نمونه سوالات حقوق فضای مجازی (استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق فضای مجازی با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق فضای مجازی :

۱ ) واژه«فضای مجازی» برای نخستین بار توسط چه کسی به کار گرفته شد؟

۱) ویلیام گیبسون ☑

۲) شولد

۳) هابز

۴) جیمز

۲ ) مقصود………………………….بخش هایی از رایانه می باشد که شکل مادی ندارد:

۱) نرم افزار ☑

۲) سخت افزار

۳) سفت افزار

۴) سی پی یو

۳ ) هکرها اغلب از چه بد افزاری، به عنوان شیوه ای برای پخش ویروس دیگر مقاصد مجرمانه استفاده می کنند؟

۱) نام ناخواسته ☑

۲) اسب تروا

۳) بمب منطقی

۴) تارتن ها

۴ ) کدام یک از گزینه های زیر جزو بد افزارها محسوب می شوند؟

۱) کرم

۲) نامه ناخواسته

۳) بمب منطقی

۴) همه موارد فوق ☑

۵ ) مجموعه اصول و قواعد حقوقی حاکم بر فضای سایبری و ارتباطات این فضا چه نامیده می شود؟

۱) حقوق هوا و فضا

۲) حقوق ارتباطات

۳) حقوق فضای مجازی ☑

۴) حقوق رسانه

۶ ) به موجب قسمتی از ماده ۹ آیین نامه اجرایی مواد ۱۲ و ۱۷ قانون نرم افزار حقوق مادی و معنوی نرم افزار به چه کسی تعلق دارد؟آیا استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی به اشخاص دیگر قابل انتقال می باشد؟

۱) دولت – بله

۲) دولت – خیر

۳) پدیده آوردند – بله ☑

۴) پدید آوردند – خیر

۷ ) طبق ماده ۱۰ آیین نامه قانون نرم افزار حقوق مادی نرم افزاری که به سفارش پدید می آید برای چه مدتی به سفارش دهنده تعلق می گیرد؟

۱) ۱۰ سال

۲) ۲۰ سال

۳) ۳۰ سال ☑

۴) ۴۰ سال

۸ )……………………شاخه«بین رشته ای» محسوب می شود و با گرایش های مختلف حقوق ارتباط دارد:

۱) حقوق مدنی

۲) حقوق فضای مجازی ☑

۳) حقوق تجارت

۴) حقوق جزا

۹ ) اثبات مطمئن بودن امضاء بر عهده کیست؟

۱) شخصی که مطمئن بودن امضاء را ادعا می کند ☑

۲) مدعی علیه

۳) شخص ثالث

۴) دادگاه و مدعی علیه

۱۰ ) در میان ادله اثبات دعوا به ویژه در دعاوی مدنی مدارک و سوابق کتبی در اصطلاح ……………………..نامیده می شود، اهمیت

خاصی دارد:

۱) اماره

۲) کارسناسی

۳) امضاء

۴) سند ☑

۱۱ ) امضای یک سند بر کدام یک از موارد زیر دلالت دارد؟

۱)انتسااب

۲) انجام تشریفات

۳) قدرتی اجرایی

۴) همه موارد ☑

۱۲ ) هر نوع علامت منضم شده یا به نحوه منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار می گیرد چیست؟

۱) دلیل الکترونیکی

۲) امضای الکترونیکی  ☑

۳) نامه الکترونیکی

۴) سند الکتروتیکی

۱۳ ) امضای دیجتالی، محصول………………………….

۱) علم مدیریت است نه علم رمز نگاری

۲) علم رمزنگاری است ☑

۳) علم رمز نگاری نیست

۴) علم آمار است

۱۴ ) مقصود از اصالت یا تصدیق: به عنوان لازمه اعتبار ادله در کامن لا کدام است؟

۱) یک هیئت منصفه معمول آن را اصل بداند ☑

۲) یک کارشناس آن را اصل بداند

۳) واقعی بودن ادله و تصدیق توسط یک کارشناس

۴) تشریفات تحصیل و استماع دلیل

۱۵ ) در مورد گزارش ها و سوابق الکترونیکی که جنبه عمومی دارند اگرچه با استفاده از رایانه ایجاد شده باشند یا در رایانه ذخیره شده باشند، در چه صورتی نیازی به اثبات اصالت نیست؟

۱) مشروط بر این که آن داده ها در یک سازمان خصوصی نگهداری شود

 2) مشروط بر این که آن داده ها در یک سازمان خصوصی با یک شرکت تجاری خصوصی  نگهداری شود

۳) مشروط بر این که آن داده ها در یک سازمان عمومی نگهداری شود ☑

۴) مشروط بر این که آن داده ها در یک سازمان عمومی نگهداری نشود یا در صورت نگهداری در آن از آن بیرون برده شودند

۱۶ ) کدام مورد بر ای ایجاد متن و امضای مطمئن در فضای الکترونیکی به کار می ورد؟

۱) مهندس معکوس

۲) علم آمار استنباطی

۳) تابع هش ☑

۴) هیچ کدام

۱۷ ) رواج انواع بازهای رایانه ای کودکان را از چه چیزی محروم می شازد؟

۱) سرگرمی و تفریح

۲)  آشنایی با بازهای جدیدتر

۳) دو حق مهم آموزش وتربیت صحیح و حق رشد در محیط طبیعی و سالم نه پشت رایانه های خانگی ☑

۴) از هیچ چیز محروم نمی سازد و بسیار مفید است

۱۸ ) آیا حضور فیزیکی نزد سر دفتر و ضرورت تشخیص هویت متقاضی به ترتیب از قواعد بنیادین ثبت در زمینه ثبت و گواهی

الکترونیکی می باشند؟

۱) خیر – خیر

۲)  بله- بله ☑

۳)  بله- خیر

۴)  خیر – بله

۱۹ ) در مفهوم عام ، هر نوع اطلاعاتی که در قالب دیجتالی ایجاد یا ذخیره شده است؟ چه نام دارد؟

۱) تجزیه الکترونیکی

۲)  دلیل الکترونیکی ☑

۳)  بازیابی الکترونیکی

۴)  تحلیل الکترونیکی

۲۰ ) معروف ترین بد افزاری که در زمینه رایانه وجود دارد چه نام دارد؟

۱) ویروس ☑

۲) بمب منطقی

۳) بوکش ها

۴) سفت افزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *