟
الف) همان قلم رو است ☑️
ب) همان قلم انگلا می باشد
ج) بعد از قلم انگلا زده می شود
د) همه موارد

 

کاربرد سنگ جلا چیست؟
الف)برای جلا دادن نوک قلم استفاده می شود ☑️
ب)همان سنگاب است
ج)همان سنگ سو است
د)برای محک زنی استفاده می شود

 

منظور از سوختن چیست؟
الف)مته شکسته شده باشد
ب)لاک مشته قرمز شده باشد
ج)لبه قلم خورده در اثر پرداخت از بین رفته باشد ☑️
د)کار در هنگام مشته چسباندن سیاه شود

 

مقدار نوربازتاب شده در برلیان به چه عاملی بستگی دارد؟
الف)میزان نور
ب)زاویه برخورد
ج)جلای نگین
د)همه موارد ☑️

 

مله چیست؟
الف) به ریزه های فیروزه گفته می شود
ب)به کلیه برلیانهاگفته میشود
ج)به ریزه های الماس گفته می شود ☑️
د) به کلیه فیروزه ها گفته میشود

 

زمرد ازکدام دسته سنگهای معدنی می باشد؟
الف) یک سنگ آذرین
ب)از سنگهای دارای کلیواژ
ج)از سنگهای مقاوم
د)گرانیت ☑️

 

سوار نمودن به طریقه فارسی را بنویسید؟
الف) نگین به وسیله چنگها استوار می گردد ☑️
ب)نگین به وسیله گوارسه استوار می گردد
ج)نگین به وسیله دیواره شیب دار استوار می گردد
د) دیواره ونگین کاملا صاف می باشد

 

طریقه سوار نمودن آجری را بنویسید؟
الف) بوسیله گوارسه از روی کار
ب)از زیر کار بوسیله نیش وگوارسه
ج) بوسیله دیواره های مجاورنگین
د)شطرنجی کردن قسمتهای نگین خور ☑️

 

ماردلا چیست؟
الف)وسیله ای برای ضربه زدن ☑️
ب)وسیله ای برای برداشت لاک
ج)وسیله ای برای چنگ گذاشتن
د)نوعی قلم مخراجکاری

 

تفاوت بین الماس طبیعی و الماس مصنوعی چیست؟
الف)سختی
ب)ناخالصی درونی ☑️
ج)اندازه
د)فرقی نمی کنند

 

برای چه منظوری کار را قبل از سوار نمودن نگین قلم می زنند
الف) زیبایی کار
ب) انعکاس نور
ج)برجسته نمایی سنگ
د)همه موارد ☑️

 

به چه طریق الماسهای بزرگ را به قطعات کوچک تبدیل می کنند؟
الف) بوسیله اره الماسه
ب)بامته کونیک
ج)با توجه به خط کلیواژ ☑️
د) بامته گرد

 

به چه صورتهایی می توان برلیان سوار نمود؟
الف)گوارسه و چنگی
ب) گوارسه ای
ج سرچنگی و ریلی
د)همه موارد ☑️

 

آیا در گچ نیز می توان کار را استوار نمود؟
الف) بله
ب)خیر ☑️
ج)برای کارهای گوارسه ای
د) فقط دیواره

 

آیا در هنگام قلم زدن بایستی به شماره قلم توجه نمود؟
الف) خیر
ب) دربعضی موارد حتما بایستی توجه کرد
ج) بله ☑️
د) تفاوت زیادی نمی کند

 

انگلا چیست
الف) کار قلم زنی روی فلزات قیمتی به وسیله انگلا انجام می گردد
ب) کار گا زدن در دیواره ریل ها توسط انگلا انجام می گیرد
ج) برای گوارسه کشیدن از ان استفاده می شود
د) الف و ج ☑️

 

گوارسه غلطان چیست
الف)برای غلطاندن چنگها استفاده می گردد
ب)برای غلطاندن سنگ ها استفاده می گردد
ج)برای ساچمه ای کردن گوارسه استفاده میشود ☑️
د) الف و ب

 

فسیقول چیست؟
الف)برای نصب گوهر ها به روش کاسه ای استفاده می گردد ☑️
ب)برای سوراخ کاری است
ج) نوع مته است
د) همه موارد

 

باسمه چنگ چنگ چه کارایی دارد؟
الف)برای خم کردن چنگها استفاده می گردد ☑️
ب)برای کارهای کاسه ای استفاده می شود
ج)برای گا زدن در چنگها استفاده می گردد
د)همه موارد

 

باسمه چیست
الف)برای پرداخت کاری استفاده می شود
ب) برای فشردن لبه ریل ها وگوله ها استفاده می شود ☑️
ج)برای تمیزکردن نوک قلم ها
د)الف و ب

 

شلنگ فرز چه کاری انجام می دهد
الف) کار انتقال چرخش موتور به مته را انجام می دهد ☑️
ب) جهت انتقال آب در کنار گوهر نشان است
ج) باعث چرخیدن فرز می گردد
د) همه موارد

 

کارایی خاک اره در گوهر نشانی چیست؟
الف)برای خشک کردن کارها استفاده می شود ☑️
ب) برای گرم کردن کارها استفاده می شود
ج) برای پرداخت کاری استفاده می شود
د) همه موارد

 

کارایی چنگ باز کن چیست؟
الف)چنگ های روی جواهر را باز می کند
ب)چنگ های روی جواهر را سفت می کند
ج) چنگی اضافه را کوتاه می کند
د)الف و ب ☑️

 

کارایی چنگ چین چیست؟
الف)برای چیدن گوارسه ها بکار می رود
ب)برای چیدن اضافه چنگها به کار می رود ☑️
ج)برای چیدن لبه ریل است
د) همه موارد

 

موارد استفاده سنگ میدان چیست؟
الف)جلاکننده نوک قلم هاست
ب)برای سوکردن نوک قلم هاست
ج)برای میدان دادن نوک قلم هاست ☑️
د)همه موارد

 

خوشه چیست؟
الف) ضربات ماردلا را به روی کار جواهر منتقل می کند
ب)واردکننده ضربه به ماردلا
ج) در کارهای ریلی و دور کوب باعث له شدن لبه ریل می گردد
د)الف و ج ☑️

 

کارسباله جمع کن چیست؟
الف) همان سرتاس کوچک است
ب)برای جمع اوری دم قلمی از آن استفاده می گردد
ج) برای جابجایی جواهرات از آن کمک می گیریم
د)همه موارد ☑️

 

کارایی موم چوب چیست؟
الف) برای چسباندن پایه جواهر روی مشته استفاده می گردد
ب)برای برداشتن نگین وگذاشتن ان روی کار استفاده می گردد ☑️
ج)چوبی که اغشته به موم و لاک شده باشد را موم چوب می گویند
د)هیچکدام

 

موارد استفاده سینی جواهر را بنویسید؟
الف)شمارش جواهرات در ان انجام می گیرد
ب)سورت کردن ورنگ بندی جواهرات در آن صورت می گیرید
ج)قبل از نصب جواهرات را داخل ان ریخته تا پخش نشود
د)همه موارد ☑️

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات مخراجکاری فنی حرفه ای (گوهرنشانی) ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *