بایگانی برچسب: نمونه سوالات بنایی درجه 3

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی

دانلود نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی چند مورد از نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی : کدام یک از موارد زیر عوامل ایجاد حادثه در کارگاه نیست؟ الف) محیط کارگاه ب)کارگر ج) ابزار کار د)دوری کارگاه از شهر   مقاومترین ساختمان کدام است؟ الف) ساختمان فلزی-آجری ب) ساختمان چوبی …

توضیحات بیشتر »

جزوه کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳

جزوه کارگر عمومی بنای سفت کار درجه 3

جزوه کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳ pdf چند مورد از سوالات کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳ : برای رسم دایره در ابعاد کوچک کدام پرگار مناسب تر است؟ الف) پرگار صفر زن ب) پرگار معمولی ج) پرگار فلزی د) هیچکدام   از انواع داربست می توان …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی   چند مورد از نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی : چه نکاتی را در ساختمان دیوار آجری باید رعایت کرد الف) تراز بودن رجها                           ب) زنجاب کردن آجرها ج) بند روی بند نبودن آجرها               د) تمام موارد فوق   دیواری که …

توضیحات بیشتر »