PDF سوالات فوریت های پزشکی جهاد دانشگاهی با جواب (استخدامی)

۲۵,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

چند مورد از سوالات فوریت های پزشکی با جواب:

سوال ۱- ارزشیابی توصیفی با چه هدفی انجام می شود؟

الف. پیدا کردن نقاط ضعف دانش آموزان وگزارش آن
ب. بهبودکیفیت فرآیند یاددهی – یادگیری
ج. دسترسی به نقاط ضعف آموزش
د. بهبود کیفیت در تمامی زمینه های آموزشی

جواب گزینه ب : ارزشیابی با هدف بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری انجام می شود با هدف پیدا کردن نقاط ضعف دانش آموزان و گزارش آن

 

سوال ۲- کدام یک از موارد زیر جزء آسیب هایی است که تحقق ارزشیابی توصیفی را تهدید می کند؟

الف. توجه صرف بر به کارگیری انواع ابزارها و غفلت از فضای یادگیری
ب. حذف نمره به معنای کاهش مراقبت و نظارت بر یادگیری
ج. قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس معیارهای متفاوت و ناهمگون
د. همه موارد

جواب گزینه د: آسیب هایی که تحقق اهداف ارزشیابی را تهدید می کند شامل موارد زیر می باشد

۱_ محدود شدن روشها و ابزراهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان به برگزاری آزمون های مکرر

۲- توجه صرف بر به کارگیری انواع ابزارها و غفلت از فضای یادگیری

۳- به کارگیری ابزراها بدون توجه به اهداف و محتوای درس

۴- حذف نمره دفقیق و مستند اطلاعات و شواهد مربوط به وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۶- قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش اموزان براساس معیارهای متفاوت و ناهمگون

۷- کم توجهی به اهداف اصلی دروس به دلیل کنار گذاشته شدن بارم بندی و نمونه سوالات امتحانی رایج و ……………

۸- بر چسب به دانش اموزان براساس اعلام نتایج ارزشیابی در جات چهارگانه

 

دانلود رایگان کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

 

سوال ۳- این جمله در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی – عقلی – عاطفی – اجتماعی – اخلاقی – و حرکتی دانش آموزان توجه شود مربوط به کدام یک از اصول حاکم برارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باشد؟

الف. تاکید بر نو آوری و خلاقیت
ب. توجه همه جانبه به دانش ها نگرش ها و مه ارت ها
ج. توجه به رشد همه جانبه داشن آموزان
د. توجه به آمادگی دانش آموزان

جواب گزینه ج: در بخش اصول بر ارزشیابی تحصیلی در رابطه به رشد همه جانب دانش آموزان به این مورد اشاره شده است

 

سوال ۴- کدام یک از موارد زیر نمونه کار هستند؟

الف. تهیه کلاژ با استفاده از وسایلی که در اختیار دارد
ب. ضربه زدن به یک توپ
ج. کار در آزمایشگاه
د. تشخیص درست حل مسئله

جواب گزینه الف: در روش نمونه کار که نزدیک ترین روش ارزشیابی به عمکرد واقعس است یادگیرنده در محیط طبیعی ارزشیابی می شود برای مثال آزمون رانندگی تهیه کلاژ با استفاده از وسایلی که در اختیار دارد خواندن یک شعر اجرای یک نمایش

 

دانلود کتاب فوریت های پزشکی جهاد دانشگاهی pdf

 

سوال ۵- بازخورد پیوسته یعنی چه؟

الف. یعنی ساده و قابل فهم باشد
ب. یعنی توصیفی و مثبت باشد
ج. یعنی دانش آموز در حین فرایند یادگیری بازخورد دریافت کند
د. یعنی دانش آموز بعد از فرایند یادگیری باز خورد دریافت کند

جواب گزینه ج: نکات توجه در ارایه بازخورد به دانش آموزان عبارتند از:

پیوسته باشد یعنی دانش آموز در حین فرایند یادگیری باز خورد دریافت کند

سودمند باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که دانش آموز را از نوع فعالیتی که باید انجام دهد به انتظارات آموزشی دست یابد آگاه کند)

منابع بازخورد متنوع باشد) دانش آموز همسالان والدین معلم و ………..تا آثار و فعالیت دانش آموز از منظرهای مختلف و متفاوت بررسی شود) توصیفی و مثبت باشد (عبارت دگیر برای دانش آموز ساده و قابل فهم باشد و او را به یادگیری ترغیب کند

 

سوال ۶- برای اندازه گیری میزان تحقق هدفهای آموزشی در حوزه های عاطفی و روانی – حرکتی از کدام روش استفاده می شود؟

الف. مقیاس درجه بندی نگاره ای
ب. واقعه نگاری
ج. مقیاس درجه بندی نگاره ای توصیفی
د. مقیاس درجه بندی مشاهده ای رفتار

جواب گزینه ب: واقعه نگاری روش مشاهده مستقیم رفتار است از این روش معمولا برای اندازه گیری میزان تحقق هدفهای آموزشی در حوزههای عاطفی و روانی – حرکتی استفاده میشود

 

جزوه کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

 

سوال ۷- هدف اساسی خودرازیابی چیست؟

الف. خود سنجی
ب. ارزشیابی فرد از عملکرد و فعالیت های یادگیری خویش
ج. خود درباره پاسخ ها و کارهای خویش فکر کند
د. ایجاد احساس مسئولیت بیشتر نسبت به یادگیری

جواب گزینه د:خود ارزیابی عبارت است از ارزشیابی فرد از عملکرد و فعالیتهای یادگیری خویش به منظور افزایش مراقبت از یادگیری هدف اساسی از این روش ایجاد احساس مسئولیت بیشتر نسبت به یادگیری است

 

سوال ۸- در کدام گزینه زیر خصلت جستوجوگری و کنجکاوی فراگیران برانگیخته میشود؟

الف. نمونه کار
ب. آزون عملکردی
ج. اسفتاده از پروژه
د. آزمون شناسایی

جواب گزینه ج: یکی از مزایای استفاده از پروژه این است که خصلت جستوجوگری و کنجکاوی فراگیران برانگیخته میشود

 

سوال ۹- جمله افزایش بهداشت روانی دانش آموزان اعتماد به نفس افزایش روحیه انتقاد پذیری کاهش اضطراب و در مورد کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

الف. ویژگیه ای ارزشیابی
ب. آسیب های ارزشیابی توصیفی
ج. نتایج مورد انتظار ارزشیابی توصیفی
د. اصول حاکم بر ارزشیابی توصیفی

جواب گزینه الف: افزایش بهداشت روانی دانش آموزان اعتماد به نفس افزایش روحیه انتقادی پذیری کاهش اضطراب و یکی از ویژگیه ای ارزشیابی توصیفی می باشد

 

دانلود رایگان جزوه فوریت های پزشکی

 

سوال ۱۰- چه نوع ارزشیابی موجب تقویت رشد خواآگاهی و توانایی بررسی و تحلیل عملکرد دانش آموز می شود؟

الف. ارزیابی دیگران
ب. همسال سنجی
ج. خود سنجی
د. گزینه ۲ و ۳

جواب گزینه الف: ارزیابی دیگران عبارت است از ارزشیابی دانش آموز از فعالیتهای یادگیری همسالانش این نوع ارزشیابی رشد خود آگاهی دانش آموز را به حوزه های دیگر می کشاند زیرا هنگام داوری درباره عملکرد دانش آموز دیگر توانایی بررسی و تحلیل عملکرد در دانش آموز تقویت میشود

 

سوال ۱۱- در کد ام بازخورد در جریان آموزی به دانش آموزان اولیا و افراد ذینفع باز خورد داده می شود؟

الف. جمعی
ب. فردی
ج. توصیفی
د. تکوینی

جواب گزینه د: در بازخورد تکوینی در جریان دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان اولیا و افراد ذینفع دیگر بازخورد داده می شود باز خورد در جریان آموزش حاصل تعامل دائم معلم با دانش آموزان است و اطلاعات جمع آوری شده بر انتظارات آموزشی متمرکز در بازخورد پایانی پس از مدت معینی معمولا دو یا سه بار در طول تحصیلی به دانش آموز اولیا و افراد ذینفع دیگر بازخورد داده می شود

 

سوال ۱۲- کدام یک از موارد زیر به توصیف ارزشیابی تکوینی می پردازد؟

الف. نوعی ارزشیابی است که در طول فرآیند یاددهی – یادگیری به طور پیوسته و مداوم برای شناسایی و تقویت قوت ها و شناسایی و رفع ضعفها موانع و مشکلات یادگیری فراگیران صورت می گیرد
ب. فرایند منظم جمع آوری اطلاعات به منظور بررسی داوری و قضاوت در مورد تلاش های یادگیری دانش آموزان و فعالیتهای معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی براساس مالکهای معین است
ج. به فرآیند نظام دار برای جمع آوری تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر براساس مالکها و معیارهای مشخص شده اطلاق می شود
د. شیوه ای از ارزشیابی است که براساس آن بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز معلم و اولیاء حاصل می آید

جواب گزینه الف: ارزشیابی نوعی از ارزشیابی است که در طول فرآیند یاددهی – یادگیری به طور پیوسته و مداوم برای شناسایی و تقویت قوتها و شناسایی و رفع ضعفها موانع و مشکلات یادگیری فراگیران صورت میگیرد

 

نمونه سوالات کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی

 

سوال ۱۳- میزان عملکرد دانش آموزان و در دستیابی به اهداف سنجیده با کدام مفهوم زیر تعیین میشود؟

الف. اهداف برنامه درسی
ب. فوق برنامه
ج. مقیاس
د. هیچکدام

جواب گزینه ج: مقیاس یک مفهوم قرار دادی است که بر اساس میزان عملکرد دانش آموزان در دستیابی به اهداف سنجیده و تعیین میشود

 

سوال ۱۴- کدام یک از گزینه های زیر از عناوین موارد درسی و موضوعات پایه اول ابتدایی جهت درج در کارنامه توصیفی نمی باشد؟

الف. قرآن
ب. هدیه آسمانی
ج. شایستگی های عمومی
د. هنر

جواب گزینه ب: عناوین موارد درسی و موضوعات پایه اول ابتدایی جهت درج در کارنامه توصیفی شامل قرآن تربیت بدنی فارسی ریاضی علوم تجربی هنر و شایستگی های عمومی میشود

 

سوال ۱۵- کدام گزینه زیر اهداف درس آموزش تربیت بدنی در دوره اول ابتدائی نیست؟

الف. توسعه و بهبود قدرت و استقامت عضلانی
ب. یادگیری اصول شنا
ج. توسعه و بهبود تعامل
د. کسب مه ارت در چرخیدن و پیچیدن و بلند کردن

جواب گزینه ب: اهداف درس تربیت عبارتند از توسعه و بهبود قدرت و استقامت عضلانی توسعه و بهبود تعادل توسعه و بهبود استقامت قلبی عروقی- توسعه و بهبود انعطاف پذیری کسب مه ارت در پرتاب یک دست از بالا کسب مه ارت در پرتال یک دست از پایین کسب مه ارت در چرخیدن و پیچیدن و بلند کردن – کسب مه ارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت جهت یابی – کسب مه ارت در راه رفتن ایستادن و نشستن – کسب مه ارتدر دویدن میباشد

 

pdf نمونه سوالات فوریت های پزشکی جهاد دانشگاهی

 

سوال ۱۶- برقراری ارتباط و انتقال پیام از نشانه های تحقق کدام اهداف درس فارسی در پایه دوره ابتدائی می باشد؟

الف. کسب مهرات گوش دادن
ب. کسب مهارت تصویر خوانی
ج. کسب مهرات سخن گفتن
د. جمله سازی

جواب گزینه ج: برقراری ارتباط و انتقال پیام اهداف کلی کسب مهارت سخن گفتن می باشد

 

سوال ۱۷- درس مطالعات اجتماعی از عناوین موارد درسی و موضاعات کدام پایه نمی باشد؟

الف. دوره اول ابتدائی
ب. چهارم ابتدائی
ج. سوم ابتدائی
د. پنج ابتدائی

جواب گزینه الف: با توجه به عناوین مواد درسی و موضوعات پایه اول ابتدایی درس مطالعات اجتماعی از عناوین مواد درسی و موضوعات دوره اول ابتدایی نیست

 

سوال ۱۸- برای اندازه گیری و سنجیش آموخته های دانش آموزان در قالب سوالات کتبی شفاهی و موقعیتهای عملی از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

الف. مقیاس
ب. ارزشیابی
ج. ارزشیابی پایانی
د. آزمون

جواب گزینه د: آزمون ابزاری است برای اندازه گیری و سنجش آموخته های دانش  آموزان در قالب سوالات کتبی شفاهی و موقعیتهای عملی

 

سوال ۱۹- کدام گزینه زیر در شناخت دقیق تری از دانش آموز در اختیار معلم و اولیاء قرار میدهد؟                                              

الف. آزمون  عملکردی
ب. ارزشیابی پایانی
ج. ثبت پایانی
د. ارزشیابی توصیفی

جواب گزینه ج: ثبت مشاهدات روشی است برای ثبت و توصیف وقایع و رفتارهای قابل مشاهده دانش آموز در حیطه های مختلف که اطلاعات مناسبی را برای شناخت دقیقتر دانش آموز در اختیار معلم و اولیاء قرار میدهد

 

نمونه سوالات فوریت های پزشکی جهاد دانشگاهی با جواب

 

سوال ۲۰- کدام گزینه زیر از نکات قابل توجهی در امر خود ارزیابی نیست؟

الف. آشنایی دانش آموز با اهداف آموزشی
ب. تعیین آنچه که میخواهند یاد بگیرند
ج. تعیین آنچه که یاد گرفته اند
د. همسالان سنجی

جواب گزینه د: برای انجام خود ارزیابی لازم است به این نکات توجه شود آشنایی دانش آموز با اهداف آموزشی- کمک به دانش آموزان در تعیین معیارها- کمک به دانش آموزان در تصمیم گیری برای اصلاح کار و تعیین گام بعدی تعیین آنچه که یاد گرفته اند تعیین آنچه که میخواهند یاد بگیرند

 

سوال ۲۱- موضوع مشترک درس هدیه های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیتهای دینی در پایه سوم ابتدائی کدام است؟

الف. مراسم دینی – ملی
ب. پیامبری
ج. امامت
د. آداب و  اخلاق دینی

جواب گزینه ب:در خصوص موضوعات درس هدیه های آسمان پایه سوم ابتدائی برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیتهای دینی در پایه سوم ابتدائی بخش پیامبری کتاب هدیه های آسمان مشترک

 

سوال ۲۲- داوری معلم در مورد تحقق انتظارات در فرایند یاددهی یادگیری به چند بخش تقسیم می شود؟

الف. چهار بخش
ب. سه بخش
ج. پنج بخش
د. هیچکدام

جواب گزینه الف: داوری معلم در مورد تحقق انتظارات در یک طیف ۴ درجه ای اعلام می شود که گزینه های آن عبارتند از – خیلی خوب – خوب – قابل قبول – نیازمند به آموزش و تلاش بیشتر

 

سوال ۲۳- جمله زیر به کدام گزینه مربوط است؟

الف. پیوسته بودن ارائه باز خورد به دانش آموزان
ب. سودمند بودن ارائه باز خورد به داشن آموزان
ج. متنوع بودن منابع باز خورد
د. توصیفی و مثبت بودن ارائه بازخورد به دانش آموزان

جواب گزینه الف: نکات قابل توجه در ارایه باز خورد به دانش آموزان: پیوسته باشد یعنی دانش آموز در حین فرایند یادگیری باز خورد دریافت کند- سودمند باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که دانش آموز رااز نوع فعالیتی که باید انجام دهد تا به انتظارات آموزشی دست یابد آگاه کند منابع بازخورد متنوع باشد دانش آموز همسالان والدین معلم و) تا آثار فعالیت دانش آموز از منظرهای مختلف و متفاوت بررسی شود توصیفی و مثبت باشدبه عبارت دیگر برای دانش آموز ساده و قابل فهم باشد و او را به یادگیری ترغیب کند

 

سوالات آزمون استخدامی فوریت های پزشکی

 

سوال ۲۴- نوشتن داستان کوتاه یا طرح یک مسئله ریاضی و حل آن از نمونه های کدام گزینه زیر است؟

الف. آزمون شناسایی
ب. آزمون کتبی عملکردی
ج. آزمون شفاهی
د. انجام عملکرد در موقعیتهای شبیه سازی شده

جواب گزینه ب: در سنجش عملکرد استفاده از آزمونهای کتبی نیز مفید است این آزمون عمدتا بر کاربرد آموخته ها در موقعیتهای عملی یا شبیه سازی شده تأکید دارد اما بین آزمونهای کتبی با آزمونهای کتبی عملکردی تفاوت وجود دارد در آزمونهای کتبی میزان دستیابی به اهداف حوزه شناختی مورد سنجش قرار میگیرد ولیکن در آزمون کتبی عملکردی عمدتا دانش به ارت در موقعیتهای عملی یا شبیه سازی شده تأکیده میشود در اینگونه آزمونهای یا نتایج پایانی یادگیری ارزشیابی میشود یا مراحل میانی عملکردی که برای رسیدن به نتایج مطلوب پایانی ضروری است آزمون کتبی میتواند به عنوان وسیله ارزشیابی اطلاعات مقدماتی فرد درباره کاری که انجام خواهد داد مودر استفاده قرار گیرد مثال: تهیه گزارش از یک بازدید علمی نوشتن داشتان کوتاه یا طرح یک مسئله ریاضی و حل آن

 

سوال ۲۵- در کدام آزمون مشکلات یادگیری دانش آموزان تا حدودی مشخص شده و معلم میتواند به موقع بازخوردهای لازم را به دانش آموزان ارائه دهد؟

الف. آزمون کتبی
ب. آزمون عینی یا بسته پاسخ
ج. آزمون شفاهی
د. آزمون عملکردی

جواب گزینه ج:آزمون شفاهی در این نوع آزمون جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به تناسب اهداف و محتوای درس سوالاتی را به صورت شفاهی میپرسند و به دلیل رودرو بودن پرسشگر و پاسخ دهنده یادگیری دانش آموزان تا حدودی مشخص شده و معلم میتواند به موقع بازخوردهای لازم را به دانش آموزان ارائه دهد

 

سوال ۲۶- کدام گزینه در مورد واقعه نگاری صحیح نیست؟

الف. روش مشاهده مستقیم رفتار است
ب. برای اندازه گیری میزان تحقق هدف های آموزشی در حوزه های عاطفی و روانی – حرکتی استفاده میشود
ج. میتواند تصویر نسبتا کاملی را از تغیراتی که در مدت زمان معین در رفتار دانش آموز خاصی صورت گرفته است در اختیار معلم قرار دهد
د. تفسیر واقعه و اعمال پیشنهادی باید با توصیف رویداد با هم باشد

جواب گزینه د: واقع نگاری روش مشاهده مستقیم رفتار است از این روش معمولا برای اندازه گیری میزان تحقق هدفهای آموزشی در حوزه های عاطفی  روانی – حرکتی استفاده میشود واقعه نگاری میتواند تصویر نسبتا کاملی را که در مدت زمان معین در رفتار دانش آموز خاصی صورت گرفته است در اختیار معلم قرار دهد برای اینکه روش واقعه نگاری بهترین نتیجه را داشته باشد باید شامل ویژگیه ای زیر باشد توصیفی واقعی از رویداد و زمان آن وضعیت یا شرایط رویداد بیان شود – تفسیر واقعه و اعمال پیشنهادی باید توصیف رویداد مجزا باشد-هر یک از موارد رویداد تنها باید شامل یک رفتار باشد- آنچه ثبت میشود باید از لحاظ رشد و تحول دانش آموز یا بازده یادگیری و هدف های آموزشی رویداد مهمی باشد- آن قسمت از ویژگی های حوزه های رفتاری مورد مشاهده واقعه نگاری قرار گیرد که از طریق دیگر قابل ارزشیابی نباشند

 

دانلود سوالات فوریت پزشکی جهاد دانشگاهی رایگان

 

سوال ۲۷- کدام گزینه از عوامل مؤثر بر بهبود مقیاس درجه بندی نمی باشد؟

الف. سعی کنید ویژگیه ای را که از لحاظ آموزشی مه م هستند انتخاب کنید
ب. ویژگی های مورد ارزشیابی را به گونه ای بیان کنید که مستقیماً قابل مشاهده باشند
ج. ویژگیه ای مورد ارزشیابی و درجات روی مقیاس را به روشنی تعریف کنید
د. معمولا شماره درجات مقیاس حداقل ۳ و حداکثر ۸ میباشد

جواب گزینه د: عوامل مؤثر بر بهبود مقیاس درجه بندی ۱- سعی کنید ویژگیه ای را که از لحاظ آموزشی مه م هستند انتخاب کنید۲-ویژگیه ای موردارزشیابی را به گونه ای بیان کنید که مستقیماً قابل مشاهده باشند۳- ویژگیه ای مورد ارزشیابی و درجات روی مقیاس را به روشنی تعریف کنید۴- معمولا درجات مقیاس حداقل ۳ و حداکثر ۷ میباشد۵- در صورت امکان از دانش آموزان نیز بخواهید تا رفتارهای مورد نظر را مشاهده و ارزشیابی کنند

 

سوال ۲۸- مقیاس درجه بندی چه نوع است؟

الف. چهار بخش
ب. سه بخش
ج. پنج بخش
د. شش بخش

جواب گزینه الف: مقیاس درجه بندی ۴ نوع است: مقیاس درجه بندی مشاهده ای رفتار- مقیاس درجه بندی نگاره ای توصیفی – مقیاس درجه بندی نگاره ای – مقیاس درجه بندی عددی

 

سوال ۲۹-کدام گزینه از ویژگیه ای اصلی ارزشیابی توصیفی می باشد؟

الف. تفسیر روشن ارزشیابی
ب. نگاه متفاوت آن به ارزشیابی
ج. تصحیح مسیرهای یادگیری
د. هیچکدام

جواب گزینه ب: یکی از ویژگی های اصلی ارزشیابی توصیفی نگاه متفاوت آن به ارزشیابی است بر این اساس جمع آوری اطلاعاتی است که به آموزگار در تصحیح مسیرهای یادگیری و آموزشی خاص هر دانش آموزش خاص هر دانش آموز کمک میکند و امکان توجه لازم و کافی به آموزشهای جبرانی و تکمیلی برای دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر ار فراهم می نماید

 

سوال ۳۰- کدام گزنه تهدیدی بر سر راه توفیق ارزشیابی است؟

الف. ضعف در تدریس
ب. ضعف در شناخت هدف های دروس
ج. ضعف در تولید و انتخاب فعالیتهای جبرانی
د. گزینه ب و ج

جواب گزینه د: هرگز ضعف در شناخت هدفهای دورس و یا ضعف در تولید و انتخاب فعالیتهای جبرانی تهدیدی در سر راه توفیق ارزشیابی است

 

سوال ۳۱- تأکید بر نوآوری و خلاقیت مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف. اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ب. ویژگی ارزشیبابی توصیفی
ج. اصول ارتفاعب تحصیلی
د. هیچکدام

جواب گزینه الف: تأکید بر نوآوری و خلاقیت از اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی میباشد

 

سوال ۳۲- جمله جلسات آموزشی اضافه بر ساعات درسی عادی دانش آموزان است که به منظور جبران ضعف های درسی آنها در چارچوب قوانین مقررات و شورای عالی توسط مدرسه پیش بینی می شودتعریفی بر کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف. فوق برنامه
ب. کلاس های جبرانی
ج. فعالیت های مکملی
د. کلاس های آموزشی

جواب گزینه ب: کلاسهای جبرانی جلسات آموزشی اصافه بر ساعات عادی دانش آموزان که به منظور جبران ضعفهای درسی آنها چارچوب قوانین و مقرارت شورای عالی توسط مدرسه پیش بینی میشود

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PDF سوالات فوریت های پزشکی جهاد دانشگاهی با جواب (استخدامی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *