نمونه سوالات حقوق اساسی ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق اساسی ۳ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق اساسی ۳ :

۱ ) انسان بر کدام مبنایی ، از حقوق بنیادین بهره مند می باشد؟

۱) هویت اجتماعی

۲) حیوان ناطق

۳) کرامت انسانی ☑

۴) ضرورت زیست جمعی

۲ ) حقوق بشر متشکل از چه عناصری است؟

۱) حق و آزادی ☑

۲) صرفاً حق

۳) صرفاً آزادی

۴) تعهد و تکلیف

۳ ) به اعتقاد کدام اندیشمندان، آزادی مفهوم سه عنصری است؟

۱) مک کالوم ☑

۲) ایزیا برلین

۳) هیوم

۴) مارکس

۴ ) در تفاوت حقوق بشر با حقوق شهر وندی کدام گزینه صحیح است؟

۱) حقوق شهر وندی ناظر به حقوقی است که انسان بما هو انسان از آن برخوردار است

۲) حقوق شهروندی رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله تابعیت ندارد

۳) حقوق شهر وندی در بردارنده ارزش های جهان است که فارغ از روابط افراد با فرهنگ و جامعه بومی به ترسیم حقوق افراد می پردازد

۴) حقوق شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملیت دارد اما حقوق بشر مفهوم فراملی و در بردارنده حقوق فراگیر و بنیادی صرف نظر از آداب و رسوم ملی کشورها است ☑

۵ ) مبنای هستی شناسی حقوق بشر در غرب بر کدام اندیشه استوار است؟

۱) خدا گونه حقوق بشر

۲) مذهبی بودن حقوق انسان

۳) ریشه آسمانی داشتن حقوق بشر

۴) بطلان تصور ماورایی در خصوص حقوق انسان ☑

۶ ) در تفکر اوما نیستی، کدام یک مبنای استخراج حق های بشری می باشد

۱) وحی

۲) ماورالطبیعه

۳) فرمان الهی و انسان

۴) عقل و تجربه ☑

۷ )آیا حق برخوردای از کمک بشر دوستانه و حق ارتباطات، از مصادیق حقوق همبستگی محسوب می شوند؟

۱) خیر- خیر

۲) بله – بله ☑

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۸ ) کدام یک از مصادیق آزادی های اقتصادی و اجتماعی می باشد

۱) آزادی مالکیت شخصی

۲) آزادی کار و حق شغل

۳) حق رفاه تاجتماعی

۴) همه موارد فوق ☑

۹ ) عبارت «حق های منفی» ناظر به کدام نسل حقوق بشر می باشد؟

۱)نسل اول یا حقوق مدنی و سیاسی ☑

۲) نسل دوم یا حقوق اجتتماعی اقتصادی و فرهنگی

۳) نسل سوم یا حقوق همبستگی

۴) عبارت حق های منفی بدلیل بار منفی معنایی در هیچکدام از نسل های سه گانه بشر جایی ندارد

۱۰ )طبق اعلامیه اسلامی حقوق بشر زندگی موهبتی است………………..

۱) طبیعی

۲) مادی

۳) فیزیکی

۴) الهی ☑

۱۱ ) دو منبع اصلی همه قوانین بین المللی و حقوق بشر کدام منابع هستند

۱) داوری بین المللی – دکترین

۲) عرف بین المللی – معاهدات ☑

۳) رویه قضایی – دکترین

۴) رویه قضایی – داوری بین المللی

۱۲)  مهم ترین آزادی در نظام مردم سالار کدام است؟

۱) آزادی عقیده

۲) آزادی بیان ☑

۳) آزادی سندیکایی

۴)حق رفاه اجتماعی

۱۳ ) مصادیق امنیت کدام اند؟

۱) امنیت تن و جان

۲) امنیت حیثیت و اعتبار

۳) امنیت مال

۴) همه موارد فوق ☑

۱۴ ) تظاهرات خیابانی و اعتصاب به ترتیب از کدام دسته از آزادی گروهی محسوب می شوند؟

۱) دائمی – دائمی

۲)موقت – موقت ☑

۳) موقت – دائم

۴) دائم – موقت

۱۵) کدام گزینه از نسل های حقوق بشر است؟

۱) حقوق مدنی و سیاسی(نسل اول حقوق بشر)

۲) حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ( نسل دوم حقوق بشر)

۳) حقوق همبستگی( نسل سوم حقوق بشر

۴) همه موارد فوق ☑

۱۶) عبارت «داشتن اطمیان خاطر از مصون ماندن  از تعزض و زندگی بدون ترس و اضطراب و به دور از هرگونه تهدید و ارعاب»

در ارتباط با کدام حق بشری می باشد؟

۱) آزادی عقیده

۲) حق امنیت ☑

۳) حق آموزش پرورش

۴) حق بر رفاه

۱۷)به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی ، در چه مواردی حق رفت و آمد فرد محدود می شود؟

۱)با رعایت مصلحت کشور

۲) صرفاً در مواقعی که دولت مصلحت بداند حتی بدون وجود قانون

۳) به موجب منفعت نظام

۴) در مواردی که قانون مقرر می دارد ☑

۱۸) دین و مذهب رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران در چه صورتی قابل تغییر است؟

۱)با دستور ولی فقیهه

۲) با اذن ولی فقیه و موافقت مجلس خبرگان

۳) الی الابد غیر قابل تغییر است ☑

۴)با همه پرسی

۱۹ )پیشگامان به چالش کشیدن و شکاکیت به تعلیم کلیسا چه کسانی هستند؟

۱) ماکیاول ، دکارت و هیوم ☑

۲) هگل

۳) گروسیوس

۴) بنتام

۲۰ ) طبق قانون عادی مدیریت اجرایی انتخاب مجلس شورای اسلامی بر عهده کدام نهاد است؟

۱) قوه قضائیه

۲) وزارت کشور ☑

۳) سازمان بازرسی کل کشور

۴) شورای نگهبان

۲۱ ) آزادی مردم در ایفای نقش فعال اداره امور عمومی بیانگر کدام نوع آزادی است؟

۱) اجتماعی

۲) سیاسی ☑

۳) فرهنگی

۴) فردی

۲۲ ) حق رأی از کدام نوع آزادی است؟

۱) آزادی اجتماعی

۲) آزادی اجتماعات

۳) آزادی مدنی

۴) آزادی سیاسی ☑

۲۳ )دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، طبق قانون اساسی ایران و ظیف چه کسانی نسبت به هم است؟

۱) دولت نسبت به مردم

۲) مردم نسبت به دولت

۳) مردم نسبت به مردم

۴) مردم نسبت به هم، نسبت به مردم نسبت به دولت ☑

۲۴ )تعمیم بیمه ، بیانگر کدام نوع از حقوق ملت است؟

۱)حق زندگی

۲) حق حیات

۳) حق به رفاه و تأمین اجتماعی ☑

۴) حق در آمد

۲۵) استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور طبق قانون اساسی چگونه است؟

۱) ممنوع است مگر در موارد ازستفاده های صلح آمیز

۲) ممنوع نیست

۳) ممنوع ااست هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ☑

۴) اصولاً ممنوع است مگر در مواردی ضروری

۲۶) آیه ۷۰ سوره اسرا می فرماید: آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را  در خشکی و دریا، (بر مرکب های راهورا) حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را در بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم.

 بیانگر کدام یک از شاخصه های اسلامیت نظام اسلامی است؟

۱) برابری و مساوات

۲) اصل تعیین سرنوشت

۳) امانتی بودن زمامداری

۴) کرامت انسانی ☑

۲۷) کدام گزینه به معنای «مراجعه به» است؟

۱) رفراندوم ☑

۲) پله بیست

۳)حق وتو

۴) همه پرسی

۲۸)منظور از آمبودزمان چیست؟

۱) نظارت غیر قضایی بر حکومت ☑

۲) نظارت قضایی بر حکومت

۳)نظارت غیر قضایی بر مردم

۴) نظارت قضایی بر مردم

۲۹) انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دوم با چه نظام انتخاباتی انجام می شود؟

۱) اکثریت مطلق

۲) تناسبی

۳) تلفیقی

۴) اکثریت نسبی ☑

۳۰) نهاد آمبودزمان، برای اولین بار در قانون اساسی کدام کشور به کار رفته است؟

۱) آلمان

۲) انگلیس

۳) سوئیس

۴) سوئد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *