نمونه سوالات سازمانهای پولی و مالی بین المللی

دانلود رایگان نمونه سوالات سازمانهای پولی و مالی بین المللی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات سازمانهای پولی و مالی بین المللی :

۱)  صندوق بازنشستگی در کدام دسته از نهادهای مالی زیر قرار دارند؟

۱) قرار دادی ☑

۲) بورس

۳) سرمایه گذاری

۴) سپرده پذیر

۲) در چه دوره زمانی نظام پولی بین المللی پایه طلا بوده است؟

۱) ۱۹۵۰-۱۹۱۴

۲) مابین جنگ جهانی اول و دوم

۳) ۱۹۱۴-۱۷۸۹

۴)۱۹۱۳-۱۸۷۹ ☑

۳) کدام مورد بالاترین رکن تصمیم گیری در بانک بین المللی ترمیم و تاوسعه است؟

۱) هیأت اجرایی

۲) نماینده کشورهای صنعتی

۳) مدیرعامل

۴) هیأت رئیسه ☑

۴) عمده ترین دلیل برای وجود بانک های تجاری کدام است؟

۱) ادراه سبد دارایی با کارایی بیشتر

۲) توانایی آنها برای کاهش دادن هزینه اطلاعات ☑

۳) کاهش هزینه مبادله

۴) جذاب بودن آنها برای پس انداز کنندگان

۵) کدامیک از ابزارهای زیر در بازارسرمایه دارای پایین ترین نقدینگی است؟

۱) وام لورازم خانگی بانکهای تجاری ☑

۲) اوراق قرضیه ایالات و شهرداری

۳) اوراق رهنی

۴) اوراق قرضه شرکتها

۶) به چه منظوری فروش گواهی پذیرش بانکی انجام می شود؟

۱) کاهش هزینه جمع آوری و انتقال اطلاعات

۲) کاهش مخاطره اعتباری ☑

۳) افزایش حداقل سرمایه بانک

۴) وام بانکی سندیکایی سنتی

۷) وام سندیکایی که میان مدت بوده و نرخ بهره آن براساس نرخ بهره بین بانکی لندن تعیین می شود کدام مورد است؟

۱) وام بانکی سندیکایی با نرخ ثابت

۲)  وام سندیکایی مشارکتی ☑

۳)  وام سندیکایی مستقیم

۴)  وام بانکی سندیکایی سنتی

۸) یکی از راههای کاهش احتمال بروز بحران بر اثر فعالیتهای بانکی بین المللی مخاطره آمیز کدام مورد است؟

۱) مداخله بانک مرکزی

۲) محدود کردن فعالیتهای مالی بانکها

۳) افزایش حداقل سرمایه بانکها ☑

۴) بیمه سپرده ها

۹) آخرین اقدام در مکانیز نرخ ارز اروپا می باشد؟

۱) نظام نرخ ثابت بر پایه دلار

۲) نظام نرخ شناور بر پایه دلار

۳) نظام پولی اروپا

۴) ایجاد صندوق همکاریهای پولی اروپا ☑

۱۰) عمده ترین بین ( بازار خارج مرز و بازار داخل مرز) کدام مورد است؟

۱) محل جغرافیایی

۲) محیط مقرراتی  ☑

۳) تسهیلات بانکی بین المللی

۴) ابزار های مالی بازار خارج

۱۱) علت وجود آمدن بازار پول اروپایی می باشد؟

۱) کاهش مخاطرات سیاسی

۲) تامین مالی وام ها

۳) کاهش هزینه بانکی

۴) تفاوت در مقررات مالی و کاهش محدودیتها ☑

۱۲) در بحران نفتی ۱۹۷۴ عمده ترین نهاد کمک کننده به اصلاح عدم تعادل در تراز پرداختهای خارجی کشورها کدام مورد است؟

۱) سازمان بانک های آمریکایی در خارج

۲) بازار دلار اروپایی ☑

۳) بازار پول اروپایی

۴) مرکز مالی فرانکفورت

۱۳) شرط لازم برای توسعه بازار اوراق قرضه اروپایی کدام مورد است؟

۱) وجود تفاوت در مقررات ملی ☑

۲) تعهد خرید اوراق قرضه

۳) کنترل حجم اوراق قرضه منتشره

۴) سرمایه گذاری در اوراق قرضه

۱۴) هدف در روش انتقال مالکیت در بازار ثانویه  کدام است؟

۱) کنترل حجم اوراق قرضه منتشره

۲) توزیع اوراق قرضه جدید

۳) مشارکت در سود

۴) کاهش هزینه مبادله اوراق قرضه  ☑

۱۵) تفاوت اوراق قرضه جهانی بااوراق قرضه اروپایی در چیست؟

۱) اوراق قرضه جهانی اوراق بهادار ثبت شده در آمریکا و سایر کشورها چیست ☑

۲) اوراق قرضه جهانی در بازار ثانوی قابل مبادله نیستند

۳) اوراق قرضه جهانی دارای نقدینگی بالایی نیستند

۴) اوراق قرضه جهانی بوسیله نهادهای مالی آمریکایی منتشر می شود

۱۶) مهمترین دلیل حمایت آمریکا از سیستم تجارت چند جانبه بین المللی می باشد؟

۱) وابستگی آمریکا از انگلستان برای تامین نیازهای نظامی اقتصادی و سیاسی

۲) به دلیل علاقه انگلستان به همکاری بیشتر در سطح بین المللی

۳) آمریکا به مهمترین تولید کننده کالاهای صنعتی بدل شده بود ☑

۴) تجلی مجدد سنتهای اقتصاد آزاد

۱۷) هدف اصلی طراحان نظام برتون وودز چه بود؟

۱) حل مشکلات کوتاه مدت تراز پرداختها

۲) تسهیل بسط تجارت بین الملل

۳) ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی  ☑

۴) نظارت بر نرخ ارزو و تراز پرداخت های خارجی

۱۸) یکی از اهداف اولیه صندوق بین المللی پول می باشد ؟

۱) کمک به کشورهای عضو برای تامین مالی کسری تراژ پرداختها ☑

۲) ارائه تسهیلات جبرانی و احتمالی

۳) افزایش همکاریهای بین المللی در زمینه توسعه اقتصادی

۴) توافق عمومی برای وام گیری

۱۹) چه کشورهایی عمده تریم وام گیرندگان از صندوق بین المللی پول می باشند؟

۱) کشورهای جهان سوم

۲) کشورهای کم در آمد

۳) کشورها آلمان انگلیس و آمریکا

۴) کشورهای در حال توسعه  ☑

۲۰) بالاترین مرجع تصمیم گیری در صندوق  بین المللی پول است؟

۱) هیات مدیره ☑

۲) کمیته میانی

۳) هیات اجرایی

۴) مدیر عامل

۲۱) در اساسنامه صندوق بین المللی پول هذفهای اصلی سیاست اقتصادی می باشد؟

۱) ثبات سیاستها برای بهبود کارایی

۲) افزایش تجارت افزایش سطح اشتغال و در آمد حقیقی ☑

۳) افزایش در نرخ بهره خارج

۴) کاهش شدن و دوام عدم تعدلها داخلی و خارجی

۲۲) برای کمک به کشورهایی که در وضیعت بحران بدهی هستند صندوق بین المللی چه اقداماتی انجام می دهد؟

۱) توصیفه سیاستهای انقباضی مالی و پول

۲) ارایه مالی اضافی از منابع خود صندوق ☑

۳) افزایش نرخ مالیات برای منابع مختلف در آمدی کشور بدهکار

۴) کاهش سرمایه گذاری در کشور بدهکار

۲۳) متداولترین شکل وام دهی است که در اختیار همه اعضای صندوق بین المللی پول می باشد.

۱) ترانش ذخیره

۲) تسهیلات جبرانی واحتمالی

۳)ترانش اعتباری ☑

۴) تسهیلات تعدیل ساختاری

۲۴) وجود تعداد بسیاری از تسهیلات خاص در صندوق بین المللی دهنده کدام مورد است؟

۱) قدرت تطبیق و انعطاف پذیری صندوق  ☑

۲) عرضه منابع اضافی صندوق

۳) انگیزه سیاسی

۴) اصلاح نظام پولی بین المللی

۲۵) کدام سیاستها بیشتر در توافقات وام صندوق بین المللی پول دیده می شوند؟

۱) کدام سیا ستهای تعدیل ساختاری

۲) کاهش ارزش پول ملی گاهش کسر بودجه ☑

۳) سیاستهای طرف عرضه

۴) آزاد سازی نرخ بهره و اصلاح مقررات مالی

۲۶) ایدئولوژی عمده بانکی بین المللی تمیم و توسعه می باشد

۱) نظریه کلاسیها

۲) تعدل رشد اقتصادی

۳) کنترل دولت در اجرای سیاستهای پولی

۴) نئولیرالیسم اقتصادی ☑

۲۷) در تحلیل های بانک جهانی تخریب محیط زیست حاصل کدام مورد است؟

۱) طرح های استعمار گرانه

۲) سیاستهای دولت در کشورهای کم توسه یافته

۳) رشد جمعیت

۴) رشد اقتصادی سریع و کنترل شده ☑

۲۸) بر اساس اصول پایه سازمان ملل مطمئن ترین برای دستیابی به امنیت سیاسی اقتصادی واجتماعی کدام مورد است؟

۱) سیاستهای تجاری عادلانه

۲) کاهش بدیهایی کشور کمتر تویعه یافته

۳) توسعه اقتصادی تمام مردم جهان  ☑

۴) افزایش همکاری و هماهنگی بین نهادهای بین المللی

۲۹) یکی از اهداف اصلی برنامه توسعه سازمان ملل است

۱) ارایه خدمات به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط

۲) فعالیتهای فقر زدایی در کشورها کمتر توسعه یافته

۳) افزایش اشتغال و کاهش تورم

۴) تقویت همکاری بین المللی برای توسعه انسانی پایدار ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *