نمونه سوالات بایگان فنی حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 11)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات بایگان فنی حرفه ای

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 9 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

مهمترین سوالات دوره های گذشته بایگان با جواب

دانلود نمونه سوالات بایگانی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

مهمترین مجموعه سوالات بایگان فنی حرفه ای با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون بایگان با جواب

۱) طبقه بندی و تنظیم نگه داری اسناد مربوط به کدام حوزه است ؟

۱- مدیریت امور دفتری

۲-مدیریت امور اسناد ☑

۳- مدیریت امور مالی

۴- همه موارد

 

۲) چرا اسناد طبقه بندی می شوند ؟

۱- برای دسترسی آسان

۲- برای اطمینان از اطالعات

۳- تشخیص اسناد مهم

۴- همه موارد ☑

 

۳) بررسی اسناد و مدارک مهم وظیفه ی چه کسی است ؟

۱- واحد دبیر خانه

۲- واحد بایگانی

۳- مدیر کل اداره

۴- مدیریت اسناد ☑

 

۴) ارزش اسناد در چه زمانی مشخص می شود ؟

۱- هنگام طبقه بندی بایگانی

۲- هنگام مراجعه سریع به آنها

۳- مراقبت و دقت در نگه داری آنها

۴- ۱و۲ ☑

 

۵) کدام یک از موارد زیر جزو اسناد ملی ایران ثبت نمی شود ؟

۱- پرونده ها

۲- نمودارها

۳- دفاتر

۴- ضبط صوت ☑

 

آزمون آنلاین بایگان

 

۶) تنظیم و انتخاب سیستم بایگانی هر سازمان با توجه به . . . . و . . . . است .

۱- نظر مدیر – احتیاجات سازمان

۲- متناسب با احتیاجات سازمان – نوع عملیات سازمان ☑

۳- مکانات موجود – نظر مدیر

۴- نوع عملیات سازمان – امکانات مالی موجود

 

۷) تهیه ی فرم های چاپی در طبقه بندی اسناد برای چیست ؟

۱- تسهیل در کار

۲- سرعت در کارها

۳- کاهش هزینه ها

۴- همه موارد ☑

 

۸) کدام مورد جزو دامنه ی فعالیت های امور اسناد نیست ؟

۱- محدود کردن مکاتبات اداری

۲- تهیه فرم های چاپی برای امور اداری

۳- ایجاد بایگانی راکد

۴- آموزش کارکنان بایگانی و دبیرخانه ☑

 

۹) هرگاه امور و اقدامات راجع به طبقه بندی و تشکیل پرونده توسط یک واحد بایگانی انجام گیرد اداره دارای سیستم . . . . است .

۱- متمرکز ☑

۲- نیمه متمرکز

۳- غیر متمرکز

۴- پراکنده

 

۱۰) عوامل موثر در انتخاب سیستم بایگانی متمرکز یا غیر متمرکز چیست ؟

۱- سرعت و سهولت و تامین احتیاج مراجعه کنندگان به بایگانی

۲- با توجه به تعداد کارکنان

۳- سرعت و سهولت و تامین احتیاج مراجعه کنندگان به بایگانی

۴- ۲و۳ ☑

 

دانلود جزوه بایگان

 

۱۱) کدام مورد جزو مزایای سیستم بایگانی متمرکز است ؟

۱- عدم صرفه جویی درمحل

۲- سهولت نظارت مرکزی ☑

۳- تعداد پرونده های زیاد

۴- نزدیک بودن پرونده ها به مراجعین

 

۱۲) عوامل موثر در حسن تشخیص عنوان و موضوع هر پرونده . . . . است .

۱- آشنایی با فعالیت های سازمان

۲- احاطه و تسلط بر موضوعات پرونده ☑

۳- مهارت و سرعت عمل بایگان

۴- همه موارد

 

۱۳) کدام جمله نادرست است؟

۱- درتمام ادارات ضابطه وقاعده کلی برای انتخاب روش بایگانی وجود دارد . ☑

۲- انتخاب روش بایگان به تعداد کارمندان و نوع فعالیت های سازمان بستگی دارد .

۳- آشنایی بایگان از فعالیتهای سازمان باعث صحت طبقه بندی است .

۴- همه موارد

 

۱۴) انتخاب عنوان و نحوه ی سیستم بایگانی به چه مواردی بستگی دارد ؟

۱- موضوع پرونده

۲- مطالعه وضع کامل سازمان

۳- سرعت مراجعه کنندگان

۴- همه موارد ☑

 

۱۵) کدام مورد از مزایای سیستم بایگانی متمرکز نیست ؟

۱- صرفه جویی در وسایل

۲- صرفه جویی در محل کار

۳- سهولت نظارت مرکزی

۴- نزدیک بودن محل خدمت بایگان ☑

 

دانلود کتاب بایگان

 

۱۶) -در کدام سیستم بایگانی به تعداد کارمندان کمتری احتیاج است ؟

۱- سیستم متمرکز ☑

۲- سیستم غیر متمرکز

۳- سیستم پراکنده

۴- همه موارد

 

۱۷) -نزدیک بودن محل خدمت بایگان درسیستم غیر متمرکز چه فوایدی دارد ؟

۱- تماس و ارتباط مستمر با کارمندان

۲- ایجاد عالقه و محبت بین آنها

۳- یجاد عوامل عاطفی در پیشرفت کار و حسن خدمت

۴- همه موارد ☑

 

۱۸) آشنایی بایگان از وظایف و فعالیت های سازمان باعث . . . . می شود .

۱- صحت طبقه بندی

۲- تشخیص موضوع پرونده

۳- آشنایی با فعالیت های کارکنان

۴- ۱و۲ ☑

 

۱۹) -در کدام سیستم سند مطمئن تر و با سابقه ی بیشتری در اختیار ارباب رجوع قرار می گیرد ؟

۱- سیستم متمرکز

۲- غیر متمرکز ☑

۳- پراکنده

۴- هیچکدام

 

۲۰) هرگاه پرونده مربوط به شخص معینی باشد وبه عنوان پرونده فرد یا شخص باشد پرونده… به وجود می آید .

۱- پرونده اداری

۲- پرونده اسمی ☑

۳- پرونده موضوعی

۴- پرونده سازمانی

 

نمونه سوالات بایگان فنی و حرفه ای

 

۲۱) پرونده دانشجویان در دانشگاه جزو کدام نوع پرونده است ؟

۱- پرونده اسمی ☑

۲- پرونده اداری

۳- پرونده شخصی

۴- پرونده موضوعی

 

۲۲) هرگاه اوراق و اسناد و محتویات پرونده مربوط به مکاتبات وابسته به انجام وظایف و فعالیت های سازمان باشد پرونده . . . . است

۱- پرونده اداری

۲- پرونده پرسنلی

۳- پرونده موضوعی ☑

۴- پرونده سازمانی

 

۲۳) کدامیک از موارد جزو پرونده های موضوعی است ؟

۱- پرونده ی کارکنان سازمانها

۲- پرونده بیمار در بیمارستان

۳- پرونده اصناف در شهرداری ها

۴- هیچکدام

 

۲۴) در ترتیب پرونده به جنبه های مختلف و … توجه می شود و با هم طبقه بندی می شوند.

۱- صفات مشترک ☑

۲- اسناد مهم

۳- اسناد اداری

۴- علمی بودن اسناد

 

۲۵) یک طبقه بندی خوب چه ویزگی هایی دارد ؟

۱- ساده و بدون ابهام است

۲- باید انعطاف پذیر باشد

۳- باید با تغییرات و تحوالت سازمان هماهنگ باشد

۴- همه موارد ☑

 

۲۶) در سازمان هایی که زمان انجام کار اهمیت دارد طبقه بندی بر اساس . . . . صورت می گیرد .

۱- موضوعی

۲- تاریخی ☑

۳- چغرافیایی

۴- شماره ای

 

دانلود رایگان نمونه سوالات بایگان

 

۲۷) -عیب و نقص روش الفبایی چیست ؟

۱- تعداد آن محدود است

۲- تقسیم بندی الفبایی رعایت نمی شود

۳- برای تعداد بسیار زیاد مناسب نیست

۴- ۱و۲ ☑

 

۲۸) هرگاه تعداد پرونده های اسمی زیاد باشد از چه روشی برای بایگانی استفاده می شود ؟

۱- روش الفبایی

۲- روش موضوعی

۳- روش سرشماری ☑

۴- هیچکدام

 

۲۹) در برگه یا کارت راهنما کدام مشخصه یادداشت نمی شود ؟

۱- شماره پرونده

۲- تاریخ تنظیم

۳- نام و نام خانوادگی

۴- مشخصات دیگر شخص ☑

 

۳۰) استفاده از کارت راهنما چه مزایایی دارد ؟

۱- نحوه تنظیم روشن است

۲- بایگانی قابل گسترش است

۳- آمار پرونده ها به دست می آید

۴- همه موارد ☑

 

۳۱) کدام اسناد بر اساس روش تاریخی تنظیم و طبقه بندی می شود ؟

۱- اسناد ملی سازمان ثبت اسناد

۲- اسناد بانکی

۳- چک های مدت دار و شناسنامه ها

۴- اسناد بانکی و چکهای مدت دار ☑

 

۳۲) کدام جمله نادرست است ؟

۱-  سیستم تنظیم جغرافیایی طبقه بندی بر اساس نظم منطقه جغرافیایی است .

۲- در تنظیم جغرافیایی از روش دیگر نیز می توان استفاده کرد .

۳-تنظیم جغرافیایی شماره گذاری ضرورتی ندارد .. ☑

۴- هرگاه فعالیت های سازمان در نقاط مختلف آن انجام گیرد از این روش جغرافیایی استفاده می شود.

 

۳۳) عیب روش شماره گذاری چیست ؟

۱- غیر قابل گسترش بودن

۲- بایگانی جنبه آمار شمارش ندارد

۳- تمام اشیا و افراد را در بر نمی گیرد

۴- محدود بودن ☑

 

۳۴) -در اصطلاح اداری کشور ما مشخصات پرونده را چه می نامند ؟

۱- کلاسه

۲- کلاسمان

۳- کدبندی و ردیف

۴- کلاسه و کلاسمان ☑

 

۳۵) به معنی محل نگهداری اسناد و مدارک بر طبق ضوابط معین . . . . می گویند .

۱- دبیرخانه

۲- بایگانی ☑

۳- آرشیو

۴- هیچکدام

 

۳۶) فایده ی بایگانی اسناد چیست ؟

۱- صرف حداقل هزینه برای دست یافتن به مدارک .

۲- در اسرع وقت و سهولت بتوان به اسناد دسترسی پیدا کرد .

۳- حفظ اسناد از آسیب و خطر عوامل طبیعی .

۴- ۱و۲ ☑

 

۳۷) کدام مورد فواید بایگانی در سازمان است ؟

۱- ثبت و ضبط امور از نظر تاریخ

۲- پیدا کردن اشتباهات

۳- کمک به آمارگیری کشور

۴- همه موارد ☑

 

۳۸) تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های لازم برای دست یافتن به مکاتبات اداری و اسناد را چه می گویند ؟

۱- مدیریت اسناد

۲- طبقه بندی اسناد ☑

۳- عملیات مکاتبات اداری

۴- بایگانی و آرسیو مکاتبات

 

۳۹) طبقه بندی اسناد بر اساس چه موضوعاتی انجام می گیرد ؟

۱- بر اساس تاریخ

۲- بر اساس موضوع خاص

۳- بر اساس اشتراکات موجود بین پرونده ها

۴- همه موارد ☑

 

۴۰) -شماره اتومبیل یا شماره شناسنامه در کدام طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱- طبقه بندی بر اساس نام

۲- طبقه بندی بر حسب موضوع

۳- طبقه بندی بر حسب تاریخ

۴-طبقه بندی بر حسب شماره ☑

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چگونه باید نمونه سوالات بایگان را تهیه نمایم؟

نمونه سوالات بایگان به شکلی جامع و با بهترین کیفیت جمع آوری شده و به صورت قالب  pdf در اختیار شما کاربران گرامی قرار می گیرد. کافیست پس از پرداخت هزینه بسیار مقطوعی که در نظر گرفته ایم، نمونه سوالات را دانلود کرده و با مطالعه آنها، آزمونی موفق را پشت سر گذارید.

 

در واقع هزینه پرداختی در قبال امتیازی که برای قبولی خواهید داشت بسیار ناچیز و اندک می باشد. علاوه بر این شما برای دانلود سوالات نیازی به عبور از مراحل دشوار در سایت ندارید و جهت رضایت شما کاربران عزیز برای دسترسی به نمونه سوالات بایگان ساده ترین روش در اختیارتان قرار گرفته شده است که تنها چند کلیک با آن فاصله دارید.

این گام ساده را بردارید و با مطالعه نمونه سوالات مراحل پیشرفت را با موفقیت سپری کنید.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

11 دیدگاه برای نمونه سوالات بایگان فنی حرفه ای ۱۴۰۳

 1. علیخانی

  واقعا از شما و تیم مشاوره و تیم پشتیبانیتون تشکر میکنم .ولی با خوندن این نمونه سوالات شما دیگه مطمئنم که دیگه به امید خدا قبول میشم.

 2. امین پور

  میشه توضیح بدید که چه طور میشه نمونه سوالات بایگان فنی حرفه ای رو به صورت کامل دانلود کرد؟ نمیدونم مشکل از نت منه یا نه. میشه راهنمایم کنید.

 3. امین زاده

  من بانک سوالات را تهیه و مطالعه کردم واقعا از لحاظ دسته بندی و بروز بودن سوالات خیلی خوب هستید.
  جاداره اینجا یه تشکر ویژه بکنیم از ادمین سایت که زحمت کشیدن و یه همچین نمونه سوالاتی رو گردآوری کردن. واقعا عالی بود.
  ممنونم ادمین

 4. سعیدفر

  سلام . برای خودم هم باور کردنی نبود وقتی جواب آزمون را دیدم ولی واقعا خیلی نمونه سوالاتتون بود
  به نظر من همیشه باید به بانک جامع و کامل برای قبولی اعتماد کرد که وب سایت شما صد در صد این شرایط داره

 5. جامعی

  سلام به دوستان گرامی.من سوالات بایگانی فنی حرفه ای رو دانلود کردم. به نظرم کامل و جامع بود. به دوستان دیگه هم پیشنهاد میکنم امتحان کنند چون نسبت به جزوات مشابه ، دقیق تر و کاربردی تر بود.عالی بود عالی.

 6. shahin

  سلام و وقت بخیر.من به خاطر اینکه شاغل هستم وقت کمی دارم برای مطالعه و خوندن درسهام و باید در وقتم صرفه جوی کنم و این جزوه بایگانی فنی حرفه ای دانلود کردم واقعا عال یود..خیلی از کمکتون ممنونم.

 7. امین

  آقا من یاد ندارم چه طوری باید دانلود کنم چی کار کنم الان؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   اگر مطمئن هستید که پرداخت انجام شده، در قسمت نظرات مشخصات پرداخت و نشانی ایمیل خود را ارسال کنید تا همکارانم در قسمت پشتیبانی در کمتر از یک ساعت نمونه سوالات بایگانی فنی حرفه ای را برای شما ارسال نمایند..
   با تشکر از انتخاب شما…….

 8. شریفی

  خیلی ازتون تشکر میکنم که این نمونه سوالات بایگان فنی حرفه ای رو به صورت کامل و جامع در سایت خودتون قرار دادید…

 9. حیدرزاده

  با اومد این مریضی کورنا و قرنطینه شدن توی خونه نتونستم برم کتابهای مربوط به بایگانی فنی حرفه ای رو بگیرم به خاطر همین از این سایت نمونه سوالات بایگانی رو دانلود کردم و چند دوری خوندم الان فکر کنم که اگر فنی حرفه ای باز بشه برای امتحان امادگی کامل رو داشته باشم

 10. کوچرا

  خوبیه سایتتون اینه که نمونه سوالات بایگانی استاندارد و درست طراحی شده و مهم تر از اون اینکه جواب داره…خیلی کاربردی بود ممنونم..

 11. علی یاری

  دوستان خودتون رو اینقدر اذیت نکنید، همین نمونه سوالات بایگانی فنی حرفه ای رو دانلود کنید و با دقت بخونید صد در صد با نمره بالا قبول میشید مثل من.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *