PDF رایگان سوالات کیفیت بخشی آموزش و پرورش (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳)

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی حیطه عمومی و اختصاصی آزمون مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش با پاسخنامه:

پکیج جامع سوالات کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش همراه با پاسخ‌نامه‌های تستی و تشریحی با بهره‌گیری از بالاترین استانداردهای کیفی، شامل تمامی منابع به‌روز شده مرتبط با آزمون‌های آموزش و پرورش تدوین شده است.

این مجموعه که گزیده‌ای از مهم‌ترین سوالات دوره‌های گذشته را در بر می‌گیرد به شما کمک می‌کند تا با مطالعه‌ی دقیق و هدفمند احتمال موفقیت خود در آزمون‌های آتی را به طور قابل توجهی افزایش دهید.

(با این پکیج قبولی خود را تضمین کنید)

نمونه سوالات آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش:

بخش اول معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی شامل:

بخش دوم تاریخ و فرهنگ تمدن شامل: 

بخش سوم دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی شامل:

بخش چهارم توانایی های عمومی ذهنی شامل:

 • مجموعه سوالات توانایی های عمومی و ذهنی آزمون آموزش و پرورش با جواب

بخش پنجم تعلیم و تربیت اسلامی شامل:

بخش ششم اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش شامل:

بخش هفتم راهنما و فنون تربیت شامل:

چند مورد از نمونه سوالات کیفیت بخشی آموزش و پرورش:

۱-تربیت کدام یک از عوامل زیر است؟
الف. رها ساز
ب. آزادپروری و پرورش روحیه استقلال
ج. تفرش
د. همه موارد ☑️

۲-کدام یک از موارد زیر از مراحل خودسازی نیست؟
الف. خودشناسی
ب. خودسوزی
ج. انقلاب درونی
د. کشف نقاط ضعف و پوشاندن آن ☑️

۳-مهمترین ویژگی معلم در نقش الگو داشتن کدام صفت است؟
الف. دیانت
ب. شرافت
ج. صداقت ☑️
د. صیانت

۴-در ارتباط با تربیت صحیح کودک عامل ترس به چه معنا می باشد؟
الف. احساسی است که باعث به دست آوردن نیروها می شود
ب. احساسی است که انسان را به تقلید وادار می کند
ج. احساسی است که با عث شکوفایی استعدادها می شود
د. احساسی است که در انسان نیروهایی را به حرکت وا می دارد و او را به کارهایی وادار می نماید ☑️

۵-کاربرد دو عامل چوب کاری کردن و طعنه و توبیخ به چه عواملی احتیاج دارد؟
الف. توانمندی در تصمیم گیری ها
ب. قوه تفکر و انگیزه صحیح
ج. عدم شناخت اوضاع
د. تسلط و آگاهی از حالات روانی ☑️

۶-مسئولیت ما در تعلیم و تربیت بر اساس چیست؟
الف. آگاهی
ب. دارایی
ج. توانایی ☑️
د. هدایت

اگر مجموعه کامل را میخواهید از لینک زیر می توانید خرید کنید قیمت ۳۴۹۰۰ تومان

۷-شدیدترین نیازهای ما در خصوص استعدادها چیست؟
الف. جهت دادن
ب. شکل دادن
ج. کشف کردن
د. همه موارد ☑️

۸-نظارت بر محرکها و حرکتها به چه اموری اشاره دارد؟
الف. خلوص دل
ب. دینداری
ج. عبودیت ☑️
د. حریت

دانلود رایگان کتاب تست کیفیت بخشی آموزش و پرورش

۹-چه سوالاتی را در راستای معلم شدن باید از خود پرسید؟
الف. آیا در طلب یک کار به اصطلاح بی درد سر و با چند ماه تعطیلی با مزد و مواجب بوده ای ☑️
ب. از طریق آن به اهدافت میخواهی بررسی
ج. فقط سرگرم کار باشی
د. انگیزه و نیت تو تنها برای کسی درآمد بوده است

۱۰-چه زمانی توحید واقعی اتفاق می افتد؟
الف. زمانی که کارهای ما محرکی جز الله نداشته باشد ☑️
ب. زمانی که ما با دیگران درست رفتار کنیم
ج. زمانی که به دیگران انگیزه بدهیم
د. زمانی که نوع پوشش درستی داشته باشیم

۱۱-خصوصیات معلم خوب کدام گزینه است؟
الف. سرسری ندیدن مسائل
ب. آزاد فکر و آزاداندیش
ج. محدود نبودن به چهارچوب
د. همه موارد ☑️

۱۲-غرض اصلی از آموزش چیست؟
الف. اجتماعی کردن
ب. کشف حقیقت ☑️
ج. ایجاد سؤال ذهنی
د. یادگیری

۱۳-داستانهای آموزشی نباید کدام ویژگی را داشته باشند؟
الف. سطحی بودن
ب. علمی بودن
ج. شعاری بودن
د. همه موارد ☑️

۱۴-در کدام جامعه میتوان افراد را به سادگی تربیت کرد؟
الف. جوامع متحرک
ب. جوامع سنتی ☑️
ج. جوامع متضاد
د. همه موارد

۱۵-کدام یک از موارد زیر جزئی از تفاوت های روش تربیتی در هر یک از جامعه های بسته و متضادی می باشد؟
الف. در جامعه های بسته و سنتی به سختی می توان افراد را تربیت کرد
ب. در جامعه های متحرک و متضاد مربی نباید کودک را بغل کودک را بغل کند و راه ببرد
ج. در جامعه های متحرک مسائل خود به خود حل می شوند ☑️
د. در جامعه های متضاد کودک باید بودن هیچگونه کمکی شروع به راه رفتن کند

۱۶-یکی از مهمترین جنبه های تربیت درونی این است که ……..
الف. مربی نقش فعالی در پرورش ذهنی داشته باشد
ب. مربی بتواند استعدادهای درونی ام را کشف کند
ج. تربیت را امری اکتسابی نماید
د. فرد شخصا در تحقیق استعدادها و توانمندی هایش نقش فعال داشته باشد ☑️

۱۷-مربی کدام خصوصیت را باید در کودک بارور کند؟
الف. شخصیت و استقلال
ب. حریت و آزادی
ج. تفکر و تحلیل
د. همه موارد ☑️

نمونه سوالات آزمون کیفیت بخشی استخدامی آموزش و پرورش

۱۸-کدام گزینه از روشهای تربیتی اسلام به حساب نمیآید؟
الف. تفکر و نتیجه
ب. تدبر و ارزیابی
ج. تعقل و اندازهگیری
د. تأمل و بردباری ☑️

۱۹-والدین از چه ابزارهایی برای تربیت کودکان خود میتوانند استفاده کنند؟
الف. ترس و تعلیم
ب. رقابت و قهر
ج. تشویق و محبت
د. همه موارد ☑️

۲۰-ادیسون در ماجرای اختراع خود گفت آنچه مرا به اختراع برق نزدیک کرد صدها راهی بود که به برق ختم نمی شد منظور ادیسون از این جمله چیست؟
الف. پیروی ازاندیشه دیگران موجب خلاقیت می شود
ب. تسلط همه جانبه بر یک پدیده پیچیده مستلزم جدا شدن از آن و نگاه بیرونی در کنار نگاه درونی به آن است ☑️
ج. بهترین راه رسید به جواب روش آزمایش و خطاست
د. برای یافتن حقیقت بایستی همه راه ها را رفت

۲۱-مهمترین هدف تربیت چیست؟
الف. همرنگ ساختن و همنوا کردن افراد جامعه با مصلحت ها و هنجارهایی است که از قبل برای آنها تعیین شده است
ب. فقط پرورش افرادی با قدرت عمل و تفکر مستقل است
ج. پرورش افرادی با قدرت عمل و تفکر مستقل و در عین حال خدمت به جامعه ☑️
د. فعالیتهای کاملا شخصی فاعلی و بیرونی به همراه همنوایی های اجتماعی است

۲۲-تربیت عبارتست از یک اثر عمدی و یک طرفه از جانب بزرگسال بر روی کودک به منظور سازگار کردن او با قوانین و مقررات اجتماعی این تعریف به کدامیک از اشتباهات در امر تربیت اشاره دارد؟
الف. محصول مداری و کالا پنداشتن تربیت است
ب. مکانیکی و ایستا تلقی است
ج. بیرونی، تزئینی و اندودی قلمداد کردن تربیت است ☑️
د. تعیین اهداف از قبل پیش بینی شده برای متربی است

۲۳-کدام گزینه شخصیت کودک را تحریک کردن و اراده کودک را بارور کردن به حساب میآید؟
الف. تقلید
ب.  رقابت ☑️
ج. بازی
د. رفاقت

۲۴-از نظر نویسنده کتاب روایت سوم، روایت اول از جنگ تحمیلی در مورد چه موضوعی می باشد؟
الف. روایت جغرافیایی–نظامی
ب. موارد مربوط به بیان ملزمات جنگی و مختصات جغرافیایی
ج. گزینه ای الف و ب ☑️
د. خاطرات دوران دفاع مقدس

۲۵-فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در پنج مرحله در کدام گزینه ها مطح شده است؟
الف. انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی ☑️
ب. انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی
ج. انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی، زندگی اسلامی، جامعه اسلامی، نظام اسلامی
د. دولت اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی

سوالات کیفیت بخشی آموزش و پرورش رایگان pdf

۲۶-کدام مفهوم از نظر علمای تربیتی قدیم مردود است؟
الف. بخشی از اخلاقیات و فضایل را باید به صورت ملکات در انسان ایجاد کرد
ب. عادت جوهره عقلانی و ارادی یک رفتار را از بین برده و آن را به خودی خود غیر ارادی می سازد ☑️
ج. انسان آن هنگام دارای اخلاق فاضله است که در عالم خواب هم ضد آن فعل اخلاقی از او صادر نشود
د. تربیت چیزی جز فن تشکیل عادت نیست

۲۷-کدام گزینه از موضوعات اردوهای جهادی نمی باشد؟
الف. اشتغال زایی و کار آفرینی با ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک خانگی
ب. بازدید از خانه سالمندان و پی بردن به نعمت سلامتی ☑️
ج. مطالبه گری از مسولین کم فعال یک منطقه در جهت پویایی بیشتر دستگاههای حاکمیتی
د. رشد بهداشت فردی و محیطی یک منطقه دامپروری و کشاورزی و کمک به افراد نیازمند

۲۸-جدیدترین نقشه راه حرکت انقلاب اسلامی در چه قالبی مطرح گردیده است؟
الف. قوانین مجلس
ب. کتاب های با موضوع دفاع مقدس
ج. بیانیه گام دوم انقلاب ☑️
د. الف و ب

۲۹-کدام گزینه از معیارهای اصلی برای فهم فرایندی بیانیه گام دوم است؟
الف. انقلاب اسلامی با رشادت ها به جریان خود ادامه خواهد داد
ب. انقلاب اسلامی پویا و زنده است
ج. انقلاب اسلامی دارای نقطه آغاز و نقطه هدف می باشد
د. گزینه های ب و ج ☑️

۳۰-نقاط گلوگاهی اصلی بیانه ی گام دوم انقلاب در کدام گزینه هامی باشد؟
الف. انقلاب اسلامی موجودی زنده و هدف مند، بر کات هفت‌گانه، نیازهای هفت‌گانه، جوانان نقش آفرینان اصلی ☑️
ب. انقلاب اسلامی موجودی زنده و هدفمند، نیازهای روز مره، جوانان انقلاب
ج. انقلاب اسلامی پویا، برکات هفت‌گانه، نیازهای هشت‌گانه
د. هیچ کدام

۳۱-در این نوع اردو یک مربی یا مجموعه تربیتی ابتدا اهداف مورد نطر خود را تبیین می کند و سپس برای رسیدن به اهداف برنامه مورد نظر خود را طراحی و مکتوب کرده و گام به گام طبق آن به اجرا در می آورد؟
الف. ماجرا محور ☑️
ب. آموزشی
ج. جذبی
د. کشف و شناسایی

۳۲-کدام گزینه در مورد اردوهای تربیت شهروندی یا سبک زندگی اجتماعی نادرست است؟
الف. دانش آموزان علاوه بر ویژگی های فردی باید جامعه خود را بشناسید و بدانند چگونه می بایست در این جامعه رفتار کنند
ب. تربیت رفتار شهروند جامعه اسلامی در مسیر ایجاد جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی از جمله اهداف این اردو می باشد
ج. این اردوها تنها به شکل بازدیدی برگزار می شوند ☑️
د. در این راستا ماجراهایی که در آن نهادهای مختلف جامعه وجود دارند و اردو به مثابه یک جامعه کوچک نقش آفرینی می کند به اجرا در می آیند

۳۳-چرا در محیط های مختلف نمی توان از روش تربیتی یکسان بهره برد؟
الف. کودک دچار یکنواختی می شود
ب. در هر محیطی آسیبها موانع فرصتها و امکانات متفاوتی وجود دارد ☑️
ج. برای هر نوع تعلیمی روشی متفاوتی وجود دارد
د. هر روش تربیت به گونه ای متفاوت عمل می کند

دانلود سوالات کیفیت بخشی آموزش و پرورش حیطه اختصاصی و تخصصی و عمومی

۳۴-اگر از راهبرد شناخت درست گذشته غفلت کرد چه اتفاقی می افتد؟
الف. دورغ ها به جای حقیقت می نشینند و آینده مورد تهدید واقع می شود ☑️
ب. دورغ ها جامعه را فرامی گیرد
ج. آینده خراب میشود
د. هیچ کدام

۳۵-مرحله دوم از مراحل پنج‌گانه انقلاب اسلامی___ است؟
الف. عامل انتقال حکومت
ب. عامل انتقال نگرش
ج. عامل انتقال قانون اساسی ☑️
د. عامل انتقال زمانی

۳۶-اولین نتیجه ی عمل بر اساس دستگاه محاسبات غیر تو حیدی در کدام گزینه می باشد؟
الف. اختلال در دستگاه محاسبات ☑️
ب. تصمیم سازی غلط
ج. الف و ب
د. نفوذ دشمن

۳۷-هدف نهایی تربیت انسان چیست؟
الف. توانایی ها بیشتر
ب. اسیر خواسته ها بودن
ج. اهدافی که حاکمیت بر او انتخاب کرده است
د. اسیر حاکمیتی که خودش با اختیار برگزیده باشد ☑️

۳۸-کدام گزینه از پیامدهای ایجاد و تقویت شخصیت در بچه ها می باشد؟
الف. تقلید کردن و انعطاف در هجوم اندیشه ها
ب. محتاط بودن و پذیرش اندیشه های مختلف
ج. باور توانمندی های خود و تحمل مسئولیت ☑️
د. عدم مقاومت در برابر اندیشه ها و شهامت

۳۹-مصادیق بارز غفلت از پیام و هدایت امام خمینی در نظام چالش ها در برهه قبل از آغاز جنگ تحمیلی را شامل می شود؟
الف. نحوه انتخاب و عملکرد دولت موقت به سرپرستی بازرگان
ب. وقایع دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر
ج. کودتا و فعالیت های سازمان مجاهدین خلق
د. گزینه یک و دو ☑️

۴۰-اصلی ترین مسئله ای که به عنوان موضوع محوری در مرحله چهارم انقلاب اسلامی در جامعه مورد بحث قرار می گیرد چیست؟
الف. ظهور شخصیتی
ب. سبک زندگی ☑️
ج. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
د. نظام سازی های نمونه

۴۱-باز تعریف حوزه اقتصادی کشور در نظام سازی هشتگانه امام بر اساس کدام یک از گزینه های زیر صورت گرفت؟
الف. بانکداری اسلامی
ب. تعاون
ج. قرض الحسنه ☑️
د. اقتصاد اسلامی

سوالات تستی کیفیت بخشی آزمون آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی

۴۲-کدام گزینه کارکردهای اردو را بیان می کند
الف. انتقال پیام به‌صورت غیرمستقیم
ب. شناسایی و بروز تمام استعدادها
ج. استفاده از مدل تربیتی الگو محور
د. تمامی موارد ☑️

۴۳-در کدام نوع اردو سن مخاطب و جنسیت اهمیت چندانی ندارد و صرفا وسایل ورزشی و بازی تعیین کننده است؟
الف. اردوهای جذب
ب. اردوهای ماجرا محور
ج. اردوهای غیر ماجرا محور ☑️
د. اردوهای شناسایی

۴۴-کدام گزینه از اهداف اردوهای غفلت زدایی از زندگی روز مره می باشد؟
الف. کاهش مصرف گرایی
ب. قدردانی از ایثارگران
ج. تقویت مهارت های اجتماعی
د. گزینه ای الف و ب ☑️

۴۵-بر اساس بیانات رهبر انقلاب و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی از چه زمانی آغاز شد؟
الف. فتای تحریم استفاده از توتون و تنباکو
ب. از زمان آغاز انقلاب مشروطه
ج. مبارزه علنی با استبداد ☑️
د. همه موارد

۴۶-کدام یک از موارد زیر قصد و هدف جریان موسوم به اسلام ناب محسوب می شود؟
الف. هدف تسریع مدرنیزاسیون جامعه ایران
ب. تبلیغ دین که در آن هدف فرآیندهای مرتبط با تبلیغ دین اسلام است که تسریع شود
۳٫ تحقق حکومت دینی بر اساس مبانی اسلامی که قصد دارد نظامات جدید و بدیهی را برای اداره جامه ارائه کند ☑️
د. همه موارد

۴۷-از نقاط گلوگاهی اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محسوب می شود؟
الف. انقلاب اسلامی موجودی زنده هدفمند و دارای حرکت مشخص
ب. گام اول، مولفه های اصلی و برکات هفتگانه
ج. گام دوم، مولفه های اصلی و نیازهای هفتگانه
د. همه موارد ☑️

۴۸-مثال خراب شدن اتوبوس گروه اردو به‌صورت هماهنگ شده جهت ایجاد چالش برای متربیان برای کدام نوع اردو است؟
الف. اردوی جهادی
ب. اردوی اجتماعی
ج. اردوی تفریحی
د. اردوی استقامتی ☑️

تعداد سوالات آزمون کیفیت بخشی: بیش از ۱۰۰۰ سوال فرمت سوالات: پی دی اف
نمونه سوالات کیفیت بخشی اموزش پرورش نمونه سوالات حیطه عمومی و اختصاصی مشاغل کیفیت بخشی
سوالات تخصصی ازمون کیفیت بخشی سوالات حیطه اختصاصی مشاغل کیفیت بخشی
منابع آزمون کیفیت بخشی اموزش پرورش  
سوال جواب
منظور از زمینه و شرایط ویژه ای که تربیت رسمی و عمومی در آن رخ می دهد چیست؟ مدرسه
تربیت از کدام منظر به دو گروه الزامی و اختیاری تقسیم می شود نحوه حضور متربیان و چگونگی برخورداری از آن
اولین لایه جهانی انسانی که بر آن دسته مشترکات انسانی تاکید می کند که متربی به چشم عضوی از جامعه انسانی نگریسته می شود، چیست؟ هویت
در کدام تفکر رویکرد تضعیف نقش تربیتی خانواده دیده می شود؟ سوسیالیستی
اموری ضروری است که نظام زندگی اجتماعی به ان وابسته است واجب نظامیه
یکی از ظرفیت ها موجود برای گسترش و تعمیم تربیت رسمی و عمومی…… فناوری و اطلاعات
پوشش همگانی تربیت رسمی و عمومی در….. است زمانی
از یک منظر تربیت رسمی و عمومی به دلیل دارا بودن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نشان از چه چیز یک جامعه دارد؟ از پویایی یک جامعه
الگوی رایج تربیت رسمی و عمومی در واقع یکی از محصولات کدام دوران است؟ دوران مدرنیته
یکی از موانع و تهدیدات قابل تامل در راستای تحقق ملت واحد پدیده جهانی شدن

سوالات متداول:

۱٫مدارک لازم برای ازمون مشاغل کیفیت بخشی آموزش پرورش چیا هستند؟

 • فایل اسکن شده عکس ۳*۴ داوطلب
 • اطلاعات فردی داوطلبان مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر
 • اطلاعات شناسنامه ای مانند کد ملی، شماره شناسنامه و جنسیت داوطلب
 • اطلاعات مربوط به خدمت سربازی (مربوط به داوطلبان آقا)
 • اطلاعات مربوط به سهمیه ایثارگران (در صورت تقاضا برای استفاده از سهمیه)
 • اطلاعات شغلی داوطلبان مانند نوع سازمان، سابقه، نوع قرارداد، و…
 • اطلاعات تحصیلی داوطلبان  مانند رشته، مقطع، تاریخ فارغ التحصیلی
 • اطلاعات محل سکونت داوطلبان مانند استان، شهر، آدرس دقیق و…

۲٫نحوه اعلام نتایج آزمون استخدامی کیفیت بخشی آموزش و پرورش چگونه است؟

بمحض فرا رسیدن زمان اعلام جواب آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی، داوطلبان می توانند به صورت اینترنتی کارنامه خود را مشاهده کنند

۳٫آیا امکان اعتراض به نتایج آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پروش وجود دارد؟

پس از اعلام نتایج اولیه برخی از داوطلبان نسبت به امتیاز خود یا عدم کسب امتیاز حدنصاب معترض باشند. به همین دلیل نیز معمولا یک فرصتی جهت ثبت اعتراض در نظر گرفته می شود تا داوطلبان درخواست خود مبنی بر بازبینی مجدد را به ثبت برسانند.

۴٫منابع اختصاصی آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی وزارت آموزش و پرورش را نام ببرید؟

 • ۱.تعلیم و تربیت اسلامی
 • ۲.اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
 • ۳.راهنما و فنون تربیت

۵٫منابع عمومی آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی وزارت آموزش و پرورش را نام ببرید؟

 • ۱.معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی
 • ۲.تار یخ و فرهنگ تمدن
 • ۳.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • ۴.تواناییهای عمومی ذهنی

34 دیدگاه

 1. بسیار عالی ممنون از سایت ۲۰ بگیر
  لطفا تعداد سوالات حیطه عمومی را بیشتر کنید

 2. سلام
  امکانش هست سوال ها برای من ایمیل کنید.
  هزینش رو نمیتونم پرداخت کنم

 3. رقیه محمدپو

  سلام نمونه سوالات چند سال اخیر آموزش و پرورش را بیزحمت می‌فرستید هزینه اش هم بفرمایید پرداخت کنم

  • عاطفه محمدی

   سلام
   از همین صفحه میتونید خرید کنید بعد از خرید لینک های دانلود نمایش داده میشه

 4. مهدی شهریاری

  سلام.من هزینه را پرداخت کردم..چندمورد را دانلود کردم..خارج شدم و نتوانستم بقیه را دانلود کنم..چکارکنم؟؟؟

  • سلام نمونه سوالات کیفیت بخشی ایمیل شد

   • سلام وقت بخیر
    یکی از دوستان من با پکیجی که از سایت شما تهیه کرده بودم قبول شد میخواستم ببینم امسال هم همون پکیجی که دوستم خرید کرده را مطالعه کنم جواب میده؟

 5. سلام باتشکر از سایت خوبتون
  امکان داره سؤالات را باجواب برا بنده ایمیل کنید

 6. سلام وقت بخیر بخش تخصصی ایمان و نماز رو ندارید؟

 7. سلام وقت بخیر بابت سایت خوبتون تشکر
  دانلود رایگان نمونه سوالات علوم تربیتی ومشاوره آزمون کیفیت بخشی با جواب لطف کنید ایمیل کنید

 8. ببخشید من میتونم ازتون بخام سوالات کیفیت بخشی چند سال اخیر یاهم یا پک سوالات کیفیت بخشی کلن برام بفرستید هرچقد قیمتش بود هم بعدا براتون واریز کنم واقعا نیاز دارم و الان هم نمیتونم پرداخت کنم

 9. با سلام و عرض ادب

  امکان داره سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال های قبل رو بمن ایمیل بفرمایید؟ متشکرم

 10. سلام خسته نباشید ،من خرید اینترنتی بلد نیستم میشه سوالات رو برام ایمیل کنید ممنون میشم

 11. سلام ممنون میشم نمونه سوالات روبه ایمیلم ارسال کنید

 12. با سلام و خسته نباشید با تشکر از سایت خوب شما میشه سوالاتت را به ایمیل بنده نیز ارسال نمایید؟

 13. هانیه رضایی

  سال نو مبارک ببخشید امکان داره سوالات را برای بنده ایمیل کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *