نمونه سوالات سیستم های دیجیتالی ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات سیستم های دیجیتالی ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات سیستم های دیجیتالی ۲ :

۱) در خصوصیت مهم میکروکنترلرهای ATmega16 در کدام گزینه آمده است؟

۱)  قابلیت اجرایی بالا و بازده خوب

۲) بازده خوب  سرعت پردازش بالا

۳) قابلیت اجرایی بالا و توان مصرفی پایین ☑

۴) سادگی و توان مصرفی پایین

۲) نامی که برای حافظه موقت یا دائمی میکروکنترلر تعریف می شود؟

۱) تابع

۲) ثبات

۳) شناسه

۴) متغیر ☑

۳) متغیرهای به هم پیوسته ای که یک جا تعریف می شوند چه نام دارد؟

۱) ثوابت

۲) ارایه

۳) تابع ☑

۴) برنامه

۴) مجموعه ای از اعضای متغیرها با نوع داده های مختلف تحت عنوان یک نام در کدام گزینه است؟

۱) کتابخانه

۲) آرایه

۳) رشته

۴) ساختار ☑

۵) No final نشان دهنده چه نوع خطایی است؟

۱) خطای گرامری وجود دارد

۲) دستور نوشته شده نامعتبر است

۳) از علامت دابل کوتیش استفاده نشده است

۴) به ازای اکولاد باز شده آکولاد بسته شده وجود ندارد ☑

۶) کامپایل کردن برنامه به چه معنا است؟

۱) اجرایی فقط بخش توابع کد

۲) مسدود کردن قسمتی از برنامه ☑

۳) کدهای لازم جهت اشکال زدایی و همچنین کد برنامه ریزی تراشه ایجاد شود

۴) اجرای برنامه

۷) کدام نمایشگر در میکروکنترلرها پر کاربرد است؟

۱) سون سگمنت ☑

۲) نمایشگر ترکیبی

۳) نمایشگر دیودی

۴) نمایشگر نوری

۸) قطع موقت برنامه جاری و سرویس دادن به زیر روال چه نام دارد؟

۱) تایمر

۲) تایم اوت

۳) تاخیر زمانی

۴) وقفه ☑

۹) اولین مرحله از مراحل اجرای یک وقفه کدام دستور اجرا می شود؟

۱) فراخونی کتابخانه

۲) برگشت از مرحله وقفه

۳) اجرای دستورالعمل

۴) دستور در حال اجرا با پایان یافته و آدرس دستور المعل بعدی در حافظه پشته ذخیره می شود ☑

۱۰) کانتر به چه معنا است؟

۱) حافظه

۲) تسهیم کننده

۳) شمارش کننده ☑

۴) تولید کننده پالس

۱۱) لگر فرکانس یک موج مربعی یک کیلوهرتز باشد دوره تناوب چه قدر است؟

۱) ۱۰ میلی ثانیه

۲) ۱۰ میکرو ثانیه

۳) ۱۰۰ میکروثانیه

۴) ۱۰۰۰ میکروثانیه ☑

۱۲) تایمری که خصوصیات تایمر صفر را دارد و ۱۶ بیتی است؟

۱) تایمر ۱۶ بیتی صفر

۲) تایمر ۱۶ بیتی یک ☑

۳) رجیستر یک

۴) ضبط کننده

۱۳) ارسال و دریافت اطلاعات به چه روشی های انجام می شود؟

۱) سری و سلسله مراتبی

۲) سلسله مراتبی و موازی

۳) آپ لینک و دون لینک

۴) سری و موازی ☑

۱۴) در کدام روش فرستنده و گیرنده غیر همزمان عمل می کنند؟

۱) ارسال و دریافت اطلاعات سریال به صورت آسنکرون ☑

۲) ارسال و دریافت اطلاعات موازی

۳) ارسال و دریافت اطلاعات سریال

۴) ارسال و دریافت سریال به صورت سنکرون

۱۵) کدام مورد از ویژگی مبدال آنالوگ به دیجیتال ATmega16 است؟

۱) دقت ۱۶ بیتی

۲)  8 کانال خروجی

۳) ماکزیمم سرعت نمونه برداری ۱۵ksps  ☑

۴) سرعت پردازش بالا

۱۶) اولین مرحله از مراحل تنظیم مبدل آنالوگ به دیجیتال کدام گزینه است؟

۱) مقایسه آنالوگ روشن می شود

۲) پایایه کانال مورد نظر در حالت امپدانس بالا قرار می گیرد ☑

۳) منبع تغذیه روشن می شود

۴) مقایسه کننده آنالوگ خاموش می شود

۱۷) یکی از ویژگیهای برخی میکروهکنترلرهای AVR کدام گزینه است؟

۱) باتری اتوماتیک

۲) رجیستر تنظیم کننده

۳) تقویت کننده آنالوگ

۴) مقایسه کننده آنالوگ داخلی ATmcga16 ☑

۱۸) وظیفه تایمر نگهبان در میکروکنترلرهای avr چیست؟

۱) ایجاد وقفه های منظم

۲) ایجاد تاخیرهای زمانی

۳) اطمینان از عملکرد صحیح برنامه ☑

۴) حذف تاخیرهای ایجاد شده

۱۹) منظور از وقفه تاخیر زمانی نیست وقفه به معنی:

۱) اجرای زمان بندی دقیق پالس های بیرونی است

۲) قطع کردن برنامه جاری و سرویس دادن وقفه است ☑

۳) اجرای زمان بندی دقیق پالس های داخلی است

۴) مقایسه کردن انالوگ با دیجیتال است

۲۰) کدام گزینه در مرود تفاوت معماری RISC با معماری CISC صحیح نیست؟

۱) برنامه نویسی به زبان اسمبلی در معماری RISC پیچیده تر از CISC است

۲) مصرف توان معماری RISC بیشتر از CISC است ☑

۳) تعداد رجیسترها در معماری RISC بیشتر است

۴) اکثر دستورات در معماری RISC در یک کلاک سیکل اجرا می شود

۲۱) معماری پیشرفته RISC دارای …….رجیستر ……………..بیتی همه منظوره است.

۱) ۸-۲

۲) ۳۲-۸ ☑

۳) ۱۶-۸

۴) ۶۴-۱۶

۲۲) اگر فیوز بیت ارتباط دهی JTAG فعال شده باشد و برنامه میکروکنترلر را قفل نکرده باشیم می توانیم با فعال کردن فیوز بیت …………….برنامه میکروکنترلر را به بطور آنلاین در حین اجرا مشاهده می کنیم

۱) BODLEVEL

۲) BOOTRST

۳) OCDEN ☑

۴) EESAVE

۲۳) کدام گزینه خصوصیات و ویژگی فیوز بیت های میکروکنترلر ATMEGA 16 را بیان میکند؟

۱) حافظه پایدار – اطلاعات با پاک کردن میکروکنترلر از بین نمیرود – تغییر آنها فقط از طریق پروگرامر انجام می شود ☑

۲) حافظه غیر پایدار – اطلاعات پاک میکروکنترلر از بین نمیرود – تغییر آنها فقط از طریق پروگرامر انجام می شود

۳) حافظه پایدار – اطلاعات پاک میکروکنترلر از بین میرود – تغییر آنها فقط از طریق پروگرامر انجام می شود

۴) حافظه غیر پایدار – اطلاعات پاک میکروکنترلر از بین میرود – تغییر آنها فقط از طریق پروگرامر انجام می شود

۲۴) اسیلاتور RC کالیبره شده داخلی در رجیستر OSCCAL چند در صد خطا دارد؟

۱) +ار درصد

۲) +۳ در صد ☑

۳) +۵ در صد

۴) +۷ در صد

۲۵) تایمر نگهبان کدام است؟

۱) SLEEP

۲) ADC

۳) MCUCSR

۴) WATCHDOG ☑

۲۶) هدف اصلی استفاده از مدهای SLEEP چیست؟

۱) کالیبره کردن اسیلاتور

۲) کاهش توان مصرفی ☑

۳) افزایش پورت های ورودی

۴) افزایش فرکانس نوسان سازها

۲۷) کدام گزینه از خصوصیات نرم افزار پروژه نیست؟

۱) توابع و دستورات اضافی نداشته باشیم

۲) قبل از نوشتن نرم افزار ورودی و خروجی ها را تعریف کنید

۳) برنامه را به زبان سطح بالا بنویسید ☑

۴) تا حد ممکن ساده و کم حجم باشند

۲۸) کدامیک از گزینه های زیر در مورد کلاس ذخیره سازی EXTERN صحیح است؟

۱) متغیرهای محلی پیش فرض بصورت اتوماتیک برای کامپایلر تعریف می شوند

۲) متغیرهای ثابتی هستند که در تمامی توابع قابل دسترسی اند و محتوای آن را از بین نمی رود

۳) متغیرهای که در یک فایل دیگر مقدار اولیه شده اند و در برنامه جاری میتوان استفاده کرد ☑

۴) نحوه ذخیره شدن یک متغیر را در یکی از رجیسترهای میکروکنترلر مشخص می کند

۲۹) محدود تغییرات تابع از نوع SIGEND CHAR چند بیت است؟

۱) ۰ تا ۱۰

۲) ۱۲۸ تا ۱۲۷

۳) ۰ تا ۲۵۵ ☑

۴) ۰ تا ۶۵۵۳۵

۳۰) نقش پایه E در نمایشگر LCD چیست؟

۱) پایه نوشتن و خواندن

۲) پایه فعال ساز ☑

۳) پایه درخشندگی

۴) پایه زمین منبع تغذیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *