پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی (۱۳۹۰)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی:

 

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی در ۲۶ سوال و ۶ مولفه طراحی شد و .و بر اساس طیف لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است  و الفای کرونباخ به دست آمده بالای ۰/۷۰ می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

سیستم اطلاعاتی را میتوان مجموعه ای از عناصر وابسته به هم تعریف کرد که وظیفه جمعآوری، پردازش، ذخیره و توزیع اطلاعات به منظور پشتیبانی از تصمیمسازی و کنترل را در یک سازمان به عهده دارد. علاوه بر پشتیبانی از تصمیم سازی، هماهنگی و کنترل بخشهای مختلف سازمان، یک سیستم اطلاعاتی میتواند به مدیران و کارکنان در تحلیل مشکلات، تجسم بهتر و تصویر کردن موضوعات پیچیده در تولید محصولات جدید کمک کند

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی نمره­ای است که پاسخ دهندگان به سوالات ۲۶گویه ای  پرسشنامه استاندارد اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی می­دهند

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه سوالات
کیفیت اطلاعات ۱ تا ۶
کیفیت سیستم ۷ تا ۱۱
کیفیت سرویس ۱۲ تا ۱۴
رضایت استفاده کننده گان ۱۵ تا ۱۹
نیات استفاده کننده گان ۲۰ تا ۲۳
انتطارات از منافع اینده ۲۴ تا ۲۶

 سوالات:


سوالات
خیلی مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم خیلی موافقم
کیفیت اطلاعات
۱  داده هادرHISجامع، دقیق  میباشندویک نمای کلی وکافی ازکلینیک ورک ارائه میدهد.          
۲ به راحتی میتوان به اطلاعات لازم در HIS دست یافت.          
۳ اطلاعات لازم در HIS شفاف و منظم هستند.          
۴ اطلاعات HIS همیشه به روز هستند.          
۵  HIS اطلاعات مورد نیاز کار را فراهم میکند.          
۶  به راحتی میشود به وسیله  HIS به مستند سازی اطلاعات بپردازیم.          
                                                                                                          کیفیت سیستم
۷ من به راحتی میتوانم کار با HIS را یاد بگیرم.          
۸ زمان پاسخ برای لاگین شدن در سیستم رضایت بخش است.          
۹  سرعت بالا و رضایت بخشی در تعویض صفحات نمایش  HIS وجود دارد.          
۱۰  HIS تا درجه ای رضایت بخش پایدار و با ثبات است.          
۱۱ لاگین شدن در سیستم به راحتی صورت میگیرد.          
کیفیت سرویس
۱۲ من از پشتیبانی که در ۱۴روز  اول  پیاده سازی دریافت کردم بسیار راضی هستم.          
۱۳  من از پشتیبانی که بعد از ۱۴ اول  روز  از دریافت میکردم  بسیار رازی هستم.          
۱۴  من از راهنمایی های فراهم شده برای کاربران در این سیستم بسیار راضی هستم.          
رضایت استفاده کننده گان
۱۵  به طور کلی HIS از روش کار من حمایت میکند.          
۱۶ اجرای HIS مستلزم به وجود امدن وظایف جدیدی برای من است.          
۱۷ اجرای HIS به این معنی است که من بیشتر وظایفم کمتر شده است.          
۱۸  HIS جایگزین اسناد کاغذی می باشد.          
۱۹  به ظور کلی HIS کا ر من را راحت تر کرده است.          
                                                                          نیات استفاده کننده گان
۲۰  نگرش مثبت به سیستم در پذیرش و استفاده از HIS تاثیر زیادی داشته است.          
۲۱ اجتناب از عدم اطمیان در پذیرش و استفاده از HIS اتاثیر زیادی داشته است.          
۲۲  میزان سازگاری  با HIS در پذیرش و استفاده از تاثیر زیادی دارد.          
۲۳ ادراک فرددر موردسهولت استفاده از HISدر پذیرش و موفقیت آن تاثیر زیادی دارد.          
انتطارات از منافع اینده
۲۴  من از  HIS انتظار دارم در آینده مزیت زیادی برای بیماران به همراه داشته باشد.          
۲۵  من از  HIS انتظار دارم در اینده مزیت زیادی برای کارکنان به همراه داشته باشد.          
۲۶ من از  HIS انتظار دارم در اینده مزیت زیادی برای بیمارستان  به همراه داشته باشد.          

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
  • بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید.
  • مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
  • تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره
     
     

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش هادیگل (۱۳۹۴) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰

لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می‌شود.

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان (۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

1 دیدگاه برای پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی (۱۳۹۰)

  1. اعظم

    سلام وقت بخیر، ممکن هست مطالعه ای که روایی و پایایی این پرسشنامه رو تایید کرده رو برام بفرستید،خیلی لطف می کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *