پرسشنامه بازاریابی حسی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بازاریابی حسی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی – شیدایی (۱۳۹۲)

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی نجاتی (۱۳۹۳)

________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه بازاریابی حسی :

در این پژوهش منظور از بازاریابی حسی نمره ای است که پاسخ دهنده ­گان به سوالات ۲۴ گویه ای بازاریابی حسی می­دهند.

 

سوالات:
۱ تا چه اندازه با ماشین مرسدس بنز احساس خوبی دارید؟
۲ تا چه میزان خرید مرسدس بنز برای شما هیجان‌انگیز است؟
۳ تا چه میزان در مورد مرسدس بنز مثبت فکر می‌کنید؟
۴ کیفیت محصولات مرسدس بنز را تا چه میزان خوب ارزیابی می‌کنید؟
۵ تا چه میزان از ارائه خدمات پس از فروش محصولات مرسدس بنز رضایت دارید؟
۶ قیمت محصولات مرسدس بنز را تا چه حد منصفانه می‌دانید؟
۷ قیمت محصولات مرسدس بنز تاچه حد نسبت به شرایط بازار و رقبا ثبات داشته‌اند؟
۸ محصولات مرسدس بنز قدرت به خرید مشتریان توجه دارد؟
۹ قیمت محصولات مرسدس بنز در مقایسه با قیمت خودروهای مشابه رقبا تا چه حد رضایت‌بخش است؟
۱۰ در مقایسه با قیمت پرداختی تا چه میزان از محصولات مرسدس بنز رضایت دارید؟
۱۱ تا چه میزان از طراحی محصولات مرسدس بنز رضایت دارید؟
۱۲ شرکت مرسدس بنز تا چه حد حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کرده است؟
۱۳ شرکت مرسدس بنز تا چه میزان متعهد به رعایت قوانین زیست محیطی بوده است؟
۱۴ تا چه میزان از سرعت ارائه خدمات خرید و یا خدمات پس از فروش مرسدس بنز رضایت دارید؟
۱۵ تا چه میزان از رعایت استانداردها در ساخت محصولات مرسدس بنز اطمینان دارید؟
۱۶ تا چه میزان از رفتار مدیران و مسئولان نمایندگی‌های محصولات مرسدس بنز رضایت دارید؟
۱۷ شرکت مرسدس بنز را تا چه میزان در رسیدگی به شکایات مشتریان موفق می‌دانید؟
۱۸ شرکت مرسدس بنز تا چه میزان به مشتریان خود و تقاضاهای آنان احترام می‌گذارد؟
۱۹ در صورت نیاز مشتری عاملان مرسدس بنز مشاوره رایگان داده می‌شود.
۲۰ تا چه میزان سازوکار مدون و مناسبی برای نظرسنجی از مشتریان مرسدس بنز وجود دارد.
۲۱ تا چه میزان از تجربه صاحبان خودرو مرسدس بنز برای انتخاب این ماشین استفاده کردید؟
۲۲ به نظر شما تعداد افرادی که از محصولات مرسدس بنز ابراز رضایت دارند، به میزان است؟
۲۳ تا چه میزان توصیه به استفاده از مرسدس بنز باعث خرید این محصولات توسط شما می‌شود؟
۲۴ تا چه میزان استفاده و خرید محصولات مرسدس بنز را به دیگران توصیه می‌کنید؟

پرسشنامه بازاریابی حسی فوق این مقیاس دارای ۲۴ سوال و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است.

با سؤالاتی مانند: (تا چه اندازه با خرید این محصول احساس خوبی دارید؟) بازاریابی حسی را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

 بازاریابی حسی: بازاریابی حسی یک روش است که به صورت یکپارچه و نظاممند، مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش آفرینی منجر می شود به خود معطوف می نماید.

بازاریابی حسی فرآیند شناسایی و تامین نیازها و علائق مشتری به روشی سود آور است تا آنها را درگیر ارتباطات دو جانبه ای کند که شخصیت برند ها را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف ،ارزش افزوده ایجاد کند .

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

ترکیب سوالات پرسشنامه

ابعاد شماره سوالات پایایی کل
بازاریابی حسی تجربه  ۱-۵۷۳/۰
۹۲/۰
قیمت                       ۶-۱۰۷۸/۰
چیدمان                    ۱۱-۱۵۷۱/۰
تعامل                      ۱۶-۲۰۷۰/۰
تبلیغات دهان به دهان۲۱-۲۴۷۶/۰

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید.

البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۴ ۶۰ ۱۲۰

امتیازات خود را از ۲۴ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۴ و حداکثر ۱۲۰ خواهد بود.

نمره بین  ۲۴ تا ۴۰:میزان بازاریابی حسی در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۴۰ تا  ۸۰:میزان بازاریابی حسی در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۸۰ : میزان بازاریابی حسی در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش (نجاتی، ۱۳۹۳) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).

در پژوهش (نجاتی، ۱۳۹۳)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

متغیر ضریب پایایی
بازاریابی حسی ۹۲/۰

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

نجاتی، ندا. (۱۳۹۳)، تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE مطالعه موردی (‌خودرو مرسدس بنز در شهر تهران سال ۱۳۹۳‌)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.  

1 دیدگاه برای پرسشنامه بازاریابی حسی (پکیج کامل)

  1. جمشید

    تمامی پرسشنامه های مربوط به بازاریابی حسی رو دانلود کردم..واقعا ازتون ممنونم..کامل و جامع بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *