نمونه سوالات تونل سازی (استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات تونل سازی با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اتونل سازی :

۱- برای حفاری تونل در زمین های سست کدام نوع ماشین های حفار مناسب می باشند ؟ در مورد هر کدام مختصر توضیح دهید؟

۲- برای حفاری تونل در زمین های سخت کدام نوع ماشین های حفار مناسب می باشند؟ در مورد هر کدام مختصر توضیح دهید؟

۳- در تونل سازی متداول یا سنتی  چه روش هایی مورد استفاده قرار می گیرد ؟ روش ها را نام برده و مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید؟

۴- انواع روش های وقت نگهداری از دیواره تونل را نام برده و مختصری در مورد مزایا و معایب هر روش توضیح دهید؟

۵- در چه مواردی می توان از سیستم لاینینگ پیش ساخته برای محافظت از دیواره تونل استفاده نمود؟ ۴ مورد از سگمنت های مورد استفاده را نام ببرید؟

۶- برای هر کدام از شرایط زیر استفادهاز کدام روش ساخت تونل را پیشنهاد می کنید؟ دلایل فنی و مهندسی و محدودیت های انتخاب خود را شرح دهید؟

الف) هزینه اقتصادی طرح مورد توجه باشد

ب) در زمین های با مقاومت بالا و تونل با قطر بیش از ۸ متر

۷- دلایل استفاده از فضاهای زیر زمینی را نام ببرید و هر کدام راربه اختصار توضیح دهید؟

۸- مهم ترین مزایای به کارگیری توأم سپر رودهدر رادر تونل سازی شرح دهید؟

۹- مزایا و معایب ماشین های TBM نوع تک سپری را در حفاری های مکانیزه شرح دهید؟

۱۰- مزایای اجرای شاتکریت با استفاده از روش مخلوط خشک و روش مخلوط تر از جداگانه توضیح دهید؟

۱۱- انواع اتصال دهنده های بین سگمنت ها و رینگ ها را نام ببرید هر کدام را به اختصار توضیح دهید و آن ها را با هم مقایسه کنید؟

۱۱- عوامل موثر در پیشرفت های مهم تونل سازی طر قرن اخیر را نام ببرید؟

۱۲- الف) روش چالزمی و آتشبازی در حفر تونل را شرح داده و مزایا و معایب این روش را بنویسید ب) موارد کاربرد روش چالزنی را شرح دهید ج) مراحل عملیات انفجار متعارف را نام ببرید؟

۱۳- رودهدر چیست و چه کاربردی در تونل سازی دارد؟

پارارمترهای موثر در عملکرد حفاری رودهدر را شرح دهید. مشکلات اصلی در کار رودهدر را نام ببرید؟

۱۴- مزایا محدودیت های استفاده از ماشین EPB و TBM دو سپری را شرح دهید؟

۱۵- هدف از نگهداری تونل چیست؟ روش های مختلف نگهداری تونل را شرح داده کاربرد مزایا و معایب هر روش کدام را بنویسید؟

۱۶- ۴ مورد از معیارهای مختلف تقسیم بندی فضاهای زیر زمینی را نام برده و عوامل موثر در هر کدام را شرح دهید؟

۱۷- تونل سازی به روش چالزنی و آتشبازی را شرح داده مزایا معایب و موارد کاربرد این روش را نام ببرید؟

۱۸- ۲ مورد از موارد کاربرد و مشخصات ماشین های حفار زیر را نام ببرید:

الف.سپرهای بسته

ب. سپرهای دوغابی

ج. سپرهای EPB

د. TBM نوع باز

۱۹- انواع روش نگهداری از دیواره تونل را نام برده و مزایا و معایب هر روش را شرح دهید؟

۲۰- در طراحی سگمنت های بتنی چه پارامترهایی مشخص می شود انواع درز موجود در پوشش های بتنی را شرح دهید؟

۲۱- چهار مورد از دلایل علاقمندی بشر به استفاده و توسعه از فضاهای زیر زمینی در گذشته و حال را نام ببرید؟

۲۲- با ذکر دلایل فنی روش مناسب پیشنهادی خود جهت حفر تونل در هر کدام از شرایط زیر را شرح دهید؟

الف. حفاری سنگ های بسیار سخت

ب.حفاری مقاطع غیر دایره ای

ج. حفاری تونل در مسیر کوتاه

د. حفاری تونل در زمین سست و خاک و سنگ ضعیف

۲۳- شاتکریت را تعریف نموده و کاربرد آن در تونل سازی را شرح دهید ۴ مورد از مزایای اجرای شاتکریت با روش مخلوط خشک و مخلوط تر را نام ببرید؟

۲۴- جهت جلوگیری از نشست آب در سگمنت ها و ضد آب نمودن آنها رعایت چه اصولی ضروری است؟ انواع آب بندها را نام برده و عوامل موثر در انتخاب آب ند را نام ببررید؟

۲۵- دلایل انتخاب روش حفاری مکانیکی را نام برده و چهار مورد از مزایا و معایب حفاری به روش سنتی و حفاری به روش مکانیزه را شرح دهید؟

۲۶- دلایل اصلی استفاده از فضاهای زیر زمینی رانام ببرید؟

۲۷- روش سنتی حفر تونل ار نام برده و مزایا و محدودیت های این روش را شرح دهید؟

۲۸- در هر کدام از زمین های باشرایط زیر کدام نوع ماشین حفار قابل استفاده می باشد؟ برای هر کدام دو مورد نام ببرید ؟

الف. زمین های سست

ب. زمین های سخت

۲۹- موارد کاربرد ماشین حفار EPB را شرح داده و مزایا و محدودیت های استفاده از آن را نام ببرید؟

۳۰- روش های مختلف نگهداری از دیواره تونل ها را شرح دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *