دانلود رایگان پوشه کار معلم ابتدایی (تمام پایه ها)

با سلام و احترام برای دانلود پوشه کار ابتدایی روی گزینه زیر کلیک کنید:

دانلود فرم های عمومی

 1. فرم مشخصات شرح حال
 2. فرم ارزیابی درس به درس
 3. فرم خود ارزیابی دانش آموز
 4. فرم ارزیابی والدین از پوشه کار
 5. فرم پیشرفت دانش آموز
 6. فرم ملاک های خود ارزیابی معلم

 1. نمونه فرم فهرست محتوا
 2. نمونه فرم ملاک های ارزیابی مدیر واحد آموزشی
 3. نمونه فرم پیشرفت دانش آموز
 4. نمونه فرم فهرست وارسی ( چک لیست سیاهه ی رفتار )
 5. نمونه فرم ارزیابی معلم از پوشه کار
 6. نمونه فرم خودارزیابی دانش آموز از پوشه کار در ماه
 7. نمونه فرم مقیاس درجه بندی
 8. نمونه فرم ارزیابی والدین از پوشه کار
 9. نمونه فرم شرح حال

طرح تفکیک درس به درس

بررسی همه جانبه پوشه کار و سرگذشت آن

در دنیای امروز و در نظام‌های آموزشی پویا به کلاس درس دیگر به عنوان فضایی برای سخنرانی نگاه نمی‌شود بلکه این قضا به کارگاهی برای یادگیری مهارت‌های زندگی و آموزش تبدیل شده است. معلم نیز در این جریان یادگیری و آموزش تنهای یک عامل برای انتقال دانستنی‌ها به شمار نمی‌رود. امروزه معلم شرایط را آسان می‌کند و نقش هدایت‌کننده و برانگیزاننده دارد. با توجه به این موضوع دانش‌آموزان نیز به جای موجودی پذیرنده و منفعل به افرادی پویا و هوشمند تبدیل شده‌اند و خودشان هم نقش زیادی در شکوفایی و رشد استعدادها و توانمندی‌هایشان دارند.

بدون مشارکت موثر دانش آموزان، در این مسیر دانایی دیگر نمی‌توان به موفقیت روش‌های آموزشی، سنجشی و هدایت آن‌ها امید داشت. با توجه به این موضوع باید روشی که برای ارزشیابی پیشرفت در تحصیل مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز باز آفرینی شود.

شیوه گزارش و بازخورد، اطلاعات، ابزار، روش، هدف و رویکرد همگی خرده سیستمی را تشکیل می‌دهند که  باید تاثیر گرفته از  تفکر نظام‌گرا بوده و به هر دانش‌آموز به دیده حرمت نگاه کند. با این خرده سیستم از قابلیت‌ها، رشد دانش‌آموزان و نگرش ایشان تصویری واضح ارائه می‌شود و قیاس بین دانش‌آموزان جای خود را به قیاس هر فرد با گذشته خودش می‌دهد.

برای رسیدن به چنین خواسته‌ای، ابزارهایی برای سنجش توانایی‌های دانش‌آموزان با توجه به تفاوت‌های فردی آن‌ها نیاز است. ویگنز (۱۹۹۳) می‌گوید که تحلیلی جامع و چند وجهی از عملکرد دانش‌آموزان می‌تواند اعتماد به نفس را در آن‌ها ایجاد کند و هر فرد با خودش مورد قیاس قرار گیرد.

پوشه کار یکی از همین ابزارهاست. این وسیله هویت فردی دانش‌آموزان را در سنجش مبتنی بر عملکرد ملاک قرار می‌دهد و با نگاهی تازه فرآیندها و فرآورده‌های یادگیری شناختی و غیرشناختی آن‌ها را نمایش می‌دهد.

پوشه کار توسط هرمن و همکارانش (۱۹۹۲) به عنوان  سیستم معرفی شده است که نمونه کارهای دانش‌آموزان را طی دوره زمانی و تکامل آن را در یک پرونده نگه می‌دارد. در ادامه به معرفی پوشه کار و نحوه مدیریت آن با توجه به اهمیت و جایگاه زیادی در ارزشیابی یادگیری خواهیم پرداخت. (دکتر قره داغی، صفر تا بیست)

مشخصا تمامی فرآیند یادگیری شامل جمع‌آوری اطلاعات نمی‌شود و کار ارزشیابی تحصیلی با جمع‌آوری اطلاعات مناسب به پایان نمی‌رسد. علاوه‌بر این برای این ارزشیابی تنوع اطلاعات بدست آمده کافی نیست و باید از اعمال سیاستی برای سامان‌دهی و تنظیم آن‌ها استفاده کرد. اگر این کار انجام نشود تجزیه تحلیل اطلاعات موجود با مشکل روبه‌رو می‌شود و معلم در میان حجم زیادی از اطلاعات سردرگم خواهد شد.

برای ارزشیابی به شکل سنتی از دفتر کلاس استفاده و نمره ملاک مهمی تلقی میشد که در این دفتر ثبت میشد. این رویکرد برای سامان‌دهی اطلاعات کافی نیست. در این قسمت برای نگه‌داری و سامان‌دهی اطلاعات و شواهد موجود دو ابزار مهم بررسی خواهد شد. (دکترمحمدحسنی-راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان)

ارزش تربیتی پوشه کار

کار  پوشه یا همان پوشه کار یک ابزار چند منظوره تلقی می‌شود. علاوه بر بخش ارزشیابی، کاربردهای تربیتی و آموزشی این وسیله نیز زیاد است و در این بخش از آن به عنوان ابزار ارزشیابی یاد می‌شود. با توجه به این امر پوشه کار یک وسیله برای هدفمند کردن اطلاعات جمع‌آوری شده و نظم بخشیدن به آن‌ها است. معلم به کمک این مجموعه امکان بررسی و ارزشیابی رشد فرآیند یادگیری و سطح موفقیت تحصیلی شاگردان را در بازه زمانی مشخص خواهد داشت.

(پوشه کار کارپوشه، کارنما، پوشه عملکرد، سنجش پرونده‌ای)

پوشه کار را می‌توان از مهم‌ترین ابزارهای ارزشیابی کیفی و توصیفی و از مهم‌ترین روش‌های ارزشیابی مستمر به شمار آورد. این ابزار به طور پویا و سازنده‌ای به دانش‌آموز، والدین و معلم اطلاعاتی از رشد دانش آموز و نحوه آن را نشان می‌دهد. از پوشه کار تعاریف مختلفی توسط صاحبان نظر علوم تربیتی ارائه شده است. در ادامه توضیح هر یک را مشاهده می‌کنید.

فراهانی ۱۳۸۴: یک مجموع هدفمند و منظم و فعالیت و عملکرد فراگیر که رشد، پیشرفت، تلاش، دستاورد و موفقیت‌های دانش‌آموز را شامل می‌شود. فراگیران با کمک پوشه کار پویا و فعال شده و مقابل پیشرفت و یادگیری خود مسئولیت نشان می‌دهند.

هام و آدامز ۱۹۹۱: مجموعه‌ای تشکیل‌ شده از کارهایی که هدفمند و با آگاهی انتخاب می‌شوند و چیزی بیشتر از یک پوشه معمولی است.

واوروس ۱۹۹۰: یک مجموعه سازمان‌یافته از مدارک مستند که به کمک آن پیشرفت دانش‌آموز در بخش‌های مختلف مهارتی، دانش و نگرش آن‌ها در موضوعات درسی برای معلم و دانش آموز مشخص می‌شود.

دکتر قره داغی ۱۳۹۴: این پوشه شامل مجموعه‌ای از نمونه‌کارهای دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری و یاددهی است که به شکل هدفمند جمع شده‌اند. این نمونه‌کارها پس از انتخاب آگاهانه، سازمان‌دهی و مرتب شده‌اند و می‌توانند میزان تلاش، موفقیت و پیشرفت دانش‌آموز را بیان کنند. در واقع این پوشه مانند یک آلبوم از مسیر رشد دانش، توانایی و عملکرد تصاویر مختلفی را  ارائه می‌دهد که می‌تواند توسط والدین و دانش آموز مشاهده و بررسی شود. این اطلاعات ارزشمند هستند و بر اساس آن‌ها پیگیری تلاش، فعالیت و اقدامات مدیریت، پیگیری و سازمان‌دهی خواهد شد.

دکتر حسنی ۱۳۹۳: پوشه کار شامل مستنداتی است که از فعالیت‌های یادگیری و موفقیت‌های خود در مسیر رسیدن به انتظارات توسط دانش‌آموز و با راهنمایی معلم تکمیل شده است.

طاهره رستگار ۱۳۸۸: می‌توان پوشه‌کار را یک پازل شامل قطعاتی از کارهای دانش‌آموز دانست که با در کنار هم قرار دادن آن‌ها تصویری روشن و کامل از دانش‌آموز به عنوان یادگیرنده مادام العمر را نشان خواهد داد.

ضرورت استفاده از پوشه کار

مزایای داشتن پوشه کار برای دانش آموز:

 1. امکان مشاهده رشد و پیشرفت خود و افزایش اعتماد به نفس در ایشان
 2. ایجاد فرصت برای شناخت و از بین بردن اشتباهات و ایجاد توانایی ریسک کردن، نترسیدن از اشتباهات، پذیرش اشتباه و اصلاح
 3. ایجاد فرصت برای ایجاد ارتباط بین آموخته‌های قدیم و جدید و تقویت مهارت خودارزیابی در ایشان
 4. کمک به تعامل با معلم، هم‌کلاسی‌ها و والدین
 5. مستندسازی دانش و توانایی‌های خود به کمک پوشه‌کار
 6. ایجاد فعالیت ذهنی و بدنی و ایجاد زمینه‌ای برای شادی، سرزنده بودن و نشاط برای فرد
 7. امکان شناسایی و آگاه شدن در باره قابلیت‌های خود و تصمیم‌گیری درست برای آینده تحصیلی و شغلی با مقایسه پوشه‌کارها در سال‌های متوالی
 8. سهیم‌ شدن غیر مستقیم دانش‌آموز در فرایند یادگیری مفاهیم درسی
 9. ایجاد فرصتی برای تمرین کردن تصمیم‌گیری آگاهانه، قضاوت و مسئولیت‌پذیری با انتخاب و قرار دادن نمونه‌کارها در پوشه کار

مزایای پوشه کار برای معلم:

 1. شناسایی قابلیت‌های دانش‌آموز و تعیین روش درس آموزش، برنامه‌ریزی صحیح و قضاوت مطمئن‌تر بر اساس مستندات با بررسی نمونه‌کارهای پوشه کار
 2. ایجاد فرصتی مناسب برای ایجاد و خلق تفکرات جدید در دانش‌آموزان در کنار یادگیری مشترک آن‌ها
 3. کمک به آشکار کردن قابلیت‌ها و استعدادهای خاص هر یک از فراگیران و  ایجاد فرصتی برای تولید دانش، خلاقیت و نوآوری با توجه به فعالیت‌های مستمر آن‌ها
 4. امکان مورد توجه قرار دادن هویت فردی دانش‌اموز با پوشه کار
 5. پویا ساختن شخصیت علمی و پژوهشی دانش‌آموزان و ایجاد حس خودباوری و اعتماد به نفس در آن‌ها
 6. شناسایی صحیح قابلیت‌های دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی آموزشی دقیق با توجه به تئوری هوش‌های چندگانه به کمک مرور پوشه کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *