نمونه سوالات جرم شناسی

دانلود رایگان نمونه سوالات جرم شناسی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات جرم شناسی :

۱-کدام نوع از مطالعات بز دیده شناسی را غربی ها در محتوا و روش لیبرال به منظور ترمیم آبروی از دست رفته خود  به مردم عرضه کردند؟

۱-بزهده دیده شناسی افراطی

۲-بز دیده شناسی انتقادی ☑

۳-بزه دیده شناسی اثباتی

۴- بزه دیده شناسی چالشی

۲-کدام یک ارز هذیان های زیر در بیماری پارانوییا دیده می شود؟

۱-هذ یان اختراع

۲-هذ یان ار تومانی

۳-هذ یان بزرگ منشی

۴ همه موارد ☑

۳-دو عاملی که نقش مهمی در میزان «بزهکاری» دارد کدام است؟

۱-وراثت

۲-فیزیولوژیک- وراثت

۳-وراثت-محیط ☑

۴-محیط- جرم

۴-حالت بالنسبه خطرناک مربوط به…………

۱-جنایتکاران با ظرفیت و قابلیت انطباق با محیط آنان بسیار بالا

۲-ظرفیت جنایی بسیار بالا و انطباق با محیط بسیار ضعیف

۳-جنایتکاران حرفه ای

۴-گزینه ب م ج ☑

۵-وجود فرصت و وجود یک نیروی توانمند (سابق) از علائم کدام حالت خطرنامک است؟

۱-با شکل یا مخصوص ☑

۲-بی شکل یا غیر مخصوص

۳-مختلط

۴-گزینه به و ج

۶-در کدام یک جهت گیری های نظام عدالت ترمیمی اعتقاد بر این است که نظام کیفری باید حذف شود و کلیه سوء رفتارها تحت عنوان «تعرض و اختلاف میان افرراد» مطرح شده و نباید نام اعمالارتکابی را جرم تلقی کنیم؟

۱-جهت گیری افراطی و ناب خواه ☑

۲-جهت گیری پیشینه خواه

۳-جهت گیری افراطی و ناب خواه و جهت گیری پیشینه خواه

۴-هیچ کدام از جهت گیری های نظام عدالت ترمیمی

۷-این سخن از فیلسوف و روانشناس است: «موثر ترین داروی شفا بخش برای رفع نگرانی همانا ایمان و اعتقاد مذهبی است»؟

۱-دکارت

۲-کانت

۳-ویلیام جیمز ☑

۴-جان لاک

۸-کدام یکاز اختلالاتزیر در دسته بیماری های عصبی (روان نژندی) قرار می گیرد؟

۱-افسردگی

۲-اضطراب مضی و استرس

۳-وسواس

۴-همه موارد ☑

۹-چه کسی اولین بار اوتیسم را در کودکان توصیف کرد؟

۱-جونز

۲-کانر ☑

۳-رابینز

۴-لمبروزو

۱۰-تعداد شخصیت فرار و فراموشی از عوازض کدام بیماری است؟

۱-اسکیزوفرنی

۲-هیستری انتزاعی ☑

۳-زوال عقل

۴-دلیر یوم

۱۱-کدام مورد از علل سندروم فراموشی محسوب نمی شومد؟

۱-میگساری

۲-کمبود تیامین

۳-داشتن جراحی های سر

۴-کمبود ویتامین دی ☑

۱۲- اولین مرحله از بیماری اسکیزوفرنی که با علامت های گوشه گیری،درونگرایی، احساس خجالتداشتن، بی تفاوتی و بی علاقگی به زندگی ظاهر می شود چه نام دارد؟

۱-نوع ساده  ☑

۲-نوع هبفرنی

۳-نوع کاتاتونی

۴-نوع پارانوئید

۱۳-در جرم شناسی، جرم چگونه پدیده ای است؟

۱-صرفاً زیستی

۲-صرفا روانی

۳-صرفا اجتماعی

۴-زیستی روانی و اجتماعی ☑

۱۴-مکتب عدالت کیفری اصلاح گر،مبتنی بر چیست؟

۱-اقدامات تامینی ☑

۲-نفی اقدامات تامینی

۳-مجازات سخت

۴-مجازات های سالب حیات

۱۵-اختلال شخصیت وابسته بیشتر در کدام دسته افراد وجود دارد؟

۱-مردان

۲-زنان ☑

۳-همه افراد

۴-مردان میانسال

۱۶-جرم شناسی در مورد کدام یک از موارد زیر بحث می کند

۱-ماهیت جرم

۲-عوامل و علل بروز جرم

۳-صورت مختلف کشف جرم

۴-همه موارد ☑

۱۷-مبتلایان به این بیماری دچار اختلالات روانی بودهرخاشگر- مهاجم می باشندو «حملهخ و غش» از خصوصیات بارز این بیماری بهخ شمار می رود؟

۱-شیزوفرنی

۲-پسیکو نوروز

۳-هیستری

۴-صرع ☑

۱۸-به نظر کدام مولف.«نمی توان قواعد و مقیاس های«صحیحو عادلانه» برای تعیین میزان کیفر به دست آورد زیرا در این امر عواطف و هیجانات به جای ادراکات و قوای عقلی (وبصیرتی) نفوذ دارند»؟

۱-فینگر ☑

۲-کین برگ

۳-گارو فالو

۴-بنتام

۱۹-کدام مورد در حقوق کیفری اسلامی اشاره به «بزه دیده غیرمستقیم»ندارد؟

۱-ورثه مقتول

۲-اولیاء

۳-صاحبان خون

۴-مجنی علیه ☑

۲۰-در جرم «سم دادن»کدام دسته از افراد جلوتر هستند؟

۱-زنان ☑

۲-مردان

۳-مردان کهنسال

۴-پسران

۲۱-…………به جهشی نقطه ای اطلاق می شود که ایمنو اسید متفاوت در ساختار پروتین قرار می گیرد؟

۱- جهش زمانی ☑

۲-جهش جایگزینی

۳-جهش درج

۴-جهش حذف

۲۲- در نظریه فشار، کودک تا چند سالگی نیاز شدید به رابطه با مادر دارد و اگر این رابطه مختل گردد، عواقب آن به بزهکاری کودک خواهد انجامید؟

۱-دو سالگی

۲-سه سالگی

۳-پنج سالگی ☑

۴ ده سالگی

۲۳-موضوعات جرم شناسی شامل کدام موارد است؟

۱-صرفاجرم

۲-صرفا بزه

۳-صرفا بزهکار

۴-بزه،بزهکار،بزه دیده، مجازات و اصلاح بزهکار ☑

۲۴-تشخیص حالت خطرناک از لحاظ جرم شناسی متضمن ارزشیابی……….بزهکار و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی است:

۱-جرم شناسی

۲-ظرفیت جنایی ☑

۳-امکان جنایت

۴-امکان خطاکاری

۲۵-«اختلال در هشیاری» مهم ترین ویژگی کدام بیماری است؟

۱-اضطاب

۲-دلیر یوم ☑

۳-وسواس

۴-افسردگی

۲۶- «شکست شخصیت»اولین نشانه کدام بیماری است؟

۱-نوروز

۲-پسیکوز  ☑

۳-سادیسم

۴-اضطراب

۲۷-«رابرت مرتن» کدام نظریه را مطرح کرد؟

۱-احساس فشار ☑

۲-حالت خطرناک

۳-مجرم بالفطره

۴-مجرم یقه سفید

۲۸-«هذیان داشتن عاشق و دل خسته» به کدام گزینه مرتبط است؟

۱-هذیان ارتومانی ☑

۲-هذیان آسیب و گزند

۳-هذیان اختراع

۴-هذیان بزرگ منشی

۲۹-«اوتیسم» در کدام دسته از بیماری ها قرار دارد؟

۱-عصبی ☑

۲-قلبی

۳-گوارشی

۴-تنفسی

۳۰-به ترتیب پاسخ دهید: آیا عوامل جسمی از مهم ترین عوامل بروز پارانویا هستند، عوامل روانی چطور؟

۱-خیر-خیر

۲-خیر-بله ☑

۳-بله-خیر

۴-بله بله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *