دانلود رایگان پرسشنامه آزمون فناوری تان و همکاران (۲۰۱۰)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد آزمون فناوری تان و همکاران (۲۰۱۰) :

 

پرسشنامه استاندارد آزمون فناوری توسط  تان و همکاران  در سال ۲۰۱۰ طراحی شد و داری ۱۰ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

فناوری مجموعه‌ای از فرآیندها، روش‌ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین‌آلات و مهارت‌هایی است که توسط آن‌ها کالایی ساخته شده و یا خدمتی ارائه می‌گردد.فناوری را می‌توان کلیه دانش‌ها، فرآیندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های به کار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف کرد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  آزمون فناوری نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۰ گویه ای پرسشنامه آزمون فناوری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل قطعاً بله احتمالاً بله نامطمئن احتمالاً نه قطعاً نه
۱ هنگامی که ما قابلیت کاربرد یک فناوری را می‌دانیم، باید قادر به پیش بینی پیامدهای کاری، سازمانی و اجتماعی آن باشیم.
۲ ماهیت مشاغلی که بر فناوری اتکاء دارند، توسط فناوری تعیین می‌شوند.
۳ پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش بیکاری می‌شود.
۴ کامپیوترها و ربات ها زمینه انجام کارهائی که نیاز کمتری به مهارت دارند را برای بیشتر افراد فراهم کرده اند.
۵ فناوری تولید خودرو ژاپنی نسبت به فناوری مورد استفاده در آمریکا و اروپا برتر می‌باشد.
۶ مشاغل تکراری خسته کننده با ویژگیهای تولید انبوه، مربوط به گذشته می باشند.
۷ کار از راه دور یا کار در خانه برای بیشتر ما به عنوان یک الگوی کاری در آینده خواهد بود.
۸ موفقیت شرکت های خودروی ژاپنی به دلیل کار گروهی است.
۹ نظارت پنهان بر رفتار کارکنان در محیط کار، تعرض به حریم خصوصی آنها بوده و غیر قانونی است.
۱۰ -قدرت کامپیوتری در حال جایگزین شدن به جای تفکر و حل مسأله در محیط کار توسط کارکنان می‌باشد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

گزینه قطعاً بله احتمالاً بله نامطمئن احتمالاً نه قطعاً نه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۵ ۳۰ ۴۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۵تا ۳۰ باشد، نگرش های شما با تصاویر رسانه ای معاصر از نقش فناوری  سازگار می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۳۰ تا ۴۵ باشد، نگرش های شما با تصاویر رسانه ای معاصر از نقش فناوری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۴۵باشد نگرش های شما با تصاویر رسانه ای معاصر از نقش فناوری، ناسازگار است.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش میرزایی‌ونی (۱۳۹۲) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ازمون فناوری همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ازمون فناوری ۷۵/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ازمون فناوری ۷۵/۰

 

منبع:

میزایی ونی سمیه(۱۳۹۲)، پایان نامه ارائه یک روش برای ارزیابی تأثیر نظارتی فناوری اطلاعات مشتری در موفقیت پیاده‌سازی راه‌حل‌های هوش تجاری، دانشگاه پیام نور استان تهران ،مرکز پیام نور تهران شمال

Khong Sin Tan, Siong Choy Chong, Binshan Lin, Uchenna Cyril Eze, “Internet- based ICT adoption among SMEs”, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 33, No. 1, 2010, pp. 27- 55.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آزمون فناوری تان و همکاران (۲۰۱۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *